HU OSA 440-1-1 Regime Change in Hungary. Photo Documentation by Éva Kapitány (Kapitány Éva fotódokumentumai a magyar rendszerváltás korából)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 440-1-1
Title
Regime Change in Hungary. Photo Documentation by Éva Kapitány
Date(s)
1987 - 2005
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
280 Film roll (35mm), 8.4 linear meters

Context

Administrative / Biographical history
Éva Kapitány started her photography career in the mid-1980s as an ardent documenter of demonstrations, protests to show what never appeared in or contradicted the official press. In 1987 she set up her own archive the POL-ARCH which includes her own photographs as well as posters, flyers and badges she collected throughout the 1980s.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)

Black and white photographs documenting the late 1980s and the transition from a one-party dictatorship into a multi-party democracy in Hungary.

Scope and Content (Narrative)

Several thousands of black and white photos from 1988 to 1994 documenting demonstrations on March 15, June 16, October 23; against the imprisonment of Vaclav Havel; and the Gabcikovo-Nagymaros Danube dam in the late 1980s. The series includes the plot 301 where the exhumation of Imre Nagy and the other martyrs took place, as well as the first rallies of the newly (re)established parties, such as the Hungarian Democratic Forum, the Independent Small Holders' Party, the Social Democratic Party of Hungary, the Network of Free Initiatives, the Alliance of Young Democrats, the Alliance of Free Democrats. There are photographs of the delegations to the Oppositional Roundtable Negotiations - the engine of the peaceful regime change. Kapitány also captured the urban landscape with a focus on Communist era memorials and statues - and the removal thereof - graffiti, election posters and business signs.Much of the series is a valuable counterpart to other OSA collections such as the video recordings of Black Box (HU OSA 305), and the Tibor Philipp Collection (HU OSA 362).

Accruals

Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Partially Restricted
Languages
Hungarian
Physical characteristics and technical requirements
The 35 mm negatives, together with the copyright are retained by Éva Kapitány. The scanned images can be freely browsed on OSA's website.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 440-1-1
Cím
Kapitány Éva fotódokumentumai a magyar rendszerváltás korából
Idő(kör)
1987 - 2005
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
280 Filmtekercs (35mm), 8.4 folyóméter

Kontextus

Szervtörténet / Életrajz
Kapitány Éva az 1980-as évek közepén kezdte fotós pályafutását az ellenzék által szervezett tüntetések, tiltakozások lelkes dokumentálójaként. Célja az volt, hogy megmutassa azt, ami a hivatalos sajtóban, a diktatúra sajtójában soha nem jelent meg, vagy ellentmondott annak. 1987-ben először kölcsönkért kamerával, majd a sajátjával megtanult fényképezni, és létrehozta saját archívumát, a POL-ARCH-ot (Politikai Archívum). A Pol-Arch Kapitány Éva saját fotóit tartalmazza, 35 mm-es fotó negatívokat szakszerűen rendszerezve, valamint az 1980-as évek során gyűjtött plakátokat, szórólapokat, kitűzőket, szamizdat publikációkat és egyéb nyomtatványokat, amelyek tanulmányozása révén megképződik a magyarországi rendszerváltás kora, az átmenet az egypártrendszerű diktatúrából a többpártrendszerű demokráciába.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)

Fekete-fehér fényképek, amelyek az 1980-as évek végét és az egypárti diktatúrából a többpárti demokráciába való átmenetet dokumentálják Magyarországon.

Tárgy és tartalom (Narratív)

Többezer fekete-fehér fotó 1988 és 1994 között, amelyek a március 15-i, június 16-i és október 23-i tüntetéseket, a Vaclav Havel bebörtönzése elleni tüntetéseket, valamint a Bős-Nagymarosi Duna-gátat dokumentálják az 1980-as évek végén. A sorozatban szerepel a 301-es parcella, ahol Nagy Imre és a többi mártír exhumálására került sor, valamint az újonnan vagy (újra)alakult pártok, mint a Magyar Demokrata Fórum, a Független Kisgazdapárt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Szabad Demokraták Szövetsége első nagygyűlései. Vannak fotók az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalásokon részt vevő delegációkról. Kapitány megörökítette a városképet is, különös tekintettel a kommunista korszak emlékműveire és szobraira - és azok eltávolítására -, graffitikre, választási plakátokra és cégtáblákra.A sorozat nagy része értékes párja az OSA más gyűjteményeinek, például a Fekete Doboz Alapítvány (HU OSA 305) rendszerváltást rögzítő videóinak és a Phillip Tibor-gyűjtemény (HU OSA 362) felvételeinek.

Gyarapodás

Várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Partially Restricted
Nyelvek
Hungarian
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A 35 mm-es negatívok, a copyright jogokkal egyetemben Kapitány Éva tulajdonát képezik. A beszkennelt fotók szabadon, korlátozás mentesen böngészhetőek az OSA Archívumban, és annak on-line platformján.
Call Number Description
Film roll (35mm) #1
440-1-1:1/1
HU-OSA-440_0001_00001.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd budai hídfő. Tüntetők, villamos, rendőrök.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-001
440-1-1:1/2
HU-OSA-440_0001_00002.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd budai hídfő. Tüntetők, villamos, rendőrök. Leállított forgalom.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-002
440-1-1:1/3
HU-OSA-440_0001_00003.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, budai hídfő, 6-os villamos, utasok, tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-003
440-1-1:1/4
HU-OSA-440_0001_00004.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem tér. Transzparensen: Egyesülés.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-004
440-1-1:1/5
HU-OSA-440_0001_00005.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntető tömeg Budán, a Bem tér környékén a rakparton vonul. Háttérben a Parlament. Zászlót lobogtatnak. Erdős Mihály.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-005
440-1-1:1/6
HU-OSA-440_0001_00006.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A háttérben a pesti oldalon a Palatinus ház és a Kárpát utcai lakótelep épületei. Budára vonuló emberek. Régi mentőautó.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-006
440-1-1:1/7
HU-OSA-440_0001_00007.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, tüntetők vonulnak a síneken. Háttal álló emberek fotóznak.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-007
440-1-1:1/8
HU-OSA-440_0001_00008.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, tüntetők vonulnak Pest felől Budára. Margitszigeti lejáró. Transzparensek.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-008
440-1-1:1/9
HU-OSA-440_0001_00009.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, tüntetők vonulnak Budára. Háttérben a Palatinus ház és a pesti rakpart házai. Margitszigeti lejáró, a háttérben transzparensek. Elmosódott feliratok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-009
440-1-1:1/10
HU-OSA-440_0001_00010.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A felvonuló tömeg a híd teljes széleségében vonul, kezükben transzparensek: Sajtószabadságot! Vegyes tömeg, gyerekek, fiatalok, öregek. A pesti oldalon jól látható a Palatinus ház. A kép közepén a Margitszigetre vezető aluljáró lejárója.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-010
440-1-1:1/11
HU-OSA-440_0001_00011.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. Vonuló tüntető tömeg. Pestről Budára haladnak. Transzparensek. Egyesülési Szabadságot, Valódi reformokat. Két férfi filmfelvételt és hangfelvételt készít.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-011
440-1-1:1/12
HU-OSA-440_0001_00012.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A háttérben a Szent István körút, elöl a Pestről Budára haladó tüntető tömeg. Transzparensek: Sajtószabadságot. Kabátokon kokárdák és karszalagok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-012
440-1-1:1/13
HU-OSA-440_0001_00013.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A háttérben a Szent István körút, elöl a Pestről Budára haladó tüntető tömeg. Transzparensek: Sajtószabadságot. Kabátokon kokárdák és karszalagok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-013
440-1-1:1/14
HU-OSA-440_0001_00014.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A háttérben a Szent István körút, elöl a Pestről Budára haladó tüntető tömeg. Transzparensek: Sajtószabadságot. Kabátokon kokárdák és karszalagok. A tömegben egy férfi kamerával.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-014
440-1-1:1/15
HU-OSA-440_0001_00015.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. Vonuló tömeg. Háttérben a Palatinus ház. A feliratok olvashatatlanok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-015
440-1-1:1/16
HU-OSA-440_0001_00016.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Buda felé haladó tüntető tömeg a Margit hídon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-016
440-1-1:1/17
HU-OSA-440_0001_00017.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd budai oldala. Villamos megálló. Nézelődő, várakozó emberek. Mentő. Háttal álló férfi fényképeket készít.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-017
440-1-1:1/18
HU-OSA-440_0001_00018.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd Budai hídfő. Csoportokban vonuló emberek. Három rendőr a híd korlátjának támaszkodik.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-018
440-1-1:1/19
HU-OSA-440_0001_00019.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. Tüntetők vonulnak Budára. A tömegben transzparensek és zászlók láthatóak. Két gyerek a tüntetők között biciglizik.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-019
440-1-1:1/20
HU-OSA-440_0001_00020.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A tömegben két transzparens és zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-020
440-1-1:1/21
HU-OSA-440_0001_00021.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit hídról lekanyarodó, tüntető tömeg. Transzparens: Egyesülési Szabadságot! Az emberek kokárdát viselnek. Többen tapsolnak.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-021
440-1-1:1/22
HU-OSA-440_0001_00022.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kanyarodik le a tüntető tömeg a Margit hídról. Sokan mosolyognak, tapsolnak. Zászlókat és transzparenseket lobogtatnak. Valódi reformokat! Egyesülési Szabadságot!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-022
440-1-1:1/23
HU-OSA-440_0001_00023.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, nagy tömeg vonul Buda felé. Kokárda, magyar zászló, transzparens.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-023
440-1-1:1/24
HU-OSA-440_0001_00024.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit hídról lekanyarodó tüntető tömeg. Transzparens: Valódi reformokat! Kokárda. Két gyerek elöl biciglizik.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-024
440-1-1:1/25
HU-OSA-440_0001_00025.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit hídon haladó tüntető tömeg. A hídon láthatóan nincs közlekedés.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-025
440-1-1:1/26
HU-OSA-440_0001_00026.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Budai ház erkélyén fotósok és filmkészítők felvételeket készítenek a tüntetőkről.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-026
440-1-1:1/27
HU-OSA-440_0001_00027.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Budai ház erkélyén fotósok és filmkészítők felvételeket készítenek a tüntetőkről.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-027
440-1-1:1/28
HU-OSA-440_0001_00028.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Lipthay utca sarka, Gül Baba önkiszolgáló étterem. Az utca sarkán álldogáló érdeklődő emberek. Néhány ember kabátján kokárda. Egy asszony a szemét törölgeti.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-028
440-1-1:1/29
HU-OSA-440_0001_00029.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Várakozó, érdeklődő emberek egy csoportja a körút és a Lipthay utca sarkán. A háttérben egy villamos.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-029
440-1-1:1/30
HU-OSA-440_0001_00030.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Budai oldalról látható a Margit hídról lekanyarodó tömeg.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-030
440-1-1:1/31
HU-OSA-440_0001_00031.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Margit hídról lekanyarodó tömegből egy csoport.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-031
440-1-1:1/32
HU-OSA-440_0001_00032.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Margit hídról lekanyarodó tömegből egy csoport.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-032
440-1-1:1/33
HU-OSA-440_0001_00033.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinszky úton haladó tüntető tömeg, Hajós utca vége. Transzparensek szövege: Sajtószabadságot!, Valódi reformokat!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-033
440-1-1:1/34
HU-OSA-440_0001_00034.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út Hajós utca sarok. Sétáló tüntetők. Transzparensek: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-034
440-1-1:1/35
HU-OSA-440_0001_00035.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky úton haladó tüntetők. Parkoló Lada autók és egy kisteherautó. Az emberek kabátján kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-035
440-1-1:1/36
HU-OSA-440_0001_00036.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988

Protesters wearing national-coloured cockade on the Bajcsy-Zsilinszky street. Cars.

A Bajcsy-Zsilinszky úton haladó tüntetők. Parkoló autók. Kokárdák.

