HU OSA 305-0-3 Black Box Media's Raw, Unedited Video (A Fekete Doboz Alapítvány nyers, vágatlan videó felvételei)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 305-0-3
Title
Black Box Media's Raw, Unedited Video
Date(s)
1988 - 1996
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
148 DVD-ROM, 1.48 linear meters
16 VHS PAL, 0.4 linear meters
1053 Digital container, 1.05 linear meters
258 SVHS PAL, 6.45 linear meters
2 VHS-C PAL, 0.05 linear meters

Context

Name of creator(s)
Fekete Doboz Alapítvány
Archival history

Original cassettes were digitized in 2019.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)

The video collection consists of over three thousand hours of raw, unedited video footage. It was created by the independent media group Black Box between 1988 and 1996, methodically covering the years before, during and after the regime change in Hungary.

Scope and Content (Narrative)

The video collection consists of over three thousand hours of raw, unedited video footage. It was created by the independent media group Black Box between 1988 and 1996.

Black Box was methodically filming at all possible places to document the changes in Hungary. With hand-held VHS and S-VHS cameras, its crews were filming political, social and cultural events; meetings and protests for freedom and independence organized by the still unofficial opposition parties like the Alliance of Free Democrats [SZDSZ] or the Alliance of Young Democrats [FIDESZ]; repressed church gatherings; formation of new parties and trade unions, independent from the communist state's cultural and political civil organizations.

A substantial amount of the Black Box footage document the waves of mass protest against the construction of the hydroelectric power plants at Gabčíkovo-Nagymaros. The anti-power plant demonstrations of 1988-1989, organized by Duna Kör (Danube Circle) attracted thousands of civilians. This is the first and biggest environmental protection issue-related mass movement in Hungary. The protests lead to the abortion of the construction of the dam at Nagymaros, close to Visegrád, today a UNESCO world heritage site – and triggered the regime change in Hungary.

This uncensored Black Box video collection constitutes an unprecedented audio-visual record of the transition from a communist party state to a pluralist and democratic Hungary. The video material, which is only available at the Open Society Archives [OSA], is a unique source of information for historians, sociologists, environmental studies students, political science experts, media researchers, just as for media artists and students.


Accruals

Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Open for research.
Conditions governing reproduction
A szerzői jog tulajdonosa a Fekete Doboz Alapítvány.
Languages
English, French, German, Hungarian
Physical characteristics and technical requirements

Fragile, over 20 years old VHS and S-VHS analogue video recordings in single copies. Digital set is available.

Notes

Note
The processing of the material is done in chronological order. As of February 2015 year 1988 is completed and the finding aid is published on OSA web.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 305-0-3
Cím
A Fekete Doboz Alapítvány nyers, vágatlan videó felvételei
Idő(kör)
1988 - 1996
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
148 DVD-ROM, 1.48 folyóméter
16 VHS PAL, 0.4 folyóméter
1053 Digitális gyűjtő, 1.05 folyóméter
258 SVHS PAL, 6.45 folyóméter
2 VHS-C PAL, 0.05 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Fekete Doboz Alapítvány
A megőrzés története

Az eredeti kazettákat 2019-ben digitalizáltuk.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)

A Fekete Doboz Alapítvány az első magyar független filmes csapat, amely 1988 és 1996 között forgatott minden olyan helyszínen, ahol a hivatalos média kamerái nem voltak jelen. Az így létrehozott egyedülálló archívum több mint 3000 órányi nyers, vágatlan videót tartalmaz.


Tárgy és tartalom (Narratív)

A Fekete Doboz Alapítvány az első magyar független filmes csapat, aki 1988 és 1996 között forgatott minden olyan helyszínen, ahol a hivatalos média kamerái nem voltak jelen. Az így létrehozott egyedülálló archívum több mint 3000 órányi nyers, vágatlan videót tartalmaz.

A Fekete Doboz VHS és S-VHS videókamerákkal felszerelkezett munkatársai módszeresen járták a magyarországi átmenet történéseinek helyszíneit, filmeztek a politikai, társadalmi és kulturális rendezvényeken, az akkor még nem hivatalos politikai pártok - mint például a Szabad Demokraták Szövetsége [SZDSZ] és a Fiatal Demokraták Szövetsége [FIDESZ] - által a szabadságért és függetlenségért szervezett tiltakozó megmozdulásokon és tüntetéseken, az elnyomott egyházak gyűlésein, illetve a kommunista állam kulturális és politikai ál-civil szervezeteitől független új pártok és szakszervezetek alakuló gyűlésein. A videók egy jelentős része Magyarország első és legnagyobb környezetvédelmi közügye, a rendszerváltást is elindító, a később leállított Bős-Nagymarosi vízerőmű építése ellen szerveződött tömegtüntetéseket dokumentálja.

A Fekete Doboz cenzúrázatlan videói páratlan mozgóképes kordokumentumát nyújtják a magyarországi rendszerváltásnak és a kommunista pártállamból a pluralista és demokratikus berendezkedésbe való átmenetnek. A kizárólag a Nyílt Társadalom Archívumban [OSA] hozzáférhető videóanyag egyedülálló forrást jelentenek történészek, szociológusok, politikatudományi szakértők, médiakutatók, médiaművészek és diákok számára.


Gyarapodás

Várható

Hozzáférés és Felhasználás

Reprodukciós korlátozások
A szerzői jog tulajdonosa a Fekete Doboz Alapítvány.
Nyelvek
English, French, German, Hungarian
Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Sérülékeny, 20 évnél régebbi VHS és S-VHS analóg videók egyetlen példányban. Digitálisan is hozzáférhető.

Megjegyzések

Jegyzetek
Az anyag feldolgozása kronológiai sorrendben halad. 2015 februárig az 1988-as év feldolgozását fejezzük be, a katalógus felkerül az OSA honlapjára.

