Imre Nagy's Funeral Ceremony on Heroes' Square and in Rákoskeresztúr Cemetery

Call Number
305-0-3:830/1

General information

Call No.:
305-0-3:830/1
Part of series
HU OSA 305-0-3 Fekete Doboz Alapítvány Video Archive: Black Box Media's Raw, Unedited Video
Located at
Digital container #830 / No. 1
Digital ver. identifier
HU_OSA_90000029
Legacy ID
305-0-3.1989-075_89-96
Original Title
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben.
Date of production
1989-06-16
Date
1989
Level
Item
Primary Type
Moving image
Language
Hungarian
Duration
2 hours 49 min. 45 sec.
Notes
Same as SVHS 89/96; neither image no sound between 01:09:44-01:12:54

Content

Form/Genre
Raw material
Contents Summary
Footage of the street. Conversations. Vendors of relics. Gábor Horn talks about the lessons of 1956. Flags on the building of the Communist Youth Organization and the Union of Hungarian Pioneers. Interviewing vendors of relics. Empty Felvonulási Square. Hearses. Heroes' Square. Interview with Adam Michnik. Images of clerical and political leaders. Károly Makk talks with Iván T. Berend. Imre Pozsgay. György Faludy. Mihály Bihari talks with Iván Vitányi. Miklós Jancsó, Róza Hodosán. People laying wreaths. Gábor Fodor, Tamás Deutsch, István Csurka, Lajos Für, Gábor Demszky, Gabriella Béki. Zoltán Rockenbauer talks with Sándor Rácz. Tibor Méray, Miklós Molnár. Ferenc Kőszeg, Éva Fekete. Traffic stops on Nagykörút. Car horns. Television in a pub. Young people listen to the report about the funeral on the radio. Selling samizdat Beszélő. Heroes' Square. Dózsa György Road, Yugoslavian Embassy. Hearses with wreaths. Rákoskeresztúr cemetery. Guard of honor, participants. Funeral procession. Imre Mécs. Wooden post marks made by the Inconnu group. Footage of the cemetery, the funeral, mourners. Open grave, coffin of Imre Nagy. Speech by Tibor Méray, Sándor Kopácsi. Erzsébet Nagy, Katalin Jánosi, Ferenc Jánosi by the grave. The coffins are lowered into the graves while Szózat is playing.
Utcai felvételek, beszélgetések. Relikvia árusok. Horn Gábor 1956 tanításáról. Zászlók a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Budapesti Bizottsága és a Magyar Úttörők Szövetsége épületén. Beszélgetés a relikvia árusokkal. Kihalt Felvonulási tér. Halottaskocsik. Hősök tere. Interjú Adam Michnikkel. Felvételek egyházi vezetőkről, politikai szervezetek vezetőiről. Makk Károly Berend T. Ivánnal beszélget. Pozsgay Imre. Faludy György. Bihari Mihály Vitányi Ivánnal beszélget. Jancsó Miklós, Hodosán Róza. Koszorúzók. Fodor Gábor és Deutsch Tamás, Csurka István és Für Lajos, Demszky Gábor és Béki Gabriella. Rockenbauer Zoltán Rácz Sándorral beszélget. Méray Tibor és Molnár Miklós. Kőszeg Ferenc és Fekete Éva. Leálló forgalom a körúton. Autósok dudálnak. Tévéközvetítés egy kocsmában. Fiatalok a gyászszertartást hallgatják rádión keresztül. Szamizdat Beszélő árusok. Hősök tere. Dózsa György út, Jugoszláv Nagykövetség. Felkoszorúzott halottaskocsik. Rákoskeresztúr, temető. Katonai díszsorfal, gyászolók. Rákoskeresztúri Új Köztemető. Temetési menet. Mécs Imre. Az Inconnu csoport kopjafái. Felvételek a temetőről, a szertartásról, a gyászolókról. Nyitott sír, Nagy Imre koporsója. Méray Tibor gyászbeszéde. Kopácsi Sándor gyászbeszéde. A sírnál Nagy Erzsébet, Jánosi Katalin, Jánosi Ferenc. A Szózat hangjai alatt leengedik a koporsókat a sírgödörbe.

Context

Associated Names
Dér, András (Interviewer)
Pesty, László (Camera)
Jávor, István (Camera)
Fekete Doboz Alapítvány (Copyright holder)

Subject / Coverage

Spatial Coverage
Hungary