[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_001-036
Film roll (35mm) #2
440-1-1:2/1
HU-OSA-440_0002_00037.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Transzparensek: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot. Magyar zászló. Kokárda. Erkély, kiváncsiskodók.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-001
440-1-1:2/2
HU-OSA-440_0002_00038.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Tüntetők a Kossuth-emlékmű előtt.Transzparensek. Parlament. Magyar zászló. Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-002
440-1-1:2/3
HU-OSA-440_0002_00039.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Parlament előtt a Kossut-emlékműnél tüntetők egy csoportja. Vegyes korosztály, idős nők és férfiak, fiatalok, középkorúak. Kokárda a kabátokon. Kihúzott molinó, de a szöveg nem olvasható, zászlók.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-003
440-1-1:2/4
HU-OSA-440_0002_00040.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők a Parlament előtt, a Kossuth-emlékmű lábánál. Zászlók. Transzparensen: Sajtószabadságot! Parlament.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-004
440-1-1:2/5
HU-OSA-440_0002_00041.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők a Kossuth téren. Parlament. Kossuth-emlékmű. Transzparens: Sajtószabadságot! Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-005
440-1-1:2/6
HU-OSA-440_0002_00042.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Vonuló tömeg a Kossuth téren. Kossuth-emlékmű.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-006
440-1-1:2/7
HU-OSA-440_0002_00043.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. A tüntető tömeg. Egy transzparens, aminek a szövege olvashatatlan. A tömeg között az álló 2-es villamos. Kokárdák.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-007
440-1-1:2/8
HU-OSA-440_0002_00044.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér, a sarkon a Mezőgazdasági Minisztérium épülete. A tüntető tömeg halad a Kossuth-emlékmű felé. Jól látható egy magyar zászló, a 2-es villamos és a téren áthaladó trolibusz. Könczöl Csaba, Philipp Tibor, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-008
440-1-1:2/9
HU-OSA-440_0002_00045.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér, a háttérben az Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége MTESZ székház, Rákóczi Ferenc lovas szobra és a Mezőgazdasági Minisztérium. Transzparens: Sajtószabadságot!, magyar zászló. A tüntetők kabátján kokárda. 2-es villamos, trolibusz. Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-009
440-1-1:2/10
HU-OSA-440_0002_00046.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér, Rákóczi lovasszobor. A háttérben a Budai Vár, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége MTESZ székház. A tüntető tömeg egy taxit kerülget, előtte egy transzparens: Egyesülési Szabadságot! A tüntetők kabátján kokárda, magyar zászló. 2-es villamos. Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-010
440-1-1:2/11
HU-OSA-440_0002_00047.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntető tömeg, Kossuth tér, Parlament, Budai Vár, Rákóczi lovasszobor. Transzparens: Egyesülési Szabadságot. Taxi.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-011
440-1-1:2/12
HU-OSA-440_0002_00048.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth-emlékmű előtt a tüntető tömeg. A szobor előtt kifeszített transzparensek: Egyesülési Szabadságot!, Sajtószabadságot! A háttérben halványan Reformokat!. Kokárdák a kabátokon. Kardos András.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-012
440-1-1:2/13
HU-OSA-440_0002_00049.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. A kép jobb oldalán a Kossuth-emlékmű, előtte a tüntető tömeg és transzparensek: Valódi Reformokat!, Egyesülési Szabadságot! Hodosán Róza beszédet mond a Kossuth szobor lépcsőjén. Hodosán Róza, Philipp Tibor, Kardos András.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-013
440-1-1:2/14
HU-OSA-440_0002_00050.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth szobor, tüntető tömeg. Magyar zászló, transzparens Sajtószabadságot! Egyesülési Szabadságot! Hodosán Róza beszédet mond. Parlament. Hodosán Róza, Philipp Tibor, Kardos András.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-014
440-1-1:2/15
HU-OSA-440_0002_00051.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű előtt, tüntető tömeg. Transzparens: Sajtószabadságot!. Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-015
440-1-1:2/16
HU-OSA-440_0002_00052.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű. Tüntetők. Transzparens: Sajtó Szabadságot! Valódi Reformokat! Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-016
440-1-1:2/17
HU-OSA-440_0002_00053.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. A Parlament jobb oldala, előtte a tüntető tömeg. A kabátokon kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-017
440-1-1:2/18
HU-OSA-440_0002_00054.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Háttérben a Parlament. Tüntetők. Kokárda, tömeg.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-018
440-1-1:2/19
HU-OSA-440_0002_00055.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Tüntetők. Parlament. Transzparens: Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-019
440-1-1:2/20
HU-OSA-440_0002_00056.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Fotósok fényképezik a tüntetőket. Rendőr irányítja a forgalmat. Rendőrautós útlezárás.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-020
440-1-1:2/21
HU-OSA-440_0002_00057.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Parlament. Alkotmány utca. Transzparensek. Fotósok. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-021
440-1-1:2/22
HU-OSA-440_0002_00058.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér.Kossuth-emlékmű előtt tüntető tömeg. Transzparensek a szobor előtt. Szövegek: Egyesülési Szabadságot!, Sajtószabadságot!. Tamás Gáspár Miklós, Hodosán Róza, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-022
440-1-1:2/23
HU-OSA-440_0002_00059.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű előtti tüntető tömeg. Transzparensek a szobor előtt. Szövegek: Egyesülési Szabadságot!, Sajtószabadságot!.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-023
440-1-1:2/24
HU-OSA-440_0002_00060.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű előtti tüntető tömeg. Transzparensek a szobor előtt. Szövegek: Egyesülési Szabadságot!, Sajtószabadságot!. Magyar zászló a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-024
440-1-1:2/25
HU-OSA-440_0002_00061.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű előtti tüntető tömeg. Transzparensek a szobor előtt. Szövegek: Egyesülési Szabadságot!, Sajtószabadságot!, Valódi Reformokat!. Több magyar zászló a tömegben. Kardos András, Horváth Ernő.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-025
440-1-1:2/26
HU-OSA-440_0002_00062.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű. Tüntetők. Transzparens: Sajtó Szabadságot! Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-026
440-1-1:2/27
HU-OSA-440_0002_00063.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Néprajzi Múzeum. 2-es villamos, tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-027
440-1-1:2/28
HU-OSA-440_0002_00064.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. A háttérben Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége MTESZ székház, a Rákóczi lovasszobor és a Parlament. A tüntetők zászlót lobogtatnak. Tömött sorokban, szorosan állnak egymás mellett az emberek. Kokárdák a kabátokon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-028
440-1-1:2/29
HU-OSA-440_0002_00065.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Parlament. Tüntetők, tömeg. Kokárda. Magyar zászló. Enyedi Zsolt.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-029
440-1-1:2/30
HU-OSA-440_0002_00066.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth tér. Kossuth-emlékmű előtt álló tüntetők. A szobor előtt kifeszített transzparens szövege: Egyesülési Szabadságot!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-030
440-1-1:2/31
HU-OSA-440_0002_00067.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Kossuth-emlékmű. Transzparens: Egyesülési szabadságot! Tamás Gáspár Miklós beszél a tömeghez.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-031
440-1-1:2/32
HU-OSA-440_0002_00068.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton. Sajtószabadságot! feliratú transzparens. A kabátokon kokárdák. A háttérben a Deák tér sarka. Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-032
440-1-1:2/33
HU-OSA-440_0002_00069.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton. Sajtószabadságot! feliratú transzparenst tartanak maguk elé az elöl haladók. A kabátokon kokárdák. Tamás Gáspár Miklós, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-033
440-1-1:2/34
HU-OSA-440_0002_00070.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton. Sajtószabadságot! feliratú transzparenst tartanak maguk elé az elöl haladók. A kabátokon kokárdák. Taxi a járdán áll. Tamás Gáspár Miklós, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-034
440-1-1:2/35
HU-OSA-440_0002_00071.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton. Sajtószabadságot! feliratú transzparens. A kabátokon kokárdák. A kép jobb oldalán egy magyar zászlót visznek a vonulók. Philipp Tibor, Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-035
440-1-1:2/36
HU-OSA-440_0002_00072.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton. Sajtószabadságot! feliratú transzparenst tartanak maguk elé. A kabátokon kokárdák. A kép jobb oldalán magyar zászló. Philipp Tibor, Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_002-036
Film roll (35mm) #3
440-1-1:3/1
HU-OSA-440_0003_00073.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők az Alkotmány utcában. Alkotmány és Szemere utca sarka. A transzparensek szövege: Sajtószabadságot!, Valódi Reformokat!. A kabátokon kokárda. Könczöl Csaba, Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-001
440-1-1:3/2
HU-OSA-440_0003_00074.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca és a Szemere utca sarka. Az utca másik felén a Szemere utcai Általános Iskola oldala. A transzparens szövege: Egyesülési Szabadságot!. Magyar zászló. Kokárdák a kabátokon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-002
440-1-1:3/3
HU-OSA-440_0003_00075.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca és a Szemere utca sarka. Az utca másik felén a Szemere utcai Általános Iskola oldala. A transzparens szövege: Egyesülési Szabadságot!. Magyar zászló. Kokárdák a kabátokon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-003
440-1-1:3/4
HU-OSA-440_0003_00076.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca és a Szemere utca sarka. Az utca másik felén a Szemere utcai Általános Iskola oldala. A transzparens szövege: Egyesülési Szabadságot!. Magyar zászló. Kokárdák a kabátokon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-004
440-1-1:3/5
HU-OSA-440_0003_00077.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca és a Szemere utca sarka. Az utca másik felén a Szemere utcai Általános Iskola oldala. A transzparens szövege: Egyesülési Szabadságot!. Magyar zászló. Kokárdák a kabátokon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-005
440-1-1:3/6
HU-OSA-440_0003_00078.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinszky úton vonulnak a tüntetők, Bazilika. Tüntetők, transzparens: Sajtószabadságot! Egyesülési Szabadságot! Fotósok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-006
440-1-1:3/7
HU-OSA-440_0003_00079.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinszky úton vonulnak a tüntetők, Bazilika. Tüntetők, transzparens: Valódi Reformokat!.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-007
440-1-1:3/8
HU-OSA-440_0003_00080.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinszky úton vonulnak a tüntetők, Bazilika. Tüntetők, transzparens: Valódi Reformokat!. Kokárda. Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-008
440-1-1:3/9
HU-OSA-440_0003_00081.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinszky úton vonulnak a tüntetők, Bazilika. Tüntetők, transzparens: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-009
440-1-1:3/10
HU-OSA-440_0003_00082.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők. Transzparens: Sajtószabadságot! Kokárda. Tamás Gáspár Miklós, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-010
440-1-1:3/11
HU-OSA-440_0003_00083.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
József Attila utca. A tüntetők magyar zászlót lobogtatva vonulnak az úttesten. A kabátokon kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-011
440-1-1:3/12
HU-OSA-440_0003_00084.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
József nádor tér. A tüntetők magyar zászlót lobogtatva vonulnak az úttesten. A kabátokon kokárda. Könczöl Csaba, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-012
440-1-1:3/13
HU-OSA-440_0003_00085.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
József nádor tér. A tüntetők magyar zászlót lobogtatva vonulnak az úttesten. A kabátokon kokárda. Philipp Tibor, Tamás Gáspár Miklós, Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-013
440-1-1:3/14
HU-OSA-440_0003_00086.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
József nádor tér. A tüntetők magyar zászlót lobogtatva vonulnak az úttesten. A kabátokon kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-014
440-1-1:3/15
HU-OSA-440_0003_00087.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Vörösmarty tér. Medimpex épülete előtt vonulnak a tüntetők. Kokárda. Parkoló autók. Somogyi Győző.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-015
440-1-1:3/16
HU-OSA-440_0003_00088.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Vonuló tüntetők a Bajcsy-Zsilinszky úton. Kezükben transzparensek: Sajtószabadságot!, Egyesülési Szabadságot! és egy magyar zászló. Bazilika.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-016
440-1-1:3/17
HU-OSA-440_0003_00089.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők. Transzparensek: Egyesülési szabadságot! Magyar zászló. Kokárda. Bazilika a háttérben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-017
440-1-1:3/18
HU-OSA-440_0003_00090.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. A vonulók előtt néhányan lézengenek. Érdeklődők a járdán. Lada autó.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-018
440-1-1:3/19
HU-OSA-440_0003_00091.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Transzparens előtt lézengők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-019
440-1-1:3/20
HU-OSA-440_0003_00092.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A vonuló tömeg elhagyta a Bazilikát és a Bajcsy-Zsilinszky úton halad tovább. A transzparensek szövege: Valódi Reformokat!, Egyesülési Szabadságot!. Magyar zászló. Fotósok a tüntetők előtt. Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-020
440-1-1:3/21
HU-OSA-440_0003_00093.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A vonuló tömeg elhagyta a Bazilikát és a Bajcsy-Zsilinszky úton halad tovább. A transzparensek szövege: Valódi Reformokat!, Egyesülési Szabadságot!. Magyar zászló. Fotósok a tüntetők előtt.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-021
440-1-1:3/22
HU-OSA-440_0003_00094.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinky útón haladó tömeg. Bazilika. Transzparens: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! Fotósok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-022
440-1-1:3/23
HU-OSA-440_0003_00095.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Révay utca. Tüntetők, magyar zászló. Közlekedő autók.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-023
440-1-1:3/24
HU-OSA-440_0003_00096.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
József Attila utca. Tüntetők vonulnak. Kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-024
440-1-1:3/25
HU-OSA-440_0003_00097.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntetők a József Attila utcán vonulnak. Engels tér sarka. Somogyi Győző.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-025
440-1-1:3/26
HU-OSA-440_0003_00098.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntetők a József Attila utcán vonulnak. A kabátokon kokárdák, karszalagok, masnik. A vonulók tapsolnak. Az ablakban emberek.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-026
440-1-1:3/27
HU-OSA-440_0003_00099.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
József Attila utca. Tüntetők. A tömegben gyerekek. Kokárdák a kabáton. Tapsolnak a tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-027
440-1-1:3/28
HU-OSA-440_0003_00100.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Vörösmarty tér, IBUSZ iroda, Medimpex épülete. A tüntetők vonulnak a József nádor tér felé. Kokárdák és karszalag a kabátokon. Hodosán Róza, Somogyi Győző.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-028
440-1-1:3/29
HU-OSA-440_0003_00101.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Vörösmarty tér, Medimpex ház, IBUSZ Tengerhajózás. Kokárdák a kabátokon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-029
440-1-1:3/30
HU-OSA-440_0003_00102.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Vörösmarty tér, Medimpex ház, IBUSZ Tengerhajózás. Kokárdák. Magyar zászló. Járókelők, munkások nézik a felvonulást.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-030
440-1-1:3/31
HU-OSA-440_0003_00103.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők a Vörösmarty téren haladnak a József nádor tér felé. Érdeklödő járókelők nézik a felvonulókat. Magyar zászló. Kokárda. Philipp Tibor, Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-031
440-1-1:3/32
HU-OSA-440_0003_00104.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988 / 1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-032
440-1-1:3/33
HU-OSA-440_0003_00105.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Váci utca. Vonuló tüntetők. Elöl két férfi magyar zászlót lenget. A tüntetőkön kokárda, karszalag, masni. A tüntetők tapsolnak.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-033
440-1-1:3/34
HU-OSA-440_0003_00106.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Váci utca. Vonuló tüntetők. Elöl két férfi magyar zászlót lenget. A tüntetőkön kokárda, karszalag, masni. A tüntetők tapsolnak. Sétálók érdeklődve figyelik az eseményeket. Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-034
440-1-1:3/35
HU-OSA-440_0003_00107.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Váci utca. Vonuló tüntetők. Elöl két férfi magyar zászlót lenget. A tüntetőkön kokárda, karszalag, masni. Sétálók érdeklődve figyelik az eseményeket. Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-035
440-1-1:3/36
HU-OSA-440_0003_00108.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Váci utca. Vonuló tüntetők. Elöl két férfi magyar zászlót lenget. A tüntetőkön kokárda, karszalag, masni. Sétálók érdeklődve figyelik az eseményeket.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-036
440-1-1:3/37
HU-OSA-440_0003_00109.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Aranykéz utca. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_003-037
Film roll (35mm) #4
440-1-1:4/1
HU-OSA-440_0004_00110.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér. Tüntetők a téren. Erzsébet híd. Vásárhelyi Antal, Kis János.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-001
440-1-1:4/2
HU-OSA-440_0004_00111.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér. Tüntetők a téren. Vásárhelyi Antal, Kis János.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-002
440-1-1:4/3
HU-OSA-440_0004_00112.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér. Tüntetők a téren. Kis János, Vásárhelyi Antal, Tamás Gáspár Miklós, Rakovszky Zsuzsa.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-003
440-1-1:4/4
HU-OSA-440_0004_00113.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér. Tüntetők a téren. Kis János, Vásárhelyi Antal, Tamás Gáspár Miklós, Rakovszky Zsuzsa.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-004
440-1-1:4/5
HU-OSA-440_0004_00114.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér. Tüntetők a téren. Kis János, Vásárhelyi Antal, Tamás Gáspár Miklós, Rakovszky Zsuzsa.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-005
440-1-1:4/6
HU-OSA-440_0004_00115.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-006
440-1-1:4/7
HU-OSA-440_0004_00116.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Petőfi-szobor, zászlók, tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-007
440-1-1:4/8
HU-OSA-440_0004_00117.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca, Március 15. tér. Vonuló, várakozó tömeg. Néhány kabáton kokárda. A tömegben autók.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-008
440-1-1:4/9
HU-OSA-440_0004_00118.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca, Március 15. tér. Vonuló, várakozó tömeg. Néhány kabáton kokárda. A tömegben autók.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-009
440-1-1:4/10
HU-OSA-440_0004_00119.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca, Március 15. tér. Vonuló, várakozó tömeg. Néhány kabáton kokárda. A tömegben autók. Belvárosi Plébániatemplom, Erzsébet híd. Tamás Gáspár Miklós, Hodosán Róza.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-010
440-1-1:4/11
HU-OSA-440_0004_00120.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca. Vonuló, tüntető tömeg. Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-011
440-1-1:4/12
HU-OSA-440_0004_00121.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca. Vonuló, tüntető tömeg.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-012
440-1-1:4/13
HU-OSA-440_0004_00122.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Petőfi-szobor lábánál koszorúk, zászlók. A koszorú szövege: Magyar Demokratikus Ellenzék.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-013
440-1-1:4/14
HU-OSA-440_0004_00123.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Petőfi-szobor lábánál koszorúk, zászlók. A koszorú szövege: A Szabad és Független Magyarországért.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-014
440-1-1:4/15
HU-OSA-440_0004_00124.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Petőfi szobor lábánál koszorúk, zászlók. A koszorú szövege: A Szabad és Független Magyarországért.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-015
440-1-1:4/16
HU-OSA-440_0004_00125.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Petőfi szobor lábánál a talapzaton virágok, zászlók, koszorúk. A koszorú szövege: Magyar Demokratikus Ellenzék.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-016
440-1-1:4/17
HU-OSA-440_0004_00126.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1988, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Petőfi szobor lábánál a talapzaton virágok, zászlók, koszorúk. A koszorú szövege: Magyar Demokratikus Ellenzék. A Szabad és Független Magyarországért!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-017
440-1-1:4/18
HU-OSA-440_0004_00127.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1989, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntető tömeg, magyar zászló. A Belvárosi Plébániatemplom a háttérben. Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-018
440-1-1:4/19
HU-OSA-440_0004_00128.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1990, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntető tömegben Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-019
440-1-1:4/20
HU-OSA-440_0004_00129.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1991, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntető tömegben Tamás Gáspár Miklós, Hodosán Róza.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-020
440-1-1:4/21
HU-OSA-440_0004_00130.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1992, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány-örökmécses, tüntetők. Az emlékmű lépcsőjén Hodosán Róza áll, beszédet mond. Mögötte kifeszített transzparens: Egyesülési Szabadságot! Mellette magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-021
440-1-1:4/22
HU-OSA-440_0004_00131.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1993, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány-örökmécses, tüntetők. Az emlékmű lépcsőjén Hodosán Róza áll, beszédet mond. Mögötte kifeszített transzparens: Egyesülési Szabadságot! Mellette magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-022
440-1-1:4/23
HU-OSA-440_0004_00132.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1994, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány-örökmécses, tüntetők. Az emlékmű lépcsőjén Hodosán Róza áll, beszédet mond. Mögötte kifeszített transzparens: Egyesülési Szabadságot! Mellette magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-023
440-1-1:4/24
HU-OSA-440_0004_00133.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1995, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány-örökmécses, tüntetők. Az emlékmű lépcsőjén Hodosán Róza áll, beszédet mond. Mögötte kifeszített transzparens: Egyesülési Szabadságot! Mellette magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-024
440-1-1:4/25
HU-OSA-440_0004_00134.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1996, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány-örökmécses, tüntetők. Az emlékmű lépcsőjén Hodosán Róza áll, beszédet mond. Mögötte kifeszített transzparens: Egyesülési Szabadságot! Mellette magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-025
440-1-1:4/26
HU-OSA-440_0004_00135.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1997, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér, a háttérben a Belvárosi Plébániatemplom és az Erzsébet híd. A kabátokon kokárda, karszalag. A tér tele van tüntetőkkel.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-026
440-1-1:4/27
HU-OSA-440_0004_00136.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Március 15. tér és az Apáczai Csere János utca sarka. Tüntető tömeg, a háttérben felállványozott ház pallóján egy érdeklődő áll. Tamás Gáspár Miklós, Hodosán Róza.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-027
440-1-1:4/28
HU-OSA-440_0004_00137.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca. Vonuló, tüntető tömeg. A tömegben autók teteje. Szorosan egymás mellett haladnak az emberek.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-028
440-1-1:4/29
HU-OSA-440_0004_00138.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca. Vonuló, tüntető tömeg. A tömegben autók teteje. Szorosan egymás mellett haladnak az emberek.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-029
440-1-1:4/30
HU-OSA-440_0004_00139.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Apáczai Csere János utca. Vonuló, tüntető tömeg. A tömegben autók teteje látható. Szorosan egymás mellett haladnak az emberek.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-030
440-1-1:4/31
HU-OSA-440_0004_00140.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A háttérben az Erzsébet híd pesti pillére. Elöl a tüntetők egy csoportja. Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-031
440-1-1:4/32
HU-OSA-440_0004_00141.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A háttérben az Erzsébet híd pesti pillére. Elöl a tüntetők egy csoportja. Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-032
440-1-1:4/33
HU-OSA-440_0004_00142.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A képen a tüntetők egy csoportja a Petőfi-szobornál. Kis János beszél, mellette Tamás Gáspár Miklós. Vásárhelyi Antal.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-033
440-1-1:4/34
HU-OSA-440_0004_00143.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A háttérben Buda, a Citadella és a Szabadság-szobor. Elöl Tamás Gáspár Miklós és Kis János. Vásárhelyi Antal.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-034
440-1-1:4/35
HU-OSA-440_0004_00144.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A háttérben Buda, a Citadella és a Szabadság-szobor. Elöl Tamás Gáspár Miklós. Philipp Tibor, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_004-035
Film roll (35mm) #5
440-1-1:5/1
HU-OSA-440_0005_00145.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. A tüntetők a Marx tér felé haladnak. Elöl transzparens: Sajtószabadság! Kokárda. Magyar zászló. Lada autó. Philipp Tibor, Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-001
440-1-1:5/2
HU-OSA-440_0005_00146.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. A tüntetők a Nyugati tér felé haladnak. Elöl transzparens: Sajtószabadság! Kokárda. Magyar zászló. Lada, Dacia. Philipp Tibor, Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-002
440-1-1:5/3
HU-OSA-440_0005_00147.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. A tüntetők a Nyugati tér felé haladnak. Elöl transzparens: Sajtószabadság! Kokárda. Magyar zászló. Lada, Dacia autók. Philipp Tibor, Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-003
440-1-1:5/4
HU-OSA-440_0005_00148.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntetők, Bajcsy-Zsilinszky út, Révay utca. Lada, Dacia autók. Transzparens: Sajtószabadságot! Kokárda. Fotósok elöl.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-004
440-1-1:5/5
HU-OSA-440_0005_00149.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A tüntetők a Bajcsy-Zsilinszky úton haladnak, elhagyják éppen a Révay utcát. A másik oldalon, közlekedő autók (LADA, Dacia). A transzparens szövege: Sajtószabadságot! A kabátokon kokárda. Fotósok elöl. Philipp Tibor, Sulyok Miklós, Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-005
440-1-1:5/6
HU-OSA-440_0005_00150.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. A tüntetők a Parlament felé haladnak. Elöl két transzparens: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Philipp Tibor, Sulyok Miklós, Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-006
440-1-1:5/7
HU-OSA-440_0005_00151.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. A tüntetők a Parlament felé haladnak. Transzparensek: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Parkoló busz.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-007
440-1-1:5/8
HU-OSA-440_0005_00152.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca, Nagy Ignác utca sarka, tüntetők. Parkoló busz. Transzparensek: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló. A kabátokon kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-008