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Az anyag feldolgozása kronológiai sorrendben halad. 2015 februárig az 1988-as év feldolgozását fejezzük be, a katalógus felkerül az OSA honlapjára.
Call Number Description
DVD-ROM #1
305-0-3:1/1
Public Debate about Environmental Protection Organized by the Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society
A Bajcsy-Zsilinszky Társaság környezetvédelmi vitaestje
Place: Eötvös Kollégium, Budapest. Invited guests: state secretary Kálmán Ábrahám, György Bánffy, forestry researcher Péter Szájlig, Mihály Ráday, Brúnó F. Straub, Imre V. Nagy, Attila Zsigmond, János Tóth, László Czoma. László Vit, member of the Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society works for nature conservation and environmental protection in Hungary. Questions about environmental pollution, and hazardous waste emission by industrial facilities are answered by invited politicians, parliamentary representatives. Ganz Electricity Works. Forestry. Role of social control and of civil organizations.
Helyszín: Eötvös Kollégium, Budapest. Meghívott vendégek: Ábrahám Kálmán államtitkár, Bánffy György, Szájlig Péter erdészeti kutató, Ráday Mihály, Straub F. Brúnó, V. Nagy Imre, Zsigmond Attila, Tóth János, Czoma László. Vit László a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédelmi csoportja a magyarországi természetvédelem és környezetvédelem ügyét kívánja előmozdítani. Kérdések a környezetszennyezésről, ipari létesítmények károsanyag kibocsátásáról. A meghívott politikusok, parlamenti képviselők válaszolnak. Ganz Villamossági Művek. Erdőgazdálkodás, erdészet. Társadalmi ellenőrzés és társadalmi szervezetek szerepe.
Hungarian language, Date of production: 1988-01-27, Duration: 1 hour 57 min.
Digital version available | HU_OSA_00010004
DVD-ROM #2
305-0-3:2/1
Protest March from Nagymaros to Esztergom against the Gabčíkovo-Nagymaros Dam
Tiltakozó menet a Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen Nagymarostól Esztergomig
Demonstration. About 120 demonstrators march on the side of the road. Site of the Gabčíkovo–Nagymaros construction. Posters, banners, signs: We do not want the dam. Dredging the Danube bed. Speech by János Vargha. György Petri. Esztergom.
Tüntetés. Tüntetők vonulása az országút szélén - kb. 120 tüntető. Nagymaros építkezés színhelye, Transzparensek, molinók, táblák. Nem kell vízlépcső! Duna meder kotrása. Vargha János beszéde. Petri György. Esztergom.
Hungarian language, Date of production: 1988-04, Duration: 37 min.
Digital version available | HU_OSA_00010005
305-0-3:2/2
Protest Against the Gabčíkovo-Nagymaros Dam. Camera One
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera A
Vörösmarty Place, Budapest. Reading the demands. March on Népköztársaság Avenue to the Austrian embassy. Petition. Distribution of flyers. Chanting We don’t want the dam. Applause. Poster: We Demand to Stop the Constructions at Nagymaros. László Szekeres reads the petition in front of the embassy; protest against the environmentally harmful plan and demanding canceling the contracts with Austrian companies.
Vörösmarty tér, Budapest. Követelések ismertetése. Vonulás a Népköztársaság útján Ausztria nagykövetsége elé. Petíció. Röplap osztogatás. Nem kell erőmű - skandálás. Taps. Transzparens: Követlejük a Nagymarosi építkezés leállítását. Szekeres László a követség előtt felolvassa a petíciót: tiltakozás a környezetszennyező beruházás miatt. Követelés: az osztrák cégekkel való szerződéseket bontsák fel.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-27, Duration: 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010005
305-0-3:2/3
Protest against the Gabčíkovo-Nagymaros Dam. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Crowd, demonstrators march on Népköztársaság Avenue to the Austrian embassy. Applause, posters Stop the Nagymaros Constructions. Gyula Vikidál, Imre Kerényi and György Mezei in the crowd. Interview with Imre Kerényi during the march, privatization of the Sándor Palace.
Tömeg, tüntetők, vonulás a Népköztársaság útján a Benczúr utcai osztrák követség felé. Taps, transzparensek: Állítsák le a nagymarosi építkezést. Tömegben Vikidál Gyula, Kerényi Imre, Mezei György. Interjú a menetben Kerényi Imrével, Sándor palota privatizálása.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-27, Duration: 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010005
DVD-ROM #3
305-0-3:3/1
Interview with Béla Lipták about the Gabčíkovo-Nagymaros Dam
Lipták Béla interjú Bős-Nagymarosról
Yale University professor. The Gabčíkovo-Nagymaros power plant, financial background, investment causing loss for Hungary, environmental protection. Image of an environmental disaster. Hungarian Socialist Workers' Party's control in Hungary. Creditability. Opinion of the Hungarian Academy of Sciences.
Yale University professzor. A Bős-Nagymarosi erőmű, gazdasági háttér, veszteséges beruházás Magyarországnak, környezetvédelem. Környezeti katasztrófa képe. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) kontroll Magyarországon. Hitelképesség. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) álláspontja.
Hungarian language, Date of production: 1988-06, Duration: 1 hour 37 min.
Digital version available | HU_OSA_00010006
305-0-3:3/2
Public Debate about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams in Jurta Theater
Fórum a Bős-Nagymarosi vízlépcsőről, Jurta Színház
On the stage: János Vargha from Duna Kör, Károly Vigh, Béla Lipták, László Szekeres, Imre Mécs. Call is out to establish the Nagymaros Committee. Stabilizing the water level, fresh water catchment basin, water lobby, dredging, degrading Danube bed.
A pódiumon: Vargha János Duna Kör, Vigh Károly, Lipták Béla, Szekeres László. Mécs Imre. Felhívás a Nagymaros Bizottság létrehozására. Vízszint stabilizálás, édesvíz gyűjtőterület, vízügyi lobbi, kavics kotrás, degradálódó Duna-meder.
Hungarian language, Date of production: 1988-07, Duration: 9 min.
Digital version available | HU_OSA_00010006
DVD-ROM #4
305-0-3:4/1
Recordings of the Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Lobby. Selling books: Danube - Anthology. Interview with a member of the water lobby. Presentation in English. Interview with Zoltán Király. Interview with an Austrian green party politician. Dispute in the lobby, mental pollution. Withholding information. Planning fee, waste water treatment, sports harbor, planning a sewage system instead of the barrage. The role of József Marjai in building the barrage.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Előcsarnok. Könyvárusítás: Duna - Egy antológia. Interjú egy vízügy lobbi taggal. Előadás angolul. Király Zoltán interjú. Interjú egy osztrák zöld párti politikussal. Vita az előtérben, mentális környezetszennyezés. Információ visszatartás. Tervezési díj, szennyvíztisztító, sport kikötő, csatornarendszer tervezés a vízlépcső tervezés és építés helyett. Marjai József szerepe a vízlépcső építésben.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-02, Duration: 1 hour 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010007
305-0-3:4/2
Recordings of the Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Interview with an Austrian green party politician in the lobby (continuation). The role of environmental demonstrations and of the Austrian Green Party in environmental protection. Energy conservation, change of attitudes in Austria. Large investments, renewable energy. Professional debate, presentations. Questions from the media.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Interjú az osztrák Zöld Párt képviselőjével, előcsarnok - folytatás. A környezetvédelmi tüntetések és az osztrák Zöld Párt szerepe a környezetvédelemben. Energia takarékosság, szemléletváltás Ausztriában. Nagyberuházások, megújuló energia. Szakmai vita, előadások. Sajtó kérdez.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-02, Duration: 2 hours 5 min.
Digital version available | HU_OSA_00010007
DVD-ROM #5
305-0-3:5/1
Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Lobby, journalist, typewriter, informal discussion between Austrian and Hungarian environmentalists and water management professionals, interpreter, writing on the wall Let Everything Flow Naturally and Violence Be Absent from all Things. Conference room, buffet of the headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations, coffee, the Parliament and Kossuth Square seen through the window, red star, view of the Danube, interview with an 80 year-old gentleman, ex director of the Tinned Food and Paprika Research Institute. Religious life, Jesus Christ, Duna Circle badge on jacket, 1956. The room is full of people, some sit on the floor.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Előtér, újságíró, írógép, informális beszélgetések osztrák és magyar környezetvédők és vízúgyi szakemberek között, tolmács, falra kiírva: Minden szabadon folyjék, távol legyen a dolgoktól az erőszak. Tárgyalóterem, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székház büfé, kávé, parlament és Kossuth tér az ablakon át, vörös csillag, dunai panoráma, interjú egy 80 éves úrral, a Konzerv és Paprika Kutató Intézet volt igazgatója. Evangélikus élet, Jézus Krisztus, Duna körös kitűzó a zakón, 1956-ról. Terem tömve, emberek a földön ülnek.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-02, Duration: 59 min.
Digital version available | HU_OSA_00010008
305-0-3:5/2
Protest against the Hydroelectric Power Plant at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera One
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera A
Budapest, gathering of demonstrators at the Petőfi statue, among them Mihály Bihari, György Szabad, Dénes Csengery, József Antall, Béla Pomogáts, Lajos Für, Ferenc Kulin, and Imre Kerényi. Duna Promenade with many posters of the Alliance of Young Democrats: The Danube is Ours, the Responsibility is Yours, a black flag, László Kövér and Tamás Deutch, László Seres with about 150 members of the Alliance of Young Democrats. Towards Democratic Socialism, red banner at the Technical University. Banner To the Poor House via the Barrage, chanting Nagymaros, Come with Us, Referendum, Build Houses not Dams! We Don't Want the Barrage. Banner of the Network of Free Initiatives. Many thousand people march on Bajcsy-Zsilinszky Street, in front of Bazilika church, people looking out of windows of buildings. Banners protesting against the barrage and demanding people's control over the issue, democracy, freedom of press. Austrians against the Gabčíkovo-Nagymaros power plant. Hungarian villages from Csallóköz, posters. Pál Schiffer, Szentjóby, Péter Esterházy, Péter Korniss. Banners, posters.
Budapest, gyülekező, Petőfi szobor, Bihari Mihály, Szabad György, Csengery Dénes, Antall József, Pomogáts Béla, Für Lajos, Kulin Ferenc, Kerényi Imre. Duna korzó, sok Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) transzparens: A Duna a miénk, a felelősség a tiétek, fekete zászló, Kövér László, Deutsch Tamás, kb. százötvenen fideszes, Seres László. Irány a demokratikus szocializmus, vörös banner a Műegyetemen. Vízlépcsőkön át a szegényházba banner, skandálás: Nagymaros, Gyertek velünk, Népszavazást. Lakást építs, ne gátat!, Nem kell vízlépcső. Hálózat banner, sokezren vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton, Bazilika, emberek az ablakban. Banner: Nem kell a sóder, nem kell a duma, saját medrében folyjék a Duna. Rosszul értették? Mi nem többgát rendszert akarunk! Nagymaros vagy Grószmaros? Állampolgárok vagyunk, nem alattvalók! Dunát, nem Dumát! Osztrákok a Visegrád-Nagymarosi erőmű ellen. Csallóközi magyar falvak. Protect the mother nature, Break Austrian neocolonism, Vízlépcsőd, Magyar Csernobil? Kié a Duna? Kié az ország? Schiffer Pál, Szentjóby, Esterházy Péter, Korniss Péter, Ceausescu a falvakat, Grósz a Dunát rendezi, Ez már a népszavazás, Népszavazást, demokráciát!, Jogállamot! FIDESZ, Az igazság a kifosztottak és megnyomorítottak oldalán!, Sajtószabadságot! Republikánus kör, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) Munkáscsoport.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-12, Duration: 19 min.
Digital version available | HU_OSA_00010008
DVD-ROM #6
305-0-3:6/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Budapest, Vörösmarty Place. Gathering of the crowd, activists of Danube Circle. Good spirits, march, chanting slogans, flyers.
Budapest, Vörösmarty tér. Gyülekezés, tömeg, Duna Kör aktivisták. Gyülekezés, jókedv, vonulás, jelszavak skandálása, röplapok.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-12, Duration: 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00010009
305-0-3:6/2
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros - Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Banners and people saying Referendum; Stop it; Protect the Danube; We don't Want the Barrage;. Let the People Decide; Come with Us, demonstration, several thousands of people, Bajcsy-Zsilinszky Street, Alkotmány Street, Kossuth Square, demonstration in front of the Parliament, speech by Dénes Csengery. Nagymaros Committee, János Vargha, András Vitay, speech by Austrian environmental activists, translated by Katalin Filó and András Szekfű. Report by László Szekeres on handing over the petition. Slogans: We Don't Want the Barrage; Too Many Dams. Huge crowd. Demonstration under street lights. The case of ethnic Hungarians in Csallóköz, representative of the legal aid for the Hungarian minority in Czechoslovakia, speech. Speech by János Vargha and Imre Mécs, the crowd demands democracy and referendum. Zsuzsa Szelényi reports about the demonstration on 17th September.
Népszavazást!, Állítsd le!, Védd meg a Dunát!, Nem kell a vízlépcső!, Döntsön a nép!, Gyertek velünk!, tüntetés, többezer ember. Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca, Kossuth tér, demonstráció a Parlament előtt, Csengery Dénes beszél. Nagymaros Bizottság, Vargha János, Vitay András, osztrák környezetvédők beszédei, Filó Katalin és Szekfű András fordít. Szekeres László beszámolója a petíció átadásáról. Szlogenek: Nem kell vízlépcső!, Túl sok a gát!. Nagy tömeg. Tüntetés lámpafényben. Csallóközi magyarok ügye, csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő bizottsága képviselője, beszéd. Vargha János, Mécs Imre beszél, demokráciát és népszavazást követel a tömeg. Szelényi Zsuzsa a szeptember 17-diki nőtüntetésről.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-12, Duration: 1 hour 47 min.
Digital version available | HU_OSA_00010009
305-0-3:6/3
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera Three
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera C
Demonstration in front of the Parliament. Nagymaros Committee. Speech by András Vitay, constitution, national identity, nature conservation, banners, flags, chanting, demanding to immediately stop constructions and hold a referendum. Speech by Austrian environmental activists, interpreter, close up of the speaker.
Demonstráció a Parlament előtt. Nagymaros Bizottság, Vitay András beszéd, alkotmány, nemzeti identitás, természetvédelem, bannerek, zászlók, skandálás, követelés: az építkezés azonnali leállítása és népszavazás kiírása. Osztrák környezetvédők beszéde, tolmács, közeli felvétel a szónokokról.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-12, Duration: 40 min.
Digital version available | HU_OSA_00010009
DVD-ROM #7
305-0-3:7/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera One
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ Madzsar Alice női csoport. Kamera A
Traveling to Nagymaros by train, arrival, posters protesting against the barrage. Gathering, preparing for the demonstration. Speeches by Zsuzsa Szelényi, Judit Vásárhelyi (Danube Circle), Györgyi Mangel biologist. Giving information on the itinerary, counter opinion of residents of Nagymaros. Reading of the petition addressed to the heads and workers of the construction. Tibor Honvéd, chief engineer receives the petition and answers questions. Debate. Participants: Monika Vig, András Lányi. National anthem. Discussion with the chief engineer in small groups. Opinion of residents of Nagymaros. Footage of the Danube bank. Interview with a woman from Czechoslovakia, opinion on the barrage.
Utazás vonaton Nagymarosra, megérkezés, vízlépcső-ellenes transzparensek, gyülekezés, készülődés a tüntetésre. Beszédek: Szelényi Zsuzsa, Vásárhelyi Judit - Duna Kör, Mangel Györgyi biológus. Útvonal ismertetése, vonulás. Nagymarosi lakosok ellenvéleménye. Az építkezés vezetőinek és dolgozóinak szóló petíció felolvasása. Honvéd Tibor, a létesítmény főmérnöke átveszi a petíciót, kérdésekre válaszol. Vita. A résztvevők között: Vig Monika, Lányi András. Himnusz. Vita a főmérnökkel, kisebb csoportban. A nagymarosiak véleménye. Felvételek a Duna parton. Interjúk: Csehszlovákiából érkezett tüntető nővel, vélemény a vízlépcső ellen.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-17, Duration: 2 hours 14 min.
Digital version available | HU_OSA_00010010
DVD-ROM #8
305-0-3:8/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fidesz Madzsar Alice női csoport. Kamera B
Nagymaros, railway station. Children are drawing. Speech. March through the streets, demonstration on the construction site, marching.
Nagymaros, vasútállomás. Gyerekek rajzolnak. Beszéd. Vonulás az utcákon, demonstráció az építkezés helyszínén, vonulás.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-17, Duration: 26 min.
Digital version available | HU_OSA_00010011
305-0-3:8/2
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera Three
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ Madzsar Alice női csoport. Kamera C
Footage in front of the Nagymaros Town Council. Children are drawing in the grass. András Lányi’s interview with leaders of Nagymaros about the barrage. Discussion, opinions in the crowd. Marching. Dispute in the street. Lányi’s interviews with people from Nagymaros. Tibor Honvéd, chief engineer of the facility, receives the petition, holds a briefing on the construction, answers questions. Dispute in the crowd between local people and demonstrators.
Felvételek a Nagymaros Nagyközségi Tanács épülete előtt. Gyerekek rajzolnak a fűben. Lányi András interjúja Nagymaros vezetőivel a vízlépcsőről. Vita, vélemények a tömegben. Vonulás. Vitatkozás az utcán. Lányi interjúja nagymarosiakkal. Az építkezés területe, rendőrök. A tüntetők hangos tiltakozása. Beszédtöredékek. Honvéd Tibor, a létesítmény főmérnöke átveszi a petíciót, tájékoztatót tart az építkezésről, kérdésekre válaszol. Vitatkozás a tömegben, tüntetők és nagymarosiak között.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-17, Duration: 1 hour 26 min.
