HU OSA 462-0-1 Funeral of the Known Soldier Street Performance (Az ismerős katona temetése című performansz)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 462-0-1
Title
Funeral of the Known Soldier Street Performance
Date(s)
1983
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
1 Digital container, 0.0 linear meters

Context

Name of creator(s)
Enyedi, Zsolt
Archival history
The 29 black and white, 10x15cm photo paper prints were handed over to Blinken OSA by Zsolt Enyedi, one-time member of Dialogue Peace Group and one of the activists featuring in the photos in 2019. They were digitized in the same year and catalogued in 2022. The originals were returned to Mr. Enyedi. The identity of the photographer could not be established, despite OSA's efforts. Hence, the collection is handled as an orphan collection. OSA asks for help in identifying the photographer and copyright owner, who possibly holds the negatives as well.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
A photo series of 29 images documenting the October 1983 street performance and march of the Dialogue Peace Group in Budapest.
Dialogue Peace Group was the first grass root organization before the the Democratic Opposition, that had organized public protests and demonstrations in the 1980s.
Scope and Content (Narrative)
The peace demonstration, designed as a march, is a political street performance, using posters, banners, costumes and props.
The unknown photographer captured not only the performing members of the peace demonstration, but also the passers-by and onlookers, as well as police officers acting in their official capacity, in the streets and on the squares of Budapest.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
The photo prints had no sequential numbers on them. Therefore their order within the series was established by the cataloguing archivist. They are not in the order of the actual political demonstration that is documented by this photo series. The discovery of the textual account of the street performance happened only after the images were scanned and catalogued.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Allied Materials

Publication note
The photos were scanned by Lenke Szilágyi in 2019. The material was processed and cataloged by Judit Hegedűs; the series description was created by Zsuzsanna Zádori in 2022.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 462-0-1
Cím
Az ismerős katona temetése című performansz
Idő(kör)
1983
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
1 Digitális gyűjtő, 0.0 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Enyedi, Zsolt
A megőrzés története
A 29 fekete-fehér fényképet, 10x15 cm-es m;retben Enyedi Zsolt, a Dialógus Békecsoport hajdani tagja, a fotókon is szereplő aktivisták egyike adta át a Blinken OSA Archívumnak 2019-ben. A fotókat ugyanebben az évben digitalizáltuk, 2022-ben pedig katalogizáltuk. Az eredetieket visszaadtuk Enyedi Zsoltnak. A fénykép sorozat készítőjét nem sikerült beazonosítani. Az OSA felkutatta az 1980-as évek közepén aktív ellenzéki fotósokat, akik nem tudtak információval szolgálni. Kérjük, hogy akinek tudomása van a fényképek szerzőségéről, a negatívok birtokosáról, keresse meg az OSA Archívumot.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Fekete-fehér fotó sorozat a Dialógus Békecsoport 1983. októberi utcai performanszáról, felvonulásáról. A Dialógus Békecsoport a demokratikus ellenzék létrejöttét megelőző első alulról szerveződő csoport volt. Tagjai nyilvános háború-ellenes tiltakozásokat és tüntetéseket szerveztek az 1980-as években.
Tárgy és tartalom (Narratív)
A nem azonosítható fotós képei a csoport egyes tagjait, a performanszt szemlélő járókelőket és érdeklődőket, valamint a hatóságilag eljáró rendőröket örökítik meg Budapest utcáin és terein.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
A papírképek nem voltak megszámozva. A képek sorozaton belüli sorrendjét a feldolgozó levéltáros állította föl. A képek levéltári sorrendje nem egyezik az utcai demonstárció menetével, amit a fotó sorozat dokumentál. "Az ismerős katona temetése 1983. október 29." című szöveges beszámoló a fotók egyedi azonosítóval való ellátását, beszkennelését és katalogizálását követően került elő.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Kapcsolódó anyagok

Publikációk
A fotókat Szilágyi Lenke szkennelte 2019-ben. A képeket Hegedűs Judit katalogizálta, a sorozat leírást Zádori Zsuzsa készítette 2022-ben.
Call Number Description
Digital container #1
462-0-1:1/1
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. People Gathering, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Gyülekező, 1983
The participants of the performance gather on Ferenciek Square (Felszabadulás Square in 1983). Young people with posters, one reads Funeral of the Known Soldier. Passers-by look on. Police checks IDs.