440-1-1:5/9
HU-OSA-440_0005_00153.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca, Nagy Ignác utca sarok. Kisteherautó. Transzparensek: Sajtószabadságot!, Valódi Reformokat!, Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló. A kabátokon kokárda. Kiváncsiskodó, beszélgető csoport. Tamás Gáspár Miklós, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-009
440-1-1:5/10
HU-OSA-440_0005_00154.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Tüntetők. Transzparensek: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló. Gyerekek a tömegben. Kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-010
440-1-1:5/11
HU-OSA-440_0005_00155.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, a híd teljes szélességében vonulnak a tüntetők. Három transzparens: Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! A harmadik takarásban. Magyar zászló. Háttérben a Jászai Mari tér és a pesti rakpart. A hídon nincs közlekedés. Villamosmegálló, lépcső, aluljáró.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-011
440-1-1:5/12
HU-OSA-440_0005_00156.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, a híd teljes szélességében vonulnak a tüntetők. Három transzparens: Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! A harmadik takarásban. Magyar zászló. Háttérben a Jászai Mari tér és a pesti rakpart. A hídon nincs közlekedés. Villamosmegálló, lépcső, aluljáró.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-012
440-1-1:5/13
HU-OSA-440_0005_00157.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd, a híd teljes szélességében vonulnak a tüntetők. Három transzparens: Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot! A harmadik takarásban. Magyar zászló. Háttérben a Jászai Mari tér és a pesti rakpart. A hídon nincs közlekedés. Kokárda, nemzeti színű szalag, fotósok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-013
440-1-1:5/14
HU-OSA-440_0005_00158.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A híd teljes szélességében vonulnak a tüntetők. Kokárda, karszalag, kitűző. Tüntetők, transzparensek: Valódi Reformokat!. Magyar zászlók. A háttérben a pesti oldal, a Jászai Mari tér. Gyerekek a tüntetők közt.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-014
440-1-1:5/15
HU-OSA-440_0005_00159.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Margit híd. A híd teljes szélességében vonulnak a tüntetők. Kokárda, karszalag, kitűző. Transzparensek: Valódi Reformokat!, Egyesülési Szabadságot. Magyar zászlókat lengetnek. A háttérben a pesti oldal, a Jászai Mari tér.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-015
440-1-1:5/16
HU-OSA-440_0005_00160.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út, tüntetők. Transzparensek: Egyesülési Szabadságot!, Valódi Reformokat!, Sajtószabadságot! Erkélyen emberek. Kokárda, magyar zászlók a házakon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-016
440-1-1:5/17
HU-OSA-440_0005_00161.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Az úttesten és a járdán is a tüntetők. Transzparensek: Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot!. Kokárda, magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-017
440-1-1:5/18
HU-OSA-440_0005_00162.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Az úttesten és a járdán tüntetők. Transzparens: Sajtószabadságot!, Valódi Reformokat!. Lada autó. Kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-018
440-1-1:5/19
HU-OSA-440_0005_00163.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Az úttesten, járdán tüntetők. Transzparens: Valódi Reformokat!, Egyesülési Szabadságot! Sajtószabadságot!. Középen magyar zászlót lengetnek. Kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-019
440-1-1:5/20
HU-OSA-440_0005_00164.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
A Bajcsy-Zsilinszky út. Magyar zászlót lengetnek a tüntetők. Transzparensek: Egyesülési Szabadságot! Valódi Reformokat! Kokárda, parkoló Trabant, zászló a házon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-020
440-1-1:5/21
HU-OSA-440_0005_00165.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca, vonulnak a tüntetők. Háttérben a Bajcsy-Zsilinszky út. Transzparensek: Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló. Fotósok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-021
440-1-1:5/22
HU-OSA-440_0005_00166.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Háttérben a Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők, transzparensek: Sajtószabadságot!, Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló, kokárda. Fotósok.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-022
440-1-1:5/23
HU-OSA-440_0005_00167.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Felvonulók. Tüntetők.Kokárda. Transzparensek: Sajtószabadságot! Egyesülési Szabadságot! Alkotmány utca. Erkélyen emberek. Tamás Gáspár Miklós, Könczöl Csaba, Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-023
440-1-1:5/24
HU-OSA-440_0005_00168.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-024
440-1-1:5/25
HU-OSA-440_0005_00169.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők. Transzparens: Egyesülési Szabadságot! Rendőrök, rendőrautó lezárja a forgalmat. Emberek az ablakokban.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-025
440-1-1:5/26
HU-OSA-440_0005_00170.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Tüntetők. Transzparens: Sajtószabadságot! Magyar zászló. Gyerekek. Kokárda. Erkélyen emberek. Háttérben a Bajcsy-Zsilinszky út.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-026
440-1-1:5/27
HU-OSA-440_0005_00171.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Tüntetők. Transzparensek szövege: Sajtószabadságot! Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló. Gyerekek. Kokárda. Erkélyen emberek.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-027
440-1-1:5/28
HU-OSA-440_0005_00172.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Tüntetők. Transzparensek szövege: Sajtószabadságot! Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló. Kokárda. Gyerekek. Fotósok. Emberek az erkélyeken.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-028
440-1-1:5/29
HU-OSA-440_0005_00173.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Magyar zászló. A transzparensek: Sajtószabadságot! Valódi Reformokat! Kokárdák. A háttérben a Bajcsy-Zsilinszky út. Hodosán Róza, Philipp Tibor, Sulyok Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-029
440-1-1:5/30
HU-OSA-440_0005_00174.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Alkotmány utca. Tüntetők. Magyar zászló, kokárdák. Transzparensek. Könczöl Csaba.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-030
440-1-1:5/31
HU-OSA-440_0005_00175.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Egy rendőr, tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-031
440-1-1:5/32
HU-OSA-440_0005_00176.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Magyarázó tüntető és rendőr vitája. Magyar zászló. Fotós. Philipp Tibor.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-032
440-1-1:5/33
HU-OSA-440_0005_00177.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Az úttesten vonuló tüntetők. Transzparensek: Valódi Reformokat! Egyesülési Szabadságot!. Kokárdák.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-033
440-1-1:5/34
HU-OSA-440_0005_00178.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők. Autó, mögötte busz. Transzparens töredék: Egyesülési Szabadságot! Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-034
440-1-1:5/35
HU-OSA-440_0005_00179.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bajcsy-Zsilinszky út. Tüntetők. Parkoló autón: Forgalomirányitás felirat. Mögötte busz. Leállt forgalom. Magyar zászló a házakon.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_005-035
Film roll (35mm) #6
440-1-1:6/1
HU-OSA-440_0006_00180.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők. A háttérben Lipthay utca.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-001
440-1-1:6/2
HU-OSA-440_0006_00181.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Bem szobor. Tüntetők. Magyar zászló. Kokárda. Transzparens: Valódi Reformokat! Egy fényképező férfi.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-002
440-1-1:6/3
HU-OSA-440_0006_00182.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Bem szobor. Tüntetők. Magyar zászló. Kokárda. Transzparens: Valódi Reformokat!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-003
440-1-1:6/4
HU-OSA-440_0006_00183.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Bem szobor. Tüntetők. Magyar zászló. Kokárda. Transzparens: Valódi Reformokat!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-004
440-1-1:6/5
HU-OSA-440_0006_00184.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-005
440-1-1:6/6
HU-OSA-440_0006_00185.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Lipthay utca a háttérben.Tüntetők. Zászló a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-006
440-1-1:6/7
HU-OSA-440_0006_00186.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Lipthay utca a háttérben.Tüntetők. Zászló a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-007
440-1-1:6/8
HU-OSA-440_0006_00187.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők. Zászló a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-008
440-1-1:6/9
HU-OSA-440_0006_00188.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér- Frankel Leó út sarok. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-009
440-1-1:6/10
HU-OSA-440_0006_00189.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér- Lipthay utca sarok. Tüntetők. Tömeg.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-010
440-1-1:6/11
HU-OSA-440_0006_00190.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér- Lipthay utca sarok. Tüntetők. Tömeg.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-011
440-1-1:6/12
HU-OSA-440_0006_00191.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők. Zászló a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-012
440-1-1:6/13
HU-OSA-440_0006_00192.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők, tömeg. Háttérben a Margit híd, Bem rakpart.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-013
440-1-1:6/14
HU-OSA-440_0006_00193.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-014
440-1-1:6/15
HU-OSA-440_0006_00194.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér- Frankel Leó utca sarok. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-015
440-1-1:6/16
HU-OSA-440_0006_00195.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány tér. Tüntetők. Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-016
440-1-1:6/17
HU-OSA-440_0006_00196.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány tér, Fő utca. Tüntetők. Magyar zászló, transzparens.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-017
440-1-1:6/18
HU-OSA-440_0006_00197.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány tér, Fő utca. Tüntetők. Magyar zászló, transzparens.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-018
440-1-1:6/19
HU-OSA-440_0006_00198.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány tér. Fő utca. Batthyány téri vásárcsarnok. Felsővizivárosi Szent Anna-plébániatemplom. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-019
440-1-1:6/20
HU-OSA-440_0006_00199.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Batthyány tér. Fő utca. Batthyány téri vásárcsarnok. Felsővizivárosi Szent Anna-plébániatemplom. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-020
440-1-1:6/21
HU-OSA-440_0006_00200.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem rakpart. Tüntetők. Rendőrautó a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-021
440-1-1:6/22
HU-OSA-440_0006_00201.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér, Bem szobor. Tüntetők. Transzparens: Valódi Reformokat! Magyar zászló, kokárda.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-022
440-1-1:6/23
HU-OSA-440_0006_00202.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Tüntetők. Bem József tér. Lipthay utca. Zászló a tömegben.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-023
440-1-1:6/24
HU-OSA-440_0006_00203.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér, Bem rakpart a háttérben. Tüntetők. Zászlók. Tamás Gáspár Miklós.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-024
440-1-1:6/25
HU-OSA-440_0006_00204.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér.Tüntetők.Bem szobor talapzata. Magyar zászló. Transzparens: Valódi reformokat!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-025
440-1-1:6/26
HU-OSA-440_0006_00205.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér és Lipthay utca sarok. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-026
440-1-1:6/27
HU-OSA-440_0006_00206.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem rakpart. Tüntetők hátulról. Budavári Palota.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-027
440-1-1:6/28
HU-OSA-440_0006_00207.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér, Lipthay utca a háttérben. Magyar zászló, kokárda. Rendőrök, rendőrautó. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-028
440-1-1:6/29
HU-OSA-440_0006_00208.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér, Bem rakpart. Rendőrök, parkoló rendőrautó. Tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-029
440-1-1:6/30
HU-OSA-440_0006_00209.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem József tér. Tüntetők. Rendőrök, parkoló rendőrautó.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-030
440-1-1:6/31
HU-OSA-440_0006_00210.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1998, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bemozdult kép!
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-031
440-1-1:6/32
HU-OSA-440_0006_00211.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 1999, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem tér, Bem szobor, Lipthay utca a háttérben. Kokárdák, zászló, tüntetők. Egy tüntető a fa tetején.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-032
440-1-1:6/33
HU-OSA-440_0006_00212.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 2000, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem tér, Bem szobor, Lipthay utca a háttérben. Kokárdák, zászló, tüntetők. Egy tüntető a fa tetején.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-033
440-1-1:6/34
HU-OSA-440_0006_00213.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 2001, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem tér . Magyar zászló, tüntetők.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-034
440-1-1:6/35
HU-OSA-440_0006_00214.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 2002, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem tér, Bem szobor, tüntetők. Középen a fa tetején egy tüntető. Transzparens a háttérben. Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-035
440-1-1:6/36
HU-OSA-440_0006_00215.jpg
Demonstration Organized by the Opposition in Budapest March 15, 2003, 1988
1988. március 15-i ellenzéki tüntetés Budapesten, 1988
Bem tér, Bem szobor, tüntetők. Középen a fa tetején egy tüntető. Transzparens a háttérben. Magyar zászló.
[08/1988]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_006-036
Film roll (35mm) #7
440-1-1:7/1
HU-OSA-440_0007_00222.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Budapest, Vörösmarty tér, Vörösmarty Mihály-emlékmű a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Havel ano Jakes ne!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-001
440-1-1:7/2
HU-OSA-440_0007_00223.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Budapest, Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Malina János, Szalai Pál, Révész Sándor, Csengey Dénes, Kornis Mihály, Jánossy András.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-002
440-1-1:7/3
HU-OSA-440_0007_00224.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Budapest, Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Malina János, Szalai Pál, Révész Sándor, Csengey Dénes, Kornis Mihály, Jánossy András, Rockenbauer Zoltán, Sárdi Anna.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-003
440-1-1:7/4
HU-OSA-440_0007_00225.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Budapest, Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Václav Havel fotó lóg egy kötélen. Malina János, Szalai Pál, Révész Sándor, Csengey Dénes, Kornis Mihály, Jánossy András.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-004
440-1-1:7/5
HU-OSA-440_0007_00226.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Budapest, Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Václav Havel fotó lóg egy kötélen. Malina János, Szalai Pál, Kornis Mihány, Tamás Gáspár Miklós, Révész Sándor, Rockenbauer Zoltán, Sárdi Anna, Jánossy András.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-005
440-1-1:7/6
HU-OSA-440_0007_00227.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Václavu Havlovi O. Veverkovi! Bába Iván,Fényi Tibor, Malina János, Csengey Dénes, Konrád György, Hodosán Róza.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-006
440-1-1:7/7
HU-OSA-440_0007_00228.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Csengey Dénes, Konrád György, Bába Iván, Fényi Tibor, Hodosán Róza.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-007
440-1-1:7/8
HU-OSA-440_0007_00229.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma! Töredék transzparens. Csengey Dénes, Konrád György, Bába Iván, Fényi Tibor, Hodosán Róza.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-008
440-1-1:7/9
HU-OSA-440_0007_00230.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház, Duna-part a háttérben. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos, aki néma!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-009
440-1-1:7/10
HU-OSA-440_0007_00231.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Gerbaud-ház, Gerbaud Kávéház. Transzparens: svobodu Jané Petrové, Václavu Havlovi O. Veverkovi! Konrád György.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-010
440-1-1:7/11
HU-OSA-440_0007_00232.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Kossuth Könyvesbolt. Transzparens: Havel ano Jakes ne! Nagy András, Szilágyi Sándor. Érdeklődő járókelők.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-011
440-1-1:7/12
HU-OSA-440_0007_00233.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Aranypók üzlet. Tüntetők. Transzparens: Havel ano Jakes ne!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-012
440-1-1:7/13
HU-OSA-440_0007_00234.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, háttérben Vadászat, fegyverek, sportbolt. Tüntetők. Transzparens: Havel ano Jakes ne! Nagy András.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-013
440-1-1:7/14
HU-OSA-440_0007_00235.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Tüntetők. Filmező férfi.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-014
440-1-1:7/15
HU-OSA-440_0007_00236.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Duna-part, Országos Rendező Iroda (ORI) székház a sarkon. Tüntetők. Transzparens: Vétkesek közt cinkos aki néma! Tamás Gáspár Miklós.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-015
440-1-1:7/16
HU-OSA-440_0007_00237.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Tüntetők. Fényképezők. ABC News kamerája a tömegben. Országos Rendező Iroda (ORI) székház a háttérben. Duna-part. Václav Havel fotója egy oszlopra függesztve. Tamás Gáspár Miklós.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-016
440-1-1:7/17
HU-OSA-440_0007_00238.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz-Mávag Művelődési Ház. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) tagtoborzó nyaggyűlése. Nézőtér, közönség.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-017
440-1-1:7/18
HU-OSA-440_0007_00239.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz-Mávag Művelődési Ház. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt =MSZDP) tagtoborzó nyaggyűlése. Nézőtér, közönség.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-018
440-1-1:7/19
HU-OSA-440_0007_00240.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Beszédek az Oroszlános kútnál (Löwenbrunnen). Zászló. Havel kép. Nagy Piroska.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-019
440-1-1:7/20
HU-OSA-440_0007_00241.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Beszédek az Oroszlános kútnál (Löwenbrunnen). Zászló. Havel kép. Nagy Piroska.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-020
440-1-1:7/21
HU-OSA-440_0007_00242.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Beszédek az Oroszlános kútnál (Löwenbrunnen). Zászló. Havel kép. Nagy Piroska.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-021
440-1-1:7/22
HU-OSA-440_0007_00243.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Vörösmarty Mihály-emlékmű, Országos Rendező Iroda (ORI) székház. Tüntetők.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-022
440-1-1:7/23
HU-OSA-440_0007_00244.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-023
440-1-1:7/24
HU-OSA-440_0007_00245.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-024
440-1-1:7/25
HU-OSA-440_0007_00246.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál. Fényi Tibor a mikrofonnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-025
440-1-1:7/26
HU-OSA-440_0007_00247.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál. Fényi Tibor a mikrofonnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-026
440-1-1:7/27
HU-OSA-440_0007_00248.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál. Bába Iván a mikrofonnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-027
440-1-1:7/28
HU-OSA-440_0007_00249.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál. Bába Iván a mikrofonnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-028
440-1-1:7/29
HU-OSA-440_0007_00250.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbeaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál. Szelényi Zsuzsa a mikrofonnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-029
440-1-1:7/30
HU-OSA-440_0007_00251.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Háttérben a Gerbeaud-ház. Tiltakozó beszédek az Oroszlános kútnál.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-030
440-1-1:7/31
HU-OSA-440_0007_00252.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Gerbeaud-ház sarka. Transzparensek: Vétkesek közt Cinkos, aki néma! Svobodu Jane Petrové, Václavu Havlovi O. Veverkovi!, My máme pravdu vy máte isby. Tüntetők. Horn Gábor, Pokorni Zoltán.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-031
440-1-1:7/32
HU-OSA-440_0007_00254.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Medimpex Irodaház, Luxus áruház, Oroszlános kút. Tüntetők. Transzparens: My Máme Pravdu Vy Máte Isby, Szabadságot Václav Havelnek!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-032
440-1-1:7/33
HU-OSA-440_0007_00255.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Luxus áruház, Oroszlános kút. Tüntetők. Transzparens: My Máme Pravdu Vy Máte Isby. Szabadságot Václav Havelnek! Molnár Tamás.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-033
440-1-1:7/34
HU-OSA-440_0007_00256.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Tüntetők a Vörösmarty téren. IBUSZ ház, Medimpex Irodaház, Oroszlános kút. Sétálók, érdeklődők.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-034
440-1-1:7/35
HU-OSA-440_0007_00257.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Tüntetők a Vörösmarty téren. IBUSZ ház, Medimpex Irodaház, Oroszlános kút. Sétálók, érdeklődők.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-035
440-1-1:7/36
HU-OSA-440_0007_00258.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Oroszlános kút. Tüntetők. Beszédet mond Konrád György. Molnár Tamás, Fodor Gábor.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-036
440-1-1:7/37
HU-OSA-440_0007_00259.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Oroszlános kút. Tüntetők. Fodor Gábor.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-037
440-1-1:7/38
HU-OSA-440_0007_00260.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Oroszlános kút. Tüntetők.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-038
440-1-1:7/39
HU-OSA-440_0007_00261.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Oroszlános kút. Tüntetők.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-039
440-1-1:7/40
HU-OSA-440_0007_00262.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, háttérben a Duna-part, oldalt Gerbeaud-ház. Transzparens: Svobodu Jane Petrové, Vaclovi O. Veverkovi!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-040
440-1-1:7/41
HU-OSA-440_0007_00263.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház. Tüntetők zászlót lobogtatnak.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-041
440-1-1:7/42
HU-OSA-440_0007_00264.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház. Tüntetők zászlót lobogtatnak.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-042
440-1-1:7/43
HU-OSA-440_0007_00265.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Luxus áruház előtt. Tüntetők. Transzparens: Hável: 9 hónap alkotó? Autonómia!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-043
440-1-1:7/44
HU-OSA-440_0007_00266.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Luxus áruház előtt. Tüntetők. Transzparens: Hável: 9 hónap alkotó? Autonómia!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-044
440-1-1:7/45
HU-OSA-440_0007_00267.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Luxus áruház előtt. Tüntetők. Transzparens: Hável: 9 hónap alkotó? Autonómia!
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-045
440-1-1:7/46
HU-OSA-440_0007_00268.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház. Tüntetők. Dér András.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-046
440-1-1:7/47
HU-OSA-440_0007_00269.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, zászló, nemzeti színű szalag. Beszéd. Nagy Piroska.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-047
440-1-1:7/48
HU-OSA-440_0007_00270.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, zászló, nemzeti színű szalag. Beszéd. Nagy Piroska.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-048
440-1-1:7/49
HU-OSA-440_0007_00271.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Medimpex Irodaház. Oroszlános kút. Václav Havel fotó a kúton. Gyerekek és egy operatőr.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-049
440-1-1:7/50
HU-OSA-440_0007_00272.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Medimpex Irodaház. Oroszlános kút. Václav Havel fotó a kúton. Gyerekek és egy operatőr.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-050
440-1-1:7/51
HU-OSA-440_0007_00273.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Medimpex Irodaház. Oroszlános kút. Václav Havel fotó a kúton. Gyerekek és egy operatőr.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-051
440-1-1:7/52
HU-OSA-440_0007_00274.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Medimpex Irodaház. Oroszlános kút. Václav Havel fotó, zászló. Konrád György beszédet mond.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-052
440-1-1:7/53
HU-OSA-440_0007_00275.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér. Medimpex Irodaház. Oroszlános kút. Václav Havel fotó, zászló. Konrád György beszédet mond. Fodor Gábor.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-053
440-1-1:7/54
HU-OSA-440_0007_00276.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Gerbeaud-ház, Duna-part. Tüntetők. Transzparens: Svobodu Jane Petrové Václavu Havlovi O. Veverkovi! Csengey Dénes.
[59/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_007-054
Film roll (35mm) #8
440-1-1:8/1
HU-OSA-440_0008_00277.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-001
440-1-1:8/2
HU-OSA-440_0008_00278.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-002
440-1-1:8/3
HU-OSA-440_0008_00279.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-003
440-1-1:8/4
HU-OSA-440_0008_00280.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-004
440-1-1:8/5
HU-OSA-440_0008_00281.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-005
440-1-1:8/6
HU-OSA-440_0008_00282.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-006
440-1-1:8/7
HU-OSA-440_0008_00283.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-007
440-1-1:8/8
HU-OSA-440_0008_00284.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-008
440-1-1:8/9
HU-OSA-440_0008_00285.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-009
440-1-1:8/10
HU-OSA-440_0008_00286.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-010
440-1-1:8/11
HU-OSA-440_0008_00287.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-011
440-1-1:8/12
HU-OSA-440_0008_00288.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-012
440-1-1:8/13
HU-OSA-440_0008_00289.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház MSZDP gyűlés. Színpad. Vezetőség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-013
440-1-1:8/14
HU-OSA-440_0008_00290.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-014
440-1-1:8/15
HU-OSA-440_0008_00291.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-015
440-1-1:8/16
HU-OSA-440_0008_00292.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-016
440-1-1:8/17
HU-OSA-440_0008_00293.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-017
440-1-1:8/18
HU-OSA-440_0008_00294.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz Mávag Művelődési Ház, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) gyűlése. Közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-018
440-1-1:8/19
HU-OSA-440_0008_00295.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-019
440-1-1:8/20
HU-OSA-440_0008_00296.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-020
440-1-1:8/21
HU-OSA-440_0008_00297.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-021
440-1-1:8/22
HU-OSA-440_0008_00298.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-022
440-1-1:8/23
HU-OSA-440_0008_00299.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-023
440-1-1:8/24
HU-OSA-440_0008_00300.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-024
440-1-1:8/25
HU-OSA-440_0008_00301.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-025
440-1-1:8/26