Digital version available | HU_OSA_00010011
DVD-ROM #9
305-0-3:9/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo–Nagymaros, Budapest. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés Budapest. Kamera B
March with torches, posters, demanding referendum, democracy, pluralist system, Kossuth coat of arms. Margaret Island, lower embankment on the Buda side, Chain Bridge. Hungarian Academy of Sciences, handing over the memorandum. Danube Promenade, Petőfi statue. András Vitay: the van with the sound system has been diverged, the car with the torches impounded. Reading the October 15 release of the provisionary presidium of the Hungarian Democratic Forum demanding free elections and constituent national assembly. Discussion among participants, conversation with András Szekfű.
Fáklyás felvonulás, transzparensek, népszavazás, demokrácia, többpártrendszer, Kossuth-címer követelése. Margit-sziget, budai alsó rakpart, Lánchíd. Magyar Tudományos Akadémia (MTA), memorandum átadása. Duna-korzó, Petőfi-szobor. Vitay András: hangosító kocsit elterelték, fáklyás kocsit lefoglalták. Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) ideiglenes elnöksége október 15-i közleményének felolvasása, szabad választások, alkotmányozó nemzetgyűlés követelése. Vitatkozás a résztvevők között, Szekfű András beszélgetése.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-30, Duration: 15 min.
Digital version available | HU_OSA_00010012
305-0-3:9/2
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo–Nagymaros, Budapest. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés Budapest. Kamera B
March with torches, posters, demanding referendum, democracy, pluralist system, Kossuth coat of arms. Margaret Island, lower embankment on the Buda side, Chain Bridge. Hungarian Academy of Sciences, handing over the memorandum. Danube Promenade, Petőfi statue. András Vitay: the van with the sound system has been diverged, the car with the torches impounded. Reading the October 15 release of the provisionary presidium of the Hungarian Democratic Forum demanding free elections and constituent national assembly. Discussion among participants, conversation with András Szekfű.
Fáklyás felvonulás, transzparensek, népszavazás, demokrácia, többpártrendszer, Kossuth-címer követelése. Margit-sziget, budai alsó rakpart, Lánchíd. Magyar Tudományos Akadémia (MTA), memorandum átadása. Duna-korzó, Petőfi-szobor. Vitay András: hangosító kocsit elterelték, fáklyás kocsit lefoglalták. Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) ideiglenes elnöksége október 15-i közleményének felolvasása, szabad választások, alkotmányozó nemzetgyűlés követelése. Vitatkozás a résztvevők között, Szekfű András beszélgetése.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-30, Duration: 54 min.
Digital version available | HU_OSA_00010012
DVD-ROM #10
305-0-3:10/1
Labor Day Celebrations at Csepel Paper Factory
Csepeli Papírgyár majálisa
Interviews with teenage girls, a former secretary of the Communist Youth Organization about the organization, politics, public life, activities in Csepel. Summer camp, tennis, swimming. Interview with Soviet delegation about the factory, May Festival Day. Swimming pool. Housing shortage. Opinion on the Alliance of Young Democrats. Interview with a skilled worker about freedom.
Interjúk tinédzser lányokkal, ex-KISZ titkárral a Kommunista Ifjúsági Szövetségről (KISZ), politikáról, közéletről, a KISZ csepeli tevékenységéről. Nyári tábor, tenisz, úszás. Szovjet delegátussal interjú a Csepei Papírgyárról és a majálisról. Uszoda. Beszélgetés fiatalokkal a lakáshiányról, KISZ-ről. Vélemények a Fiatal Demokraták Szövetségéről (FIDESZ). Interjú egy szakmunkással a szabadságról.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-01, Duration: 1 hour 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00010013
DVD-ROM #11
305-0-3:11/1
Meeting of the Alliance of Young Democrats in Tinódi Cinema. Camera One
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés a Tinódi moziban. Kamera A
Participants arrive to the cinema. Interview with Gábor Fodor. Fodor on a press law suit. Viktor Orbán reports on what happened in the Budapest Chief Attorney’s office. Tamás Deutsch reports on the youth parliament in Veszprém. Zsolt Németh on the goals of the Alliance of Young Democrats. Report on measures against the Alliance of Young Democrats. Comments concerning the future of the Alliance of Young Democrats, its program, if they want a congress or assembly meeting etc. Statement of the environmental protection group of Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage, Sándor Takács. Footage during the break. Comments continue: Tamás Deutsch, Lajos Kósa, Zsolt Bayer, Viktor Orbán, Zsolt Németh and others. Voting: assembly meeting will be held in the second week of May; no election of leadership now. Informing about setting up the Young Democrats' Studio. Participants leave the cinema, footage in the street.
A résztvevők érkezése a mozihoz. A moziban interjú Fodor Gáborral. Fodor a sajtóhelyreigazítási ügyről. Orbán Viktor: beszámoló a budapesti főügyészségen történtekről. Deutsch Tamás: beszámoló a veszprémi ifjúsági parlamentről. Németh Zsolt: tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) törekvéseiről. Beszámoló a FIDESZ elleni fellépésekről. Hozzászólások: a FIDESZ jövőjéről, programról, legyen-e kongresszus vagy nagygyűlés stb. A Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédő csoportjának nyilatkozata a bős-nagymarosi vízlépcsőről, Takács Sándor. Szünetben készült felvételek. Hozzászólások folytatása: Deutsch Tamás, Kósa Lajos, Bayer Zsolt, Orbán Viktor, Németh Zsolt és mások. Szavazások: legyen nagygyűlés május második hetében; most ne legyen vezetőválasztás. Tájékoztatás az Ifjú Demokrata Stúdió megalakításáról. A résztvevők távoznak a moziból, utcai felvételek.
Hungarian language, Date of production: 1988-04-30, Duration: 2 hours 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010014
DVD-ROM #12
305-0-3:12/1
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
From the original location, Jurta Theater, Viktor Orbán and a group of members of the Alliance of Young Democrats go over to Tinódi cinema. Trip on subways. Interview in the subway and in the street with András Lányi. Interviews in Tinódi cinema: Gábor Fodor on the agenda of the meeting, Tamás Deutch. László Kövér: greetings from the organizers of the Hungarian Democratic Forum; report on the informal meeting with the leadership of the Communist Youth Organization. Viktor Orbán reports on what happened in the Budapest Chief Attorney’s office. Tamás Deutsch reports on the youth parliament in Veszprém. Zsolt Németh on the goals of the Alliance of Young Democrats. Report on measures against the Alliance of Young Democrats.
Az eredetileg kijelölt helyszínről, a Jurta Színházból Orbán Viktor és egy csoport fideszes átvonul a Tinódi moziba. Utazás metrón, földalattin. Interjúk a metróban, az utcán beszél Lányi András. Interjúk a Tinódi moziban: Fodor Gábor a gyűlés programjáról,Deutsch Tamás. Kövér László: az Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezőinek üdvözlete; tájékoztatás a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-vezetőivel történt informális találkozóról. Orbán Viktor: beszámoló a budapesti főügyészségen történtekről. Deutsch Tamás: beszámoló a veszprémi ifjúsági parlamentről. Németh Zsolt: tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) törekvéseiről. Beszámoló a FIDESZ elleni fellépésekről.
Hungarian language, Date of production: 1988-04-30, Duration: 1 hour 13 min.
Digital version available | HU_OSA_00010015
305-0-3:12/2
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
Tinódi cinema. József Szájer on the press law suit. Comments.
Tinódi mozi. Szájer József a sajtó-perről. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-04-30, Duration: 24 min.
Digital version available | HU_OSA_00010015
305-0-3:12/3
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
Comments whether there should be a congress or great assembly meeting, election of leaders, voting. Zsolt Bayer, Viktor Orbán, Zsolt Németh and others. Interview with Gábor Fodor. Underground passage in the subway, Orbán, Szájer and Fodor are about to leave to meet Alajos Dornbach, the lawyer helping the Alliance of Young Democrats.
Hozzászólások azzal kapcsolatosan, hogy legyen-e kongresszus, nagygyűlés, válasszanak-e vezetőséget, szavazás. Bayer Zsolt, Orbán Viktor, Németh Zsolt és mások. Interjú Fodor Gáborral. Metró aluljáró, Orbán, Szájer és Fodor indulóban Dornbach Alajoshoz, aki ügyvédként segíti a FIDESZ-t.
Hungarian language, Date of production: 1988-04-30, Duration: 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010015
DVD-ROM #13
305-0-3:13/1
Open Debate about the Political Representation of Youth Organized by the Circle of Young Sociologists
A Fiatal Szociológusok Körének FISZOK vitaestje. Az ifjúság politikai arculata
Invited speakers: Csaba Vass, People’s Patriotic Front, Viktor Orbán, Alliance of Young Democrats and Mihály Nagy, Communist Youth Organization. Speeches, comments, debate. Participants include Gábor Fodor, László Urbán, György Fischer, János Ladányi, Péter Molnár, András Bozóki, Vilmos Heiszler, István Hegedűs, Zsuzsa Szelényi, Gabriella Béki.
Meghívott előadók: Vass Csaba, Hazafias Népfront. Orbán Viktor, Fiatal demokraták Szövetsége (FIDESZ). Nagy Mihály, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ). Előadások. Hozzászólások, vita. A résztvevők között Fodor Gábor, Urbán László, Fischer György, Ladányi János, Molnár Péter, Bozóki András, Heiszler Vilmos, Hegedűs István, Szelényi Zsuzsa, Béki Gabriella.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-09, Duration: 2 hours 51 min.
Digital version available | HU_OSA_00010016
DVD-ROM #14
305-0-3:14/1
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera One
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera A
Jurta Theater. Gathering, interviews. Gábor Fodor is chairing. Reporting by Deutsch, Kövér and representatives of groups in other cities, such as Debrecen and Szeged, János Máté. Report by Viktor Orbán on the May 9 debate in the Circle of Young Sociologists. Introducing a French television crew. Szájer’s report on the press law suit. Reporting on the organizing work in the faculty of humanities. Comments on the provisionary charter. Reply to the letter from the Hungarian Democratic Forum. Interviewing the members of the French crew and participants. Debate on the program. Fragments of comments. Zsuzsa Szelényi, Péter Molnár, Zsolt Németh, Tamás Deutsch, László Kövér. Interview on the possibility of organizing young workers.
Jurta Színház. Gyülekezés, interjúk. Fodor Gábor elnököl. Deutsch, Kövér, vidéki csoportok képviselői Debrecen, Szeged; Máté János beszámolói. Orbán Viktor beszámolója a május 9-i FISZOK vitáról. A francia forgatócsoport bemutatkozása. Szájer tájékoztatója a sajtó-helyreigazítási perről. Beszámoló a bölcsészkari szerveződésről. Hozzászólások az ideiglenes alapszabálytervezethez. Válasz az Magyar Demokrata Fórum (MDF) levelére. Interjúk a francia forgatócsoport tagjával, a résztvevőkkel. Program-vita. Hozzászólás-töredékek. Szelényi Zsuzsa, Molnár Péter, Németh Zsolt, Deutsch Tamás, Kövér László. Interjú a munkásfiatalok megszerveződésének lehetőségéről.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-14, Duration: 1 hour 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00010017
DVD-ROM #15
305-0-3:15/1
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera B
Gábor Fodor is chairing. Deutsch, Kövér, representatives of groups of other cities, Debrecen, Szeged. János Máté reports. Report by Viktor Orbán on the May 9, 1988 debate in the Circle of Young Sociologists. Introducing a French television crew. Szájer’s report on the press law suit. Szájer reads the provisionary charter of the Alliance of Young Democrats, comments. Viktor Orbán. Report on the lawyers’ group, and on the organization efforts at the faculty of humanities, economics and architecture, and on the young workers’ group. Comments. Footage in the break, mini interviews. Debating the program. Comments by Orbán, Szelényi, Molnár, Németh. Gyula Bartók’s and Tamás Deutsch’s proposal on military service.
Fodor Gábor elnököl. Deutsch, Kövér, vidéki csoportok képviselői Debrecen, Szeged. Máté János beszámoló. Orbán Viktor beszámol az 1988. május 9-i FISZOK-vitáról. Egy francia forgatócsoport bemutatkozása. Szájer tájékoztatója a sajtó-helyreigazítási perről: A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) ideiglenes alapszabály-tervezete, Szájer felolvassa. Hozzászólások Orbán Viktor. Beszámolók a jogász-csoportról, a bölcsészkari, a közgazdász és az építészkari szerveződésekről, az ifjúmunkás csoportról. Hozzászólások. Szünetben készült felvételek, mini-interjúk. Program-vita. Hozzászólások Orbán, Szelényi, Molnár Péter, Németh Zsolt. Javaslatok a katonai szolgálatról Bartók Gyula, Deutsch Tamás.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-14, Duration: 1 hour 57 min.
Digital version available | HU_OSA_00010018
DVD-ROM #16
305-0-3:16/1
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Three
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera C
Jurta Theater. Report on the organization efforts at universities. Footage in the break. Debating the program. Comments by Orbán, Szelényi, Molnár, Kövér and others. Proposal on military service: Deutsch. Comments. A woman arriving from the constituent assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers reads the statement of the Committee for the Protection of Transylvania. Footage in the open air, City Park near the theater.
Jurta Színház. Beszámolók az egyetemi szerveződésekről. Hozzászólások. Szünetben készült felvételek. Program-vita. Hozzászólások: Orbán, Szelényi, Molnár Péter, Kövér, Fodor és mások. Javaslat a katonai Szolgálatról: Deutsch. Hozzászólások. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) alakuló közgyűléséről érkezett nő felolvassa az Erdélyt védő bizottság nyilatkozatát. Felvételek a szabadban, Városliget, a színház mellett.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-14, Duration: 1 hour 7 min.
Digital version available | HU_OSA_00010019
DVD-ROM #17
305-0-3:17/1
Founders of the Alliance of Young Democrats in the Home of Film Director Károly Makk
Beszélgetés a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ alapítóival Makk Károly lakásán
Roof terrace. Introduction: Viktor Orbán, László Kövér, Tamás Deutsch, Gábor Fodor, Vilmos Both, József Szájer, András Rácz. Kövér on the establishment of the Alliance of Young Democrats. Orbán on police harassment and talks in the attorney’s office. Deutsch on the events in the Youth Parliament in Veszprém. Fodor on the meetings of the Alliance of Young Democrats, composition of membership, growth, media interest and goals set out in the founding charter. Additions by Vilmos Both about organizational issues and programs. Szájer on the legal aspects of establishing the party and on the press law suit. Orbán about reactions of authorities and of families and friends to the establishment of the Alliance of Young Democrats. Fodor about the characteristics of the Alliance of Young Democrats: they are children of divorced parents. Orbán on the future operation of he Alliance of Young Democrats. András Rácz speaks about the development of the program and activities in the summer. Orbán about his ideas concerning the operation. Attitudes towards reform movements. Fodor on the financial situation of the Alliance of Young Democrats, support and income. Károly Makk wants to know what will happen to the video footage.
Tetőterasz. Bemutatkozás: Orbán Viktor, Kövér László, Deutsch Tamás, Fodor Gábor, Both Vilmos, Szájer József, Rácz András. Kövér a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalakulásáról. Orbán a rendőrségi retorziókról és ügyészségi beszélgetésekről. Deutsch a veszprémi ifjúsági parlamenten történtekről. Fodor a FIDESZ gyűléseiről, a tagság összetételéről, növekedéséről, a sajtó érdeklődéséről, az alapító nyilatkozatban megfogalmazott célokról. Both Vilmos kiegészítése szervezeti kérdésekről, programról. Szájer a megalakulás jogi kérdéseiről, a sajtó-helyreigazítási perről. Orbán a FIDESZ megalakulására való reagálásokról, a hatalom képviselői részéről, a család, az ismerősök részéről. Fodor a FIDESZ jellegéről: elvált szülők gyermekei. Orbán a FIDESZ jövőbeni működéséről. Rácz András a program kidolgozásáról, a nyárra tervezett tevékenységről. Orbán a működésről vallott elképzeléseiről. A reformmozgalmakhoz való viszonyról. Fodor a FIDESZ pénzügyi helyzetéről, a támogatásokról, bevételekről. Makk Károly tudni akarja, mi lesz ennek a videó anyagnak a sorsa.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-17, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010020
DVD-ROM #18
305-0-3:18/1
Lawsuit of the Alliance of Young Democrats against the Hungarian News Agency and Magyar Hírlap
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ sajtó-helyreigazítási pere a Magyar Távirati Iroda MTI-vel és a Magyar Hírlappal szemben
The issue of legality of setting up the Alliance of Young Democrats. Meeting in the underground passage at Marx Square. Viktor Orbán, László Kövér, Gábor Fodor, József Szájer. Office of lawyer Alajos Dornbach. Szájer explains Gábor Halmai’s review of the case. Discussion with Dornbach, interview in the toilet of the Budapest Court during the break before verdict. Fodor and Péter Molnár at the entrance, Dr. János Somogyi legal counselor explains his opinion. Interview with the lawyer of second defendant Magyar Hírlap after the trial. Opinion of Dornbach and Szájer. Interview on the benches of Kossuth Square: Szájer, Orbán, Fodor, Molnár.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalapításának jogszerűsége. Találkozás a Marx téri aluljáróban. Orbán Viktor, Kövér László, Fodor Gábor, Szájer József. Dornbach Alajos ügyvédi irodája. Szájer: Halmai Gábor jogi szakvéleményéről. Megbeszélés Dornbachhal, interjú a Fővárosi Bíróság WC-jében, az ítélethozatal előtti szünetben: Fodor, Molnár Péter, kapualjban, dr. Somogyi János jogtanácsos véleménye. Tárgyalás utáni interjú az ellenérdekű fél, a Magyar Hírlap - másodrendű alperes - jogi képviselőjével. Dornbach, Szájer véleménye. Nyilatkozatok a Kossuth téri padokon: Szájer, Orbán, Fodor, Molnár.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-18, Duration: 45 min.
Digital version available | HU_OSA_00010021
305-0-3:18/2
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats. Camera One
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója. Kamera A