A Ferenciek terén (1983-ban Felszabadulás tér) gyülekeznek a performansz résztvevői. Fiatalok transzparensekkel, az egyik feliarata: Az ismerős katona temetése. Járókelők, nézelődők. Rendőri igazoltatás.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-001
462-0-1:1/2
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. People Gathering, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Gyülekező, 1983
The participants of the performance gather on Ferenciek Square (Felszabadulás Square in 1983). Young people with posters, one reads Funeral of the Known Soldier. Passers-by look on. Police checks IDs.
A Ferenciek terén (1983-ban Felszabadulás tér) gyülekeznek a performansz résztvevői. Fiatalok transzparensekkel, az egyik feliarata: Az ismerős katona temetése. Járókelők, nézelődők. Rendőri igazoltatás.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-002
462-0-1:1/3
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. People Gathering, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Gyülekező, 1983
The participants of the performance gather on Ferenciek Square (Felszabadulás Square in 1983). Young people with posters, one reads Funeral of the Known Soldier. Passers-by look on. Police checks IDs.
A Ferenciek terén (1983-ban Felszabadulás tér) gyülekeznek a performansz résztvevői. Fiatalok transzparensekkel, az egyik feliarata: Az ismerős katona temetése. Járókelők, nézelődők. Rendőri igazoltatás.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-003
462-0-1:1/4
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. People Gathering, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Gyülekező, 1983
The participants of the performance gather on Ferenciek Square (Felszabadulás Square in 1983). Young people with posters, one reads Funeral of the Known Soldier. Passers-by look on. Police checks IDs.
A Ferenciek terén (1983-ban Felszabadulás tér) gyülekeznek a performansz résztvevői. Fiatalok transzparensekkel, az egyik feliarata: Az ismerős katona temetése. Járókelők, nézelődők. Rendőri igazoltatás.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-004
462-0-1:1/5
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. People Gathering, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Gyülekező, 1983
The participants of the performance gather on Ferenciek Square (Felszabadulás Square in 1983). Young people with posters, one reads Funeral of the Known Soldier. Passers-by look on. Police checks IDs.
A Ferenciek terén (1983-ban Felszabadulás tér) gyülekeznek a performansz résztvevői. Fiatalok transzparensekkel, az egyik feliarata: Az ismerős katona temetése. Járókelők, nézelődők. Rendőri igazoltatás.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-005
462-0-1:1/6
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Close-up of a Policeman Checking IDs, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Közeli felvétel az igazoltató rendőrről, 1983
The participants of the performance gather on Ferenciek Square (Felszabadulás Square in 1983). Close-up of a policeman checking IDs, surrounded by young people carrying posters.
A Ferenciek terén (1983-ban Felszabadulás tér) gyülekeznek a performansz résztvevői. Közeli kép az igazoltató rendőrről, körülötte fiatalok transzparensekkel.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-006
462-0-1:1/7
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. March with a Stretcher, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Közeli felvétel az igazoltató rendőrről, 1983
Several members of the Dialogue Group march on the street. The first is Zsolt Enyedi, carrying the poster which reads The Funeral of the Known Soldier. Two carry a stretcher with a fake body on it. Passers-by look on.
A Dialógus Csoport néhány tagja menetel az utcán. Az első Enyedi Zsolt, Az ismerős katona temetése feliratú transzparenssel. Mögötte ketten hordágyat cipelnek, amelyen egy rongybaba hever.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-007
462-0-1:1/8
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Stopping at the Lights on Oktogon, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Átkelés előtt az Oktogonon, 1983
Three members of the Dialogue Group stop at the lights to cross the road at Oktogon. march on the street. One is Zsolt Enyedi, carrying the poster which reads The Funeral of the Known Soldier. Two carry a stretcher with a fake body on it as well as more posters. Passers-by look on.
A Dialógus Csoport hárpm tagja a zebránál az Oktogonon. Az egyik Enyedi Zsolt, Az ismerős katona temetése feliratú transzparenssel. Ketten hordágyat cipelnek, amelyen egy rongybaba hever, és további transzparenseket.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-008
462-0-1:1/9
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Close-up of a Poster, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Közeli felvétel egy transzparensrőlrről, 1983
Close-up of a poster reading The Funeral of the Known Solder. Members of the Dialogue Group and onlookers around it.
Közeli felvétel aAz ismerős katona temetése feliratú transzparensről, körülötte a Dialógus csoport tagjai és járókelők.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-009
462-0-1:1/10
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. On Margaret Bridge, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Az Margit hídon, 1983
Two members of the Dialogue Group on Margit híd, going from Buda to Pest, carrying posters and a stretcher with a fake body. The one at the front of the stretcher is Zsolt Enyedi.