HU-OSA-440_0008_00302.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-026
440-1-1:8/27
HU-OSA-440_0008_00303.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-027
440-1-1:8/28
HU-OSA-440_0008_00304.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-028
440-1-1:8/29
HU-OSA-440_0008_00305.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-029
440-1-1:8/30
HU-OSA-440_0008_00306.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-030
440-1-1:8/31
HU-OSA-440_0008_00307.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz-Mávag Művelődési Ház. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése (MSZDP) tagtoborzó nyaggyűlése. Nézőtér, közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-031
440-1-1:8/32
HU-OSA-440_0008_00308.jpg
Rally of the Social Democratic Party of Hungary, 1989
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése, 1989
Ganz-Mávag Művelődési Ház. A A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagygyűlése (MSZDP) tagtoborzó nyaggyűlése. Nézőtér, közönség.
[61/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-032
440-1-1:8/33
HU-OSA-440_0008_00309.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt (FKGP) vitaestje. Múzeum Kávéház. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-033
440-1-1:8/34
HU-OSA-440_0008_00310.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt (FKGP) vitaestje. Múzeum Kávéház. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-034
440-1-1:8/35
HU-OSA-440_0008_00311.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt (FKGP) vitaestje. Múzeum Kávéház. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-035
440-1-1:8/36
HU-OSA-440_0008_00312.jpg
Debate Forum of the Independent Smallholders' Party, 1989
A Független Kisgazdapárt FKGP vitaestje, 1989
A Független Kisgazdapárt (FKGP) vitaestje. Múzeum Kávéház. Tagok és érdeklődők.
[60/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_008-036
Film roll (35mm) #9
440-1-1:9/1
HU-OSA-440_0009_00326.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, zászló, nemzeti szinű szalag.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-001
440-1-1:9/2
HU-OSA-440_0009_00327.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, zászló, nemzeti szinű szalag.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-002
440-1-1:9/3
HU-OSA-440_0009_00328.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, szónokok három mikrofon előtt. Háttérben Václav Havel fotója egy transzparensen.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-003
440-1-1:9/4
HU-OSA-440_0009_00329.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-004
440-1-1:9/5
HU-OSA-440_0009_00330.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó. Beszéd.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-005
440-1-1:9/6
HU-OSA-440_0009_00331.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Nagy Piroska felolvas egy beszédet.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-006
440-1-1:9/7
HU-OSA-440_0009_00332.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó és virág.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-007
440-1-1:9/8
HU-OSA-440_0009_00333.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó és virág.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-008
440-1-1:9/9
HU-OSA-440_0009_00334.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó kifüggesztve a kútra. Virág, zászló.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-009
440-1-1:9/10
HU-OSA-440_0009_00335.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó kifüggesztve a kútra. Virág, zászló.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-010
440-1-1:9/11
HU-OSA-440_0009_00336.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó kifüggesztve a kútra. Virág, zászló. A háttérben a Medimpex Irodaház.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-011
440-1-1:9/12
HU-OSA-440_0009_00337.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó kifüggesztve a kútra. Virág, zászló. A háttérben a Medimpex Irodaház.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-012
440-1-1:9/13
HU-OSA-440_0009_00338.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér. Tüntetők. Transzparens: Hável: 9 Hónap Alkotó.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-013
440-1-1:9/14
HU-OSA-440_0009_00339.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, az Országos Rendező Iroda ORI székháza a háttérben. Václav Havel fotó. Tüntetők.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-014
440-1-1:9/15
HU-OSA-440_0009_00340.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, virág, zászló.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-015
440-1-1:9/16
HU-OSA-440_0009_00341.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, virág, zászló.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-016
440-1-1:9/17
HU-OSA-440_0009_00342.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, virág, zászló.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-017
440-1-1:9/18
HU-OSA-440_0009_00343.jpg
Protest Against the Imprisonment of Václav Havel, 1989
Václav Havel bebörtönözése elleni tüntetés Budapesten, 1989
Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Václav Havel fotó, virág, zászló.
[62/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_009-018
Film roll (35mm) #10
440-1-1:10/1
HU-OSA-440_0010_00320.jpg
Preparations for the Opposition Roundtable Negotiations, 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA előkészülete, 1989
A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegátusa, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága székháza előtt. Magyar Bálint, Szabó Miklós és Kőszeg Ferenc az MSZMP KB székháza, a Fehér Ház bejáratánál.
[63/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_010-001
440-1-1:10/2
HU-OSA-440_0010_00321.jpg
Preparations for the Opposition Roundtable Negotiations, 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA előkészülete, 1989
A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegátusa, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága székháza előtt. Magyar Bálint, Szabó Miklós és Kőszeg Ferenc az MSZMP KB székháza, a Fehér Ház bejáratánál.
[63/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_010-002
440-1-1:10/3
HU-OSA-440_0010_00322.jpg
Preparations for the Opposition Roundtable Negotiations, 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA előkészülete, 1989
A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegátusa, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága székháza előtt. Magyar Bálint, Szabó Miklós és Kőszeg Ferenc az MSZMP KB székháza, a Fehér Ház bejáratánál.
[63/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_010-003
440-1-1:10/4
HU-OSA-440_0010_00323.jpg
Preparations for the Opposition Roundtable Negotiations, 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA előkészülete, 1989
A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegátusa, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága székháza előtt. Magyar Bálint, Szabó Miklós és Kőszeg Ferenc az MSZMP KB székháza, a Fehér Ház bejáratánál.
[63/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_010-004
440-1-1:10/5
HU-OSA-440_0010_00324.jpg
Preparations for the Opposition Roundtable Negotiations, 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA előkészülete, 1989
A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegátusa, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága székháza előtt. Magyar Bálint, Szabó Miklós és Kőszeg Ferenc az MSZMP KB székháza, a Fehér Ház bejáratánál.
[63/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_010-005
440-1-1:10/6
HU-OSA-440_0010_00325.jpg
Preparations for the Opposition Roundtable Negotiations, 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA előkészülete, 1989
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegátusa a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága székháza előtt. Fehér Ház. AZ SZDSZ tagjai, képviselői. Bevonulnak az épületbe.
[63/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_010-006
Film roll (35mm) #11
440-1-1:11/1
HU-OSA-440_0011_00344.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) első országos gyűlése. A leendő ügyvezető elnök megválasztása. Csoóri Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-001
440-1-1:11/2
HU-OSA-440_0011_00345.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, érdeklődők, támogatók. Kasza László.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-002
440-1-1:11/3
HU-OSA-440_0011_00346.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, érdeklődők, támogatók. Kasza László.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-003
440-1-1:11/4
HU-OSA-440_0011_00347.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, érdeklődők, támogatók.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-004
440-1-1:11/5
HU-OSA-440_0011_00348.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, érdeklődők, támogatók. Szűrös Mátyás.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-005
440-1-1:11/6
HU-OSA-440_0011_00349.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, Csurka István. A háttérben a magyar zászló.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-006
440-1-1:11/7
HU-OSA-440_0011_00350.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, Csoóri Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-007
440-1-1:11/8
HU-OSA-440_0011_00351.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Háttal Csoóri Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-008
440-1-1:11/9
HU-OSA-440_0011_00352.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, érdeklődők, támogatók.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-009
440-1-1:11/10
HU-OSA-440_0011_00353.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája, érdeklődők, támogatók.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-010
440-1-1:11/11
HU-OSA-440_0011_00354.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A vezetőség: Csoóri Sándor, Csurka István.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-011
440-1-1:11/12
HU-OSA-440_0011_00355.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A vezetőség: Csoóri Sándor, Csurka István.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-012
440-1-1:11/13
HU-OSA-440_0011_00356.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A vezetőség: Csoóri Sándor, Csurka István.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-013
440-1-1:11/14
HU-OSA-440_0011_00357.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Tagok, érdeklődők. Háttérben: Csengey Dénes.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-014
440-1-1:11/15
HU-OSA-440_0011_00358.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Tagok, érdeklődők. Vendégek: Mark Palmer amerikai nagykövet.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-015
440-1-1:11/16
HU-OSA-440_0011_00359.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés,Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Tagok, érdeklődők. Vendégek: Mark Palmer amerikai nagykövet, Kende Péter.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-016
440-1-1:11/17
HU-OSA-440_0011_00360.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés,Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Tagok, érdeklődők. Vendégek: Mark Palmer amerikai nagykövet, Kende Péter.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-017
440-1-1:11/18
HU-OSA-440_0011_00361.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A színpadon: Csoóri Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-018
440-1-1:11/19
HU-OSA-440_0011_00362.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-019
440-1-1:11/20
HU-OSA-440_0011_00363.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Érdeklődők, tagok, vendégek. Kasza László.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-020
440-1-1:11/21
HU-OSA-440_0011_00364.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Csoóri Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-021
440-1-1:11/22
HU-OSA-440_0011_00365.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-022
440-1-1:11/23
HU-OSA-440_0011_00366.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-023
440-1-1:11/24
HU-OSA-440_0011_00367.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Csurka István.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-024
440-1-1:11/25
HU-OSA-440_0011_00368.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Csurka István a háttérben.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-025
440-1-1:11/26
HU-OSA-440_0011_00369.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Szűrös Mátyás, Csengey Dénes, Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-026
440-1-1:11/27
HU-OSA-440_0011_00370.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Szabad György, Szűrös Mátyás.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-027
440-1-1:11/28
HU-OSA-440_0011_00371.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Szabad György, Szűrös Mátyás.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-028
440-1-1:11/29
HU-OSA-440_0011_00372.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A színpadon Csoóri Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-029
440-1-1:11/30
HU-OSA-440_0011_00373.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Csurka István.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-030
440-1-1:11/31
HU-OSA-440_0011_00374.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-031
440-1-1:11/32
HU-OSA-440_0011_00375.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-032
440-1-1:11/33
HU-OSA-440_0011_00376.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-033
440-1-1:11/34
HU-OSA-440_0011_00377.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_011-034
Film roll (35mm) #12
440-1-1:12/1
HU-OSA-440_0012_00378.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Mark Palmer.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-001
440-1-1:12/2
HU-OSA-440_0012_00379.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-002
440-1-1:12/3
HU-OSA-440_0012_00380.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-003
440-1-1:12/4
HU-OSA-440_0012_00381.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, tagok, érdeklődők. Mark Palmer amerikai nagykövet.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-004
440-1-1:12/5
HU-OSA-440_0012_00382.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, tagok, érdeklődők. Mark Palmer amerikai nagykövet és Szűrös Mátyás.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-005
440-1-1:12/6
HU-OSA-440_0012_00383.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A párt vezetősége a szinpadon.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-006
440-1-1:12/7
HU-OSA-440_0012_00384.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Csoóri Sándor, Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-007
440-1-1:12/8
HU-OSA-440_0012_00385.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Csoóri Sándor, Szabad György.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-008
440-1-1:12/9
HU-OSA-440_0012_00386.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-009
440-1-1:12/10
HU-OSA-440_0012_00387.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-010
440-1-1:12/11
HU-OSA-440_0012_00388.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Külföldi vendégek. Mark Palmer.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-011
440-1-1:12/12
HU-OSA-440_0012_00389.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Szűrös Mátyás.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-012
440-1-1:12/13
HU-OSA-440_0012_00390.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Külföldi vendégek. Szűrös Mátyás, Mark Palmer.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-013
440-1-1:12/14
HU-OSA-440_0012_00391.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség, vendégek, érdeklődők, tagok. Külföldi vendégek. Operatőr.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-014
440-1-1:12/15
HU-OSA-440_0012_00392.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-015
440-1-1:12/16
HU-OSA-440_0012_00393.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-016
440-1-1:12/17
HU-OSA-440_0012_00394.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: vendégek, érdeklődők, tagok.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-017
440-1-1:12/18
HU-OSA-440_0012_00395.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: vendégek, érdeklődők, tagok.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-018
440-1-1:12/19
HU-OSA-440_0012_00396.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad, vezetőség.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-019
440-1-1:12/20
HU-OSA-440_0012_00397.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: külföldi vendégek, tagok, érdeklődők, vendégek. Szűrös Mátyás, Mark Palmer, Kende Péter, Kasza László.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-020
440-1-1:12/21
HU-OSA-440_0012_00398.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: külföldi vendégek, tagok, érdeklődők, vendégek. Mark Palmer, Kende Péter.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-021
440-1-1:12/22
HU-OSA-440_0012_00399.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: külföldi vendégek, tagok, érdeklődők, vendégek. Mark Palmer, Kende Péter.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-022
440-1-1:12/23
HU-OSA-440_0012_00400.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: külföldi vendégek, tagok, érdeklődők, vendégek. Csoóri Sándor, Szabad György, Szűrös Mátyás, Mark Palmer.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-023
440-1-1:12/24
HU-OSA-440_0012_00401.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség: külföldi vendégek, tagok, érdeklődők, vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-024
440-1-1:12/25
HU-OSA-440_0012_00402.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-025
440-1-1:12/26
HU-OSA-440_0012_00403.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség állva énekel. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-026
440-1-1:12/27
HU-OSA-440_0012_00404.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-027
440-1-1:12/28
HU-OSA-440_0012_00405.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-028
440-1-1:12/29
HU-OSA-440_0012_00406.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Külföldi vendégek. Mark Palmer.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-029
440-1-1:12/30
HU-OSA-440_0012_00407.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vendégek, tagok, érdeklődők. Külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-030
440-1-1:12/31
HU-OSA-440_0012_00408.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Csoóri Sándor beszél.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-031
440-1-1:12/32
HU-OSA-440_0012_00409.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Csoóri Sándor beszél.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-032
440-1-1:12/33
HU-OSA-440_0012_00410.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Csoóri Sándor beszél.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-033
440-1-1:12/34
HU-OSA-440_0012_00411.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad: Csoóri Sándor beszél.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-034
440-1-1:12/35
HU-OSA-440_0012_00412.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-035
440-1-1:12/36
HU-OSA-440_0012_00413.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Közönség. Vendégek, tagok, érdeklődők.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_012-036
Film roll (35mm) #13
440-1-1:13/1
HU-OSA-440_0013_00414.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. MDF vezetőség a szinpadon.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-001
440-1-1:13/2
HU-OSA-440_0013_00415.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. MDF vezetőség a szinpadon.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-002
440-1-1:13/3
HU-OSA-440_0013_00416.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. MDF vezetőség a szinpadon.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-003
440-1-1:13/4
HU-OSA-440_0013_00417.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. MDF vezetőség a szinpadon.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-004
440-1-1:13/5
HU-OSA-440_0013_00418.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. MDF vezetőség a szinpadon.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-005
440-1-1:13/6
HU-OSA-440_0013_00419.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-006
440-1-1:13/7
HU-OSA-440_0013_00420.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Vezetőség.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-007
440-1-1:13/8
HU-OSA-440_0013_00421.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. MDF karszalag egy mozgássérült férfi karján. Külföldi vendég.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-008
440-1-1:13/9
HU-OSA-440_0013_00422.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Beszédet mond Lezsák Sándor.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-009
440-1-1:13/10
HU-OSA-440_0013_00423.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-010
440-1-1:13/11
HU-OSA-440_0013_00424.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad. Vezetőség.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-011
440-1-1:13/12
HU-OSA-440_0013_00425.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad. Vezetőség.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-012
440-1-1:13/13
HU-OSA-440_0013_00426.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-013
440-1-1:13/14
HU-OSA-440_0013_00427.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Modor Ádám, Moldován László Katalizátor Iroda.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-014
440-1-1:13/15
HU-OSA-440_0013_00428.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-015
440-1-1:13/16
HU-OSA-440_0013_00429.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. A közönség között: Csoóri Sándor, Szabad György
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-016
440-1-1:13/17
HU-OSA-440_0013_00430.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-017
440-1-1:13/18
HU-OSA-440_0013_00431.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad. Beszédet mond: Für Lajos.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-018
440-1-1:13/19
HU-OSA-440_0013_00432.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-019
440-1-1:13/20
HU-OSA-440_0013_00433.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Für Lajos.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-020
440-1-1:13/21
HU-OSA-440_0013_00434.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Hallgatóság. Kasza László.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-021
440-1-1:13/22
HU-OSA-440_0013_00435.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Hallgatóság, külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-022
440-1-1:13/23
HU-OSA-440_0013_00436.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Hallgatóság, külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-023
440-1-1:13/24
HU-OSA-440_0013_00437.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Hallgatóság, külföldi vendégek.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-024
440-1-1:13/25
HU-OSA-440_0013_00438.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Hallgatóság. MDF karszalag, kitűző.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-025
440-1-1:13/26
HU-OSA-440_0013_00439.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Antall József beszédet mond.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-026
440-1-1:13/27
HU-OSA-440_0013_00440.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Hallgatóság, tagok, szervezők. MDF kitűző.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-027
440-1-1:13/28
HU-OSA-440_0013_00441.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Antall József beszédet mond.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-028
440-1-1:13/29
HU-OSA-440_0013_00442.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-029
440-1-1:13/30
HU-OSA-440_0013_00443.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Beszélgetők. Moldován László. Modor Ádám.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-030
440-1-1:13/31
HU-OSA-440_0013_00444.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Interjú készítés.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-031
440-1-1:13/32
HU-OSA-440_0013_00445.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Interjú készítés.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-032
440-1-1:13/33
HU-OSA-440_0013_00446.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad, vezetőség. Leszák Sándor, Für Lajos, Csurka István.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-033
440-1-1:13/34
HU-OSA-440_0013_00447.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad, beszéd.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-034
440-1-1:13/35
HU-OSA-440_0013_00448.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Színpad, beszéd.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-035
440-1-1:13/36
HU-OSA-440_0013_00449.jpg
The First National Meeting of the Hungarian Democratic Forum, 1989
A Magyar Demokrata Fórum MDF első Országos Gyűlése, 1989
MDF I. Országos Gyűlés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája. Beszélgetők. Modor Ádám, Moldován László.
[64/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_013-036
Film roll (35mm) #14
440-1-1:14/1
HU-OSA-440_0014_00450.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-001
440-1-1:14/2
HU-OSA-440_0014_00451.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-002
440-1-1:14/3
HU-OSA-440_0014_00452.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-003
440-1-1:14/4
HU-OSA-440_0014_00453.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-004
440-1-1:14/5
HU-OSA-440_0014_00454.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-005
440-1-1:14/6
HU-OSA-440_0014_00455.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-006
440-1-1:14/7
HU-OSA-440_0014_00456.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-007
440-1-1:14/8
HU-OSA-440_0014_00457.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-008
440-1-1:14/9
HU-OSA-440_0014_00458.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-009
440-1-1:14/10
HU-OSA-440_0014_00459.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-010
440-1-1:14/11
HU-OSA-440_0014_00460.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-011
440-1-1:14/12
HU-OSA-440_0014_00461.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-012
440-1-1:14/13
HU-OSA-440_0014_00462.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-013
440-1-1:14/14
HU-OSA-440_0014_00463.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-014
440-1-1:14/15
HU-OSA-440_0014_00464.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-015
440-1-1:14/16
HU-OSA-440_0014_00465.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-016
440-1-1:14/17
HU-OSA-440_0014_00466.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-017
440-1-1:14/18
HU-OSA-440_0014_00467.jpg
Press Conference of the Transnational Radical Party, 1989
A Transznacionális Radikális Párt sajtókonferenciája, 1989
Kereskedelmi Kamara. Transznacionális Radikális Párt. A párt elnöke, Marco Pannella beszél.
[65/1989]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_014-018
Film roll (35mm) #15
440-1-1:15/1
HU-OSA-440_0015_00468.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-001
440-1-1:15/2
HU-OSA-440_0015_00469.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-002
440-1-1:15/3
HU-OSA-440_0015_00470.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-003
440-1-1:15/4
HU-OSA-440_0015_00471.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-004
440-1-1:15/5
HU-OSA-440_0015_00472.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-005
440-1-1:15/6
HU-OSA-440_0015_00473.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-006
440-1-1:15/7
HU-OSA-440_0015_00474.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-007
440-1-1:15/8
HU-OSA-440_0015_00475.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-008
440-1-1:15/9
HU-OSA-440_0015_00476.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-009
440-1-1:15/10
HU-OSA-440_0015_00477.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-010
440-1-1:15/11
HU-OSA-440_0015_00478.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-011
440-1-1:15/12
HU-OSA-440_0015_00479.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-012
440-1-1:15/13
HU-OSA-440_0015_00480.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-013
440-1-1:15/14
HU-OSA-440_0015_00481.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-014
440-1-1:15/15
HU-OSA-440_0015_00482.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása. A talapzat alatt kialakított kamra.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-015
440-1-1:15/16
HU-OSA-440_0015_00483.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása. A talapzat alatt kialakított kamra.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-016
440-1-1:15/17
HU-OSA-440_0015_00484.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása. A talapzat alatt kialakított kamra.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-017
440-1-1:15/18
HU-OSA-440_0015_00485.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-018
440-1-1:15/19
HU-OSA-440_0015_00486.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-019
440-1-1:15/20
HU-OSA-440_0015_00487.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-020
440-1-1:15/21
HU-OSA-440_0015_00488.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása. A szoborba belekarcolva: Büdös zsidó és egy gúnyrajz.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-021
440-1-1:15/22
HU-OSA-440_0015_00489.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása. A szoborba belekarcolva: Büdös zsidó és egy gúnyrajz.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-022
440-1-1:15/23
HU-OSA-440_0015_00490.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-023
440-1-1:15/24
HU-OSA-440_0015_00491.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-024
440-1-1:15/25
HU-OSA-440_0015_00492.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A szovjet hősi emlékmű szoborbontás közben, 1990
Gellért tér, a Bartók Béla út legeleje.

