HU OSA 463-0-3 Photo Paper Prints of Budapest Week (A Budapest Week fotónyomatai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 463-0-3
Title
Photo Paper Prints of Budapest Week
Date(s)
1991 - 1999
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
43 Archival boxes, 5.38 linear meters

Context

Administrative / Biographical history

​Broadly grouped thematically, most of the photos were made by contracted photographers, while some of the pictures were bought from photo agencies (MTI, Reuters, etc.) Early pictures originate from 1991-1992, however, after 1999 journal editors used digital photos, not paper copies. Some of the photos were used as illustrations in the weekly. The name of the photographer, the date when the picture was taken, the topic or location is sometimes indicated on the back of the photo, sometimes there is no written, usable information at all.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)

Topics covered by the photos are as follows (terms were given by the editors): Food, Travel, Church, Animals, Pollution, Politics 1-2, Fashion, Medical, Sport, War, Crime, Science, Business, Minorities, Dance, Kids, Education, Transport, Cars, Life 1-5, Personal 1-3, City 1-2, Country, Foreign countries, Music, Rock 1-2, Art 1-3, Restaurant, Events, Films, Miscellaneous.

Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
English

Description Control

Archivist's note
Arranged and described by Katalin Dobó, in 2022-2023.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 463-0-3
Cím
A Budapest Week fotónyomatai
Idő(kör)
1991 - 1999
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
43 levéltári doboz, 5.38 folyóméter

Kontextus

Szervtörténet / Életrajz

A képeket, melyeket tág tematikus csoportokba soroltak, többnyire a hetilappal szerződéses viszonyban álló fotósok készítették, néhányat hírügynökségektől vásároltak meg (MTI, Reuters, stb.) A legkorábbi felvételek 1991-1992-ből származnak, 1999 után a szerkesztők már digitális fotókat használtak, ezután már nem hívatták elő a képeket. A fotók egy részének hátoldalán megtalálható a fotós neve, a felvétel ideje, a helyszín vagy a téma rövid leírása, de igen gyakran semmilyen felhasználható információ nincs rajtuk.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)

A fotók az alábbi témákban születtek (a szerkesztők által használt elnevezések alapján): Étel, Utazás, Egyház, Állatok, Környezetszennyezés, Politika 1-2, Divat, Egészségügy, Sport, Háború, Bűnügyek, Tudomány, Üzlet, Kisebbségek, Tánc, Gyerekek, Oktatás, Közlekedés, Autók, Élet 1-5, Személyes 1-3, Város 1-2, Vidék, Külföldi országok, Zene, Rockzene 1-2, Étterem, Események, Filmek, Vegyes.

Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
English

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Rendezte és feldolgozta Dobó Katalin, 2022-2023-ban.
Call Number Description
Archival boxes #1
463-0-3:1/1
Food - Birthday party, 1991 - 1999
Étel - Születésnapi party, 1991 - 1999
Four color photo prints. „Budapest Week every week” poster, fish, Guinness, birthday cake.
Négy színes fotó. „Budapest Week every week” feliratos plakát, halétel, Guinness sör, születésnapi torta.
463-0-3:1/2
Food - Stollwerck factory, 1993
Étel - Stollwerck gyár, 1993
8 black and white photo prints. Café, chocolate, production line.
8 fekete-fehér fotó. Kávézó, csokoládé, gyártósor.
463-0-3:1/3
Food - Confectionery August, 1993
Étel - August cukrászda, 1993
4 black and white photo prints. Pancake, Christmas cake, confectioner.
4 fekete-fehér fotó. Palacsinta, bejgli, cukrász.
463-0-3:1/4
Food - Pubs and "social restaurant", 1994
Étel - Kocsmák és szociális étterem, 1994
4 black and white and colour photo prints. "Social restaurant" at Király utca, Marxim Pub, Irish Cat Pub, Guinness.
4 fekete-fehér és színes fotó. Szociális étterem a Király utcában, Marxim Pub, Irish Cat Pub, Guinness.
463-0-3:1/5
Food - Restaurants, buffets, 1991 - 1999
Étel - Éttermek, büfék, 1991 - 1999
4 black and white, and color photo prints. Sultan buffet, wine tour, Szent Jupát Restaurant.
4 fekete-fehér és színes fotó. Szultán büfé, borkóstoló, Szent Jupát étterem.
463-0-3:1/6
Food - Market and rétes shop, 1991 - 1999
Étel - Piac és rétesbolt, 1991 - 1999
2 black and white print photos. Rétes shop, market.
2 fekete-fehér fotó. Rétesbolt, piac.
463-0-3:1/7
Food - Food and drink on display, 1991 - 1999
Étel - Étel- és italfotók, 1991 - 1999
20 black and white, and color photo prints. Sausage, sourdough cucumbers, coffée, devilled eggs, cakes, bread.
20 fekete-fehér és színes fotó. Kolbász, kovászos uborka, kávé, kaszinótojás, dobostorta, bejgli, kenyér.
[No credit.]
Archival boxes #2
463-0-3:2/1
Travel - On train and ship, 1991 - 1999
Utazás - Vonaton és hajón, 1991 - 1999
6 black and white and color photo prints. Trains, ships.
6 fekete-fehér és színes fotó. Vonatok, hajók.
[No credit.]
Archival boxes #3
463-0-3:3/1
Church - Russian Orthodox Church, 1991 - 1999
Egyház - Orosz ortodox templom, 1991 - 1999
3 black and white photos. Russian Orthodox Church in Lendvay utca. Believers.
3 fekete-fehér fotó. Orosz ortodox templom a Lendvay utcában. Hívők.
[No credit.]
463-0-3:3/2
Church - Cave Church, 1991 - 1999
Egyház - Sziklatemplom, 1991 - 1999
4 black and white photo prints. Cave Church, Gellért Hill. Monk of the Pauline Order.
4 fekete-fehér fotó. Sziklatemplom, Gellérthegy. Pálos rendi szerzetes.
[No credit.]
463-0-3:3/3
Church - Portraits, 1991 - 1999
Egyház - Portrék, 1991 - 1999
2 color photo prints. Portraits of Iván Tuba, Piarist monk and Báruch Oberlander, Hasidic Jewish religious leader.
2 színes fotó. Tuba Iván piarista szerzetes és Oberlander Báruch, ortodox haszid zsidó vallási vezető portréja.
[No credit.]
463-0-3:3/4
Church - Greek Orthodox Church, 1991 - 1999
Egyház - Görög Ortodox Egyház, 1991 - 1999
4 color prints. Greek orthodox priests, church interior in Beloiannisz.
4 színes fotó. Görög ortodox papok, templombelső Beloianniszban.
463-0-3:3/5
Church - Visit of Pope John Paul II, 1996
Egyház - II. János Pál pápa látogatása, 1996
36 color photo prints. Clergymen, monks and nuns, pilgrims, policemen.
36 színes fotó. Papok, szerzetesek és apácák, zarándokok, rendőrök.
463-0-3:3/6
Church - Buildings, 1991 - 1999
Egyház - Épületek, 1991 - 1999
19 black and white, 1 color photos. Churches, St. Stephan's Basilica.
19 fekete-fehér, 1 színes fotó. Templomok, Szent István Bazilika, Mátyás templom.
Archival boxes #4
463-0-3:4/1
Animals - Ostrich, 1991 - 1999
Állatok - Strucc, 1991 - 1999
5 color, 2 black and white photos. Ostrich farm in Vasad.
5 színes, 2 fekete-fehér fotó. Struccfarm Vasadon.
463-0-3:4/2
Animals - Animal smuggling, 2006
Állatok - Állatcsempészet, 2006
5 color photos. Smuggled exotic birds and lizard in the Budapest Zoo.
5 színes fotó. Csempészett egzotikus madarak és gyík az Állatkertben.
463-0-3:4/3
Animals - Baboons, 1991 - 1999
Állatok - Páviánok, 1991 - 1999
15 color prints. Baboons in the Zoo.
15 színes fotó. Páviánok az állatkertben.
463-0-3:4/4
Animals - Dogs, 1994
Állatok - Kutyák, 1994
4 black and white photos. Dog grooming salon on Bajcsy-Zsilinszky street.
4 fekete-fehér fotó. Kutyakozmetika a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
