András Czeizler 2

Call Number
419-0-1:1/81

General information

Call No.:
419-0-1:1/81
Part of series
HU OSA 419-0-1 Júlia Vajda Interview Collection on Totalitarianism and the Holocaust: Interviews with Holocaust Survivors and Background Material
Located at
Digital container #1 / No. 81
Digital ver. identifier
HU OSA 419-0-1_001-081
Original Title
András Czeizler 2
Date
2006
Level
Folder
Primary Type
Audio
Language
Hungarian

Content

Contents Summary
The folder contains: 4 sound files of interview (4 .mp3 and 4 .dss); info, personal information sheet, consent form, summary; Holocaust, narrative biographical interview, Jew, ghetto, camp
A mappa tartalma: interjú 4 audio fájlja (4 .mp3 és 4 .dss); info, adatlap, hozzájárulási nyilatkozat, összefoglaló; holokauszt, narratív életútinterjú, zsidó, gettó, láger
1937. október 16-án született Karcagon, szülei első gyermekeként, később két testvére született, öccse már a háború után. Zsidó óvodába járt, amit később megszűntettek.
A háború kitörése után édesapját többször is behívták munkaszolgálatra, így akkor sem tartózkodott otthon, amikor családját (szüleit, apósát és anyósát, feleségét és két gyermekét) a karcagi gettóba, majd a szolnoki cukorgyárba vitték. Körülbelül két hetet töltöttek itt. A gyár udvarán nagy volt a zsúfoltság, és állandóan zuhogott az eső, aminek következtében hamarosan térdig ért a sár. Elmondása szerint mindennaposak voltak az őröktől elszenvedett kegyetlenkedések.
A Czeizler nagyszülőket, az interjúalany nagynénjét és kisgyermek unokatestvérét a cukorgyárból egyenesen Auschwitzba deportálták, ahonnan egyikük sem tért haza. A család többi tagját nem Auschwitzba, hanem Ausztriába vitték, ahonnan végül mind épségben visszajöttek.
Az első állomás Bécsújhely volt, innen irányították tovább őket a strasshofi gyűjtőtáborba. Strasshofban mindenek előtt elválasztották egymástól a nőket és a férfiakat, és zuhanyozni küldték őket. Rövid strasshofi tartózkodás után továbbirányították őket egy közeli osztrák uradalomba, ahol egy gyárépületben szállásolták el őket. Az itt töltött idő alatt viszonylag jó dolguk volt, mivel a felnőtteket mezőgazdasági munkára vitték, aminek következtében rendszeresen haza tudtak hozni egy kis krumplit, céklát, és mindent, ami a földeken termett. Ősszel, ahogy a front egyre közeledett, a csoport felét Bécsbe szállították (utólag derült ki, hogy a másik felét kivégezték az őrök). Itt a felnőttek többnyire havat lapátoltak, egészen addig, amíg egyszer egy légitámadás során porig nem bombázták a szállásukként szolgáló iskolát. Hosszas bolyongás után újra vitték a csoportot. A bombázások ekkor már mindennaposak voltak, így nem deportálták őket. A hátralevő idő az éhezés és a mindennapi megaláztatások jegyében telt el, egészen addig, amíg egy nap a németek eltűntek.
Így a tábor még az oroszok megérkezése előtt néhány nappal felszabadult. Három nappal az oroszok megérkezése után a család elindult hazafelé. Hosszú út után a Nyugati Pályaudvarba érkeztek meg, a hetedik kerületben pedig, egy távoli rokon meglátogatása során csodával határos módon összeakadtak az évek óta nem látott apával is. Karcagra már együtt mentek haza, és így kezdték újra a háború során feldúlt életüket.
Az interjúalany különböző iskolákban elvégezte elemit és a polgárit, az ötvenes évektől a helyi gimnáziumba járt, majd ott is érettségizett. Nem vették fel az egyetemre, ezért nem lehetett gyógyszerész, ahogy tervezte. Számos munkahelye volt, dolgozott többek között lakatosként, gondnokként, építésvezetőként, a rendszerváltás után pedig céget alapított.
A hatvanas évek végén megnősült, két fia és egy lánya született. Időskorára a családfakutatás lett a hobbija. Lágerélményeiről, illetve szeretett családtagjairól szóló visszaemlékezéseit a Remény című folyóirat rendszeresen közli.

Context

Associated Names
Filippov, Gábor (Interviewer)

Subject / Coverage

Collection Specific Tags
deportálás, deportation, gettó, ghetto, Holocaust, Holocaust survivor, Holokauszt, holokauszt túlélő, Jew, narratív életútinterjú, narrative biographical interview, persecution, persecution of Jews, sárga csillag, Shoa, testimony, üldöztetés, yellow star, zsidó, zsidóüldözés