[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-025
440-1-1:15/26
HU-OSA-440_0015_00493.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A szovjet hősi emlékmű szoborbontás közben, 1990
Gellért tér, a Bartók Béla út legeleje.

[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-026
440-1-1:15/27
HU-OSA-440_0015_00494.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-027
440-1-1:15/28
HU-OSA-440_0015_00495.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-028
440-1-1:15/29
HU-OSA-440_0015_00496.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_015-029
Film roll (35mm) #16
440-1-1:16/1
HU-OSA-440_0016_00497.jpg
The Béla Kun Monument Before Its Demolition, 1990
A Kun Béla-emlékmű szoborbontás előtt, 1990
Varga Imre alkotása a Vérmezőn. A szobron gyalázkodó, rasszista feliratok. Zsidók és cigányok szidalmazása.
[340/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-001
440-1-1:16/2
HU-OSA-440_0016_00498.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-002
440-1-1:16/3
HU-OSA-440_0016_00499.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Étterem. Terasz. A háttérben a pesti oldal.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-003
440-1-1:16/4
HU-OSA-440_0016_00500.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Étterem. Terasz. A háttérben a pesti oldal.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-004
440-1-1:16/5
HU-OSA-440_0016_00501.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A mellékhelyiségek épülete és a hátsó front.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-005
440-1-1:16/6
HU-OSA-440_0016_00502.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A pénztár épülete.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-006
440-1-1:16/7
HU-OSA-440_0016_00503.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A pénztár épülete.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-007
440-1-1:16/8
HU-OSA-440_0016_00504.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A bejárat mellett két emléktábla, szövege: KISZ Budapesti Bizottsága, Ifjúsági Park 1961. Augusztus 20. Fővárosi Tanács V B. Művelődésügyi Főosztály, Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ, Ifjúsági Parkja 1972.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-008
440-1-1:16/9
HU-OSA-440_0016_00505.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A bejárat mellett két emléktábla, szövege: KISZ Budapesti Bizottsága, Ifjúsági Park 1961. Augusztus 20. Fővárosi Tanács V B. Művelődésügyi Főosztály, Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ, Ifjúsági Parkja 1972.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-009
440-1-1:16/10
HU-OSA-440_0016_00506.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A bejárat mellett két emléktábla, szövege: KISZ Budapesti Bizottsága, Ifjúsági Park 1961. Augusztus 20. Fővárosi Tanács V B. Művelődésügyi Főosztály, Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ, Ifjúsági Parkja 1972.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-010
440-1-1:16/11
HU-OSA-440_0016_00507.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-011
440-1-1:16/12
HU-OSA-440_0016_00508.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A háttérben a pesti oldal látható.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-012
440-1-1:16/13
HU-OSA-440_0016_00509.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területén 1984 szeptember 23-ig a Budai Ifjúsági Park (Ifipark) működött. A fotón 10 évvel a bezárás utáni lepusztult park. Védőkorlát, megtámasztott oszlopok a parkon belül.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-013
440-1-1:16/14
HU-OSA-440_0016_00510.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A régi színpad a háttérben. Építési anyagok a park területén.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-014
440-1-1:16/15
HU-OSA-440_0016_00511.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A bejárat mellett két emléktábla, szövege: KISZ Budapesti Bizottsága, Ifjúsági Park 1961. Augusztus 20. Fővárosi Tanács V B. Művelődésügyi Főosztály, Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ, Ifjúsági Parkja 1972.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-015
440-1-1:16/16
HU-OSA-440_0016_00512.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Védőkorlát, megtámasztott oszlopok a parkon belül. Vaskapuval lezárt terület.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-016
440-1-1:16/17
HU-OSA-440_0016_00513.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Védőkorlát, megtámasztott oszlopok a parkon belül. Vaskapuval lezárt terület. A háttérben a Szabadság-szobor.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-017
440-1-1:16/18
HU-OSA-440_0016_00514.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Az egész park területe jól látható. Színpad, Szabadság-szobor, emléktábla a bejáratnál.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-018
440-1-1:16/19
HU-OSA-440_0016_00515.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Az egész park területe jól látható. Színpad, Szabadság-szobor, emléktábla a bejáratnál.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-019
440-1-1:16/20
HU-OSA-440_0016_00516.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A régi világítás maradványai. Külső vezetékek az oszlopokon.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-020
440-1-1:16/21
HU-OSA-440_0016_00517.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Színpad, hátsó épület, Szabadság-szobor a háttérben. A területen gerendák, hulladékok.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-021
440-1-1:16/22
HU-OSA-440_0016_00518.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A színpad tele szeméttel, gazzal. A hátsó épület elhagyatott. A területen gerendák, hulladékok.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-022
440-1-1:16/23
HU-OSA-440_0016_00519.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A színpad tele szeméttel, gazzal. A hátsó épület elhagyatott. A területen gerendák, hulladékok.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-023
440-1-1:16/24
HU-OSA-440_0016_00520.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A színpad tele szeméttel, gazzal. A hátsó épület elhagyatott. A területen gerendák, hulladékok.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-024
440-1-1:16/25
HU-OSA-440_0016_00521.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A színpad tele szeméttel, gazzal. A hátsó épület elhagyatott. A területen gerendák, hulladékok.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-025
440-1-1:16/26
HU-OSA-440_0016_00522.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-026
440-1-1:16/27
HU-OSA-440_0016_00523.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-027
440-1-1:16/28
HU-OSA-440_0016_00524.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-028
440-1-1:16/29
HU-OSA-440_0016_00525.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Elhanyagolt világítás, lelógó vezetékek.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-029
440-1-1:16/30
HU-OSA-440_0016_00526.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Elhanyagolt világítás, lelógó vezetékek.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-030
440-1-1:16/31
HU-OSA-440_0016_00527.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Elhanyagolt világítás, lelógó vezetékek.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-031
440-1-1:16/32
HU-OSA-440_0016_00528.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Rácsos kapu, amely lezárja az üres területet.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-032
440-1-1:16/33
HU-OSA-440_0016_00529.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Rácsos kapu, amely lezárja az üres területet.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-033
440-1-1:16/34
HU-OSA-440_0016_00530.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Rácsos kapu, amely lezárja az üres területet.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-034
440-1-1:16/35
HU-OSA-440_0016_00531.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A bejárat mellett két emléktábla, szövege: KISZ Budapesti Bizottsága, Ifjúsági Park 1961. Augusztus 20. Fővárosi Tanács V B. Művelődésügyi Főosztály, Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ, Ifjúsági Parkja 1972.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-035
440-1-1:16/36
HU-OSA-440_0016_00532.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. Rácsos kapu, amely lezárja az üres területet. Gazzal benőtt park, gerendák, megtámasztott oszlopok.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-036
440-1-1:16/37
HU-OSA-440_0016_00533.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_016-037
Film roll (35mm) #17
440-1-1:17/1
HU-OSA-440_0017_00534.jpg
Ruins of the Buda Youth Park, 1994
A Budai Ifjúsági Park romjai, 1994
A Várkert Bazár területe, Budai Ifjúsági Park (Ifipark). A lepusztult, kihasználatlan park tíz évvel a bezárása után. A lepusztult, gazos park egyetlen lakója, egy cica.
[350/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-001
440-1-1:17/2
HU-OSA-440_0017_00535.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Választási plakátok szövege. Kereszténydemokrata Néppárt KDNP: Erős hittel erős akarattal Önökért. Köztársasági Párt, Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ. Falfirka: ABC Antibolsevista Club.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-002
440-1-1:17/3
HU-OSA-440_0017_00536.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
A Magyar Szocialista Párt MSZP választási plakátja 1994. Horn Gyula a plakáton. Szavazz a szocialistákra, hogy az 1956-os szakértelem kerüljön kormányra! Graffiti.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-003
440-1-1:17/4
HU-OSA-440_0017_00537.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
A Magyar Szocialista Párt MSZP választási plakátja 1994. Horn Gyula a plakáton. Szavazz a szocialistákra, hogy az 1956-os szakértelem kerüljön kormányra! Graffiti.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-004
440-1-1:17/5
HU-OSA-440_0017_00538.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ miniszterelnök-jelöltjének plakátja. A plakáton láthatóan kifehérítetve valami szöveg.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-005
440-1-1:17/6
HU-OSA-440_0017_00539.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ miniszterelnök-jelöltjének plakátja. A plakáton láthatóan kifehérítetve valami szöveg.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-006
440-1-1:17/7
HU-OSA-440_0017_00540.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ miniszterelnök-jelöltjének plakátja. A plakáton láthatóan kifehérítetve valami szöveg.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-007
440-1-1:17/8
HU-OSA-440_0017_00541.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Magyar Szocialista Párt MSZP választási plakátja. Horn Gyula plakátja. Szavazzon a Szocialistákra! Most, hogy a szakértelem kerüljön kormányra! Átírva: Hogy az 1956-os szakértelem kerüljön kormányra! ÁVH, 301, firkák. A megbízható megoldás.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-008
440-1-1:17/9
HU-OSA-440_0017_00542.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Letépett választási plakátok. Választási falfirkák: SZDSZ=ÁVÓ Szabad Demokraták Szövetsége.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-009
440-1-1:17/10
HU-OSA-440_0017_00543.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Letépett választási plakátok. Választási falfirkák: SZDSZ=ÁVÓ Szabad Demokraták Szövetsége.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-010
440-1-1:17/11
HU-OSA-440_0017_00544.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Letépett választási plakátok. Választási falfirkák: SZDSZ=ÁVÓ Szabad Demokraták Szövetsége.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-011
440-1-1:17/12
HU-OSA-440_0017_00545.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Magyar Szocialista Párt MSZP. Horn Gyula plakátja. Szavazzon a Szocialistákra! Most Hogy a szakértelem kerüljön kormányra! Átírva: Hogy az 1956-os szakértelem kerüljön kormányra!
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-012
440-1-1:17/13
HU-OSA-440_0017_00552.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Magyar Szocialista Párt MSZP. Horn Gyula plakátja. Szavazzon a Szocialistákra! Most Hogy a szakértelem kerüljön kormányra! Átírva: Hogy az 1956-os szakértelem kerüljön kormányra! ÁVH. 301. Horn Gyula arcára egy céltábla rajzolva.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-013
440-1-1:17/14
HU-OSA-440_0017_00553.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Magyar Szocialista Párt MSZP. Horn Gyula plakátja. Szavazzon a Szocialistákra! A többi szöveg nem olvasható. Firkák: Pufajkás gyilkos. ÁVH. 40+4 év.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-014
440-1-1:17/15
HU-OSA-440_0017_00554.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Letépett, összefirkált választási plakátok.Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ, Szent-Iványi István.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-015
440-1-1:17/16
HU-OSA-440_0017_00555.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Graffiti: Horn Pufajkás! Magyar Szocialista Párt MSZP.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-016
440-1-1:17/17
HU-OSA-440_0017_00556.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Graffiti: Horn Pufajkás! Magyar Szocialista Párt MSZP.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-017
440-1-1:17/18
HU-OSA-440_0017_00557.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Graffiti: SZDSZ Zsidópárt. Szabad Demokraták Szövetsége.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-018
440-1-1:17/19
HU-OSA-440_0017_00558.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Graffiti: SZDSZ Zsidópárt. Szabad Demokraták Szövetsége.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-019
440-1-1:17/20
HU-OSA-440_0017_00559.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Hídra kifeszített választási plakát. Magyar Szocialista Párt. A megbízható megoldás. Falfirka: Pufajkások.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-020
440-1-1:17/21
HU-OSA-440_0017_00560.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Hídra kifeszített választási plakát. Magyar Szocialista Párt. A megbízható megoldás. Falfirka: Pufajkások.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-021
440-1-1:17/22
HU-OSA-440_0017_00561.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Hídra kifeszített választási plakát. Magyar Szocialista Párt. A megbízható megoldás. Falfirka: Pufajkások.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-022
440-1-1:17/23
HU-OSA-440_0017_00562.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Hídra kifeszített választási plakát. Magyar Szocialista Párt. A megbízható megoldás. Falfirka: Pufajkások.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-023
440-1-1:17/24
HU-OSA-440_0017_00563.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Horn Gyula választási plakátja összefirkálva. Magyar Szocialista Párt. Szavazz a szocialistákra. Falfirka: Pufajkás gyilkos. ÁVH. 40+4 év.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-024
440-1-1:17/25
HU-OSA-440_0017_00564.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Horn Gyula választási plakátja összefirkálva. Magyar Szocialista Párt. Szavazz a szocialistákra. Falfirka: Pufajkás gyilkos. ÁVH. 40+4 év.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-025
440-1-1:17/26
HU-OSA-440_0017_00565.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ választási plakát. Kuncze Gábor az SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. A plakát szövege: Bízunk benne, SZDSZ. Ráfirkálva egy Dávid csillag és mellette nem felirat. A Műcsarnok jobb oldalán, az építkezést elválasztó panelen.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-026
440-1-1:17/27
HU-OSA-440_0017_00566.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ választási plakát. Kuncze Gábor az SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. A plakát szövege: Bízunk benne, SZDSZ. Ráfirkálva egy Dávid csillag és mellette nem felirat. A Műcsarnok jobb oldalán, az építkezést elválasztó panelen.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-027
440-1-1:17/28
HU-OSA-440_0017_00567.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ választási plakát. Kuncze Gábor az SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. A plakát szövege: Bízunk benne, SZDSZ. Ráfirkálva egy Dávid csillag és mellette nem felirat. A Műcsarnok jobb oldalán, az építkezést elválasztó panelen.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-028
440-1-1:17/29
HU-OSA-440_0017_00568.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ választási plakát. Kuncze Gábor az SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. A plakát szövege: Bízunk benne, SZDSZ. Ráfirkálva egy Dávid csillag és mellette nem felirat. A Műcsarnok jobb oldalán, az építkezést elválasztó panelen.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-029
440-1-1:17/30
HU-OSA-440_0017_00569.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Kuncze Gábor a Szabad Demokraták Szövetségének SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. A plakát szövege: Bízunk benne, SZDSZ. Ráfirkálva egy Dávid csillag és mellette No, zsidók királya felirat. A Műcsarnok jobb oldalán, az épíkezést elválasztó panelen. Az építkezési terület bejáratának jobb oldalán a második plakát.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-030
440-1-1:17/31
HU-OSA-440_0017_00570.jpg
Election Posters, Graffiti, 1994
Választási plakátok, falfirkák, 1994
Kuncze Gábor a Szabad Demokraták Szövetségének SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. A plakát szövege: Bízunk benne, SZDSZ. Ráfirkálva egy Dávid csillag és mellette No, zsidók királya felirat. A Műcsarnok jobb oldalán, az épíkezést elválasztó panelen. Az építkezési terület bejáratának jobb oldalán a második plakát.
[351/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_017-031
Film roll (35mm) #18
440-1-1:18/1
HU-OSA-440_0018_00571.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Lebontás alatt álló, megszűnt üzlethelyiség. Baloldalon még működő Fönicia cipőbolt, jobboldalon bekerített, üres telek.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-001
440-1-1:18/2
HU-OSA-440_0018_00572.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Működő üzlet bejárata. Cégtábla: Mértékutáni szabóság. Rendelést csak hozott anyagból vállalok.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-002
440-1-1:18/3
HU-OSA-440_0018_00573.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Működő üzlet bejárata. Cégtábla: Mértékutáni szabóság. Rendelést csak hozott anyagból vállalok.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-003
440-1-1:18/4
HU-OSA-440_0018_00574.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Működő üzlet bejárata. Régi cégtábla: Mértékutáni szabóság. Rendelést csak hozott anyagból vállalok. Mellette kiírva: Vasárnapi utcán áti árusítás. Üzlet fölötti cégtábla: Divatszabóság Görög János.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-004
440-1-1:18/5
HU-OSA-440_0018_00575.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Működő üzlet bejárata. Régi cégtábla: Mértékutáni szabóság. Rendelést csak hozott anyagból vállalok. Mellette kiírva: Vasárnapi utcán áti árusítás. Üzlet fölötti cégtábla: Divatszabóság Görög János. Bal oldalt a Totó söröző.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-005
440-1-1:18/6
HU-OSA-440_0018_00576.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Működő üzlet bejárata. Régi cégtábla: Mértékutáni szabóság. Rendelést csak hozott anyagból vállalok. Üzlet fölötti cégtábla: Divatszabóság Görög János.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-006
440-1-1:18/7
HU-OSA-440_0018_00577.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád úthoz közel. Cégtábla: Tóth Női fodrászat. Modern egyéni és alkalmi frizurák, vízhullám.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-007
440-1-1:18/8
HU-OSA-440_0018_00578.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád úthoz közel. Cégtábla: Rétesbolt. Jégkrém, üdítő, 5 féle rétes. Megállító figura a bejáratnál.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-008
440-1-1:18/9
HU-OSA-440_0018_00579.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád úthoz közel. Cégtábla: Rétesbolt. Jégkrém, üdítő, 5 féle rétes. Megállító figura a bejáratnál.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-009
440-1-1:18/10
HU-OSA-440_0018_00580.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád úthoz közel. Cégtábla: Rétesbolt. Jégkrém, üdítő, 5 féle rétes. Megállító figura a bejáratnál.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-010
440-1-1:18/11
HU-OSA-440_0018_00581.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Cipész Mester Ifj. Schneider Gyula boltja. Mellette névtelen ruhabolton kiírva: Végkiárusítás május 24-ig. Árusítás. Hullámlemezből ácsolt bolt, két üres telek között.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-011
440-1-1:18/12
HU-OSA-440_0018_00582.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, Újpest, 1994
Újpest, Árpád út. Cipész Mester Ifj. Schneider Gyula boltja. Mellette névtelen ruhabolton kiírva: Végkiárusítás május 24-ig. Árusítás. Hullámlemezből ácsolt bolt, két üres telek között.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-012
440-1-1:18/13
HU-OSA-440_0018_00583.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Újpest, Árpád út, 1994
Újpest, Árpád út. Politikai falfirka: MSZP=AIDS. Előtte egy cipőbolt rácsos kirakata.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-013
440-1-1:18/14
HU-OSA-440_0018_00584.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Újpest, Árpád út, 1994
Újpest, Árpád út. Politikai falfirka: MSZP=AIDS. Előtte egy cipőbolt rácsos kirakata. Régi romos ház.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-014
440-1-1:18/15
HU-OSA-440_0018_00585.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
Újpest, Árpád út 85. Primo Sörbár. Dreher hirdetés a kirakaton és a falra függesztve.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-015
440-1-1:18/16
HU-OSA-440_0018_00586.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
Újpest, Árpád út 85. Primo Sörbár. Dreher hirdetés a kirakaton és a falra függesztve.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-016
440-1-1:18/17
HU-OSA-440_0018_00587.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
Újpest, Árpád út 85. Primo, neon felirat a sörbár fölött.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-017
440-1-1:18/18
HU-OSA-440_0018_00588.jpg
Signboards in Újpest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
Újpest, Árpád út. Tóth női fodrász. Modern egyéni és alkalmi frizurák vízhullám.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-018
440-1-1:18/19
HU-OSA-440_0018_00589.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Bucsú utca, Mokka presso, bejárat hirdetésekkel.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-019
440-1-1:18/20
HU-OSA-440_0018_00590.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Bucsú utca, Mokka presso, bejárat hirdetésekkel. Falra erősített világító felirat: Mokka eszpresso.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-020
440-1-1:18/21
HU-OSA-440_0018_00591.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Bucsú utca, Mokka presso, bejárat hirdetésekkel.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-021
440-1-1:18/22
HU-OSA-440_0018_00592.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Bucsú utca, Mokka presso, bejárat hirdetésekkel.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-022
440-1-1:18/23
HU-OSA-440_0018_00593.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Lehel út-Bucsú utca sarok. Totó-Lottó neon felirat. Toto-Lotto tábla hirdetés. Mellette: Badacsonyi Borozó, játékterem. Trabant autó.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-023
440-1-1:18/24
HU-OSA-440_0018_00594.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Lehel út-Bucsú utca sarok. Totó-Lottó neon felirat. Toto-Lotto tábla hirdetés. Mellette: Badacsonyi Borozó, játékterem. Trabant autó.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-024
440-1-1:18/25
HU-OSA-440_0018_00595.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület, Ipoly neon felirat, mini presso. Előtte Zsiguli személyautók.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-025
440-1-1:18/26
HU-OSA-440_0018_00596.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület, Ipoly neon felirat, mini presso. Előtte Zsiguli személyautók.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-026
440-1-1:18/27
HU-OSA-440_0018_00597.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület, Ipoly neon felirat, mini presso. Előtte Zsiguli személyautók.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-027
440-1-1:18/28
HU-OSA-440_0018_00598.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület, Váci út, Kávés Katica neon felirat, bejárat.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-028
440-1-1:18/29
HU-OSA-440_0018_00599.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület, Váci út, Kávés Katica neon felirat, bejárat.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-029
440-1-1:18/30
HU-OSA-440_0018_00600.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület, Váci út, Kávés Katica neon felirat, bejárat. Méteráru felirat a sarokhoz közel. Régi, piros levélszekrény a falon.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-030
440-1-1:18/31
HU-OSA-440_0018_00601.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII.kerület Röntgen utca 2-12. Dombormű a falon, alatta hirdetés: Nasssoljon nálunk.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-031
440-1-1:18/32
HU-OSA-440_0018_00602.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
XIII.kerület Röntgen utca, 1994
XIII.kerület Röntgen utca 2-12. Dombormű a falon.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-032
440-1-1:18/33
HU-OSA-440_0018_00603.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
XIII.kerület Röntgen utca, 1994
XIII.kerület Röntgen utca 2-12. Dombormű a falon.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-033
440-1-1:18/34
HU-OSA-440_0018_00604.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
XIII.kerület Röntgen utca, 1994
XIII.kerület Röntgen utca 2-12. Dombormű a falon.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-034
440-1-1:18/35
HU-OSA-440_0018_00605.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Ipoly neon felirat. Mellette lakatlan üzem, betört ablakokkal.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-035
440-1-1:18/36
HU-OSA-440_0018_00606.jpg
Signboards in District 13, Budapest, 1994
Cégtáblák, hirdetések, 1994
XIII. kerület Ipoly neon felirat. Mellette lakatlan üzem, betört ablakokkal. Lada, Zsiguli személyautók.
[352/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_018-036
Film roll (35mm) #19
440-1-1:19/1
HU-OSA-440_0019_00607.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Izabella utca, 1993
VI. kerület Izabella utca 73. előtt tűzifa kipakolás egy teherautóról. A teherautó mögött egy hagyományos mérleg és kosár a méréshez.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-001
440-1-1:19/2
HU-OSA-440_0019_00608.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
Cégtáblák, hirdetések, 1993
VI. kerület Izabella utca, Prometheus nevű cég cégtáblája az iroda fölött.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-002
440-1-1:19/3
HU-OSA-440_0019_00609.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Izabella utca, 1993
VI. kerület Izabella utca, Humanista Mozgalom felhívása egy kapura felragasztva. A felhívás szövege: Szerveződj velünk! Humanista Mozgalom.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-003
440-1-1:19/4
HU-OSA-440_0019_00610.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Izabella utca, 1993
VI. kerület Izabella utca 30. Díszes kapubejáró.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-004
440-1-1:19/5
HU-OSA-440_0019_00611.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Izabella utca, 1993
VI. kerület Izabella utca 30. Díszes kapubejáró, szemétkukákkal a ház előtt.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-005
440-1-1:19/6
HU-OSA-440_0019_00612.jpg
Poster of the Humanist Movement, 1993
A Humanista Mozgalom plakátja, 1993
VI. kerület Izabella utca, redőnyre ragasztott plakát- Szerveződj velünk! Humanista Mozgalom. Találkozó időpontja, helye.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-006
440-1-1:19/7
HU-OSA-440_0019_00613.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
Hirdetések, cégtáblák, 1993
VI. kerület Szondi utca, egy bolt feliratai: Festék, Iparosok szaküzlete, szerszámok, csavarok. Jobb oldalon: vegyiáruk, savak. Bal oldalon: Belvárosi Vendéglátó Vállalat. A kirakatban: City Grill.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-007
440-1-1:19/8
HU-OSA-440_0019_00614.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
Hirdetések, cégtáblák, 1993
VI. kerület Szondi utcában egy bolt feliratai: Festék, Iparosok szaküzlete, szerszámok, csavarok. Jobb oldalon: vegyiáruk, savak.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-008
440-1-1:19/9