Népköztársaság Avenue, Hajnal bar. Footage before the press conference in the bar. There are about 50 journalists. An English interpreter. Tamás Deutsch introduces the participants. Report on the membership of Alliance of Young Democrats and the composition of its various groups.Viktor Orbán on Kádár’s speech at the Hungarian Socialist Workers' Party conference the previous day. József Szájer on the press law suit. Miklós Andrási on the retributions. Zsolt Bayer on the hostility of professors at the Teachers’ Training College. Deutsch about their relations with the Communist Youth Organization. Zsolt Németh on the Communist Youth Organization. Orbán on the goals of the Alliance of Young Democrats and its interest protection image. Zsolt Németh on relations with other democratic organizations, Orbán on drafting the program.
Népköztársaság útja, Hajnal bár. Sajtótájékoztató előtti képek a bárban. Kb. 50 újságíró. Angol tolmács fordít oda-vissza. Deutsch Tamás bemutatja a résztvevőket. Tájékoztató a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) taglétszámáról, csoportjainak összetételéről. Orbán Viktor a pártkonferencián előző nap elhangzott Kádár-beszédről. Szájer József a sajtóhelyreigazítási perről. Andrási Miklós a retorziókról. Bayer Zsolt a tanári kar ellenségességéről a Tanárképző Főiskolán. Deutsch a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-hez való viszonyról. Németh Zsolt a KISZ-ről. Orbán a FIDESZ céljairól, érdekvédelmi arculatáról. Németh Zsolt más demokratikus szervezetekkel való kapcsolatokról. Orbán a programkészítésről.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-21, Duration: 41 min.
Digital version available | HU_OSA_00010021
DVD-ROM #19
305-0-3:19/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 1
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 1. nap
Jurta Theater, day 1. Greetings by Zsuzsa Szelényi. Tamás Tirts: the Alliance of Young Democrats is six months old. Gábor Fodor, László Kövér, Péter Molnár, Tamás Deutsch on financial issues, Csaba Gy. Kiss, Hungarian Democratic Forum, Zoltán Rockenbauer, Ferenc Langmár on the two drafts of the charter, Gyula Bartók, Mihály Szécsényi and others. Membership fee paying. Jurta Buffet. Katalizátor Iroda sells samizdat publications. Information desk of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group. Journalist Sándor Révész gives his opinion on the draft of organizational and operational rules. In his view it is important to prevent the concentration of power, it is indispensable for the bottom to be able to control the leaders. Special committees. Prevention of the concentration of power, creation of control and real publicity. Steering committee vs. president.
Jurta Színház. 1. nap. Szelényi Zsuzsa köszöntője. Tirts Tamás: féléves a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Fodor Gábor, Kövér László, Molnár Péter, Deutsch Tamás a pénzügyekről, Kiss Gy. Csaba Magyar Demokrata Fórum (MDF), Rockenbauer Zoltán, Langmár Ferenc a két alapszabály-tervezetről, Bartók Gyula, Szécsényi Mihály és mások. Tagdíj fizetés. Jurta büfé. Katalizátor Iroda szamizdat árusítás. FIDESZ munkáscsoport információs pult. Révész Sándor újságíró véleményezi a szervezési és működési szabályzatot és program tervezetet. Szerinte a hatalomkoncentráció megakadályozása fontos, a bázis ellenőrzése a vezetés fölött elengedhetetlen érdek. Szakbizottságok. Hatalomkoncentráció megakadályozása, ellenőrzés és valódi nyilvánosság megteremtése. Szóvivői testület versus elnök.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-01, Duration: 1 hour 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00010022
DVD-ROM #20
305-0-3:20/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 1
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 1. nap
Jurta Theater, day 1. Opening speech, report: László Kövér. Report on the activities of the Alliance of Young Democrats, and on the work of the steering committee: Péter Molnár, Gábor Fodor. Tamás Deutsch, Tamás Tirts, Zoltán Rockenbauer and others. Rockenbauer on the organizational and operational rules. Break. Day 2. László Kövér reviews the debate on the organizational and operational rules the day before. New draft. Comments.
Jurta Színház. 1. nap: Megnyitó beszéd, beszámoló: Kövér László. Beszámoló a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) eddigi tevékenységéről, a szóvivői testület munkájáról: Molnár Péter, Fodor Gábor. Deutsch Tamás, Tirts Tamás, Rockenbauer Zoltán és mások. Rockenbauer az SZMSZ-ről (szervezési és működési szabályzat). Szünet. 2. nap: Kövér László az előző napi SZMSZ-vitáról. Az új SZMSZ-változat. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-01, Duration: 2 hours 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010023
DVD-ROM #21
305-0-3:21/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 2
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. nap
Jurta Theater, day 2. Discussion of the charter, electing the 6 members of the provisory leadership. Break, counting votes. Comments: Sándor Szilágyi, representative of the English Trotskyist party. Open letter to Károly Grósz. Sándor Rácz, first honorary member of the Alliance of Young Democrats. International press conference at the place of the congress. Concert.
Jurta Színház. 2. nap. Alapszabály-vita, 6 fős ideiglenes vezetőség választása. Szünet, szavazatszámlálás.Hozzászólások: Szilágyi Sándor, az angol trockista párt képviselője. Grósz Károlyhoz írt nyílt levél. Rácz Sándor, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) első tiszteletbeli tagja. Nemzetközi sajtótájékoztató a kongresszus helyszínén. Koncert.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-02, Duration: 43 min.
Digital version available | HU_OSA_00010024
305-0-3:21/2
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 2
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. nap,
Day 2. Closing the debate on the organizational and operational rules. Closing remarks by Tamás Deutsch. International press conference with English translation.
2. nap. SZMSZ, szervezési és működési szabályzat vita lezárása. Deutsch Tamás zárószava. Nemzetközi sajtótájékoztató. Angol tolmáccsal.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-02, Duration: 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010024
305-0-3:21/3
Concert at the First Congress of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus, 2. nap koncert
Concert at the end of day 2, Géza Röhrig plays rock and roll, reads poems. Guitar player Attila Kristóf Nagy.
2. nap végén koncert, Röhrig Géza rock and roll, vers. Nagy Attila Kristóf gitár.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-02, Duration: 9 min.
Digital version available | HU_OSA_00010024
305-0-3:21/4
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ munkáscsoport, nemzetközi sajtótájékoztató
Budapest, pub in Török Street. Zoltán Rockenbauer, reporting on the Workers’ Group of the Alliance of Young Democrats. The Alliance of Young Democrats remains an independent party, will not become the youth section of another party. Presenting the 2nd issue of periodical Fidesz Hírek. About other internal publications, a two-week sitting strike near the Romanian embassy in Budapest. Talk by the representative of Romania Libera, with English translation.
Budapest, Török utcai borozó. Rockenbauer Zoltán, tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) munkáscsoportról, a FIDESZ önálló párt marad, nem lesz ifjúsági szervezete más pártnak. FIDESZ Hírek című periodika 2. száma bemutatása. Más belső kiadványokról, kéthetes ülősztrájkról a budapesti Román Nagykövetség közelében. Romania Libera képviselője beszél. Angol tolmács.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-30, Duration: 12 min.
Digital version available | HU_OSA_00010024
DVD-ROM #22
305-0-3:22/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 1, morning. Debating the program. Open voting. Chair: István Hegedűs. Comments by Tamás Tirts, Bálint Korsós, András Körösényi, Zoltán Pünkösdi, Ferenc Langmár, Tamás Ökrös, Péter Grawátsch, Attila Kristóf Nagy, Zsolt Bayer, Péter Kalocsai, Iván Csaba, György Pintér, Tamás Deutsch, Csaba Káel, Zoltán Rockenbauer and others. Afternoon. Tamás Deutsch is chairing. Sándor Szilágyi reads the statement of Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Alliance of Young Democrats, Hungarian Democratic Forum, Committee for Sheltering Refugees, Alliance of Free Democrats and Historical Justice Committee on condemning the prohibition of the peaceful demonstration to commemorate the anniversary of the workers riot in Brassó and police abuse. Comment by Vilmos Both. Debate on the method of drafting the program. Voting on political proposals. Debate on political principles. Comments by László Kövér, Júlia Szabó, Gábor Fodor, Péter Grawátsch, Tamás Ökrös, István Hegedűs, Tamás Tirts, Monika Vig. Deutsch reads passages Viktor Orbán proposed for the program. Comments.
Jurta Színház. 1. nap délelőtt. Program-vita. Név szerinti szavazás. Elnököl: Hegedűs István. Hozzászólások: Tirts Tamás, Korsós Bálint, Körösényi András, Pünkösdi Zoltán, Langmár Ferenc, Ökrös Tamás, Grawátsch Péter, Nagy Attila Kristóf, Bayer Zsolt, Kalocsai Péter, Csaba Iván, Pintér György, Deutsch Tamás, Káel Csaba, Rockenbauer Zoltán és mások. Délután. Elnököl: Deutsch Tamás. Szilágyi Sándor felolvassa a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), az Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Menedék Bizottság, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a TIB nyilatkozatát, amelyben elítélik a november 15-én, a brassói munkásmegmozdulás évfordulóján rendezett békés tüntetés hatósági tiltását és a rendőri erőszakot. Both Vilmos hozzászólása. Vita a programalkotás módjáról. Szavazás politikai javaslatokról. Vita a politikai alapelvekről. Hozzászólások: Kövér László, Szabó Júlia, Fodor Gábor, Grawátsch Péter, Ökrös Tamás, Hegedűs István, Tirts Tamás, Vig Monika. Deutsch felolvassa Orbán Viktornak a programhoz javasolt szövegeit. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-02, Duration: 3 hours 8 min.
Digital version available | HU_OSA_00010025
DVD-ROM #23
305-0-3:23/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 1. Debate on the program. Chairing: István Hegedűs. Comments by Zoltán Rockenbauer, János Bölcskei, Júlia Szabó, Gábor Fodor, Tamás Tirts. Footage of the lobby.
Jurta Színház. 1. nap. Program-vita. Elnököl: Hegedűs István. Hozzászólások: Rockenbauer Zoltán, Bölcskei János, Szabó Júlia, Fodor Gábor, Tirts Tamás. Felvételek az előtérben.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-19, Duration: 43 min.
Digital version available | HU_OSA_00010026
305-0-3:23/2
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója
About recalling parliamentary representative Miklós Vida. Tamás Wachsler on collecting signatures. Róbert Braun is interpreting from English into Hungarian and from Hungarian into English.
Vida Miklós képviselő visszahívásáról. Wachsler Tamás az aláírásgyűjtésről. Braun Róbert tolmácsol angolról magyarra, magyarról angolra.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-15, Duration: 13 min.
Digital version available | HU_OSA_00010026
DVD-ROM #24
305-0-3:24/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 2. Gathering. Discussion on the stage around the presidium table. Péter Molnár on joining National Council of Hungarian Youth Organizations, recommendation by the provisory council. István Stumpf on the National Council of Hungarian Youth Organizations: Comments, questions, opinions given by Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, Lajos Győri Molnár, Ferenc Miszlivetz, János Bölcskei, Gyula Bartók, Tamás Ökrös, Tamás Wachsler, András Körösényi, Miklós Révész, Bálint Korsós, Ferenc Langmár, Júlia Szabó. Participating in the work of the National Council of Hungarian Youth Organizations is voted yes. Viktor Orbán’s proposal on the standpoint to be presented at the constituent assembly meeting of the National Council of Hungarian Youth Organizations. Electing delegates of the Alliance of Young Democrats for the meeting. Monika Vig’s report on publishing the Alliance of Young Democrats News. Introduction of candidates for editor-in-chief István Hegedűs, Ferenc Langmár, Mihály Szécsényi. Voting on the candidates. Proposals on monthly membership fees, voting. Endre Medvigy from Forrás Kör greets the congress. New voting on the editor-in-chief. Break, interviews. Géza Röhrig, László Rajk, Zsuzsa Szelényi, Ferenc Miszlivetz and others.
Jurta Színház, 2. nap Gyülekezés. Beszélgetés a színpadon az elnökségi asztal körül. Molnár Péter a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsához (MIOT) való csatlakozásról, az ideiglenes választmány javaslata. Stumpf István a MIOT-ról. Hozzászólások, kérdések, vélemények, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Győri Molnár Lajos, Miszlivetz Ferenc, Bölcskei János, Bartók Gyula, Okrös Tamás, Wachsler Tamás, Körösényi András, Révész Miklós, Korsós Bálint, Langmár Ferenc, Szabó Júlia. Szavazás: részt vesznek a MIOT munkájában. Orbán Viktor javaslata a MIOT alapító közgyűlésén képviselendő álláspontról. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) küldötteinek megválasztása a közgyűlésre. Vig Monika előterjesztése a FIDESZ Hírek szerkesztéséről. A főszerkesztő-jelöltek Hegedűs István, Langmár Ferenc, Szécsényi Mihály bemutatkozása. Szavazás a jelöltekről. Javaslatok a havi tagdíjról, szavazás. Medvigy Endre, Forrás Kör, köszönti a kongresszust. Újabb szavazás a főszerkesztőről. Szünet, interjúk: Röhrig Géza, Rajk László, Szelényi Zsuzsa, Miszlivetz Ferenc és mások.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-20, Duration: 2 hours 1 min.
Digital version available | HU_OSA_00010027
305-0-3:24/2
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 2.
Jurta Színház, 2. nap
Hungarian language, Date of production: 1988-11-20, Duration: 1 hour 13 min.
Digital version available | HU_OSA_00010027
DVD-ROM #25
305-0-3:25/1
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója
Recalling Miklós Vida, Tamás Wachsler, István Béres and others. Ferenc Langmár on the opinion of environmental groups. In the name of the Council of the Alliance of Young Democrats council, László Kövér presents the draft of the open letter to Imre Pozsgay about atrocities and discrimination against members of the Alliance of Young Democrats.
Vida Miklós visszahívása, folytatás, Wachsler Tamás, Béres István és mások. Langmár Ferenc a környezetvédő csoportok véleményéről. Kövér László a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választmánya nevében a Pozsgay Imréhez írt nyílt levél tervezetét ismerteti. Témája: a FIDESZ-tagokat ért különböző atrocitások, diszkriminatív lépések.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-15, Duration: 1 hour 9 min.
Digital version available | HU_OSA_00010028
305-0-3:25/2
Handing over the Petition against Miklós Vida, parliamentary representative of the Hungarian Socialist Workers Party
A Vida Miklós a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) országgyűlési képviselő visszahívásáért gyűjtött aláírások átadása
Office of the Patriotic People’s Front in district 8, Budapest. Members of the Alliance of Young Democrats, including Tamás Wachsler, Gergely Baráth and others hand over the signatures to a member of the Presidium of the Patriotic People’s Front; signatures are counted and minutes are taken. Interview in the street about the experience of collecting signatures.
Budapest 8. kerületi Hazafias Népfront iroda. Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tagok Wachsler Tamás, Baráth Gergely és mások átadják az összegyűjtött aláírásokat a kerületi HNF elnökségi tagjának; összeszámolják az aláírásokat, jegyzőkönyvet készítenek. Az utcán interjú: mit tapasztaltak az aláírásgyűjtés során.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-21, Duration: 31 min.
Digital version available | HU_OSA_00010028
DVD-ROM #26
305-0-3:26/1
Workers' Groups Meeting in a Török Street Wine House
Munkáscsoportok értekezlete, Török utcai borozó
Waiting and talking. Géza Buda, Alliance of Young Democrats Workers’ Group talks about the objectives of the discussion, the plan to organize a workers’ conference and setting up a workers’ organization. Comments and discussion. Isvtán Vass, Network of Free Initiatives, Workers for Democracy, Lajos Győri Molnár, Alliance of Young Democrats, Liberal Circle, Attila Ledényi, Alliance of Young Democrats, Public Life Group, Zoltán Rockenbauer, Alliance of Young Democrats Provisionary Council, Péter Honecz, Alliance of Young Democrats, Gyula Fábián, Ilona Horváth Vajasné, Levente Jánosi, Sarolta Filó Alliance of Young Democrats Workers’ Group, Gábor Fodor, Károly Bartus and others. Drafting a Memorandum of Understanding.
Várakozás, beszélgetés. Buda Géza, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) Munkáscsoport, a megbeszélés céljáról munkáskonferencia tervéről, munkásszervezet létrehozásának szándékáról. Hozzászólások, vita. Vass István, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Munkások a demokráciáért csoport; Győri Molnár Lajos FIDESZ, Liberális Kör; Ledényi Attila FIDESZ, Közéleti csoport; Rockenbauer Zoltán FIDESZ ideiglenes választmánya; Honecz Péter FIDESZ; Fábián Gyula, Vajasné Horváth Ilona, Jánosi Levente, Filó Sarolta FIDESZ Munkáscsoport; Fodor Gábor, Bartus Károly és mások. Szándéknyilatkozat fogalmazása.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-20, Duration: 2 hours 9 min.
Digital version available | HU_OSA_00010029
DVD-ROM #27
305-0-3:27/1
Founding the Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózatának megalakulása
Hági beer pub in Budapest. Participants arrive. Speakers are Mihály Horváth, László Morvay, János Kis on the background and release of the petition, setting up the Council of the Network and its operation, Gáspár Miklós Tamás on the draft document and the operation of the Council, Csaba Gy Kiss on why the Hungarian Democratic Forum did not join in the initiative, Ferenc Kőszeg, Gábor Demszky, Erzsébet Szalai, János Dénes, István Szász, András Lányi, János Vargha, István Vass, Sándor Szilágyi, András Kovács, Róbert Pálinkás, Inconnu, Miklós Haraszti, Mihály Vajda, debate on the type of Network, comments by Gábor Demszky, János Kis, Ferenc Miszlivetz. Voting on the draft by chapters. The draft of the Network Council is approved. Electing the 50-member Council, moderated by Imre Mécs. Counting the votes. Proposal on the political stance by Haraszti. Participants include Bálint Magyar, Iván Pető, Miklós Vásárhelyi, Mihály Vajda, Endre Hann, Alajos Dornbach, László Lengyel, Szabolcs Bognár, János M. Rainer, Alíz Halda, Pál Forgács, Mihály Csákó, Zsolt Csalog, Sándor Radnóti, Mihály Horváth, Viktor Orbán, András Bozóki, László Kövér, Péter Molnár, András Körösényi, Zsolt Németh, Pál Szalai, György Litván, Levente Ruttkay.