A Dialógus csoport két tagja gyalogol a Margit hídon Budáról Pestre, transzparensekkel és hordággyal, rajta egy halott katona bábu. A hordágy elejénél Enyedi Zsolt.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-010
462-0-1:1/11
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. In a Buda Street, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Egy budai utcán, 1983
Three members of the Dialogue Group on a street in Buda, carrying posters and a stretcher with a fake body. The posters read: The Funeral of the Known Soldier; Peace, Flowers, Freedom, Love. Like; drawings of flowers.
A Dialógus csoport három tagja gyalogol egy budai utcán transzparensekkel és egy hordággyal, amelyen rongybaba hever. A transzparensek feliratai: Az ismerős katona temetése; Béke, virágok, szabadság, szerelem, szeretet; rajzolt napraforgók.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-011
462-0-1:1/12
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Three members of the Dialogue Group on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983) sitting on the ground, the far left is Zsolt Enyedi. Several posters are on the ground, and a small crowd is standing around them. A poster reading The Funeral of the Known Soldier is attached to an electricity pole.
A Dialógus csoport három tagja a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban), ül a földön, a bal szélső Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek, Kisebb tömeg veszi őket körbe. Az ismerős katona temetése feliratú transzparens egy villanyoszlophoz erősítve.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-012
462-0-1:1/13
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Three members of the Dialogue Group on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983) sitting on the ground, the far left is Zsolt Enyedi. Several posters are on the ground, and a few people, including children are standing around them.
A Dialógus csoport három tagja a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban), ül a földön, a bal szélső Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek, és náhány járókelő, köztük gyerekek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-013
462-0-1:1/14
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Three members of the Dialogue Group on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983) sitting on the ground, the far left is Zsolt Enyedi. Several posters are on the ground, and people, including children are standing around them.
A Dialógus csoport három tagja a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban), ül a földön, a bal szélső Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek, és egy csoport járókelő, köztük gyerekek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-014
462-0-1:1/15
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Three members of the Dialogue Group on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983) sitting on the ground, the middle one is Zsolt Enyedi. Several posters on the ground, and a few people are standing around them.
A Dialógus csoport három tagja a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban), ül a földön, a középső Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek, és néhány járókelő.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-015
462-0-1:1/16
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Members of the Dialogue Group arriving on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983) They carry posters, lay the stretcher with the fake body on the ground. A few passers-by look on them. One poster reads: Peace, Flowers, Freedom, Love, Like.
A Dialógus tagjai érkeznek a Széll Kálmán térre (Moszkva tér 1983-ban). Transzparenseket hoznak, a hordágyat a rongybabával a földre helyezik. Néhány járókelő nézi őket. Az egyik transzparens szövege: Béke, virágok, szabadság, szerelem, szeretet.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-016
462-0-1:1/17
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Members of the Dialogue Group arriving on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983) They carry posters, lay the stretcher with the fake body on the ground. A few passers-by look on them. Poster read: If You Believe iYou Can Make a Difference, You Will; The Funeral of the Known Soldier.
A Dialógus tagjai érkeznek a Széll Kálmán térre (Moszkva tér 1983-ban). Transzparenseket hoznak, a hordágyat a rongybabával a földre helyezik. Néhány járókelő nézi őket. A transzparensek szövege: Ha elhiszed, hogy tőled függ, így is lesz; Az ismerős katona temetése
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-017
462-0-1:1/18
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Close-up of three members of the Dialogue Group sitting on the ground on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983). The middle one is Zsolt Enyedi. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A few passers-by look on them. Poster read: In Europe Millions Call for Peace. What Do You Do?; Tomorrow Maybe It Will Be My Funeral.
Közeli kép a Dialógus három tagjáról, akik a földön ülnek a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban). A középső Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Néhány járókelő nézi őket. A transzparensek szövege: Európában milliók szólnak a békéért. Te mit teszel?; Lehet, hogy holnap engem temettek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-018
462-0-1:1/19
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Close-up of two members of the Dialogue Group sitting on the ground on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983). The left one is Zsolt Enyedi. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A few passers-by look on them. Poster read: In Europe Millions Call for Peace. What Do You Do?; Tomorrow Maybe It Will Be My Funeral.