HU-OSA-440_0019_00615.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
Hirdetések, cégtáblák, 1993
VI. kerület Szondi utcában egy bolt feliratai: Festék, Iparosok szaküzlete, szerszámok, csavarok. Jobb oldalon: vegyiáruk, savak.Kisebb táblán: Belvárosi Vendéglátó Vállalat. Az üzlet jobb oldalán: Két apród: ruha, cipő.Tisza. Bal oldalán: Zöldség, gyümölcs, primőrök.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-009
440-1-1:19/10
HU-OSA-440_0019_00616.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
Hirdetések, cégtáblák, 1993
VI. kerület Szondi utca 37/b bejárata. A házfalán golyó ütötte sérülések. Jobb oldalon: Zöldség-gyümölcs. Mák-Dió kapható. Zöldség-gyümölcs primőrök. Régi bolt.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-010
440-1-1:19/11
HU-OSA-440_0019_00617.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Izabella utca, 1993
VI. kerület Izabella utca. Üres telek, környező házak.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-011
440-1-1:19/12
HU-OSA-440_0019_00618.jpg
Signboards in District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Izabella utca, 1993
VI. kerület Izabella utca. Teherautóról fát szállítanak fűtéshez kosárban.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-012
440-1-1:19/13
HU-OSA-440_0019_00619.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Szondi utca, 1993
VI. kerület Szondi utca Phönix Acél KFT épülete. Előtte nyított régi teherautó. Kockaköves utca.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-013
440-1-1:19/14
HU-OSA-440_0019_00620.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Szondi utca, 1993
VI. kerület Szondi utca. Kibelezett, régi, rohadó Skoda személyautó.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-014
440-1-1:19/15
HU-OSA-440_0019_00621.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Szondi utca, 1993
VI. kerület Szondi utca. Kibelezett, régi, rohadó Skoda személyautó. Mellette egy Wartburg személyautó, betört szélvédő.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-015
440-1-1:19/16
HU-OSA-440_0019_00622.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Szondi utca, 1993
VI. kerület Szondi utca. Kibelezett, régi, rohadó Skoda személyautó. Mellette egy Wartburg személyautó, betört szélvédő. Tábla, útjavítás.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-016
440-1-1:19/17
HU-OSA-440_0019_00623.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI.kerület Vörösmarty utca, 1993
VI. kerület Vörösmarty utca. Lets'Go nevű Divatáru Nagykereskedés portálja. Ruházati Nagykereskedés. Mellette Onix Textil Nagyker, házon belül.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-017
440-1-1:19/18
HU-OSA-440_0019_00624.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI.kerület Vörösmarty utca, 1993
VI. kerület Vörösmarty utca. Lets'Go nevű Divatáru Nagykereskedés portálja. Ruházati Nagykereskedés. Mellette Onix Textil Nagyker, házon belül.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-018
440-1-1:19/19
HU-OSA-440_0019_00625.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI.kerület Eötvös utca, 1993
VI. kerület Eötvös utca-Szondi utca sarok, Körzeti Orvosi Rendelő.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-019
440-1-1:19/20
HU-OSA-440_0019_00626.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Vörösmarty utca, 1993
VI. kerület Szondi-Vörösmarty utca sarok, Háztartási Bolt portálja. A házon golyó ütötte nyomok. Kockakövek.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-020
440-1-1:19/21
HU-OSA-440_0019_00627.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Vörösmarty utca, 1993
VI. kerület Szondi-Vörösmarty utca sarok, Háztartási Bolt portálja. A házon golyó ütötte nyomok. Kockakövek.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-021
440-1-1:19/22
HU-OSA-440_0019_00628.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Lázár utca, 1993
VI. kerület Lázár utca, a járdán kibelezett Trabant személyautó. Bazilika. Üres telek.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-022
440-1-1:19/23
HU-OSA-440_0019_00629.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Nagymező utca, 1993
VI. kerület Nagymező utca, Moulin Rouge régi portál. Zárva.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-023
440-1-1:19/24
HU-OSA-440_0019_00630.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Nagymező utca, 1993
VI. kerület Nagymező utca, Moulin Rouge régi portál. Zárva.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-024
440-1-1:19/25
HU-OSA-440_0019_00631.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Nagymező utca, 1993
VI. kerület Nagymező utca, Moulin Rouge régi portál. Zárva.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-025
440-1-1:19/26
HU-OSA-440_0019_00632.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VI. kerület Nagymező utca, 1993
VI. kerület Nagymező utca, Moulin Rouge régi portál. Zárva. Mellette az Operett Színház.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-026
440-1-1:19/27
HU-OSA-440_0019_00633.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1993
VII. kerület Király utca, 1993
VII. kerület Király utca, korábbi neve: Majakovszkij utca, áthúzva, Csányi utca sarok. Alkalmi méteráru, Divatáru, Konfekció.
[353/1993]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_019-027
Film roll (35mm) #20
440-1-1:20/1
HU-OSA-440_0020_00637.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, a háttérben az Oktogon. Villamosvonal-hálózat felújítása. Földmunkák, a sínek felújítása. Reklám: Órások.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-001
440-1-1:20/2
HU-OSA-440_0020_00638.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút 3. üzletek, utcai padok, megállító táblák. Portálok: Rafael export-import nagyker. Maos Kinai gyorsbüfé. Apollo video shop. Interleder cipő.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-002
440-1-1:20/3
HU-OSA-440_0020_00639.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, utcakép boltokkal. hirdetőoszlop, bódé. Keravill, Villamossági szaküzlet.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-003
440-1-1:20/4
HU-OSA-440_0020_00640.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, utcai bódé, lejáró az utcai szint alatt működő bolthoz: Játék javítás. Casino, játékterem, non-stop. Bonbon Hemingway kávé, tea, kakaó.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-004
440-1-1:20/5
HU-OSA-440_0020_00641.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, hírlapárusító bódé, közért csemege. A falon több helyen kiírva: Hirdetmények Felragasztása Tilos!
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-005
440-1-1:20/6
HU-OSA-440_0020_00642.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Utcai bódé, Keravill, Villamossági bolt. Oszlopon hirdetés: Opel Bemutatóterem.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-006
440-1-1:20/7
HU-OSA-440_0020_00643.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, utcakép, 2005
Teréz körút. Édesség Bolt bezárva, a kirakat teleragasztva hirdetésekkel. Női divat, Férfi divat, ruhák kilógatva az utcára. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat I.em.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-007
440-1-1:20/8
HU-OSA-440_0020_00644.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, utcakép, 2005
Teréz körút. Üzletek: FÉKISZ méretutáni szabóság, FÉKISZ divatpantalló. Falra erősített vitrin kirakat cipőkkel.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-008
440-1-1:20/9
HU-OSA-440_0020_00645.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, utcakép, 2005
Teréz körút, utcakép. Derkovits kiállítóterem, előtte egy pad és hirdetőoszlop: Ámor, különleges esküvői ruhák kölcsönzése.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-009
440-1-1:20/10
HU-OSA-440_0020_00646.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, utcakép, 2005
Teréz körút, utcakép. Órások szövetkezete a portál felirata. Neon reklám, bejárat fölött Swatch. Útjelzőtábla.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-010
440-1-1:20/11
HU-OSA-440_0020_00647.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, utcakép, 2005
Teréz körút. Mosoly söröző utcai terasza. Neon felirat: Mosoly sörbár. Nemzetközi ételek. Előtte hirdetőoszlop: Magyar Nemzet, Megyénk Hírmondója.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-011
440-1-1:20/12
HU-OSA-440_0020_00648.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, utcakép, 2005
Teréz körút. Mosoly söröző utcai terasza. Neon felirat: Mosoly sörbár. Nemzetközi ételek. Előtte hirdetőoszlop: Magyar Nemzet, Megyénk Hírmondója.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-012
440-1-1:20/13
HU-OSA-440_0020_00649.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Oktogon, 2005
Oktogon, részlet. Fényszöv neon reklám a falra erősítve és a kirakat fölött. Utcai bódé, ruhák fellógatva.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-013
440-1-1:20/14
HU-OSA-440_0020_00650.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Oktogon, 2005
Oktogon, részlet. Fényszöv neon reklám a falra erősítve és a kirakat fölött. Utcai bódé, ruhák fellógatva.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-014
440-1-1:20/15
HU-OSA-440_0020_00651.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Oktogon, 2005
Oktogon másik sarka. Régi üzlet neon reklámja: Abbázia üzletház, női ruha, kabát. Új üzlet cégtáblája: Kleider Bauer.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-015
440-1-1:20/16
HU-OSA-440_0020_00652.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Oktogon, 2005
Oktogon másik sarka. Régi üzlet neon reklámja: Abbázia üzletház, női ruha, kabát. Új üzlet cégtáblája: Kleider Bauer.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-016
440-1-1:20/17
HU-OSA-440_0020_00653.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Oktogon, 2005
Oktogon másik sarka. Régi üzlet neon reklámja: Abbázia üzletház, női ruha, kabát. Új üzlet cégtáblája: Kleider Bauer.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-017
440-1-1:20/18
HU-OSA-440_0020_00654.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Édesség Bolt portálja. Kicsi cégtábla: Budapest Édességbolt
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-018
440-1-1:20/19
HU-OSA-440_0020_00655.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút-Aradi utca sarok. Üzletek, feliratok: Gyógyszertár, Orion.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-019
440-1-1:20/20
HU-OSA-440_0020_00656.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút-Aradi utca sarok. Neon felirat: Orion TV, Műszaki Áruház.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-020
440-1-1:20/21
HU-OSA-440_0020_00657.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Cégtábla a bejárat fölött: Iparcikk Kölcsönző és Szolgáltató Vállalat.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-021
440-1-1:20/22
HU-OSA-440_0020_00658.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Cégtábla a bejárat fölött: Iparcikk Kölcsönző és Szolgáltató Vállalat.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-022
440-1-1:20/23
HU-OSA-440_0020_00659.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, Oktogon és a Király utca között. Keravill Rádió Amatőr Bolt neon felirata. A kirakat feliratai: Hiradástechnikai alkatrészek, Tranzisztorok, Diódák, Tirisztorok.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-023
440-1-1:20/24
HU-OSA-440_0020_00660.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Oktogon-Teréz körút sarok. Üzletek, feliratok: Oktogon KFT. Élelmiszer, Delicatesse. Tattoo. OTP. Trikókat árusító bódé.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-024
440-1-1:20/25
HU-OSA-440_0020_00661.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, utcakép üzletekkel: régi neon Otthon Bútorbolt, Gyermek bútor, Royal bútor. Röltex.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-025
440-1-1:20/26
HU-OSA-440_0020_00662.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Falra erősített neon reklám: Ravill Elektron. Rádió, televizió, magnetofon, csillár, hűtőgép.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-026
440-1-1:20/27
HU-OSA-440_0020_00663.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Falra erősített neon reklám: Ravill Elektron. Rádió, televizió, magnetofon, csillár, hűtőgép.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-027
440-1-1:20/28
HU-OSA-440_0020_00664.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, a háttérben a Nyugati tér. Gépek, teherautók a villamosvonal felújítása. Hirdetések: Népszabadság, Dreher, Fortunato.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-028
440-1-1:20/29
HU-OSA-440_0020_00665.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Neon felirat: Kőműves étterem, napvédő ponyván felirat: Dreher. Bejárat fölött, Restaurant. Mikikuckó játékbolt. Pardon ruhabolt. Közlekedési lámpák letakarva.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-029
440-1-1:20/30
HU-OSA-440_0020_00666.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Neon felirat: Kőműves étterem, napvédő ponyván felirat: Dreher. Bejárat fölött, Restaurant. Mikikuckó játékbolt. Pardon ruhabolt. Közlekedési lámpák letakarva. Útlezárások. Hirdetőoszlop leragasztva.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-030
440-1-1:20/31
HU-OSA-440_0020_00667.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Villamosvonal felújítása. Alterra Groupe Colas. Játékszín. Üzletek: Maraton Órások, Top ruházatibolt. Főváros: Egy csepp türelmet kérünk, kiírás.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-031
440-1-1:20/32
HU-OSA-440_0020_00668.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, villamosvonal felújítása. Dessewffy utca sarkán Ezermesterbolt.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-032
440-1-1:20/33
HU-OSA-440_0020_00669.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút, villamosvonal felújítása. Dessewffy utca sarkán Ezermesterbolt. Letakart parkolóóra.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-033
440-1-1:20/34
HU-OSA-440_0020_00670.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Üzletek, neon felirat: Gyermek Otthon Bútorbolt, Royal bútor, Röltex.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-034
440-1-1:20/35
HU-OSA-440_0020_00671.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút-Podmaniczky utca sarok. Munkagépek a villamosvonal felújításához. Trolibusz.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-035
440-1-1:20/36
HU-OSA-440_0020_00672.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút-Podmaniczky utca sarok. Munkagépek a villamosvonal felújításához. Útlezárások. Trolibusz. Reklámok: Delikátesz, Pepsi, Coca Cola.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-036
440-1-1:20/37
HU-OSA-440_0020_00673.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 2005
Teréz körút, 2005
Teréz körút. Villamosvonal felújítása. Játékszín: Nyári szünet. Hirdetőoszlop. Szemvizsgálat reklám.
[354/2005]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_020-037
Film roll (35mm) #21
440-1-1:21/1
HU-OSA-440_0021_00674.jpg
Pictures of District 13, Budapest, 1994
XIII. kerület Katona József utca, 1994
XIII. kerület Katona József utca Tátra utca sarok, Csöpi eszpresszó, két bejárattal. Bezárt presszó, a bejárat mellett a cégtábláknak csak a helye látszik és a neon kiírás is hiányzik.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-001
440-1-1:21/2
HU-OSA-440_0021_00675.jpg
Pictures of District 13, Budapest, 1994
XIII. kerület Katona József utca, 1994
XIII. kerület Katona József utca-Tátra utca sarok, Csöpi eszpresszó, két bejárattal. Bezárt presszó, a bejárat mellett a cégtábláknak csak a helye látszik és a neon kiírás is hiányzik.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-002
440-1-1:21/3
HU-OSA-440_0021_00676.jpg
Pictures of District 13, Budapest, 1994
XIII. kerület Katona József utca, 1994
XIII. kerület Katona József utca-Tátra utca sarok, Sallai Imre utcatábla áthúzva. Két bejárat.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-003
440-1-1:21/4
HU-OSA-440_0021_00677.jpg
Pictures of District 13, Budapest, 1994
XIII. kerület Katona József utca, 1994
XIII. kerület Katona József utca-Tátra utca sarok, Sallai Imre utcatábla áthúzva. Két bejárat. Bezárt presszó táblái levéve.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-004
440-1-1:21/5
HU-OSA-440_0021_00678.jpg
Pictures of District 13, Budapest, 1994
XIII. kerület Katona József utca, 1994
XIII. kerület Katona József utca-Tátra utca sarok, Sallai Imre utcatábla áthúzva. Két bejárat. Bezárt presszó táblái levéve.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-005
440-1-1:21/6
HU-OSA-440_0021_00679.jpg
Pictures of District 13, Budapest, 1994
XIII. kerület Katona József utca, 1994
XIII. kerület Katona József utca-Tátra utca sarok, Sallai Imre utcatábla áthúzva. Két bejárat. Bezárt presszó táblái levéve.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-006
440-1-1:21/7
HU-OSA-440_0021_00680.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Régi üzlet portál. Kirakatban, Alapítva:1870. Képeslapok.
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-007
440-1-1:21/8
HU-OSA-440_0021_00681.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Régi órás üzlet. Fényképek, kellékek a kirakatban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-008
440-1-1:21/9
HU-OSA-440_0021_00682.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
A kirakatban tábla: Rill Géza órásmester. Kellékek, fényképek a kirakatban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-009
440-1-1:21/10
HU-OSA-440_0021_00683.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Utcakép. Cégtábla: Rill Imre. A kirakatban: Rill Géza órásmester. Fényképek a kirakatban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-010
440-1-1:21/11
HU-OSA-440_0021_00684.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Utcakép. Cégtábla: Rill Imre. A kirakatban: Rill Géza órásmester. Fényképek a kirakatban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-011
440-1-1:21/12
HU-OSA-440_0021_00685.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Utcakép. Cégtábla: Rill Imre. A kirakatban: Rill Géza órásmester. Fényképek a kirakatban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-012
440-1-1:21/13
HU-OSA-440_0021_00686.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Utcakép. Cégtábla: Rill Imre. A kirakatban: Rill Géza órásmester. Fényképek a kirakatban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-013
440-1-1:21/14
HU-OSA-440_0021_00687.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Órás üzlet. Cégtábla töredék: Rill Imre. Címfestő neve feltüntetve: Bakonyi 1911. Alapítva:1870-ban.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-014
440-1-1:21/15
HU-OSA-440_0021_00688.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Órás üzlet. Cégtábla töredék. A kirakatban egy tábla: Alapítva:1870-ben.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-015
440-1-1:21/16
HU-OSA-440_0021_00689.jpg
An Old Watchmaker's Shop, 1994
Régi órásüzlet, 1994
Órás üzlet, bejárat jobb oldal, kirakat. Régi fényképek.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-016
440-1-1:21/17
HU-OSA-440_0021_00690.jpg
An Old Shop, 1994
Régi üzlet, 1994
Régi üzlet bejárata. Töredék szöveg: Géza mester.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-017
440-1-1:21/18
HU-OSA-440_0021_00691.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Alagút utca, 1994
I. kerület Alagút utca. Üzletek: Csemege, Női fodrász, kozmetika. Bezárt üzletek.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-018
440-1-1:21/19
HU-OSA-440_0021_00692.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Alagút utca, 1994
I. kerület Alagút utca. Üzletek: Csemege, Női fodrász, kozmetika. Bezárt üzletek. Templom a háttérben.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-019
440-1-1:21/20
HU-OSA-440_0021_00693.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Alagút utca, 1994
I. kerület Alagút utca Krisztina körút sarok. Bezárt Csemege bolt. A kirakat beragasztva hirdetésekkel.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-020
440-1-1:21/21
HU-OSA-440_0021_00694.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Alagút utca, 1994
I. kerület Krisztina körút. Betört kirakat, hirdetésekkel kitapétázva.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-021
440-1-1:21/22
HU-OSA-440_0021_00695.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Alagút utca, 1994
I. kerület Krisztina körút. Bezárt Csemege. Betört kirakat, hirdetések: Import kilós Ruhavásár, Böngészde.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-022
440-1-1:21/23
HU-OSA-440_0021_00696.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Alagút utca, 1994
I. kerület Krisztina körút. Bezárt Csemege. Betört kirakat, hirdetések: Import kilós Ruhavásár, Böngészde.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-023
440-1-1:21/24
HU-OSA-440_0021_00697.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Krisztina körút, 1994
I. kerület Krisztina körút. Bezárt söröző: Pannonia, Söröző a Zöldfához. A kirakatokon hirdetések. Macskakő.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-024
440-1-1:21/25
HU-OSA-440_0021_00698.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Krisztina körút, 1994
I. kerület Krisztina körút. Bezárt söröző: Pannonia, Söröző a Zöldfához. A kirakatokon hirdetések. Macskakő.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-025
440-1-1:21/26
HU-OSA-440_0021_00699.jpg
Pictures of District 1, Budapest, 1994
I. kerület Krisztina körút, 1994
I. kerület Krisztina körút. Bezárt söröző: Pannonia, Söröző a Zöldfához. A kirakatokon hirdetések. Macskakő.
[355/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_021-026
Film roll (35mm) #22
440-1-1:22/1
HU-OSA-440_0022_00700.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-001
440-1-1:22/2
HU-OSA-440_0022_00701.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-002
440-1-1:22/3
HU-OSA-440_0022_00702.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-003
440-1-1:22/4
HU-OSA-440_0022_00703.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-004
440-1-1:22/5
HU-OSA-440_0022_00704.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-005
440-1-1:22/6
HU-OSA-440_0022_00705.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-006
440-1-1:22/7
HU-OSA-440_0022_00706.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Részlet: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Jobboldal: Szocialista Brigád.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-007
440-1-1:22/8
HU-OSA-440_0022_00707.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Részlet: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Jobboldal: Szocialista Brigád. Kopott.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-008
440-1-1:22/9
HU-OSA-440_0022_00708.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Részlet: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Kopott, rozsdás tábla.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-009
440-1-1:22/10
HU-OSA-440_0022_00709.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Részlet: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Kopott, rozsdás tábla.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-010
440-1-1:22/11
HU-OSA-440_0022_00710.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Részlet: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal: 1919, 1957 KISZ. Kopott, rozsdás tábla.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-011
440-1-1:22/12
HU-OSA-440_0022_00711.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Töredék: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Baloldal:1919, 1957 KISZ. Kopott, rozsdás tábla.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-012
440-1-1:22/13
HU-OSA-440_0022_00712.jpg
Pictures of District 8, Budapest, 1994
VIII. Karácsony Sándor utca, 1994
VIII. kerület Karácsony Sándor utca. Töredék: MHD Daru és Kazán gyes. Ifjúsági és Brigád Club. Jobboldal: Szocialista Brigád. Kopott, rozsdás tábla.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-013
440-1-1:22/14
HU-OSA-440_0022_00713.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Ezermester és úttörő bolt, Gorkij mozi.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-014
440-1-1:22/15
HU-OSA-440_0022_00714.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Ezermester és úttörő bolt, Gorkij mozi, Sasad virág.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-015
440-1-1:22/16
HU-OSA-440_0022_00715.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Ezermester és úttörő bolt, Gorkij mozi, Sasad virág.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-016
440-1-1:22/17
HU-OSA-440_0022_00716.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Ezermester és úttörő bolt, Gorkij mozi, Pepsi.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-017
440-1-1:22/18
HU-OSA-440_0022_00717.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, Pepsi. Állvány, építkezés, kerítés.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-018
440-1-1:22/19
HU-OSA-440_0022_00718.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, Ezermester és Úttörő bolt. Állvány, építkezés, kerítés.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-019
440-1-1:22/20
HU-OSA-440_0022_00719.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, Ezermester és Úttörő bolt. Állvány, építkezés, kerítés.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-020
440-1-1:22/21
HU-OSA-440_0022_00720.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, Ezermester és Úttörő bolt, Pepsi. Állvány, építkezés, kerítés. Alapozás.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-021
440-1-1:22/22
HU-OSA-440_0022_00721.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, Ezermester és Úttörő bolt, Pepsi. Állvány, építkezés, kerítés. Alapozás.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-022
440-1-1:22/23
HU-OSA-440_0022_00722.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, Ezermester és Úttörő bolt, Pepsi. Állvány, építkezés, kerítés. Alapozás.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-023
440-1-1:22/24
HU-OSA-440_0022_00723.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca, építkezés. Hirdetések a tűzfalon: Gorkij mozi, szovjet filmek mozija, Ezermester és Úttörő bolt, Pepsi. Állvány, építkezés, kerítés. Toronydaru.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-024
440-1-1:22/25
HU-OSA-440_0022_00724.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
Budapest Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca.Tűzfal. Reklámok: Globus Konzerv. Skála csarnok a Klauzál téren. A belváros Skálája. Skála Coop.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-025
440-1-1:22/26
HU-OSA-440_0022_00729.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1994
Budapest Nádor utca és Arany János utca sarok, 1994
Budapest V. kerület. Nádor utca és Arany János utca sarok. Csemege bolt. A neonokat leszerelték. A kirakatokat kiürítették.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-026
440-1-1:22/27
HU-OSA-440_0022_00730.jpg
Pictures of District 7, Budapest, 1994
VII. kerület Akácfa utca, 1994
VII. kerület Akácfa utca.Tűzfalon reklámok: Ezermester és Úttörő Bolt, Gorkij mozi Szovjet filmek mozija. Építkezés.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-027
440-1-1:22/28
HU-OSA-440_0022_00731.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1994
VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út, 1994
VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út - Ó utca sarkán Közért, Élelmiszer Bolt. A háttérben a Bazilika. Hirdetőoszlop. Az autók a járdán parkolnak. Üres bódé.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-028
440-1-1:22/29
HU-OSA-440_0022_00732.jpg
Pictures of District 6, Budapest, 1994
VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út, 1994
VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út - Ó utca sarkán Közért, Élelmiszer Bolt. A háttérben a Bazilika. Hirdetőoszlop. Az autók a járdán parkolnak. Üres bódé.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-029
440-1-1:22/30
HU-OSA-440_0022_00733.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1994
V. kerület Nádor utca, 1994
V. kerület Nádor utca, Terv eszpresszó neon reklámja. A bejárat fölött: Terv. Mellette: Zöldség, Gyümölcs.
[356/1994]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_022-030
Film roll (35mm) #23
440-1-1:23/1
HU-OSA-440_0023_00734.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V.kerület Alpári Gyula utca, 1990
Budapest V. kerület Alpári Gyula emléktábla a falon az Alpári Gyula utcában.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-001
440-1-1:23/2
HU-OSA-440_0023_00735.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V .kerület Alpári Gyula utca, 1990
Budapest V. kerület Alpári Gyula emléktábla a falon az Alpári Gyula utcában.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-002
440-1-1:23/3
HU-OSA-440_0023_00736.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V. kerület Alpári Gyula utca, 1990
Budapest V. kerület Alpári Gyula utca áthúzott utcatáblája. A háttérben a József Attila utca és a Bajcsy-Zsilinszky út. József Attila utca 8. sarok, Merkantil Bank cégtáblája.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-003
440-1-1:23/4