Budapest, Hági söröző. A résztvevők érkezése a sörözőhöz. Felszólalók: Horváth Mihály, Morvay László, Kis János az előzményekről, a kibocsátott felhívásról, a Hálózat Tanácsának megalakításáról, működési elveiről; Tamás Gáspár Miklós a tervezetről, a Tanács működéséről; Kiss Gy. Csaba a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezőinek álláspontjáról: miért nem írták alá a kezdeményezést; Kőszeg Ferenc, Demszky Gábor, Szalai Erzsébet, Dénes János, Szász István, Lányi András, Vargha János, Vass István, Szilágyi Sándor, Kovács András, Pálinkás Róbert Inconnu; Haraszti Miklós, Vajda Mihály; vita a Hálózat jellegéről: Demszky, Kis János, Miszlivetz Ferenc. Szavazás a javaslatokról, fejezetenként. Elfogadják a Hálózat Tanácsának tervezetét. Az 50 fős Tanács választása, levezeti Mécs Imre. Szavazatszámlálás. Haraszti politikai állásfoglalás-javaslata. A résztvevők között Magyar Bálint, Pető Iván, Vásárhelyi Miklós, Vajda Mihály, Hann Endre, Dornbach Alajos, Lengyel László, Bognár Szabolcs, Rainer M. János, Halda Alíz, Forgács Pál, Csákó Mihály, Csalog Zsolt, Radnóti Sándor, Horváth Mihály, Orbán Viktor, Bozóki András, Kövér László, Molnár Péter, Körösényi András, Németh Zsolt, Szalai Pál, Litván György, Ruttkay Levente.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-01, Duration: 2 hours 26 min.
Digital version available | HU_OSA_00010030
DVD-ROM #28
305-0-3:28/1
Open Session of the Council of Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózata Tanácsának nyilvános ülése
Múzeum Café, Budapest. Meeting is moderated by József Merza. Debate on the Council, election, term etc. Debate on the draft of the political statement The Way Out. Sándor Szilágyi, János Dénes, Gáspár Miklós Tamás, Ferenc Miszlivetz, János Kis, Gyula Benda István Síklaky, Júlia Szalai, Anna Perczel, István Vass Benda, György Litván, Éva Bognár, János Kenedi, Miklós Haraszti, János Vargha, Gábor Demszky, András Lányi, Vilmos Bereczki, Bálint Magyar, István Szász, Ottilia Solt, Pál Juhász. Electing the 9 member steering committee. Debate on drafting of the final version and the procedure of its approval. Participants include Endre Hann, Miklós Szabó, István Szent-Iványi, János Kenedi,. András B. Hegedűs, Márton Tardos, Péter György, Mihály Kornis, Levente Ruttkay.
Budapest, Múzeum kávéház. Az ülést vezeti: Merza József. Vita a Tanácsról, megválasztásáról, meddig szóljon a felhatalmazása stb.; A Van kiút című politikai nyilatkozat szövegtervezetének vitája, javaslatok. Szilágyi Sándor, Dénes János, Tamás Gáspár Miklós, Miszlivetz Ferenc, Kis János, Benda Gyula, Síklaky István, Szalai Júlia, Perczel Anna, Vass István, Litván György, Bognár Éva, Kenedi János, Haraszti Miklós, Vargha János, Demszky Gábor, Lányi András, Bereczki Vilmos, Magyar Bálint, Szász István, Solt Ottilia, Juhász Pál. 9 tagú szóvivői testület megválasztása. Vita a politikai nyilatkozat végső szövegezésének és elfogadásának módjáról. A résztvevők között Hann Endre, Szabó Miklós, Szent-Iványi István, Kenedi János, Hegedűs B. András, Tardos Márton, György Péter, Kornis Mihály, Ruttkay Levente.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-04, Duration: 2 hours 54 min.
Digital version available | HU_OSA_00010031
DVD-ROM #29
305-0-3:29/1
Open Session of the Council of the Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózata Tanácsának második nyilvános ülése
Hági beer pub in Budapest. Debating the draft of János Kis' political statement The Way Out. Announcement: Péter Esterházy does not want to be on the Council and objects his being elected in absentia. Debate of the political statement, moderated by Endre Hann. Vilmos Bereczki, János Kenedi, Sándor Szilágyi, László Hegedűs, János Dénes, Imre Mécs, Gyula Benda, István Szász, István Vass, Ottilia Solt, Judit Vásárhelyi, Ferenc Miszlivetz, György Litván, Éva Bognár, Mihály Kornis, János Kis, Gáspár Miklós Tamás, Levente Ruttkay. Debate on the procedures and forms of operation. Participants include Bálint Magyar, László Lengyel, Miklós Haraszti, Szabolcs Bognár, András Lányi, Pál Juhász, Gábor Havas, Viktor Orbán, András Bozóki, Márton Tardos, Júlia Szalai, Zsolt Csalog, Róza Hodosán, Gábor Demszky, Ferenc Kőszeg, István Eörsi.
Budapest, Hági söröző. Kis János a Van kiút c. politikai nyilatkozat vita utáni szövegezéséről. Bejelentés: Esterházy Péter nem vállalja részvételét a Tanácsban, kifogásolta, hogy távollétében megválasztották. A politikai nyilatkozat vitája, vezeti: Hann Endre. Bereczki Vilmos, Kenedi János, Szilágyi Sándor, Hegedüs László, Dénes János, Mécs Imre, Benda Gyula, Szász István, Vass István, Solt Ottilia, Vásárhelyi Judit, Miszlivetz Ferenc, Litván György, Bognár Éva, Kornis Mihály, Kis János, Tamás Gáspár Miklós, Ruttkay Levente. Vita a működés módjáról, formáiról. A résztvevők között Magyar Bálint, Lengyel László, Haraszti Miklós, Bognár Szabolcs, Lányi András, Juhász Pál, Havas Gábor, Orbán Viktor, Bozóki András, Tardos Márton, Szalai Júlia, Csalog Zsolt, Hodosán Róza, Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Eörsi István.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-11, Duration: 1 hour 15 min.
Digital version available | HU_OSA_00010032
305-0-3:29/2
Interview with Ferenc Kőszeg and Imre Mécs
Kőszeg Ferenc és Mécs Imre interjú
Cancellation of passports, Károly Grósz' speech in the United States, hunger strike to protest against the denial of passports.
Útlevél megvonásról, Grósz Károly amerikai nyilatkozatairól, az útlevelek elutasítása miatt tartott éhségsztrájk-akcióról.
Hungarian language, Date of production: 1988-08, Duration: 7 min.
Digital version available | HU_OSA_00010032
305-0-3:29/3
Open Session of the Council of the Network of Free Initiatives. Camera One
Szabad Kezdeményezések Hálózata, nyilvános Tanács-ülés. Kamera A
Bakony beer pub in Budapest. Meeting chaired by Iván Bába. Miklós Szabó talks about drafting the program statement. Gábor Fodor, Gabriella Béki, Bálint Magyar, Pál Szalai, Ferenc Kőszeg, Pál Forgács, György Litván, Erzsébet Szalai, Flóra Fencsik, Imre Mécs. Also present: Zsuzsa Szelényi, Endre Hann, László Lengyel, Ottilia Solt, Pál Juhász, István Szent-Iványi, András Jeles, István Hegedűs, János Dénes, István Szász, Gábor Havas, Tibor Zimányi, Péter Molnár, Tamás Csapody, Imre Boross, Ferenc Miszlivetz.
Budapest, Bakony söröző. Az ülést Bába Iván vezeti. Szabó Miklós a programnyilatkozat kidolgozásáról. Fodor Gábor, Béki Gabriella, Magyar Bálint, Szalai Pál, Kőszeg Ferenc, Forgács Pál, Litván György, Szalai Erzsébet, Fencsik Flóra, Mécs Imre. Jelen vannak még: Szelényi Zsuzsa, Hann Endre, Lengyel László, Solt Ottilia, Juhász Pál, Szent-Iványi István, Jeles András, Hegedűs István, Dénes János, Szász István, Havas Gábor, Zimányi Tibor, Molnár Péter, Csapody Tamás, Boross Imre, Miszlivetz Ferenc.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-05, Duration: 34 min.
Digital version available | HU_OSA_00010032
DVD-ROM #30
305-0-3:30/1
First National Assembly of the Network of Free Initiatives
Szabad Kezdeményezések Hálózata első országos találkozó
People gathering, footage before the meeting. Róbert Pálinkás Szűcs. Opening by Imre Mécs. Contribution by Miklós Szabó, Imre Mécs, László Lengyel, Imre Mécs, János Dénes and others, Ottilia Solt, László Lengyel. Announcing the establishment of Committee for Historical Justice, demanding the rehabilitation of political prisoners. Statement of the Network of Free Initiatives concerning Imre Nagy and the other martyrs and the 1956 revolution on the occasion of the anniversary of their execution. Imre Mécs, Gábor Fodor, Gyula Erdélyi, hunger strike to protest against the withdrawal of passports, Gábor Demszky's proposal cocnerning the parliamentary bill on the right of association and meeting, Romhányi about the measure against Jurta Theater, Júlia Mátrai about the Network of East-West Dialogue, Gáspár Miklós Tamás gives information on the demonstration for Transylvania, protest against the destruction of villages in Romania, a call by the Danube movements, Péter Molnár on the plans of the Alliance of Young Democrats, Sándor Németh Faith Church, József Merza on grass root congregations, Gábor Iványi.
Gyülekezés, gyűlés előtti felvételek. Pálinkás Szűcs Róbert. Mécs Imre megnyitója. Hozzászólások: Szabó Miklós, Mécs Imre, Lengyel László, Mécs Imre, Dénes János és mások; Solt Ottilia, Lengyel László. A TIB megalakulásának bejelentése, a politikai elítéltek rehabilitációjának követelése. A Hálózat nyilatkozata Nagy Imréről és társairól, 1956-ról a kivégzés évfordulója alkalmából. Mécs Imre, Fodor Gábor, Erdélyi Gyula, útlevél-ügy miatt éhségsztrájk; Demszky Gábor az egyesülési és gyülekezési jogról készülő törvénytervezettel kapcsolatban döntést befolyásoló indítvány; Romhányi a Jurta Színház elleni akcióról, Mátrai Júlia a Kelet-Nyugat Pártbeszéd Hálózatról, Tamás Gáspár Miklós az Erdély tüntetéssel kapcsolatos tudnivalókról, felhívás a romániai falurombolás ellen; a Duna-mozgalmak felhívása, Molnár Péter a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) terveiről, Németh Sándor Hit Gyülekezete; Merza József bázisközösségekről, Iványi Gábor.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-12, Duration: 2 hours 9 min.
Digital version available | HU_OSA_00010033
DVD-ROM #31
305-0-3:31/1
Open Session of the Council of Network of Free Initiatives. Camera Two
Szabad Kezdeményezések Hálózata nyilvános Tanács-ülés, Kamera B
Bakony beer pub, Budapest. Meeting chaired by Iván Bába. Gábor Fodor, Gabriella Béki: information on the demonstration of September 12. Bálint Magyar briefs on the criticism of the bill on the right of association and meeting. János Dénes, Endre Hann. Approving the language of posters for the demonstration on September 12. György Litván on the Committee for Historical Justice. Flóra Fencsik on the Gyula Kristály case, Péter Grawátsch. Imre Mécs on what the Network has done so far. Sándor Szilágyi on the human rights conference in Krakow in August. Júlia Mátrai on the meeting in Balatonszárszó. Ottilia Solt on the survey on the composition of supporters of Network. Greeting letter to the Hungarian Democratic Forum on the occasion of becoming an independent social organization. Pál Dragon on the camp in Balatonszárszó. Ferenc Kőszeg. Géza Deli on the group Conscience 88. Antal Vásárhelyi on Romania Libera. István Szász on György Faludy’s visit to Budapest. Ferenc Miszlivetz, Imre Mécs, János Dénes. Statement of the communal leadership of Young Artists’ Club.
Budapest, Bakony Söröző. Az ülést Bába Iván vezeti. Fodor Gábor, Béki Gabriella: információk a szeptember 12-diki tüntetésről. Magyar Bálint ismerteti az egyesülési és gyülekezési törvénytervezetről készített kritikai elemzést. Dénes János, Hann Endre. A szeptember 12-i tüntetésre transzparens-szövegek jóváhagyása. Litván György a TIB-ről. Fencsik Flóra a Kristály Gyula ügyről; Grawátsch Péter. Mécs Imre a Hálózat eddigi működéséről. Szilágyi Sándor az augusztusi krakkói emberjogi konferenciáról. Mátrai Júlia a szárszói találkozóról. Solt Ottilia a Hálózat támogatóinak összetételéről készített kérdőíves felmérésről. Üdvözlő levél a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-nek, független társadalmi szervezetté való átalakulásának alkalmából. Dragon Pál a szárszói táborról. Kőszeg Ferenc. Deli Géza a Lelkiismeret 88 csoportról. Vásárhelyi Antal a Romania Libera mozgalomról. Szász István Faludy György budapesti látogatásáról. Miszlivetz Ferenc, Mécs Imre, Dénes János. A Fiatal Művészek Klubja társadalmi vezetőségének nyilatkozata.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-05, Duration: 2 hours 25 min.
Digital version available | HU_OSA_00010034
DVD-ROM #32
305-0-3:32/1
Council of Network of Free Initiatives. Open Session
Szabad Kezdeményezések Hálózata nyilvános Tanács-ülés
Bakony beer pub, Budapest. Briefing on the agenda by Imre Mécs. Open letter by East-West Circle to Prime Minister Károly Grósz, Tamás Csapody, debate on conscientious objection, János Dénes, István Szász. Founding declaration on Workers for Democracy, István Vass. Political analysis by Miklós Szabó. Péter Molnár about negotiations with Imre Pozsgay. Imre Boross, István Eörsi, Sándor Németh, Faith Church. Declaration of the steering committee on freedom of religion, István Szent-Iványi. Contribution by György Gadó, Árpád Göncz, Ferenc Miszlivetz, Gábor Klaniczay, Judit Vásárhelyi, Erzsébet Szalai, Gyula Benda, Tamás Fogarasi, László Bruszt, Péter Grawátsch, Ferenc Kőszeg. Participants include: Gábor Iványi, Sándor Szilágyi, Ottilia Solt.
Budapest, Bakony Söröző. Napirend-ismertetés, Mécs Imre. A Kelet-Nyugat Kör nyílt levele Grósz Károly miniszterelnökhöz, Csapody Tamás; vita a szolgálatmegtagadásról, Dénes János, Szász István. Munkások a demokráciáért csoport alapító nyilatkozata, Vass István. Szabó Miklós aktuális politikai helyzetelemzése. Molnár Péter, tárgyalások Pozsgayval. Boross Imre, Eörsi István, Németh Sándor Hit Gyülekezet. A szóvivői testület nyilatkozata a vallásszabadságról Szent-Iványi István. Gadó György, Göncz Árpád, Miszlivetz Ferenc, Klaniczay Gábor, Vásárhelyi Judit, Szalai Erzsébet, Benda Gyula, Fogarasi Tamás, Bruszt László, Grawátsch Péter, Kőszeg Ferenc hozzászólása. A résztvevők között: Iványi Gábor, Szilágyi Sándor, Solt Ottilia.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-19, Duration: 2 hours 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010035
DVD-ROM #33
305-0-3:33/1
Network of Free Initiatives' Public Meeting and Foundation of the Alliance of Free Democrats
A Szabad Kezdeményezések Hálózatának közgyűlése. A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ megalakulása
Chair: Gábor Fodor. Debate on the further work of the Network and on setting up a political organization. Comments: Iván Bába, Bálint Magyar, Miklós Szabó, Sándor Szilágyi, György Kövér, Péter Kelemen, Endre Hann, Sára Éliás, László Gábor Berényi, Ferenc Kőszeg, Tibor Boros, Gábor Herman, István Mészáros, Ottilia Solt, letter by Péter Győri presented by Gábor Fodor, István Eörsi, Flóra Fencsik, István Vass, György Gadó, Pál Lőcsei. Voting on setting up a political organization. Iván Bába: the Network will continue to operate. Imre Mécs. Break. Participants include: Miklós Vásárhelyi, Levente Ruttkay, Szabolcs Bognár, János Dénes, Márton Tardos, Péter Hack, Tamás Deutsch, Zsuzsa Szelényi, Iván Pető, János Kenedi, András B.Hegedűs.
Elnököl: Fodor Gábor. Vita a Hálózat további működéséről, illetve politikai szervezet létrehozásáról. Hozzászólások: Bába Iván, Magyar Bálint, Szabó Miklós, Szilágyi Sándor, Kövér György, Kelemen Péter, Hann Endre, Éliás Sára, Berényi László Gábor, Kőszeg Ferenc, Boros Tibor, Herman Gábor, Mészáros István, Solt Ottilia, Győri Péter levele Fodor Gábor ismerteti, Eörsi István, Fencsik Flóra, Vass István, Gadó György, Lőcsei Pál. Szavazás politikai szervezet létrehozásáról. Bába Iván: a Hálózat folytatja működését. Mécs Imre. Szünet. A résztvevők között: Vásárhelyi Miklós, Ruttkay Levente, Bognár Szabolcs, Dénes János, Tardos Márton, Hack Péter, Deutsch Tamás, Szelényi Zsuzsa, Pető Iván, Kenedi János, Hegedűs B. András.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-13, Duration: 1 hour 36 min.
Digital version available | HU_OSA_00010036
305-0-3:33/2
Meeting for the Protection of Refugees from Romania and of Ethnic Minorities in Romania
Rendezvény az erdélyi menekültek és a romániai nemzeti kisebbségek védelmében
György Cserhalmi reading Gyula Illyés' poem One Sentence about Tyranny. Sándor Szilágyi on the Committee for Sheltering Refugees. Mária Lázár, a refugee from Romania about the Free Romania group, Sándor Szilágyi reads their declaration. The statement of the Alliance of Young Democrats dated May 14, 1988 on supporting refugees from Transylvania and ethnic minorities in Romania, solidarity with the Romanian people, condemning the Ceaușescu regime etc. Call by the independent Hungarian committee in defense Transylvania to hold a march with torches June 27, 6 p.m. on Heroes’ Square to protest against the destruction of villages in Transylvania.
Cserhalmi György szaval. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Szilágyi Sándor a Menedék Bizottságról. Mária Lázár romániai menekült a Szabad Románia csoportról, Szilágyi Sándor felolvassa álláspontjukat. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) nyilatkozatát olvassa fel valaki, dátuma: 1988. május 14. Az Erdélyből menekültek, a romániai nemzeti kisebbségek melletti állásfoglalás, szolidaritás a román néppel, a Ceaușescu-diktatúra elítélése stb.. Az Erdélyt védő magyarországi független bizottság felhívása: június 27-én 18 órakor fáklyás felvonulást szerveznek a Hősök téren, a falurombolás ellen.
Hungarian language, Date of production: 1988-05, Duration: 25 min.
Digital version available | HU_OSA_00010036
305-0-3:33/3
Protest for Transylvania. Camera One
Erdély-tüntetés. Kamera A
Traveling to Heroes‘ Square by bus 105, Népköztársaság Avenue. Demonstrators are gathering. Heroes’ Square, Budapest. Call to protest against the destruction of villages, footage of the crowd. National anthem, reading the memorandum, march with torches, György Dózsa Street, police cordon. Waiting in front of the Romanian embassy, failing to hand over the memo. Heroes‘ Square, Székely anthem.
105-ös busszal a Hősök tere felé, utasok a buszon, Népköztársaság útja. Tüntetők gyülekezése. Budapest, Hősök tere. Falurombolás elleni felhívás, tömeg-képek, Himnusz, memorandum ismertetése, fáklyás vonulás, Dózsa György út, rendőri sorfal. Várakozás a román nagykövetség előtt, a memorandum-átadás meghiúsul. Hősök tere, Székely himnusz.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-27, Duration: 49 min.
Digital version available | HU_OSA_00010036
DVD-ROM #34
305-0-3:34/1
Hungarian Democratic Forum Meeting in Jurta Theater
Magyar Demokrata Fórum MDF nyilvánosság fórum Jurta Színház
