Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 May 1989

Call Number
305-0-5:7/1

General information

Call No.:
305-0-5:7/1
Part of series
HU OSA 305-0-5 Fekete Doboz Alapítvány Video Archive: Recordings of the Opposition Roundtable Negotiations
Located at
VHS PAL #7 / No. 1
Digital ver. identifier
HU_OSA_00009626
Legacy ID
305-0-5-7
Original Title
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 24.
Date of production
1989-05-24
Date
1989
Level
Item
Primary Type
Moving image
Language
Hungarian
Duration
3 hours 4 min. 44 sec.

Content

Form/Genre
Raw material
Contents Summary
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendschip Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, György Sándorfi Independent Lawyers' Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Monika Víg Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: Attila Farkas Hungarian News Agency, Sándor Kurtán Karl Marx University of Economics, Tibor Puszt Motion Picture Democratic Trade Union, György Ruttner, Péter Sándor Karl Marx University of Economics, Anna Sárdi Hungarian Television, László Schmidt VidArt Stúdió.
Issues discussed at the meeting: Before agenda: Invitation of Opposition Roundtable to the Napzárta television program, issue of appearing along with Hungarian Socialist Workers' Party reform circles. Problems raised by press statements made in the name of Opposition Rountable. Proposal on the creation of committees to work out the position of Opposition Roundtable in its negotiations with the Hungarian Socialist Workers' Party. Various negotiation initiatives of different Hungarian Socialist Workers' Party circles and the answers to be given; timeliness of issuing Opposition Roundtable statement. Content of Opposition Roundtable statement, wording of statement; issue of adequate interlocutors; problems in connection with the continuation of talks; possibility of bilateral or multilateral talks. Response to be given to reform circles. Reception of Motion Picture Democratic Trade Union delegation, proposal for creation of independent television. Participation of the League at talks with the government on economic and social issues; implications for Opposition Roundtable negotiations; rejection of law on transformation [of enterprises]. Proposal for a law on parties, the issue of state budget support for parties before elections. Organization of Imre Nagy and his fellow martyrs' funeral on June 16, negotiations and things to do in the matter. Organization of planned meeting and press conference with group of independent representatives.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vig Monika Fiatal Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelentek: Farkas Attila Magyar Távirati Iroda, Kurtán Sándor Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Puszt Tibor MODESZ, Ruttner György, Sándor Péter Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Sárdi Anna Magyar Televízió, Schmidt László VidArt Stúdió.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Napirend előtt: Az Ellenzéki Kerekasztal meghívása a Napzárta című televíziós műsorba, közös szereplés kérdése az MSZMP reformkörökkel. Az Ellenzéki Kerekasztal nevében tett sajtónyilatkozatok problémái. Javaslat bizottságok létrehozására az Ellenzéki Kerekasztal álláspontjának kialakításához az MSZMP-vel folytatandó tárgyalásokra. Az MSZMP köreiből elhangzott különféle kezdeményezések a tárgyalásokra és az azokra adandó válasz; az EKA-nyilatkozat kiadásának időszerűsége. Az EKA nyilatkozatának tartalma, a nyilatkozat szövegezése; a megfelelő tárgyalópartnerek kérdése; a tárgyalások folytatásának problémái; a két- vagy többoldalú tárgyalás lehetősége. A reformköröknek adandó válasz. A MODESZ küldöttségének fogadása, javaslat független televízió létrehozására.
A Liga részvétele a kormánnyal gazdasági és szociális kérdésekről folytatandó tárgyalásokon; ennek összefüggése az EKA tárgyalásaival; az átalakulási törvény elutasítása. A párttörvény tervezete, a pártok költségvetési támogatásának kérdése a választások előtt. Nagy Imre és mártírtársai június 16-i temetésének megrendezése, az ezzel kapcsolatos tárgyalások, teendők. A független képviselők csoportjával tervezett találkozó és sajtótájékoztató rendezése.

Context

Associated Names
Fekete Doboz Alapítvány (Copyright holder)
Associated Places
Budapest
Hungary

Subject / Coverage

Spatial Coverage
Hungary
Collection Specific Tags
peaceful transition, political reforms, regime change, rule of law