HU-OSA-440_0023_00737.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V. kerület Alpári Gyula utca, 1990
Budapest V. kerület Alpári Gyula utca áthúzott utcatáblája. A háttérben a József Attila utca és a Bajcsy-Zsilinszky út. József Attila utca 8. sarok, Merkantil Bank cégtáblája.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-004
440-1-1:23/5
HU-OSA-440_0023_00738.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V. kerület Guszev utca, 1990
Budapest V. kerület Guszev utca József Attila utca sarok. Neon felirat: Kávé-Tea, mögötte Belvárosi Közért és egy Pepsi hirdetés. Az autók félig a járdán parkolnak.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-005
440-1-1:23/6
HU-OSA-440_0023_00739.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V. kerület Guszev utca, 1990
Budapest V. kerület Guszev utca József Attila utca sarok. Neon felirat: Kávé-Tea, mögötte Belvárosi Közért és egy Pepsi hirdetés. Az autók félig a járdán parkolnak.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-006
440-1-1:23/7
HU-OSA-440_0023_00740.jpg
Signboards in Bajcsy-Zsilinszky Street, District 6, Budapest, 1990
Bajcsy-Zsilinszky úti reklámok, 1990
Budapest VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út. Reklámok: Vidám Színpad, Seiko szervíz, Tottó-Lottó.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-007
440-1-1:23/8
HU-OSA-440_0023_00741.jpg
Kindergarten in Bajcsy-Zsilinszky Street, District 6, Budapest, 1990
Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda, 1990
Budapest Vl. kerület Bajcsy-Zsilinszky út. Napköziotthonos Óvoda táblája, benne a szocialista magyar címer. Figyelmeztetések az autósoknak.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-008
440-1-1:23/9
HU-OSA-440_0023_00742.jpg
Kindergarten in Bajcsy-Zsilinszky Street, District 6, Budapest, 1990
Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda, 1990
Budapest Vl. kerület Bajcsy-Zsilinszky út. Napköziotthonos Óvoda táblája, benne a szocialista magyar címer. Figyelmeztetések az autósoknak.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-009
440-1-1:23/10
HU-OSA-440_0023_00743.jpg
Pictures of District 5, Budapest, 1990
V. kerület Alpári Gyula utca, 1990
Budapest V. kerület Alpári Gyula utcában, Alpári Gyula emléktábla.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-010
440-1-1:23/11
HU-OSA-440_0023_00744.jpg
Pietro Espresso, 1990
Pietro espresso, 1990
Budapest, utcakép. Házak, autók, gyalogosok a járdán. Pietro Espresso felirat.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-011
440-1-1:23/12
HU-OSA-440_0023_00745.jpg
Neon Sign in Budapest, 1990
Neonfelirat Budapesten, 1990
Neon felirat: Te+Én , Észak-Budai ÁFÉSZ. Golyó nyomok a ház falon.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-012
440-1-1:23/13
HU-OSA-440_0023_00746.jpg
Neon Sign in Budapest, 1990
Neonfelirat Budapesten, 1990
Neon felirat: Te+Én , Észak-Budai ÁFÉSZ. Golyó nyomok a ház falon.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-013
440-1-1:23/14
HU-OSA-440_0023_00747.jpg
Neon Sign in Budapest, 1990
Neonfelirat Budapesten, 1990
Neon felirat: Te+Én , Észak-Budai ÁFÉSZ. Golyó nyomok a ház falon.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-014
440-1-1:23/15
HU-OSA-440_0023_00748.jpg
Neon Sign in Budapest, 1990
Neonfelirat Budapesten, 1990
Neon felirat: Te+Én , Észak-Budai ÁFÉSZ. Golyó nyomok a ház falon.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-015
440-1-1:23/16
HU-OSA-440_0023_00749.jpg
Truck of the Red Cross, 1990
Vöröskeresztes teherautó, 1990
Régi vöröskeresztes teherautó egy parkolóban valahol Óbudán.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-016
440-1-1:23/17
HU-OSA-440_0023_00750.jpg
Truck of the Red Cross, 1990
Vöröskeresztes teherautó, 1990
Régi vöröskeresztes teherautó egy parkolóban valahol Óbudán.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-017
440-1-1:23/18
HU-OSA-440_0023_00751.jpg
Truck of the Red Cross, 1990
Vöröskeresztes teherautó, 1990
Régi vöröskeresztes teherautó egy parkolóban valahol Óbudán.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-018
440-1-1:23/19
HU-OSA-440_0023_00752.jpg
Truck of the Red Cross, 1990
Vöröskeresztes teherautó, 1990
Régi Vöröskeresztes teherautó egy parkolóban valahol Óbudán.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-019
440-1-1:23/20
HU-OSA-440_0023_00753.jpg
Truck of the Red Cross, 1990
Vöröskeresztes teherautó, 1990
Régi Vöröskeresztes teherautó egy parkolóban valahol Óbudán.
[357/1990]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_023-020
Film roll (35mm) #24
440-1-1:24/1
HU-OSA-440_0024_00754.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-001
440-1-1:24/2
HU-OSA-440_0024_00755.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-002
440-1-1:24/3
HU-OSA-440_0024_00756.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-003
440-1-1:24/4
HU-OSA-440_0024_00757.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-004
440-1-1:24/5
HU-OSA-440_0024_00758.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-005
440-1-1:24/6
HU-OSA-440_0024_00759.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll. Előtte parkosított terület.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-006
440-1-1:24/7
HU-OSA-440_0024_00760.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-007
440-1-1:24/8
HU-OSA-440_0024_00761.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-008
440-1-1:24/9
HU-OSA-440_0024_00762.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-009
440-1-1:24/10
HU-OSA-440_0024_00763.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Közeli kép a szoborról.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-010
440-1-1:24/11
HU-OSA-440_0024_00764.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Közeli kép a szoborról.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-011
440-1-1:24/12
HU-OSA-440_0024_00765.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Közeli kép a szoborról. Deréktól felfelé látható. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-012
440-1-1:24/13
HU-OSA-440_0024_00766.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. Apró park a szobor előtt.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-013
440-1-1:24/14
HU-OSA-440_0024_00767.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. Apró park a szobor előtt. Két oldalán autóút.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-014
440-1-1:24/15
HU-OSA-440_0024_00768.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-015
440-1-1:24/16
HU-OSA-440_0024_00769.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-016
440-1-1:24/17
HU-OSA-440_0024_00770.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-017
440-1-1:24/18
HU-OSA-440_0024_00771.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-018
440-1-1:24/19
HU-OSA-440_0024_00772.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor csak deréktól fölfelé látható.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-019
440-1-1:24/20
HU-OSA-440_0024_00773.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor csak deréktól fölfelé látható.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-020
440-1-1:24/21
HU-OSA-440_0024_00774.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor csak deréktól fölfelé látható.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-021
440-1-1:24/22
HU-OSA-440_0024_00775.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-022
440-1-1:24/23
HU-OSA-440_0024_00776.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-023
440-1-1:24/24
HU-OSA-440_0024_00777.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-024
440-1-1:24/25
HU-OSA-440_0024_00778.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-025
440-1-1:24/26
HU-OSA-440_0024_00779.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-026
440-1-1:24/27
HU-OSA-440_0024_00780.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-027
440-1-1:24/28
HU-OSA-440_0024_00781.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll. Apró park körülötte.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-028
440-1-1:24/29
HU-OSA-440_0024_00782.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadásra emeli fel. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-029
440-1-1:24/30
HU-OSA-440_0024_00783.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
XVIII. kerület Üllői út, Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. Egyik kezében zászló, a másik kezét megadóan emeli fel. A szobor magas talapzaton áll.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-030
440-1-1:24/31
HU-OSA-440_0024_00784.jpg
Monument of Tte Hungarian Soviet Republic, 1991
Tanácsköztársaság emlékmű, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út. Tanácsköztársaság emlékmű. Piros és zöld festékkel összekenve. Lebontották 1992 szeptember 18-20 között, felállították a Memento Parkban.
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-031
440-1-1:24/32
HU-OSA-440_0024_00785.jpg
Monument of Tte Hungarian Soviet Republic, 1991
Tanácsköztársaság emlékmű, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út. Tanácsköztársaság emlékmű. Piros és zöld festékkel összekenve. Lebontották 1992 szeptember 18-20 között, felállították a Memento Parkban.
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-032
440-1-1:24/33
HU-OSA-440_0024_00786.jpg
Monument of Tte Hungarian Soviet Republic, 1991
Tanácsköztársaság emlékmű, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út. Tanácsköztársaság emlékmű. Piros és zöld festékkel összekenve. Lebontották 1992 szeptember 18-20 között, felállították a Memento Parkban.
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-033
440-1-1:24/34
HU-OSA-440_0024_00787.jpg
Monument of Tte Hungarian Soviet Republic, 1991
Tanácsköztársaság emlékmű, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út. Tanácsköztársaság emlékmű. Piros és zöld festékkel összekenve. Lebontották 1992 szeptember 18-20 között, felállították a Memento Parkban.
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-034
440-1-1:24/35
HU-OSA-440_0024_00788.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út. Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. A XXII. kerületi Szoborparkban állították föl.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-035
440-1-1:24/36
HU-OSA-440_0024_00789.jpg
Statue of Captain Steinmetz, 1991
Steinmetz kapitány szobra, 1991
Budapest XVIII. kerület Üllői út. Steinmetz Miklós kapitány, szovjet parlamenter szobra. 1992 szeptember 24-én bontották le. A XXII. kerületi Szoborparkban állították föl.
[358/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_024-036
Film roll (35mm) #25
440-1-1:25/1
HU-OSA-440_0025_00790.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Feliratok a tribün alatt: Salomtalanítást! Anarhista jelek. Szétverjük az államot.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-001
440-1-1:25/2
HU-OSA-440_0025_00791.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Feliratok a tribün alatt: Salomtalanítást! Anarhista jelek. Szétverjük az államot.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-002
440-1-1:25/3
HU-OSA-440_0025_00792.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Feliratok a tribün alatt: Salomtalanítást! Anarhista jelek. Le minden hatalommal! Szétverjük az államot.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-003
440-1-1:25/4
HU-OSA-440_0025_00793.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Feliratok a tribün alatt: Salomtalanítást! Anarhista jelek. Le minden hatalommal! Szétverjük az államot! A tribün csonkja. Munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-004
440-1-1:25/5
HU-OSA-440_0025_00794.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Feliratok a tribün alatt: Salomtalanítást! Anarhista jelek. Le minden hatalommal! Szétverjük az államot! A tribün csonkja. Munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-005
440-1-1:25/6
HU-OSA-440_0025_00795.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Feliratok a tribün alatt: Salomtalanítást! Anarhista jelek. Le minden hatalommal! Szétverjük az államot! A tribün csonkja. Munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-006
440-1-1:25/7
HU-OSA-440_0025_00796.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Szövegtöredékek a tribün alatt.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-007
440-1-1:25/8
HU-OSA-440_0025_00797.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Szövegtöredékek a tribün alatt.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-008
440-1-1:25/9
HU-OSA-440_0025_00798.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Szövegtöredékek a tribün alatt: Le a hadsereggel! Harcolj az állam ellen! Autonómiát! A tribün csonkja, munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-009
440-1-1:25/10
HU-OSA-440_0025_00799.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Szövegtöredékek a tribün alatt: Le a hadsereggel! Harcolj az állam ellen! Autonómiát! A tribün csonkja, munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-010
440-1-1:25/11
HU-OSA-440_0025_00800.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Szövegtöredékek a tribün alatt: Salomtalanítást! Le minden hatalommal! A csupasz tribün, beton és tégla.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-011
440-1-1:25/12
HU-OSA-440_0025_00801.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Szövegtöredékek a tribün alatt: Salomtalanítást! Le minden hatalommal! A csupasz tribün, beton és tégla.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-012
440-1-1:25/13
HU-OSA-440_0025_00802.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün felülről, látható az egész Dózsa György út. Munkagép, kiváncsiskodók.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-013
440-1-1:25/14
HU-OSA-440_0025_00803.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün felülről, feljáró, látható az egész Dózsa György út.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-014
440-1-1:25/15
HU-OSA-440_0025_00804.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün beton váza felülről, lépcső feljáró, látható az egész Dózsa György út.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-015
440-1-1:25/16
HU-OSA-440_0025_00805.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün beton váza felülről, lépcső feljáró a Hősök tere felöli oldalon. Látható az egész Dózsa György út.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-016
440-1-1:25/17
HU-OSA-440_0025_00806.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün beton váza belülről. Oszlopok, kitépett vezetékek, szemét. Firkák: MSZMP Múzeum, alatta halálfej. Rap, Vision Street, wear.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-017
440-1-1:25/18
HU-OSA-440_0025_00807.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün beton váza belülről. Oszlopok, kitépett vezetékek, szemét. Firkák: MSZMP Múzeum, alatta halálfej.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-018
440-1-1:25/19
HU-OSA-440_0025_00808.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün belülről. Piszkos, kopott fal. Firka: Kádár.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-019
440-1-1:25/20
HU-OSA-440_0025_00809.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-020
440-1-1:25/21
HU-OSA-440_0025_00810.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Bejárat, csupasz tégla. Munkagép.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-021
440-1-1:25/22
HU-OSA-440_0025_00811.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Bejárat, csupasz tégla. Az épület váza.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-022
440-1-1:25/23
HU-OSA-440_0025_00812.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A bejárat fém kerete, csupasz tégla, beton. Az épület váza.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-023
440-1-1:25/24
HU-OSA-440_0025_00813.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün alatti helyiség. Szemét, feliratok: Büdös van, No War, béke jel. Vision street wear, Street wear.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-024
440-1-1:25/25
HU-OSA-440_0025_00814.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. A tribün alatti helyiség. Szemét, feliratok: MSZMP Múzeum, alatta egy halálfej, mellette firka töredék.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-025
440-1-1:25/26
HU-OSA-440_0025_00815.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Bejárat fém kerete, csupasz tégla, beton. Az épület váza, törmelék.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-026
440-1-1:25/27
HU-OSA-440_0025_00816.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Bejárat fém kerete, csupasz tégla, beton. Az épület váza, törmelék.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-027
440-1-1:25/28
HU-OSA-440_0025_00817.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Elölről az épület fala, törmelék, munkagépek. A Dózsa György út épületei.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-028
440-1-1:25/29
HU-OSA-440_0025_00818.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Elölről az épület fala, törmelék, munkagépek. A Dózsa György út épületei.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-029
440-1-1:25/30
HU-OSA-440_0025_00819.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Elölről az épület fala, törmelék, munkagépek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-030
440-1-1:25/31
HU-OSA-440_0025_00820.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Elölről az épület fala, törmelék, munkagépek. A feliratokat nem lehet elolvasni.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-031
440-1-1:25/32
HU-OSA-440_0025_00821.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Hátulról az épület, bejárat, lépcső. Csupasz tégla és beton.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-032
440-1-1:25/33
HU-OSA-440_0025_00822.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Hátulról az épület, bejárat, lépcső. Csupasz tégla és beton.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-033
440-1-1:25/34
HU-OSA-440_0025_00823.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Hátulról az épület, bejárat, lépcső. Csupasz tégla és beton.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-034
440-1-1:25/35
HU-OSA-440_0025_00824.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Hátulról az épület, bejárat, lépcső. Csupasz tégla és beton.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-035
440-1-1:25/36
HU-OSA-440_0025_00825.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Hátulról az épület, bejárat, lépcső. Csupasz tégla és szemét.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-036
440-1-1:25/37
HU-OSA-440_0025_00826.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Belülről a épület, mindenhol szemét. Firka: Jöjj vissza Brezsnyev! Rap.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-037
440-1-1:25/38
HU-OSA-440_0025_00827.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Külső falak bontása, tégla és beton hulladék. Feliratok: Salomtalanítás! Munkagép.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-038
440-1-1:25/39
HU-OSA-440_0025_00828.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Külső falak bontása, tégla és beton hulladék. Feliratok: Le minden hatalommal!
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-039
440-1-1:25/40
HU-OSA-440_0025_00829.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Külső falak bontása, tégla és beton hulladék. Feliratok: Le minden hatalommal!
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-040
440-1-1:25/41
HU-OSA-440_0025_00830.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Külső falak bontása, tégla és beton hulladék. Feliratok: Salomtalanítás!
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-041
440-1-1:25/42
HU-OSA-440_0025_00831.jpg
Pulling Down of the Dózsa György Street Tribune, 1991
Dózsa György úti dísztribün bontása, 1991
Budapest XIV. kerület Dózsa György út Felvonulási tér. A dísztribün bontása. Külső falak bontása, tégla és beton hulladék. Feliratok: Salomtalanítás! Le a hatalommal! Szöveg töredékek.
[333/1991]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_025-042
Film roll (35mm) #26
440-1-1:26/1
HU-OSA-440_0026_00832.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Tüntetés a Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése és az osztrák részvétel ellen. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparensek: Nagymaros, Dunakör, egy nagy hal rajz ne! felirattal. Tömeg.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-001
440-1-1:26/2
HU-OSA-440_0026_00833.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, ellenkező sávban közlekedés, 1-es busz.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-002
440-1-1:26/3
HU-OSA-440_0026_00834.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, ellenkező sávban közlekedés, 1-es busz.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-003
440-1-1:26/4
HU-OSA-440_0026_00835.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, ellenkező sávban közlekedés, 1-es busz. November 7. tér, transzparens: Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-004
440-1-1:26/5
HU-OSA-440_0026_00836.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, ellenkező sávban közlekedés, 1-es busz. November 7. tér, transzparens: Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-005
440-1-1:26/6
HU-OSA-440_0026_00837.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, ellenkező sávban közlekedés, 1-es busz. November 7. tér, transzparens: Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-006
440-1-1:26/7
HU-OSA-440_0026_00838.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, ellenkező sávban közlekedés. November 7. tér, Transzparens: Mentsd meg a Dunát!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-007
440-1-1:26/8
HU-OSA-440_0026_00839.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, 1-es busz.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-008
440-1-1:26/9
HU-OSA-440_0026_00840.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Kodály körönd, transzparens: No dams.
[1988/]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-009
440-1-1:26/10
HU-OSA-440_0026_00841.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Kodály körönd, transzparens: No dams.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-010
440-1-1:26/11
HU-OSA-440_0026_00842.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Kodály körönd, vonuló tömeg.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-011
440-1-1:26/12
HU-OSA-440_0026_00843.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Kodály körönd, vonuló tömeg.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-012
440-1-1:26/13
HU-OSA-440_0026_00844.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Kodály körönd, Felső erdősor utca, Benczúr utca sarok. Tüntetők. Zsiguli, Trabant.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-013
440-1-1:26/14
HU-OSA-440_0026_00845.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-014
440-1-1:26/15
HU-OSA-440_0026_00846.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Dunakör embléma.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-015
440-1-1:26/16
HU-OSA-440_0026_00847.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tüntetők, transzparens hátulról.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-016
440-1-1:26/17
HU-OSA-440_0026_00848.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tüntetők, transzparens hátulról. Lada, Wartburg, Dacia.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-017
440-1-1:26/18
HU-OSA-440_0026_00849.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, tüntetők. Lada, Wartburg, Dacia. Transzparens: Dunakör.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-018
440-1-1:26/19
HU-OSA-440_0026_00850.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, Csengery utca sarok, transzparens: Dunakör. Forgalom az ellenkező sávban.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-019
440-1-1:26/20
HU-OSA-440_0026_00851.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, Csengery utca sarok, transzparens: Dunakör. Forgalom az ellenkező sávban.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-020
440-1-1:26/21
HU-OSA-440_0026_00852.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, Benczúr utca. Transzparensek: Dunát, ne erőművet! Dunakanyar, fölötte kereszt. Tüntetők, rendőr.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-021
440-1-1:26/22
HU-OSA-440_0026_00853.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Utca tele emberekkel. Házak ablakai, fák lombja. Transzparensek takarásban.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-022
440-1-1:26/23
HU-OSA-440_0026_00854.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Tiltakozás az osztrák részvétel ellen. Transzparensek: Dunát ne erőművet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-023
440-1-1:26/24
HU-OSA-440_0026_00855.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Tiltakozás az osztrák részvétel ellen. Transzparensek: Dunát ne erőművet! Elbert Márta, Jávor István.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-024
440-1-1:26/25
HU-OSA-440_0026_00856.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Tiltakozás az osztrák részvétel ellen. Transzparensek: Dunát ne erőművet! Jávor István, Dér András.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-025
440-1-1:26/26
HU-OSA-440_0026_00857.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Tüntetők. Transzperens a levegőben, az előtérben háttal álló alak.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-026
440-1-1:26/27
HU-OSA-440_0026_00858.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: erőmű áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-027
440-1-1:26/28
HU-OSA-440_0026_00859.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Dunát ne erőművet! Kardos András, Karátson Gábor.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-028
440-1-1:26/29
HU-OSA-440_0026_00860.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Dunát ne erőművet. Erős forgalom, autóbuszok, Trabant, Lada.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-029
440-1-1:26/30
HU-OSA-440_0026_00861.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Szavazz a Dunára! Erős forgalom, 1-es autóbusz, Trabant, Wartburg, Citytaxi.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-030
440-1-1:26/31
HU-OSA-440_0026_00862.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Szavazz a Dunára! Erős forgalom, 1-es autóbusz, Trabant, Wartburg, Citytaxi. Mécs Imre.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-031
440-1-1:26/32
HU-OSA-440_0026_00863.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Kodály körönd, Felső erdősor utca, Benczúr utca.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-032
440-1-1:26/33
HU-OSA-440_0026_00864.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Vargha János, Tóth Tamás, Mártha István.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-033
440-1-1:26/34
HU-OSA-440_0026_00865.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-034
440-1-1:26/35
HU-OSA-440_0026_00866.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. A Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, transzparens: Magunknak romboljuk, erőmű áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-035
440-1-1:26/36
HU-OSA-440_0026_00867.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparensek: Erőmű? nem .
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-036
440-1-1:26/37
HU-OSA-440_0026_00868.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Transzparens: Dunakanyar, fölötte kereszt, Dunát ne erőművet, Követeljük. Kamera, mikrofon, rendőr.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_026-037
Film roll (35mm) #27
440-1-1:27/1
HU-OSA-440_0027_00869.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Engels tér, transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Dunakör emblémája egy táblán. Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László, Horváth Mihály.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-001
440-1-1:27/2
HU-OSA-440_0027_00870.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Engels tér, V. kerületi Tanács, transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Dunakör emblémája egy táblán. Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László, Horváth Mihály.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-002
440-1-1:27/3
HU-OSA-440_0027_00871.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Engels tér, V. kerületi Tanács, transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Dunakör emblémája egy táblán. Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László, Horváth Mihály.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-003
440-1-1:27/4
HU-OSA-440_0027_00872.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Engels tér, transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Felállványozott ház. Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László, Vásárhelyi Antal.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-004
440-1-1:27/5
HU-OSA-440_0027_00873.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca. Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását! Állítsák le a nagymarosi építkezést! Lada, Wartburg. Tóth Tamás, Szekeres László, Vásárhelyi Antal, Dér András.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-005
440-1-1:27/6