Contributions. Richárd Hirschler on the relationship between the press and press control. Dénes Csengey on important events that constitute secret in the country. János Kis, Gábor Czakó. János Dénes on the destruction of villages in Romania, Call to All Peoples of the World. Zoltán Bíró chairing. János Betlen interviews Zoltán Bíró in open air. On the relationship of the Hungarian Democratic Forum with the government and with the democratic opposition, the type of the event. International press conference with English interpretation. Csaba Gy. Kiss, István Csurka, Sándor Csoóri. About new organizations, the bottom up organization of society, Alliance of Young Democrats, Network, Democratic Trade Union of Scientific Workers. The Hungarian Democratic Forum transforming into a party, its being an intellectuals’ organization. Relationship with the government. The rural-urban opposition. Continuation of the event, chaired by Sándor Lezsák. Contributions. Information on the operations of Network. Csaba Gy. Kiss on the visibility of the Hungarian Democratic Forum. Gyula Fekete. Gáspár Miklós Tamás, some aspects of the understanding of free press. László Ablonczy. Tibor Derdák on Moldova’s article on Gypsy perpetrators, announcement of organizing Wallenberg Circle. Sándor Lendvai, turner in Csepel Works talks about his life, experience and opinion about the regime.
Hozzászólások. Hirschler Richárd a sajtóirányítás és a sajtó viszonyáról. Csengey Dénes azokról a fontos eseményekről, amelyek titkot képeznek az országban. Kis János, Czakó Gábor. Dénes János a romániai falurombolásról,‚Felhívás a világ népeihez. Bíró Zoltán elnököl. Interjú a szabadban Bíró Zoltánnal, Betlen János. A Magyar Demokrata Fórum (MDF)-nek a kormányhoz és a demokratikus ellenzékhez való viszonyáról, a rendezvények jellegéről. Nemzetközi sajtótájékoztató, angol tolmácsolással. Kiss Gy. Csaba, Csurka István, Csoóri Sándor. Az új szervezetekről, a társadalom alulról való szerveződéséről, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ről, a Hálózatról, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ)-ről. Az MDF párttá alakulásáról, értelmiségi jellegéről. A kormányhoz való viszonyról. A népi-urbánus ellentétről. A rendezvény folytatása. Lezsák Sándor elnököl. Hozzászólások. Tájékoztatás a Hálózat tevékenységéről. Kiss Gy. Csaba az MDF nyilvánosságáról. Fekete Gyula. Tamás Gáspár Miklós, a sajtószabadság értelmezésével kapcsolatos néhány szempont. Ablonczy László. Derdák Tibor Moldova cigánybűnözőkről írt cikkéről, bejelentés a Wallenberg Kör szervezéséről. Lendvai Sándor csepeli vasesztergályos saját életéről, tapasztalatairól, véleménye a rendszerről.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-15, Duration: 2 hours 52 min.
Digital version available | HU_OSA_00010037
DVD-ROM #35
305-0-3:35/1
Protest for Transylvania. Camera 2
Tüntetés Erdélyért. Kamera B
György Dózsa Street, traffic. Demonstration to protest against the demolition of villages in Romania. Gathering, Székely anthem. Speeches. March with torches to the Romanian embassy. Police presence. Failing to hand over the memorandum, marching back to Heroes’ Square. Székely anthem. János Dénes delivers speech, report on failing to hand over the memorandum. Singing Szózat.
Dózsa György út, forgalom. Tüntetés a romániai falvak lerombolása ellen. Gyülekezés, Székely himnusz. Beszédek. Fáklyás felvonulás a román nagykövetség elé. Rendőri készültség. A memorandum-átadás meghiúsul, vonulás vissza a Hősök terére. Székely himnusz. Dénes János szónokol. Beszámoló a memorandum átadásának meghiúsulásáról. Szózat.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-27, Duration: 1 hour 18 min.
Digital version available | HU_OSA_00010038
305-0-3:35/2
Youth Conference
Ifjúsági összejövetel
Fragments of a presentation in a tent, loitering during breaks outside. Cold, blanket, sleeping bag. Some of those present are István Hegedűs, Sándor Rácz, Csaba Vass, Zoltán Király, Attila Ágh, László Lengyel. Calvinist church in Balatonszárszó. Remembering the meeting in 1943, elderly audience, fragments of speeches, István Huszár. Putting a wreath on a memorial plate.
Előadás-töredékek egy sátorban, a szünetben ténfergés a szabadban. Hideg, pokróc, hálózsák. A jelenlévők között: Hegedűs István, Rácz Sándor, Vass Csaba, Király Zoltán, Ágh Attila, Lengyel László. Balatonszárszói református templom. Egy teremben emlékezés az 1943-as találkozóra, idősebb közönség, beszéd-töredékek, Huszár István. Emléktábla-koszorúzás.
Hungarian language, Date of production: 1988-08-25, Duration: 37 min.
Digital version available | HU_OSA_00010038
DVD-ROM #36
305-0-3:36/1
Paris, Pere Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution. Erected by the Hungarian League of Human Rights based in Paris. Camera One
Párizs Père Lachaise temető, megemlékezés a párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera A
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves. Present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem Imre Nagy by György Faludy, Marseillaise, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek, 14. perctől: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet, Francia Szocialista Párt; Claudio Martelli, Olasz Szocialista Párt; Pierro Fassino, Olasz Kommunista Párt; Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva; vers Faludy György: Nagy Imre;, Marseillaise, Himnusz.
French language, Date of production: 1988-06-16, Duration: 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010039
305-0-3:36/2
Paris, Pere Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution. Erected by the Hungarian League of Human Rights based in Paris. Camera One, Part 2
Párizs, Père Lachaise temető, megemlékezés a párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera A 2
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves. Present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem Imre Nagy by György Faludy, Marseillaise, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek, 14. perctől: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet, Francia Szocialista Párt; Claudio Martelli, Olasz Szocialista Párt; Pierro Fassino, Olasz Kommunista Párt; Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva; vers Faludy György: Nagy Imre;, Marseillaise, Himnusz.
French language, Date of production: 1988-06-16, Duration: 54 min.
Digital version available | HU_OSA_00010039
DVD-ROM #37
305-0-3:37/1
Remembering the Victims of the 1956 Hungarian Revolution in Paris. Erected by the Hungarian League of Human Rights based in Paris. Camera Two
Megemlékezés a párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera B
Gala dinner, toast by Péter Kende. Footage in the cemetery. Márta Elbert. Interviews: Ernő Nagy, Miklós Vásárhelyi, Pierro Fassino. Speeches by Tibor Méray, Ferenc Fejtő. Unveiling the monument, Erzsébet Nagy, Jenő Sujánszky. Speeches: Gilles Martinet, Pierro Fassino, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads a poem, Jenő Sujánszky. Placing wreaths and flowers. Marseillaise, national anthem. Interviews with Alíz Halda, László Szabó. Press conference: Ferenc Fejtő, Miklós Vásárhelyi, Judit Gyenes, Anna Losonczy, Júlia Szilágyi. Gábor Havas interviews Ferenc Fejtő about the history of the memorial.
Ünnepi vacsora, Kende Péter pohárköszöntője. Temetői felvételek. Elbert Márta. Interjúk: Nagy Ernő, Vásárhelyi Miklós, Pierro Fassino. Unnepi beszédek: Méray Tibor, Fejtő Ferenc. Az emlékmű leleplezése, Nagy Erzsébet, Sujánszky Jenő. Beszédek: Gilles Martinet, Pierro Fassino, Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva vers; Sujánszky Jenő. Koszorúzások, virágok elhelyezése. Marseillaise, Himnusz. Interjúk: Halda Alíz, Szabó László. Sajtótájékoztató: Fejtő Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Gyenes Judit, Losonczy Anna, Szilágyi Júlia. Havas Gábor interjú Fejtő Ferenccel az emlékmű megszületésének történetéről.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-16, Duration: 3 hours 4 min.
Digital version available | HU_OSA_00010040
DVD-ROM #38
305-0-3:38/1
1956 Commemoration in Paris and Interviews
Párizs 1956-os emlékülés, interjúk
Péter Kende’s report on the commemoration in Budapest June 16. Saying thanks to helpers in creating the memorial. Speeches by Éva Szörényi, Erzsébet Nagy, Pál Lőcsei, Alíz Halda, Tibor Méray, Artúr Kárász, László Luka. Handing over the Imre-Nagy award to Ferenc Fejtő, President of the Hungarian League of Human Rights based in Paris. Interview with the founding member of the Italian Communist Party. Interview with Judit Gyenes about Pál Maléter.
Kende Péter beszámolója a június 16-i budapesti megemlékezésekről. Köszönetnyilvánítás az emlékmű-állításban közreműködőknek. Beszédek: Szörényi Éva, Nagy Erzsébet, Lőcsei Pál, Halda Alíz, Méray Tibor, Kárász Artúr, Luka László. A Nagy Imre-díj átadása párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája elnökének, Fejtő Ferencnek. Interjú az Olasz KP alapító tagjával. Interjú Gyenes Judittal Maléter Pálról.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-16, Duration: 37 min.
Digital version available | HU_OSA_00010041
305-0-3:38/2
1956 Commemoration and Interviews in Paris. Continued
Párizs 1956-os emlékülés, interjúk - folytatás
Péter Kende’s report on the commemoration in Budapest June 16. Saying thanks to helpers in creating the memorial. Speeches by Éva Szörényi, Erzsébet Nagy, Pál Lőcsei, Alíz Halda, Tibor Méray, Artúr Kárász, László Luka. Handing over the Imre-Nagy award to Ferenc Fejtő, President of the Hungarian League of Human Rights based in Paris. Interview with the founding member of the Italian Communist Party. Interview with Judit Gyenes about Pál Maléter.
Kende Péter beszámolója a június 16-i budapesti megemlékezésekről. Köszönetnyilvánítás az emlékmű-állításban közreműködőknek. Beszédek: Szörényi Éva, Nagy Erzsébet, Lőcsei Pál, Halda Alíz, Méray Tibor, Kárász Artúr, Luka László. A Nagy Imre-díj átadása párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája elnökének, Fejtő Ferencnek. Interjú az Olasz KP alapító tagjával. Interjú Gyenes Judittal Maléter Pálról.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-16, Duration: 2 hours 16 min.
Digital version available | HU_OSA_00010041
DVD-ROM #39
305-0-3:39/1
Père Lachaise Cemetery in Paris
Párizsi Père Lachaise temető
Interviews. Footage in cemetery Père Lachaise, at the memorial. Interview with a freedom fighter living in Geneva. Interview with Júlia Szilágyi, and with Jenő Sujánszky, Hungarian Freedom Fighters' World Federation. The interviews were made by sociologist Gábor Havas.
Interjúk. Felvételek a Père Lachaise temetőben, az emlékműnél. Interjú egy Genfben élő 1956-ossal. Interjú Szilágyi Júliával. Interjú Sujánszky Jenővel, Magyar Szabadságharcos Világszövetség. Az interjúkat készítettte Havas Gábor szociológus.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-17, Duration: 3 hours 1 min.
Digital version available | HU_OSA_00010042
DVD-ROM #40
305-0-3:40/1
Interviews with Jenő Sujánszky and Tibor Méray
Párizs, interjú: Sujánszky Jenő és Méray Tibor
Interview by Gábor Havas.
Havas Gábor interjúja.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-17, Duration: 1 hour 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00010043
305-0-3:40/2
Interview with Tibor Méray
Méray Tibor interjú
Interview by Gábor Havas.
Havas Gábor interjúja.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-17, Duration: 1 hour 42 min.
Digital version available | HU_OSA_00010043
DVD-ROM #41
305-0-3:41/1
Interview with Jenő Sujánszky, István Németh, Rezső Kiss
Sujánszky Jenő, Németh István, Kiss Rezső interjú
Hungarian émigrés in Paris talk about the 1956 revolution and their involvement. The Corvin group, Pál Maléter, Gergely Pongrácz, fake identity papers, worker, factory, emigration, charged with spying, executions, State Security Authority, archive photo, personal papers.
Párizsi emigránsok az 1956-os forradalomról, saját részvételükről. Helyszín: Párizs. Corvin-közi csoport, Maléter Pál, Pongrácz Gergely, hamis igazolvány, munkás, gyár, emigráció, kémkedési vád, kivégzések, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), archív fotó, személyes iratok.
Hungarian language, Date of production: 1988-06-17, Duration: 3 hours
Digital version available | HU_OSA_00010044
DVD-ROM #42
305-0-3:42/1
Interview with István Németh and Rezső Kiss
Németh István, Kiss Rezső interjú
Hungarian émigrés in Paris talk about the 1956 revolution and their involvement.
Párizsi emigránsok az 1956-os forradalomról, saját részvételükről.
Hungarian language, Date of production: 1988-06, Duration: 3 hours
Digital version available | HU_OSA_00010045
305-0-3:42/2
Interview with Rezső Kiss
Kiss Rezső interjú
The last 3 minutes of the interview. About the occupation of the Hungarian Radio building. Revolutionary euphoria.
Utolsó 3 perc az interjúból. A Magyar Rádió elfoglalása. Forradalmi mámor.
Hungarian language, Date of production: 1988-06, Duration: 3 min.
Digital version available | HU_OSA_00010045
DVD-ROM #43
305-0-3:43/1
Interview with László Rajk
Rajk László interjú
László Rajk’s home. About the 1956 memorial erected in cemetery Père Lachaise. Confrontation and debate between Rajk and the memorial committee. Why does not he accept responsibility for the memorial? For artistic and aesthetic reasons rather than political. The technical construction of the memorial is strongly objectionable. The Grósz administration is stupid to keep calling 1956 a counter revolution. The drawing of the memorial in Paris, design book.
Rajk László lakása. A párizsi Père Lachaise temetőben felállított 1956-os emlékműről. Ellentét ill. Vita Rajk és az emlékműbizottság között. Miért nem vállalta fel az emlékművet? Művészeti, esztétikai okok, nem pedig politikai. A műtárgy műszaki megvalósítása erősenkifogásolható. A Grósz-kormány ostoba, hogy 1956-ot továbbra is ellenforradalomnak nevezi. A párizsi emlékmű terve, terv füzet.
Hungarian language, Date of production: 1988-07-10, Duration: 48 min.
Digital version available | HU_OSA_00010046
305-0-3:43/2
Interview with Anna Losonczy
Losonczy Anna interjú
Daughter of Géza Losonczy. About the arrest of her father, the Yugoslavian embassy, memories of Romania. About 23rd October, piano lesson. Her memories of 1956-58 and later, death of her father, the memorial erected in in cemetery Pere Lachaise, Paris.
Losonczy Géza lánya. Apja letartóztatásáról, jugoszláv követség, romániai emlékek. Október 23-dikáról, zongoraóra. 1956-58-as és későbbi emlékeiről, édesapja haláláról, a párizsi Père Lachaise temetőben felállított emlékműről.
Hungarian language, Date of production: 1988-07-27, Duration: 1 hour 19 min.
Digital version available | HU_OSA_00010046
305-0-3:43/3
Protest for Human Rights in Népstadion Street Neighborhood
Népstadion út és környéke emberi jogi tüntetés
Gathering, a florist polishing her nails, activists of the Alliance of Young Democrats, a young person is giving a speech in the crowd, Universal Declaration of Human Rights. Marching, poster Protest, Székely anthem, Give Transylvania Back! Young people arriving at the stadium where the concert Amnesty International Human Rights Now! is held.
Gyülekezés, virágárus manikűröz, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) aktivisták, egy fiatal szónokol a tömegben, az emberi jogok egyetemes nyilatozata. Vonulás, transzpaerns Tiltakozz, Székely himnusz, Erdélyt vissza! Fiatalok érkezése a Népstadionhoz, az emberi jogi nemzetközi koncertre. 'Amnesty International Human Rights Now!' koncert.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-06, Duration: 57 min.
Digital version available | HU_OSA_00010046
DVD-ROM #44
305-0-3:44/1
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera One
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera A
Cars, faces, gathering people. Organizer: Alliance of Young Democrats Workers’ Group. National anthem, photograph of the Arad martyrs, school children placing flowers. Poster: Lajos Batthyány – Imre Nagy. Speech: the Parliament should declare this day a national holiday. National anthem. Commemorative speech. Speech by Ottilia Solt, Hobó Singing Green-Yellow, some voices. Candles, speech. Delegation comes back from the Parliament. Demanding the rehabilitation of Imre Nagy, Zsolt Bayer, Gábor Czakó, poem read by a female voice. Poem Szózat.
Autók, arcok, gyülekezők. Szervező: Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) munkáscsoport. Himnusz, az aradi vértanúk fényképei, kisdobosok virágot helyeznek el. Transzparens: Batthyány Lajos – Nagy Imre. Beszéd – az Országgyűlés nyilvánítsa iskolaszünetté ezt a napot. Himnusz. Megemlékező beszéd. Solt Ottilia beszéde, Hobó Zöld-sárga, hangfoszlányok. Gyertyák, beszéd. Küldöttség visszaérkezése a Parlamentből. Nagy Imre rehabilitálásának követelése, Bayer Zsolt; Czakó Gábor, vers női hangon. Szózat.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-06, Duration: 23 min.
Digital version available | HU_OSA_00010047
305-0-3:44/2
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Two
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera B
National anthem. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó singing Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of Network of Free Initiatives; representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Zsolt Bayer demanding the rehabilitation of Imre Nagy. Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Székely anthem, lighting candles, placing flowers. Sign on the memorial: “We Want Referendum on the Kossuth Coat of Arms”.
Himnusz. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében; a Republikánus Kör képviselője. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Bayer Zsolt követeli Nagy Imre rehabilitálását, Nagy Imre rehabilitálásának követelése. Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében; Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport verset mond. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: az MDF tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése. Népszavazást Kossuth-címer ügyben – felirat az emlékművön.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-06, Duration: 1 hour 5 min.
Digital version available | HU_OSA_00010047
DVD-ROM #45
305-0-3:45/1
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Three
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera C
Gathering. National anthem. Footage of the neighborhood and of participants. Close ups, faces, clothing, shoes. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó sings Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of the Network of Free Initiatives. Péter Turcsány reads a poem. Speech by József Balla, representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Speech by Zsolt Bayer and Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem by Gáspár Nagy. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Wreaths, flags, posters. Székely anthem, lighting candles, placing flowers.
