Search

Number of results to display per page

Search Results

by Giełżyński, Wojciech
Book 200 p. Paryż : Instytut Literacki, 1985

Available in the Research Room

Book 347 p., [36] p. of plates Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1981

Available in the Research Room

3. Warsaw in chains [1959]
by Korboński, Stefan
Book 319 p. London : Allen & Unwin, [1959]

Available in the Research Room

Book 212 p. Warszawa : Dom Spotkań z Historią ; Karta, 2010

Available in the Research Room

by Tarniewski, Marek
Book 95 p. Paryż : Instytut literacki, 1977

Available in the Research Room

Continuing Resource v. Warszawa : Instytut Pami̦eci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002-

Available in the Research Room

by Wapiński, Roman
Book 371 p. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991

Available in the Research Room

by Lewandowski, Jerzy
Book 162 p. Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1989

Available in the Research Room

by Kałuski, Marian
Book 320 p. Philadelphia, Pa. : Wydawnictwo "Promyk", c1979

Available in the Research Room

by Papierzyńska-Turek, Mirosława
Book 481 p. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Available in the Research Room