Közeli kép a Dialógus két tagjáról, akik a földön ülnek a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban). A baloldali Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek és egy hordágyt a rongybabával. Néhány járókelő nézi őket. A transzparensek szövege: Európában milliók szólnak a békéért. Te mit teszel?; Lehet, hogy holnap engem temettek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-019
462-0-1:1/20
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Close-up of three members of the Dialogue Group sitting on the ground on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983). Posters and a stretcher with the fake body lying around them. Several passers-by look on them. One poster reads: Peace, Flowers, Freedom, Love.
Közeli kép a Dialógus három tagjáról, akik a földön ülnek a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban). Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Számos járókelő nézi őket. Az egyik transzparens szövege: Béke, virágok, szabadság, szerelem.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-020
462-0-1:1/21
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Close-up of two members of the Dialogue Group sitting on the ground on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983). Posters read: Peace, Flowers, Freedom, Love; Someone Has to Lay Down the Arms, What Would You Choose
Közeli kép a Dialógus két tagjáról, akik a földön ülnek a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban). A transzparensek szövege: Béke, virágok, szabadság, szerelem; Valakinek le kell tennie a fegyvert, mit választanál
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-021
462-0-1:1/22
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance on Széll Kálmán Square, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz a Széll Kálmán téren, 1983
Three members of the Dialogue Group sitting on the ground on Széll Kálmán tér (Moszkva Square in 1983), the middle one is Zsolt Enyedi. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A few passers-by look on them. Posters read: Peace, Flowers, Freedom, Love; Tomorrow Maybe My Funeral
A Dialógus három tagja a földön ülnek a Széll Kálmán téren (Moszkva tér 1983-ban). A középső Enyedi Zsolt. Körülöttük transzparensek és egy hordágyt a rongybabával. Néhány járókelő nézi őket. A transzparensek szövege: Béke, virágok, szabadság, szerelem, szeretet; Lehet, hogy holnap engem temettek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-022
462-0-1:1/23
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
Members of the Dialogue Group sitting on the ground in an underground crossing. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A crowd is looking on them.
A Dialógus tagjai a földön ülnek egy aluljáróban Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Tömeg nézi őket.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-023
462-0-1:1/24
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
Two members of the Dialogue Group sitting on the ground in an underground crossing. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A crowd is looking on them.
A Dialógus két tagja a földön ül egy aluljáróban Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Tömeg nézi őket.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-024
462-0-1:1/25
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
Members of the Dialogue Group sitting on the ground in an underground crossing. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A crowd is looking on them.
A Dialógus tagjai a földön ülnek egy aluljáróban Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Tömeg nézi őket.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-025
462-0-1:1/26
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
Members of the Dialogue Group sitting on the ground in an underground crossing. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. A crowd is looking on them.
A Dialógus tagjai a földön ülnek egy aluljáróban Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Tömeg nézi őket.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-026
462-0-1:1/27
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
Three members of the Dialogue Group sitting on the ground in an underground crossing. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. Passers-by are looking on them, some bend over to read the posters. One poster reads: Tomorrow Maybe My Funeral.
A Dialógus három tagja a földön ül egy aluljáróban Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Járókelők nézi őket. páran föléjük haholnak, hogy elolvassák a transzparenseket. Az egyik poszter szövege: Lehet, hogy holnap engem temettek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-027
462-0-1:1/28
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
Three members of the Dialogue Group sitting on the ground in an underground crossing. Posters and a stretcher with the fake body lying around them. Passers-by are looking on them, some young people are bending over to read the posters. One poster reads: Tomorrow Maybe My Funeral.
A Dialógus három tagja a földön ül egy aluljáróban Körülöttük transzparensek és egy hordágy a rongybabával. Járókelők nézi őket, néhány fiatal föléjük hajol, hogy elolvassák a transzparenseket. Az egyik poszter szövege: Lehet, hogy holnap engem temettek.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-028
462-0-1:1/29
Dialogue Peace Group's Demonstration in Budapest. Performance in Underground Crossing, 1983
Dialógus Békecsoport tüntetés Budapesten. Performansz egy aluljáróban, 1983
A policeman checks the IDs of three members of the Dialogue Group in an underground crossing. The one on the right is Zsolt Enyedi. Passers-by look at them from a distance.
Egy rendőr igazoltatja a Dialógus három tagját egy aluljáróban. A jobboldali Enyedi Zsolt. Járókelők távolabbról nézik őket.
[The photographer is not identified. Blinken OSA has unsuccessfully tried to find out his or her name. Hence the collection is considered an orphan collection.]
Digital version available | HU OSA 462-0-1_001-029