Gyülekezés. Himnusz. Felvételek a környékről, a résztvevőkről. Sok közeli, arcok, ruha, cipők. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében. Turcsány Péter – vers. A Republikánus Kör képviselőjének, Balla József beszéde. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Beszéd: Bayer Zsolt, Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében. Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport Nagy Gáspár versét szavalja. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: az MDF tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Koszorúk, zászlók, transzparensek. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-06, Duration: 33 min.
Digital version available | HU_OSA_00010048
305-0-3:45/2
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Four
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera D
Gathering. National anthem. Footage of the neighborhood and of participants. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó sings Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of the Network of Free Initiatives. Péter Turcsány reads a poem. Speech by József Balla, representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Speech by Zsolt Bayer and Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem by Gáspár Nagy. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Wreaths, flags, posters. Székely anthem, lighting candles, placing flowers.
Gyülekezés. Himnusz. Felvételek a környékről, a résztvevőkről. Sok közeli, arcok, ruha, cipők. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében. Turcsány Péter – vers. A Republikánus Kör képviselőjének, Balla József beszéde. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Beszéd: Bayer Zsolt, Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében. Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport Nagy Gáspár versét szavalja. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: a Magyar Demokrata Fórum (MDF) tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Koszorúk, zászlók, transzparensek. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-06, Duration: 1 hour 5 min.
Digital version available | HU_OSA_00010048
DVD-ROM #46
305-0-3:46/1
Democratic Trade Union of Scientific Workers' Founding Session
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ alakuló ülés
Democratic Union of Scientific Workers. Metro Club. Opening speech by Júlia Szalai, electing the board of the meeting. Speech by Chair Pál Forgács. Approving the agenda and the rules of procedure, electing the members of the editing committee. Draft of the founding document presented by Csaba Őry. Presenting the draft charter, Ágnes Erdélyi. Contributions.
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Metró Klub. Megnyitó beszéd Szalai Júlia, az ülés elnökségének megválasztása. Az ülés elnökének - Forgács Pál - beszéde. Napirend jóváhagyása, az ülés ügyrendjének elfogadása, a szerkesztő bizottság tagjainak megválasztása. Az alapító levél tervezetének előterjesztése Őry Csaba. Az alapszabály tervezetének előterjesztése, Erdélyi Ágnes. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-14, Duration: 31 min.
Digital version available | HU_OSA_00010049
305-0-3:46/2
Democratic Trade Union of Scientific Workers' Founding Session. Continued
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ alakuló ülés
Democratic Union of Scientific Workers. Metro Club. Opening speech by Júlia Szalai, electing the board of the meeting. Speech by Chair Pál Forgács. Approving the agenda and the rules of procedure, electing the members of the editing committee. Draft of the founding letter presented by Csaba Őry. Presenting the draft charter, Ágnes Erdélyi. Contributions.
Folytatás. Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Metró Klub. Megnyitó beszéd Szalai Júlia, az ülés elnökségének megválasztása. Az ülés elnökének - Forgács Pál - beszéde. Napirend jóváhagyása, az ülés ügyrendjének elfogadása, a szerkesztő bizottság tagjainak megválasztása. Az alapító levél tervezetének előterjesztése Őry Csaba. Az alapszabály tervezetének előterjesztése, Erdélyi Ágnes. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-14, Duration: 1 hour 2 min.
Digital version available | HU_OSA_00010049
305-0-3:46/3
International Press Conference of the Democratic Trade Union of Scientific Workers
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ sajtótájékoztatója
Participants: Pál Forgács, Júlia Szalai, Csaba Őry, Ágnes Erdélyi, Tibor Szécsényi. Questions: authorities on setting up the organization, negotiations with them
Résztvevők: Forgács Pál, Szalai Júlia, Őry Csaba, Erdélyi Ágnes, Szécsényi Tibor. Kérdések: a hivatalos szervek álláspontja a megalakulásról, milyen tárgyalások voltak eddig a hivatalos szervezetekkel; tervezik-e a szakszervezetek tagságának kampányszerű megújulását; volt-e olyan intézet, ahol a vezetés valamilyen tiltakozást jelentett be a szakszervezet ellen; hogyan értékelik a készülő új egyesületi törvényt; elképzelések a szakszervezet tevékenységéről; a Szolidaritással való hasonlóság; megengedik-e a kettős tagságot; mi a vélemény a pártértekezletről; a tagság összetétele, budapesti-vidéki arány; tagsági díj; SZOT-tal való vagyonmegosztás, anyagi és technikai lehetőségek.
Hungarian language, Date of production: 1988-05-23, Duration: 50 min.
Digital version available | HU_OSA_00010049
305-0-3:46/4
International Press Conference of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Continued
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ sajtótájékoztatója - folytatás
Csaba Őry, Viktor Orbán, and Tamás Deutsch on the stage.
Pódiumon Őry Csaba, Orbán Viktor, Deutsch Tamás.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 20 min.
Digital version available | HU_OSA_00010049
DVD-ROM #47
305-0-3:47/1
Interview with Péter Hanák
Hanák Péter interjú
The interviewer is Gábor F. Havas. The topics are: joining Democratic Trade Union of Scientific Workers, participation, the group organized in the Institute of History. Relationship with the National Council of Trade Unions, the government and new organizations such as the Alliance of Young Democrats and the Network of Free Initiatives. Budget cuts, laying off people, introducing personal income tax, value added tax raise, job insecurity, problems of civil servants in Hungary in 1988.
F. Havas Gábor kérdez. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ)-hez való csatlakozásról, részvételről, a Történettudományi Intézetben alakított csoportról. Viszony a Szakszervezetek Országos Tanácsához (SZOT), a kormányhoz, a többi új szervezethez - Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Hálózat. Költségvetési megszorítások, munkahelyek megszűnése, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó emelés, munkahely biztonság, közalkalmazottak ügye Magyarországon 1988.
Hungarian language, Date of production: 1988-08-08, Duration: 42 min.
Digital version available | HU_OSA_00010050
305-0-3:47/2
Press Conference of the Democratic Trade Union of Scientific Workers
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ sajtótájékoztatója
Representatives of the Democratic Trade Union of Scientific Workers: Vera Pécsi, Csaba Őry, György Kerekes, Pál Forgács, Endre Hann. András Szekfű’s report on the Danube barrage and the human chain.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) képviselői: Pécsi Vera, Őry Csaba, Kerekes György, Forgács Pál, Hann Endre. Szekfű András tájékoztatója a vízlépcsőről, az élőláncról.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-03, Duration: 39 min.
Digital version available | HU_OSA_00010050
DVD-ROM #48
305-0-3:48/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 1
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 1. rész
Representative of American trade union federation AFL-CIO welcomes the assembly. Comments. Voting on the program, the charter, suggestions and comments.
Az amerikai szakszervezeti szövetség, AFL-CIO képviselője üdvözli a küldöttgyűlést. Hozzászólások. Szavazások a programról és az alapszabályról, javaslatokkal, hozzászólásokkal.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-17, Duration: 1 hour 59 min.
Digital version available | HU_OSA_00010051
DVD-ROM #49
305-0-3:49/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 2
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 2. rész
Assembly meeting of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Comments, debating the charter, voting.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) küldöttgyűlése. Hozzászólások, alapszabály vita, szavazás.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-18, Duration: 2 hours 7 min.
Digital version available | HU_OSA_00010052
DVD-ROM #50
305-0-3:50/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 2
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ küldöttgyűlése 2. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Assembly meeting of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Fragments from comments, footage in the lobby in the break. Notice board, photo, international press coverage.
Magyar Tudományos Akadémia épülete. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) küldöttgyűlése. Hozzászólás-töredékek, felvételek az előtérben, szünetben. Faliújság, fotó, külföldi sajtó visszhang.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-17, Duration: 21 min.
Digital version available | HU_OSA_00010053
305-0-3:50/2
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 3
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ küldöttgyűlése 3. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Voting on the program, the charter with suggestions and comments.
Magyar Tudományos Akadémia épülete. Szavazások a programról és az alapszabályról, javaslatokkal, hozzászólásokkal.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-18, Duration: 2 hours 5 min.
Digital version available | HU_OSA_00010053
DVD-ROM #51
305-0-3:51/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 4
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 4. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Discussing the charter, voting, approving the amended charter. Appointing candidates for leadership bodies. Break. Voting. Proposed resolutions, voting. Approving the short version of the program. Making the names of elected members of the National Committee public. Closing remarks by Pál Forgács. International press conference; report by representatives of international trade union federations.
Magyar Tudományos Akadémia. Alapszabály-vita, szavazás, a módosított alapszabály elfogadása. Jelölés a vezető testületek tagjaira. Szünet. Szavazás. Határozati javaslatok, szavazások. A rövidített programnyilatkozat elfogadása. Az Országos Választmány megválasztott tagjainak ismertetése. Forgács Pál záró beszéde. Nemzetközi sajtótájékoztató; a nemzetközi szakszervezeti szövetségek képviselőinek tájékoztatói.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-18, Duration: 2 hours 38 min.
Digital version available | HU_OSA_00010054
DVD-ROM #52
305-0-3:52/1
Interview with Csaba Őry. Part 1
Őry Csaba interjú 1. rész
Csaba Őry’s home. He talks about himself and the establishment of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Őry Csaba lakása. Őry Csaba önmagáról és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakításáról.
Hungarian language, Date of production: 1988-12, Duration: 1 hour 33 min.
Digital version available | HU_OSA_00010055
305-0-3:52/2
Interview with Csaba Őry. Part 2
Őry Csaba interjú 2. rész
Images of Csaba Őry’s books and objects. He talks about himself and the establishment of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Felvételek Őry Csaba könyveiről, tárgyairól. Őry Csaba a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakításáról és önmagáról.
Hungarian language, Date of production: 1988-12, Duration: 16 min.
Digital version available | HU_OSA_00010055
305-0-3:52/3
Foundation of Motion Picture Democratic Trade Union
A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet MODESZ megalakulása
Toldi cinema. Comments by Károly Makk, László Vitézy, Péter Gothár, Ildikó Szabó, Imre Kerényi, László Rajk, Can Togay and others.
Toldi mozi. Hozzászólók: Makk Károly, Vitézy László, Gothár Péter, Szabó Ildikó, Kerényi Imre, Rajk László, Can Togay és mások.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 27 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010055
DVD-ROM #53
305-0-3:53/1
Constituent Meeting of Openness Club
Nyilvánosság Klub alakuló gyűlése
University of Economics. Speech by Ervin Gyertyán, letter of foundation of Openness Club, agenda. Discussing the person of president, comments: Gábor Halmai, András Szekfű, János Déri. Vote, electing Ervin Gyertyán. Debate on the order of items on the agenda. Comments by Imre Boross, János Szilágyi. Voting on the agenda. László Vass reads message from minister Imre Pozsgay. Gábor Halmai on the charter. Comments by József Lovas from Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Ferenc L. Gazsó, Henrik Havas. Footage of the lobby, selling publications. Comments by András Szekfű on periodical Mozgó Világ, Zoltán Lovas. Greeting telegram by the Motion Picture Democratic Trade Union. Participants include György Petri, Endre Hann, Mária Vásárhelyi, Mihály Gálik, András Réz, János Fodor, Zoltán Kovács, László Vitézy, Zoltán Farkas, Ferenc Langmár.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Gyertyán Ervin beszéde, a Nyilvánosság Klub alapító levele, napirend ismertetése. Vita az elnök személyéről, hozzászólások: Halmai Gábor, Szekfű András, Déri János. Szavazás: Gyertyán Ervin megválasztása. Vita a napirendek sorrendjéről. Hozzászólások: Boross Imre, Szilágyi János. Szavazás a napirendről. Vass László felolvassa Pozsgay Imre államminiszter üzenetét. Halmai Gábor az alapszabályról. Hozzászólások: Lovas József Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT); Gazsó L. Ferenc, Havas Henrik. Felvételek az auláról, kiadványok árusítása. Hozzászólások: Szekfű András a Mozgó Világról, Lovas Zoltán. A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet (MODESZ) üdvözlő távirata. A résztvevők között: Petri György, Hann Endre, Vásárhelyi Mária, Gálik Mihály, Réz András, Fodor János, Kovács Zoltán, Vitézy László, Farkas Zoltán, Langmár Ferenc.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-29, Duration: 1 hour 1 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010056
305-0-3:53/2
General Meeting of Openness Club
A Nyilvánosság Klub közgyűlése
University of Economics. Opening remarks by acting head László Sólyom. Endre Babus about the events of the past five weeks and the work of the steering committee. Zoltán Farkas and Imre Boross on the Independent Smallholders’ Party, Imre Kónya on the Independent Lawyers’ Forum.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Sólyom László ügyvivő megnyitója. Babus Endre az elmúlt öt hét eseményeiről, az ügyvivői testület munkájáról. Farkas Zoltán előadása alatt Elbert Márta és Jávor István a büfében. Boross Imre a Független Kisgazdapártról, Kónya Imre a Független Jogász Fórumról. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-03, Duration: 28 min.
Digital version available | HU_OSA_00010056
DVD-ROM #54
305-0-3:54/1
Preparations for Founding the Wallenberg Association. Part 1
A Wallenberg Egyesület megalakításának előkészítése 1. rész
In the street in front of the humanities faculty of Eötvös Lóránd university, editors of Gypsy periodical Románo. Interview with Róbert Braun, aesthetics student, in front of the building: why they could not hold the meeting the establish Wallenberg Association; the purposes of the new organization. New location: offices of Gypsy periodical Románo. Comments by Tibor Derdák, János Zolnay, Guy Lázár, Róbert Braun, Pál Szalai, Zsolt Csalog. Participants: László Seres, György Rostás Farkas and others.
ELTE BTK előtt, az utcán + Románo Cigányújság szerkesztősége. Interjú az egyetem épülete előtt Braun Róberttel, az esztétika tanszék hallgatójával: miért nem tudták a tanszéken megtartani a Wallenberg Egyesület alakuló ülését; mi a célja az új egyesületnek. Az új helyszín: a Romano Cigányújság szerkesztősége. Hozzászólók: Derdák Tibor, Zolnay János, Lázár Guy, Braun Róbert, Szalai Pál, Csalog Zsolt. A résztvevők között: Seres László, Rostás Farkas György és mások.
Hungarian language, Date of production: 1988-10, Duration: 1 hour 16 min.
Digital version available | HU_OSA_00010057
DVD-ROM #55
305-0-3:55/1
Preparations for Founding the Wallenberg Association. Part 2
A Wallenberg Egyesület megalakításának előkészítése 2. rész
Offices of Gypsy periodical Románo.
Romano Cigányújság szerkesztősége.
Hungarian language, Date of production: 1988-10, Duration: 58 min.
Digital version available | HU_OSA_00010058
305-0-3:55/2
Constituent Meeting of the Wallenberg Association
A Wallenberg Egyesület alakuló ülése
Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University. Opening speech by Tibor Derdák. István Eörsi and others. Zoltán Pokorni. Reading the Founding Charter, setting up the Association.
ELTE BTK. Derdák Tibor megnyitója. Eörsi István és mások. Pokorni Zoltán. Az Alapító Nyilatkozat felolvasása, az Egyesület megalakítása.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-17, Duration: 38 min.
Digital version available | HU_OSA_00010058
DVD-ROM #56
305-0-3:56/1
Student Strike at József Attila University in Szeged. Camera One
Diáksztrájk, József Attila Tudományegyetem JATE, Szeged. Kamera A
Hitchhiking to Szeged. Cement hauling IFA truck. Trabant car. Overtaking. Faculty of Humanities, József Attila University: call to strike on the bulletin board; interviews about the demands in the street and in the university. New law on education, the ministry should cease to be an authority, there should be no centrally planned curriculum, ideological education, social situation, structure of the university, autonomy etc. Auditorium: report by the operative committee about the strike and events. Interview with the organizers of the strike.
Utazás autóstoppal Szegedre. Cement szállító IFA teherautó. Trabant. Előzés kívülről. JATE, bölcsészkar: sztrájkfelhívás a faliújságon; interjúk az utcán, az egyetemen a követelésekről - új oktatási törvény, szűnjön meg a minisztérium hatósági szerepe, szűnjön meg a tanterv-utasítás, szűnjön meg a kötelező ideológiai oktatás, szociális helyzet, egyetemi struktúra, autonómia stb. Előadóterem: az operatív bizottság tájékoztatója a sztrájkról, az eseményekről. Interjú a sztrájk szervezőivel.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-28, Duration: 1 hour 7 min.
Digital version available | HU_OSA_00010059
305-0-3:56/2
Foundation of the Hungarian Jewish Cultural Association
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület MAZSIKE megalakítása