HU-OSA-440_0027_00874.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca. Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását! Lada, Forte neonreklám, Magunknak romboljuk! Dunakör emblémája egy táblán. Horváth Mihály, Vargha János.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-006
440-1-1:27/7
HU-OSA-440_0027_00875.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség bejárata. Kamera.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-007
440-1-1:27/8
HU-OSA-440_0027_00876.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség bejárata. Tiltakozó levél átadása, kamerák. Delegáltak. Zétényi Zsolt, Szekeres László.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-008
440-1-1:27/9
HU-OSA-440_0027_00877.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség bejárata. Tiltakozó levél átadása, kamerák. Delegáltak. Zétényi Zsolt, Szekeres László, Vargha János.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-009
440-1-1:27/10
HU-OSA-440_0027_00878.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség bejárata. Tiltakozó levél átadása, kamerák.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-010
440-1-1:27/11
HU-OSA-440_0027_00879.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség bejárata. Tiltakozó levél átadása, kamerák. Delegáltak.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-011
440-1-1:27/12
HU-OSA-440_0027_00880.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Tiltakozók az Osztrák Nagykövetség előtt. Benczúr utca, transzparens: erőmű!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-012
440-1-1:27/13
HU-OSA-440_0027_00881.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca. Transzparens: Nagymaros. Polski Fiat, Lada.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-013
440-1-1:27/14
HU-OSA-440_0027_00882.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca. Transzparens: Nagymaros. Polski Fiat, Lada.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-014
440-1-1:27/15
HU-OSA-440_0027_00883.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Bajcsy-Zsilinszky út találkozása. Transzparens: Hainburg Nagymaros, Trabant, Polski Fiat, Lada, Wartburg.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-015
440-1-1:27/16
HU-OSA-440_0027_00884.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Bajcsy-Zsilinszky találkozása. Transzparens: Hainburg Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-016
440-1-1:27/17
HU-OSA-440_0027_00885.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engels téri buszpályaudvar. Transzparens: Még nem késő!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-017
440-1-1:27/18
HU-OSA-440_0027_00886.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engels téri buszpályaudvar. Transzparens: Még nem késő! Vízlépcső áthúzva, töredék német szöveg.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-018
440-1-1:27/19
HU-OSA-440_0027_00887.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Erőmű áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-019
440-1-1:27/20
HU-OSA-440_0027_00888.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, József Nádor tér. Transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Dunakör táblája. Rendőrségi autó. Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-020
440-1-1:27/21
HU-OSA-440_0027_00889.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens:Állítsátok le a nagymarosi építkezést! Erőmű? Nem.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-021
440-1-1:27/22
HU-OSA-440_0027_00890.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca. Transzparens: Állítsátok le a nagymarosi építkezést. Tábla a Dunakör emblémájával. Szekeres László.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-022
440-1-1:27/23
HU-OSA-440_0027_00891.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Engels tér. Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását! Dunát! Ne erőművet! Mienk az ország.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-023
440-1-1:27/24
HU-OSA-440_0027_00892.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Engels tér. Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását! Dunát! Ne erőművet! Állítsák le a nagymarosi építkezést! Vargha János, Tóth Tamás, Szekeres László.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-024
440-1-1:27/25
HU-OSA-440_0027_00893.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Philipp Tibor.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-025
440-1-1:27/26
HU-OSA-440_0027_00894.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Mienk az ország.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-026
440-1-1:27/27
HU-OSA-440_0027_00895.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Mienk az ország, Erőmű, Dunakanyar, a szöveg fölött kereszt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-027
440-1-1:27/28
HU-OSA-440_0027_00896.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Mienk az ország, Erőmű, Dunakanyar, a szöveg fölött kereszt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-028
440-1-1:27/29
HU-OSA-440_0027_00897.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Mienk az ország, Erőmű, Dunát ne erőművet! Nein Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-029
440-1-1:27/30
HU-OSA-440_0027_00898.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Mienk az ország, Erőmű, Dunát ne erőművet! Nein Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-030
440-1-1:27/31
HU-OSA-440_0027_00899.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, transzparens,
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-031
440-1-1:27/32
HU-OSA-440_0027_00900.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engels tér, transzparens: Hainburg nein Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-032
440-1-1:27/33
HU-OSA-440_0027_00901.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engelst tér, transzparens: Vízlépcső áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-033
440-1-1:27/34
HU-OSA-440_0027_00902.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engelst tér, transzparens: Vízlépcső áthúzva, Még nem késő.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-034
440-1-1:27/35
HU-OSA-440_0027_00903.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engelst tér, transzparens: Erőmű, kérdőjelek és egy hal csontváz.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-035
440-1-1:27/36
HU-OSA-440_0027_00904.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. József Attila utca, Engelst tér. Vonuló tiltakozók, transzparens: Dunát ne erőművet! Erőmű áthúzva, Nagymaros.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_027-036
Film roll (35mm) #28
440-1-1:28/1
HU-OSA-440_0028_00905.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Transzparensek, Szekeres László beszédet mond.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-001
440-1-1:28/2
HU-OSA-440_0028_00906.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Transzparensek: Vízlépcső, Nagymaros, Vízlépcső áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-002
440-1-1:28/3
HU-OSA-440_0028_00907.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Transzparensek: Vízlépcső, Nagymaros, Vízlépcső áthúzva. Dunakör tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-003
440-1-1:28/4
HU-OSA-440_0028_00908.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség. Transzparensek: Dunakanyar, fölötte fekete kereszt, Dunát ne erőművet! Hangosbeszélő, kamera.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-004
440-1-1:28/5
HU-OSA-440_0028_00909.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, fotós, filmesek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-005
440-1-1:28/6
HU-OSA-440_0028_00910.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség bejárata. Rendőr, kamera, mikrofon.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-006
440-1-1:28/7
HU-OSA-440_0028_00911.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-007
440-1-1:28/8
HU-OSA-440_0028_00912.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Dunakör emblémája, tábla. Transzparens:Mienk az ország
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-008
440-1-1:28/9
HU-OSA-440_0028_00913.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Osztrák Nagykövetség. Transzparens.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-009
440-1-1:28/10
HU-OSA-440_0028_00914.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák Nagykövetség.Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-010
440-1-1:28/11
HU-OSA-440_0028_00915.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák követség.Transzparens: Vízlépcső áthúzva, Dunát ne erőművet! Dunakör emblémája egy táblán.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-011
440-1-1:28/12
HU-OSA-440_0028_00916.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, Osztrák követség.Transzparens:Vízlépcső áthúzva, Dunát ne erőművet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-012
440-1-1:28/13
HU-OSA-440_0028_00917.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés, tömeg, tiltakozók.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-013
440-1-1:28/14
HU-OSA-440_0028_00918.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Kamera, transzparens: Dunát ne erőművet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-014
440-1-1:28/15
HU-OSA-440_0028_00919.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-015
440-1-1:28/16
HU-OSA-440_0028_00920.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens: Dunát ne erőművet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-016
440-1-1:28/17
HU-OSA-440_0028_00921.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, transzparens, tiltakozók, gyerekek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-017
440-1-1:28/18
HU-OSA-440_0028_00922.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, kamerák. Transzparens.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-018
440-1-1:28/19
HU-OSA-440_0028_00923.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca, kamerák. Transzparens töredékek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-019
440-1-1:28/20
HU-OSA-440_0028_00924.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Tiltakozók, Dunakör tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-020
440-1-1:28/21
HU-OSA-440_0028_00925.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Delegáltak, Szekeres László, tiltakozó levél felolvasása, transzparensek, Dunakör táblája, hangosbeszélő. Szekeres László, Mész András.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-021
440-1-1:28/22
HU-OSA-440_0028_00926.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Delegáltak, Szekeres László, tiltakozó levél felolvasása, transzparensek, Dunakör táblája, hangosbeszélő. Szekeres László, Mész András.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-022
440-1-1:28/23
HU-OSA-440_0028_00927.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Delegáltak, Szekeres László, tiltakozó levél felolvasása, transzparensek, Dunakör táblája, hangosbeszélő. Szekeres László, Mész András.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-023
440-1-1:28/24
HU-OSA-440_0028_00928.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparensek, beszéd felolvasása, mikrofon, kamera, hangosbeszélő.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-024
440-1-1:28/25
HU-OSA-440_0028_00929.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparensek, beszéd felolvasása, mikrofon, kamera, hangosbeszélő.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-025
440-1-1:28/26
HU-OSA-440_0028_00930.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens: Erőmű. Szekeres László beszédet mond. Mikrofon, kamera, hangosbeszélő.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-026
440-1-1:28/27
HU-OSA-440_0028_00931.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens: No Dams. Szekeres László beszédet mond. Mikrofon, kamera, hangosbeszélő.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-027
440-1-1:28/28
HU-OSA-440_0028_00932.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens: No Dams. Szekeres László beszédet mond. Mikrofon, kamera, hangosbeszélő.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-028
440-1-1:28/29
HU-OSA-440_0028_00933.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens: Dunakanyar fölötte kereszt, Dunát ne erőművet! Mikrofon, kamera, hangosbeszélő, diktafon.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-029
440-1-1:28/30
HU-OSA-440_0028_00934.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Benczúr utca. Transzparens: Dunakanyar fölötte kereszt, Dunát ne erőművet! Mikrofon, kamera, hangosbeszélő, diktafon. Dér András, Philipp Tibor.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_028-030
Film roll (35mm) #29
440-1-1:29/1
HU-OSA-440_0029_00935.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, transzparens: Dunát ne erőművet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-001
440-1-1:29/2
HU-OSA-440_0029_00936.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: No Dams!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-002
440-1-1:29/3
HU-OSA-440_0029_00937.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Erőmű áthúzva, Dunakanyar. Abbázia neon.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-003
440-1-1:29/4
HU-OSA-440_0029_00938.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Erőmű áthúzva, Dunakanyar. Abbázia neon felirat.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-004
440-1-1:29/5
HU-OSA-440_0029_00939.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér, transzparens: Mienk az ország, Dunakör emblémás tábla. Abbázia étterem neon. Szekeres László, Horváth Mihály, Tóth Tamás.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-005
440-1-1:29/6
HU-OSA-440_0029_00940.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, forgalom, buszok, tiltakozók. Transzparens: Mentsd meg a Dunát!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-006
440-1-1:29/7
HU-OSA-440_0029_00941.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, forgalom, buszok, Trabant, tiltakozók. Transzparens: No Dams!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-007
440-1-1:29/8
HU-OSA-440_0029_00942.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, forgalom, 4a busz, Trabant, tiltakozók, gyerekek. Transzparens.
[1988/]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-008
440-1-1:29/9
HU-OSA-440_0029_00943.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparensek: Állítsák le a Nagymarosi építkezést! Dunakanyar.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-009
440-1-1:29/10
HU-OSA-440_0029_00944.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparensek: Dunakanyar, Erőmű áthúzva, Dunát ne erőművet! Erőmű nem! Busz a tüntetők mellett.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-010
440-1-1:29/11
HU-OSA-440_0029_00945.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparensek: Dunakanyar, Erőmű áthúzva. Szivárvány, selyem, szövet bolt. Serfőző Magdolna.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-011
440-1-1:29/12
HU-OSA-440_0029_00946.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-012
440-1-1:29/13
HU-OSA-440_0029_00947.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-013
440-1-1:29/14
HU-OSA-440_0029_00948.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók. Transzparens: Erőmű, Dunát ne erőművet! Serfőző Magdolna.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-014
440-1-1:29/15
HU-OSA-440_0029_00949.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók. Transzparens: Szeretem a Dunát!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-015
440-1-1:29/16
HU-OSA-440_0029_00950.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók. Transzparens: Szeretem a Dunát! Lada, buszok, sűrű autós forgalom.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-016
440-1-1:29/17
HU-OSA-440_0029_00951.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-017
440-1-1:29/18
HU-OSA-440_0029_00952.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, tiltakozók, gyerekek. Transzparens: Állítsák le a Nagymarosi építkezést! Szekeres László, Tóth Tamás, Horváth Mihály.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-018
440-1-1:29/19
HU-OSA-440_0029_00953.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja.Transzparens: Dunakanyar, fölötte egy fekete kereszt, szeretem a Dunakanyart!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-019
440-1-1:29/20
HU-OSA-440_0029_00954.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Dunát ne erőművet! Dunakanyar, fölötte fekete kereszt, Erőmű? nem. Trabant, 1-es busz.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-020
440-1-1:29/21
HU-OSA-440_0029_00955.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Dunát ne erőművet! Dunakanyar, fölötte fekete kereszt, Erőmű? nem. Trabant, 1-es busz.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-021
440-1-1:29/22
HU-OSA-440_0029_00956.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását! Trabant a járdán.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-022
440-1-1:29/23
HU-OSA-440_0029_00957.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Követeljük a nagymarosi építkezés leállítását! Trabant a járdán.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-023
440-1-1:29/24
HU-OSA-440_0029_00958.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Dunakör, kör alakú tábla egy hal rajzzal, ráírva ne!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-024
440-1-1:29/25
HU-OSA-440_0029_00959.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Dunakör, kör alakú tábla egy hal rajzzal, ráírva ne!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-025
440-1-1:29/26
HU-OSA-440_0029_00960.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Dunakör tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-026
440-1-1:29/27
HU-OSA-440_0029_00961.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Dunakör tábla. Sulyok Miklós.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-027
440-1-1:29/28
HU-OSA-440_0029_00962.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Dunakör tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-028
440-1-1:29/29
HU-OSA-440_0029_00963.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Dunakör tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-029
440-1-1:29/30
HU-OSA-440_0029_00964.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Savoy bár és étterem neon. Transzparens: Magunknak romboljuk, Dunakör emblémájával tábla, Állítsuk le. Motoros rendőr. Szekeres László,Tóth Tamás.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-030
440-1-1:29/31
HU-OSA-440_0029_00965.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Savoy bár és étterem neon felirat. Transzparens: Magunknak romboljuk, Dunakör emblémájával tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-031
440-1-1:29/32
HU-OSA-440_0029_00966.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Savoy bár és étterem neon. Transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Miénk az ország.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-032
440-1-1:29/33
HU-OSA-440_0029_00967.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-033
440-1-1:29/34
HU-OSA-440_0029_00968.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-034
440-1-1:29/35
HU-OSA-440_0029_00969.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Állítsák le a nagymarosi építkezést! Magunknak romboljuk! Tiltakozók, gyerekek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-035
440-1-1:29/36
HU-OSA-440_0029_00970.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja, November 7. tér. Transzparens: Dunakanyar, Dunakör, Állítsák le a nagymarosi építkezést, Miénk az ország. Horváth Mihály, Philipp Tibor, Szekeres László, Tóth Tamás.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-036
440-1-1:29/37
HU-OSA-440_0029_00971.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Szórólap osztogatás. Transzparens: Állítsátok le a nagymarosi építkezést, Dunakör tábla.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-037
440-1-1:29/38
HU-OSA-440_0029_00972.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Szórólap osztogatás. Transzparens: Állítsátok le a nagymarosi építkezést, Dunakör tábla. Philipp Tibor, Horváth Mihály, Vargha János.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-038
440-1-1:29/39
HU-OSA-440_0029_00973.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Hainburg Nagymaros nein, Vízlépcső áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-039
440-1-1:29/40
HU-OSA-440_0029_00974.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Hainburg Nagymaros nein, Vízlépcső áthúzva.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-040
440-1-1:29/41
HU-OSA-440_0029_00975.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Vízlépcső, Erőmű?
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-041
440-1-1:29/42
HU-OSA-440_0029_00976.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Népköztársaság útja. Transzparens: Vízlépcső, Erőmű?
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_029-042
Film roll (35mm) #30
440-1-1:30/1
HU-OSA-440_0030_00977.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Dunát! Ne erőművet.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-001
440-1-1:30/2
HU-OSA-440_0030_00978.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens:Dunát ne erőművet! Erőmű? Nagymaros.
[1988/]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-002
440-1-1:30/3
HU-OSA-440_0030_00979.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Dunát ne erőművet! Erőmű? Nagymaros. Mienk az ország.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-003
440-1-1:30/4
HU-OSA-440_0030_00980.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens:Dunát ne erőművet! Erőmű? Mienk az ország
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-004
440-1-1:30/5
HU-OSA-440_0030_00981.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Dunát ne erőművet! Mienk az ország. Dunakanyar. Kamerák, fényképezőgépek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-005
440-1-1:30/6
HU-OSA-440_0030_00982.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Dunát ne erőművet! Erőmű? Schiffer András, Könczöl Csaba.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-006
440-1-1:30/7
HU-OSA-440_0030_00983.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Dunát ne erőművet, Nein Nagymaros, Mienk az ország.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-007
440-1-1:30/8
HU-OSA-440_0030_00984.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-008
440-1-1:30/9
HU-OSA-440_0030_00985.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, transzparens: Erőmű? hal csontváz a szöveg fölött.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-009
440-1-1:30/10
HU-OSA-440_0030_00986.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-010
440-1-1:30/11
HU-OSA-440_0030_00987.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-011
440-1-1:30/12
HU-OSA-440_0030_00988.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Országos Rendező Iroda (ORI) székház.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-012
440-1-1:30/13
HU-OSA-440_0030_00989.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Kossuth Könyvesbolt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-013
440-1-1:30/14
HU-OSA-440_0030_00990.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Kossuth könyvesbolt, Luxus Áruház átalakítás alatt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-014
440-1-1:30/15
HU-OSA-440_0030_00991.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Kossuth könyvesbolt, Luxus Áruház átalakítás alatt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-015
440-1-1:30/16
HU-OSA-440_0030_00992.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Luxus Áruház átalakítás alatt, transzparens: Erőmű áthúzva, mikrofon.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-016
440-1-1:30/17
HU-OSA-440_0030_00993.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Luxus Áruház átalakítás, transzparens: Erőmű áthúzva, mikrofon. Kardos András.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-017
440-1-1:30/18
HU-OSA-440_0030_00994.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Luxus Áruház átalakítás, transzparens: Erőmű áthúzva, Dunakanyar, mikrofon
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-018
440-1-1:30/19
HU-OSA-440_0030_00995.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Luxus Áruház átalakítás alatt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-019
440-1-1:30/20
HU-OSA-440_0030_00996.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Luxus Áruház átalakítás alatt.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-020
440-1-1:30/21
HU-OSA-440_0030_00997.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Kamera, fényképezőgép, hangosbeszélő. Vargha János beszél, transzparens: Erőmű.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-021
440-1-1:30/22
HU-OSA-440_0030_00998.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút. Kamera, fényképezőgép, hangosbeszélő. Vargha János beszél, transzparens: Erőmű.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-022
440-1-1:30/23
HU-OSA-440_0030_00999.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Nagymaros S.O.S.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-023
440-1-1:30/24
HU-OSA-440_0030_01000.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Nagymaros S.O.S.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-024
440-1-1:30/25
HU-OSA-440_0030_01001.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Erőmű? keresztbe ráírva: nem. Mikrofon, kamera, fényképkészítés. Vargha János.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-025
440-1-1:30/26
HU-OSA-440_0030_01002.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Erőmű? keresztbe ráírva:nem. Mikrofon, kamera, fényképkészítés, hangosbeszélő. Vargha János.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-026
440-1-1:30/27
HU-OSA-440_0030_01003.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Erőmű? keresztbe ráírva:nem. Mikrofon, kamera, fényképkészítés, hangosbeszélő. Vargha János.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-027
440-1-1:30/28
HU-OSA-440_0030_01004.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Dunát ne erőművet! Kamera hátulról, gyerekek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-028
440-1-1:30/29
HU-OSA-440_0030_01005.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Dunát ne erőművet! Kamera hátulról, gyerekek. Medimpex.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-029
440-1-1:30/30
HU-OSA-440_0030_01006.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Oroszlános kút, transzparens: Dunát ne erőművet! Kamera hátulról, gyerekek. Medimpex, Aranypók.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_030-030
Film roll (35mm) #31
440-1-1:31/1
HU-OSA-440_0031_01007.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, transzparens: Nagymaros, Népszavazást! Demokráciát! Kié a Duna? Víz Lép Csőd.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-001
440-1-1:31/2
HU-OSA-440_0031_01008.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés, tiltakozó tömeg. Gyerek kezében plakát: ivóvízet ne árvízet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-002
440-1-1:31/3
HU-OSA-440_0031_01009.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés, tiltakozó tömeg. Kisfiú kezében plakát: ivóvizet ne árvizet!
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-003
440-1-1:31/4
HU-OSA-440_0031_01010.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Kossuth Könyvesbolt. Transzparens: Hainburgnál sikerült.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-004
440-1-1:31/5
HU-OSA-440_0031_01011.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Aranypók előtt transzparens: Nagymaros rossz, A hatalom szeretete, nem a szeretet hatalma.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-005
440-1-1:31/6
HU-OSA-440_0031_01012.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, transzparensek.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-006
440-1-1:31/7
HU-OSA-440_0031_01013.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér, Luxus áruház. Transzparens: Kié a Duna, Kié az ország, Nagymaros, Fekete erdő, Fekete Duna, Fekete tenger.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-007
440-1-1:31/8
HU-OSA-440_0031_01014.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Nagymaros, fekete zászló, Víz lép csőd.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-008
440-1-1:31/9
HU-OSA-440_0031_01015.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Nagymaros, Nagymaros vagy Grószmaros?
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-009
440-1-1:31/10
HU-OSA-440_0031_01016.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér. Transzparens: Habár fölül a gálya, s alúl a víznek árja. Dunakanyar szöveg fölött fekete kereszt. Írják ki a népszavazást! A Duna, a miénk! Magyar zászló, Dunakör zászló.
[1988/16]
Digital version available | HU OSA 440-1-1_031-010
440-1-1:31/11
HU-OSA-440_0031_01017.jpg
Demonstration Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam, 1988
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, 1988
Budapest. Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetés. Vörösmarty tér