463-0-3:4/5
Animals - Carps, 1991 - 1999
Állatok - Pontyok, 1991 - 1999
6 black and white photos. Carps in the fish market.
6 fekete-fehér fotó. Pontyok a halpiacon.
[No credit.]
463-0-3:4/6
Animals - Insect exhibition, 1997
Állatok - Rovarkiállítás, 1997
3 color photo prints. Insect exhibition in Globe Theatre.
3 színes fotó. Rovarkiállítás a Globe Színházban.
[No credit.]
463-0-3:4/7
Animals - In the Circus, 1991 - 1999
Állatok - A Cirkuszban, 1991 - 1999
6 color photos. Animals in the Hungarian National Circus. Filming a circus-themed film in the Rumbach Street Synagogue.
6 színes fotó. Állatok a Magyar Nemzeti Cirkuszban. Cirkusz témájú film forgatása a Rumbach utcai zsinagógában.
[5 photos with no credit.]
463-0-3:4/8
Animals - In the Zoo, 1996
Állatok - Az Állatkertben, 1996
22 color photos. Big cats, dolphines, mammals in the Budapest Zoo.
22 színes fotó. Nagymacskák, delfinek, emlősök a Budapesti Állatkertben.
[Most of the photos have no credits.]
463-0-3:4/9
Animals - Animal husbandry, 1991 - 1999
Állatok - Állattenyésztés, 1991 - 1999
11 black and white, color photos. Sheep, cattle, pigs, fowl.
11 fekete-fehér és színes fotó. Birkák, marhák, sertések, szárnyasok.
[Some of the photos have no credits.]
463-0-3:4/10
Animals - Wild and domestic, 1991 - 1999
Állatok - Vadállatok, háziállatok, 1991 - 1999
25 black and white, color photos. Various shots of wild and domestic animals..
25 feket-fehér, színes fotó. Különböző felvételek vadon élő és háziállatokról.
[No credits.]
Archival boxes #5
463-0-3:5/1
Pollution, 1989 - 1999
Környezetszennyezés, 1989 - 1999
7 black and white and color photos. Smog in the city, contaminated water, dead fish.
7 fekete-fehér és színes fotó. Városi szmog, szennyezett víz, döglött halak.
[No credits.]
Archival boxes #6
463-0-3:6/1
Politics 1 - Visit of Nelson Mandela, 1999
Politika 1 - Nelson Mandela látogatása, 1999
4 color photos. Nelson Mandela and Árpád Göncz in Budapest.
4 színes fotó. Nelson Mandela és Göncz Árpád találkozása Budapesten.
[No credits.]
463-0-3:6/2
Politics 1 - Meetings of József Antall, 1990 - 1993
Politika 1 - Antall József találkozásai, 1990 - 1993
20 black and white, 4 color photos. József Antall meets politicians Manfred Warner, Helmuth Kohl, Willem de Klerk, Douglas Hurd, Tom Lantos, Vytautas Landsbergis, Max Streibl, Géza Jeszenszky, Lajos Für, Otto-Raban Heinichen (German Ambassador). Portraits of the Prime Minister.
20 fekete-fehér, 4 színes fotó. Antall József találkozásai Manfred Warner, Helmuth Kohl, Willem de Klerk, Douglas Hurd, Tom Lantos, Vytautas Landsbergis, Max Streibl, Jeszenszky Géza, Für Lajos politikusokkal, Otto-Raban Heinichen német nagykövettel. Portrék a miniszterelnökről.
[22 photos from MTI.]
463-0-3:6/3
Politics 1 - MSZP, 1997
Politika 1 - MSZP, 1997
16 color photos. 5th Congress of Magyar Szocialista Párt (Hungarian Socialist Party).
16 színes fotó. A Magyar Szocialista Párt V. Kongresszusa.
463-0-3:6/4
Politics 1 - Hungary 2000, 1997
Politics 1 - Magyarország 2000, 1997
4 color photos. Hungary 2000. The image of Hungary in the wider world. Meeting of Hungarians abroad and at home about the country
4 színes fotó. Magyarország 2000. Magyarország képe a nagyvilágban. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról
463-0-3:6/5
Politics 1 - MSZP, 1997
Politics 1 - MSZP, 1997
24 color photos. 5th Congress of Magyar Szocialista Párt (Hungarian Socialist Party). Gyula Horn, Iván Vitányi, László Kovács, Ferenc Baja.
24 színes fotó. A Magyar Szocialista Párt V. Kongresszusa. Horn Gyula, Vitányi Iván, Kovács László, Baja Ferenc.
463-0-3:6/6
Politics 1 - Dohány Street Synagogue, 1996
Politika 1 - Dohány utcai zsinagóga, 1996
15 color photos. Re-inauguration of the Dohány Street Synagogue. Árpád Göncz, Ezer Weizman, Tamás Suchman, József Torgyán, Ferenc Baja, György Keleti.
15 színes fotó. A Dohány utcai zsinagóga újraavatása. Göncz Árpád, Ezer Weizman, Suchman Tamás, Torgyán József, Baja Ferenc, Keleti György
[No credit.]
463-0-3:6/7
Politics 1 - Imre Nagy, 1956 - 1989
Politika 1 - Nagy Imre, 1956 - 1989
5 black and white photos. Photos of Nagy Imre: portraits, with his family, his re-burial.
5 fekete-fehér fotó. Nagy Imre-fotók: portré, családjával, újratemetése.
[MTI photos.]
463-0-3:6/8
Politics 1 - Women in politics, 1996 - 1999
Politika 1 - Nők a politikában, 1996 - 1999
6 color photos. "Women in politics" roundtable.
6 színes fotó. "Nők a politikában" kerekasztal-beszélgetés.