Speeches by Endre T. Rózsa, his personal motivation to set up the association, background history, fundamental goals and tasks, Miklós Jancsó, Miklós Mészöly, Róbert Braun, Tamás Raj and others. Voting on the establishment and the charter of the association. Break, footage. Participants include István Nemeskürty, László Vitézy, László Kabos, György Gadó, Tibor Derdák, László Róbert, József Székhelyi, László Donáth.
Beszédek: Rózsa T. Endre az egyesület kezdeményezésének személyes indítékai, a megalakítás előzményei, alapvető célok, feladatok; Jancsó Miklós, Mészöly Miklós, Braun Róbert, Raj Tamás és mások. Szavazás a megalakulásról, az alapszabályról. Szünet, felvételek. A résztvevők között: Nemeskürty István, Vitézy László, Kabos László, Gadó György, Derdák Tibor, Róbert László, Székhelyi József, Donáth László.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-20, Duration: 57 min.
Digital version available | HU_OSA_00010059
DVD-ROM #57
305-0-3:57/1
Student Strike at József Attila University in Szeged. Camera Two
Diáksztrájk Szeged, József Attila Tudományegyetem JATE. Kamera B
General strike of students of the Faculty of Humanities, József Attila University. Auditorium, corridor, posters. Event in the auditorium: presentation on the independence of a Paris university. Report by Zsolt Szövényi, head of department in the Ministry of Education. Debate, comments by students and professors. Answers by deputy dean László Bodrán, dean Gyula Kristó and Zsolt Szövényi. Comments. László Szilassy, András Pikó. Striking students from the faculty of humanities, many close ups. Demand: develop education, modernization, independence of the university, freedom of curriculum.
József Attila Tudományegyetem (JATE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) általános hallgatói sztrájkja. Előadóterem, folyosó, plakátok, sztájkfelhívás. Rendezvény az előadóteremben - előadás a párizsi egyetem függetlenségéről. Szövényi Zsolt, a Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetője az oktatás anyagi feltételrendszeréről, tanszabadság, egyetemi autonómia, tantárgyi irányelvek, tájékoztató. Vita, hallgatók és tanárok hozzászólásai. Bodnár László rektorhelyettes, Kristó Gyula dékán, Szövényi Zsolt válaszai. A vitát Pikó András vezeti. Hozzászólások. Szilasi László, Pikó András, Mesés Péter, Deák Ágnes és mások. Bölcsész kari sztrájkolók, sok közeli. Követelés: oktatás fejlesztés, korszerűsítés, egyetemi függetlenség, tanszabadság, egyetemi autonómia.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-28, Duration: 2 hours 18 min.
Digital version available | HU_OSA_00010060
DVD-ROM #58
305-0-3:58/1
Meeting of the Organizers of the Student Strike
A diáksztrájkok szervezőinek megbeszélése
Dormitory in Budaörs. Students from the following towns and cities: Szeged, Budapest, Debrecen, Eger. Reports by representatives of universities and colleges about the organizational efforts. Organizing a joint nationwide event. Call to send telegrams. Strategies. Concept for higher education.
Budaörsi Kollégium. Diákok az alábbi városokból: Szeged, Budapest, Debrecen, Eger. Egyetemek, főiskolák képviselőinek beszámolói a szervezés helyzetéről. Közös országos megmozdulás szervezése. Táviratozásra való felhívás. Stratégiák. Felsőoktatási koncepció.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-28, Duration: 2 hours 18 min.
Digital version available | HU_OSA_00010061
305-0-3:58/2
Student Strike, Karl Marx University of Economics
Egyetemi nagygyűlések, demonstrációk
Two-day demonstration. University meeting, demonstration on the street. Sports hall. Day 1 – lobby of the University of Economics. Speech on the goals of the two-day national higher education demonstration. Improving the financial situation, autonomy, free curriculum, internal democracy in higher education institutions. Footage of corridors in the university, in the street in front of the faculty of humanities. Day 2. Sports hall, 1000-1500 participants. Speech, greeting. Speeches by representatives of universities and colleges. Tamás Deutsch representing the Council of the Alliance of Young Democrats. Representative of the Faculty of Humanities and Law of the Szeged University, Lajos Mátyás Szabó. Demonstration on the street in front of the faculty of humanities, in Váci street, in front of Petőfi statue, on Erzsébet Bridge. “Burying” Hungarian higher education, coffin is thrown in the Danube.
Kétnapos demonstráció. Egyetemi gyűlés, utcai demonstráció. BEAC tornacsarnok. 1. nap, Közgazdasági Egyetem, aula – beszéd a kétnapos országos felsőoktatási demonstráció céljáról. Anyagi helyzet javítása, autonómia, tanszabadság, belső demokrácia a felsőoktatási intézményekben. Felvételek az egyetemi folyosókról, utcai felvételek a bölcsészkar előtt. 2. nap november 24. – BEAC-pálya, 1000-1500 résztvevő. Beszéd, köszöntő. Az egyetemek és főiskolák képviselőinek felszólalásai. Deutsch Tamás, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választmányának képviseletében. Szegedi egyetem bölcsészkar, jogi kar képviselője stb., Szabó Lajos Mátyás. Utcai demonstrálás a bölcsészkar előtt, a Váci utcában, Petőfi-szobor előtt, az Erzsébet-hídon. A magyar felsőoktatás temetése; a koporsót a Dunába dobják.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-23, Duration: 1 hour 15 min.
Digital version available | HU_OSA_00010061
DVD-ROM #59
305-0-3:59/1
Conscientious Objectors' Protest. Camera One. Part 1
Szolgálatmegtagadók. Kamera A. 1. rész
Kossuth Square. Demonstration for the conscientious objectors. Police cordon around the Parliament. Poster reading Freedom for Political Prisoners. Women and children among the demonstrators. Flowers. Petition is taken to the Speaker of the Parliament. Tamás Csapody reads mathematician dr. József Merza’s writing on conscientious objection and alternative civil service. Letter by Júlia Mátrai on behalf of East-West Dialogue Network to Prime Minister Károly Grósz; letter to vicar György Bisztrai; letter by a grandmother to her grandchild dated December 1986, letter by a prisoner sentenced for 15 years. Reading the names of prisoners convicted for conscientious objection, singing János Bródy’s If I Were a Rose, reading the posters, national anthem. Interview with Tamás Tóth blue collar worker and political conscientious objector. Last 9 minutes is shot at a different location, in Szófia restaurant, interview with György Bisztrai on conscientious objection.
Kossuth tér. Tüntetés a szolgálatmegtagadók védelmében. Rendőrsorfal a Parlament körül. Szabadságot a politikai foglyoknak - banner. Asszonyok, gyerekek a tüntetők között. Virág. Petíciót visznek az Országgyűlés elnökének. Csapody Tamás felolvassa dr. Merza József matematikus szövegét a fegyveres szolgálat megtagadásáról, az alternatív civil szolgálatért. Mátrai Júlia Kelet-Nyugati Párbeszéd Hálózat Kör nevében írt levél Grósz Károly miniszterelnöknek, Bisztrai György plébánosoknak írt levél, 1986. decemberben írt levél nagymamától az unokának, egy 15 évet kapott elítélt levele. A szolgálatmegtagadásért elítéltek nevének felolvasása, éneklés Bródy János Ha én rózsa volnék, a transzparensek szövegének ismertetése, Himnusz. Interjú Tóth Tamás fizikai munkással, politikai szolgálatmegtagadóval. Utolsó 9 percben más helyszínen Szófia étterem, interjú Bisztrai Györggyel a katonai szolgálatmegtagadásról.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-05, Duration: 1 hour 7 min.
Digital version available | HU_OSA_00010062
305-0-3:59/2
Conscientious Objectors' Protest. Camera One. Part 2
Szolgálatmegtagadók. Kamera A. 2. rész
Kossuth Square, Szófia restaurant. Interview with György Bisztrai on conscientious objection; with József Merza on the demonstration on Kossuth Square and handing over the petition; with Tamás Csapody on the difference between political and religious objection.
Kossuth tér, Szófia étterem. Interjú Bisztrai Györggyel a katonai szolgálatmegtagadásról; Merza Józseffel a délutáni Kossuth téri demonstrációról és a petíció átadásáról; Csapody Tamással a politikai és a vallási szolgálatmegtagadás különbségéről.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-05, Duration: 14 min.
Digital version available | HU_OSA_00010062
305-0-3:59/3
Conscientious Objectors' Protest. Camera Two. Part 2
Szolgálatmegtagadók. Kamera B. 1. rész
Kossuth Square, distributing flyers, talking with passers by. Demonstration in defense of conscientious objectors. There are 166 conscientious objectors in prison. Petition is carried to the Speaker of the Parliament. Tamás Csapody reads mathematician dr. József Merza’s writing on conscientious objection and alternative civil service. Letter by Júlia Mátrai on behalf of East-West Dialogue Network to Prime Minister Károly Grósz; letter to vicar György Bisztrai; letter by a grandmother to her grandchild dated December 1986. Posters, interview in the Federation of Technical and Natural Sciences Associations headquarters about the demonstrations. Filming on Kossuth Square.
Kossuth tér, röplap-osztogatás, beszélgetés a járókelőkkel. Tüntetés a szolgálatmegtagadók védelmében. 166 fő van börtönben lelkiismereti okokból, mert elutasították a fegyveres katonai szolgálatot. Petíciót visznek az Országgyűlés elnökének. Csapody Tamás felolvassa dr. Merza József matematikus szövegét a fegyveres szolgálat megtagadásáról, az alternatív civil szolgálatért. Mátrai Júlia Kelet–Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör nevében írt levél Grósz Károly miniszterelnöknek, Bisztrai György plébánosoknak írt levél, 1986. decemberben írt levél nagymamától az unokának. Transzparensek. Interjú a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székházban a tuntetésekről. Felvételek a Kossuth téren.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-05, Duration: 37 min.
Digital version available | HU_OSA_00010062
DVD-ROM #60
305-0-3:60/1
Discussion on Conscientious Objectors in Hungary
A katonai szolgálatmegtagadásról, Kételkedők című est
Jurta Theater. Speeches by György Bisztrai, Tamás Csapody and Péter Orbán who were imprisoned. Over 160 young conscientious objectors in prison in Baracska. Bokor base community. Exhibited posters.
Jurta Színház. Beszédek: Bisztrai György, Csapody Tamás, Orbán Péter börtönbüntetést szenvedett szolgálatmegtagadó. Több mint 160 fiatal börtönben Baracskán, lelkiismereti szolgálatmegtagadó. Bokor Bázisközösség. Bannerek kiállítva.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-12, Duration: 42 min.
Digital version available | HU_OSA_00010063
305-0-3:60/2
Preparatory Meeting for the Reorganization of the Hungarian Scouts' Association. Part 1
A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása
Museum Café. People are having a conversation at a table . Interview: the provisionary committee was set up, their goal is to re-organize the scouts’ movement; the goals and essence of the scout movement. Gábor Iványi among the people at the table.
Múzeum Kávéház. Egy asztaltársaság beszélget. Interjú: az ideiglenes intéző bizottság összeült, céljuk a cserkészmozgalom újraszervezése; a cserkészet lényege, célok. Iványi Gábor az asztaltársaságban, mások között.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-12, Duration: 8 min.
Digital version available | HU_OSA_00010063
305-0-3:60/3
Meeting of the Provisional Executive Committee of the Scouts' Association. Part 1
A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása
Museum Café. About the preparations to re-establish the Scouts' Association and reorganize the movement; 40-50 persons participating. National scouts’ meeting, it should be an alternative youth organization, on voluntary bases, parallel with the Communist Youth Organization.
Múzeum Kávéház. A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulásának és a cserkészmozgalom újraszervezésének előkészítéséről, 40-50 fő részvételével. Országos cserkésztalálkozó, altrnatív ifjúsági szervezet lenne, önkéntes alapon szerveződne, a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-szel párhuzamosan.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-12, Duration: 1 hour 8 min.
Digital version available | HU_OSA_00010063
DVD-ROM #61
305-0-3:61/1
Preparations for the Reorganization of the Hungarian Scouts' Association. Part 2
A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása
Museum Café.
Múzeum Kávéház.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-12, Duration: 41 min.
Digital version available | HU_OSA_00010064
305-0-3:61/2
National Meeting of Hungarian Scouts. Camera One. Part 1
Országos Cserkésztalálkozó. Kamera A. 1. rész
Jurta Theater. Speeches. Veterans. Singing in the dark, lighting candles. Speeches after the electric shortcut.
Jurta Színház. Beszédek. Veteránok. Éneklés a sötétben, gyertyagyújtás. Áramszünet után beszédek.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-12, Duration: 24 min.
Digital version available | HU_OSA_00010064
305-0-3:61/3
National Meeting of Hungarian Scouts. Camera One. Part 2
Országos Cserkésztalálkozó. Kamera A. 2. rész
Jurta Theater. Speech, during which interview is taken in the lobby about the work of scouts in Szentendre. Comment: girls scouts should be organized too. Greetings from Jenő Pataki, actor and one time scout living in France. Scouts’ uniform show in the lobby. Fragments of comments. Among the audience is Imre Sinkovits. Singing, Szózat, march. After the end of the meeting: interview with a participant. A few people stay, happy singing. Press conference. Debate: some persons speak on behalf of the Scout Association. Questions concerning the drafting of a charter, future organization, contacts with scouts abroad, with the international scout association, with the Pioneer Association.
Jurta Színház. Beszéd, közben az előtérben interjú a szentendrei cserkészek munkájáról. Hozzászólás: a lánycserkészet is alakuljon meg. Pataki Jenő Franciaországban élő színész, öreg cserkész üdvözlő szavak. Hozzászólások. Az előtérben cserkészruha bemutató. Hozzászólás-részletek. A nézők között: Sinkovits Imre. Éneklés, Szózat, egy induló. A találkozó vége után: interjú egy résztvevővel. Néhányan maradnak, önfeledt éneklés. Sajtótájékoztató. Vita: valakik fellépnek a Cserkészszövetség nevében. Kérdések egy készülő alapszabály-tervezetet, további szerveződést, a külföldi cserkészekkel, a nemzetközi cserkészszövetséggel az úttörőszövetséggel való kapcsolatot illetően.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-12, Duration: 1 hour
Digital version available | HU_OSA_00010064
DVD-ROM #62
305-0-3:62/1
National Meeting of the Hungarian Scouts. Camera Two
Országos Cserkésztalálkozó. Kamera B
Scouts about the movement. Scout museum. Founding the records and photo archive. Scout charter. Provisional steering committee. Old scouts’ groups. Options. Comments (with candlelight due to the first shortcut). Break. More debate about tasks, collecting donations. Singing together. After the meeting: Imre Sinkovits gives autographs and talks to people. Singing. Press conference. Discussion around Sinkovits.
Cserkészek a cserkészetről. Cserkészmúzeum. Irattár és fotótár megalapítása. Cserkész alapszabályzat. Ideiglenes Intéző Bizottság. Véncserkész csapatok. Lehetőségek. Hozzászólások, az első áramszünet miatt gyertyafénynél. Szünet. Hozzászólások folytatása a feladatokról, adománygyűjtés. Közös éneklés. A rendezvény után: Sinkovits Imre autogramot osztogat és beszélget. Eneklés. Sajtótájékoztató. Beszélgetés Sinkovits körül.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-12, Duration: 1 hour 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010065
DVD-ROM #63
305-0-3:63/1
Lajos Kassák Cultural Association. Setting up the Organizing Committee
Kassák Lajos Baráti Kör szervező bizottságának megalakulása
Kassák Memorial Museum. Speakers: Tibor Baranyai, András Révész. Baranyai: the goal is to forward the social democratic idea, research Kassák and the history of the social democratic movement. Révész: Kassák Circle is the cover name for the social democratic party. Comments. Participants: Géza Buda, István Gaskó, Mihály T.Révész, Sándor Bácskai, György G. Márkus, Gábor Szilágyi.
Kassák Emlékmúzeum. Előadók: Baranyai Tibor, Révész András. Baranyai – cél: a a szociáldemokrata gondolat továbbadása, Kassákkal és a szociáldemokrata mozgalom történetével való foglalkozás. Révész: a Kassák Kör a szocdem párt fedőneve. Hozzászólások. Résztvevők között: Buda Géza, Gaskó István, Révész T. Mihály, Bácskai Sándor, G. Márkus György, Szilágyi Gábor.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-26, Duration: 1 hour 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010066
DVD-ROM #64
305-0-3:64/1
Interview with András Révész. Part 1
Révész András interjú. 1. rész
Home of András Révész. Family, upbringing, prison years, career, friends. Social Democratic Party, cooperation with the communists. His wife on his prison years. First visit in prison in January 1954.
Révész András lakása. Család, neveltetés, börtönévek, életpálya, barátok. Szociáldemokrata párt, kommunistákkal való együttműködés. Feleség a férje börtönéveiről. Első beszélőn 1954. január.
Hungarian language, Date of production: 1988-12, Duration: 1 hour 54 min.
Digital version available | HU_OSA_00010067
DVD-ROM #65
305-0-3:65/1
Interview with András Révész. Part 2
Révész András interjú. 2. rész
Home of András Révész. Prison years, 1950s. State security staff, one-time Arrow Cross guards. Social Democratic Party from 1945, its break up, the trial of József Kálmán, arrests from 1950, life sentence.
Révész András lakása. Börtönévek, 1950-es évek. Ávósok, volt nyilas smasszerek. Irányzatok a Szociáldemokrata Pártban 1945-től, az SZDP szétverése, felszámolása, szalámitaktika, pártszakadás 1948-ban, Kálmán József per, letartóztatások 1950-től, gyűjtőfogház, újságírók, életfogytiglan.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-09, Duration: 2 hours 11 min.
Digital version available | HU_OSA_00010068
DVD-ROM #66
305-0-3:66/1
Interview with András Révész. Part 3
Révész András interjú. 3. rész
Home of András Révész. Révész talking about the years 1952 and 53, prison, journalists, life sentence in the first instance, brutal treatment, prison in Vác, release, 1956, trade unions and social democracy.
Révész András lakása. Révész az 1952-1953-as évekről, gyűjtőfogházról, újságírókról, első fok életfogytiglani ítéletéről, kíméletlen bánásmódról, Váci börtön. Börtönévekről, szabadulásról, 1956-ról, szakszervezetekről és szociáldemokráciáról.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-16, Duration: 2 hours 25 min.
Digital version available | HU_OSA_00010069
DVD-ROM #67
305-0-3:67/1
Interview with Tivadar Pártay
Pártay Tivadar interjú
Home of Tivadar Pártay. Pártay talks about his life, the Independent Smallholders’ Party, the attack on it by the communist party, show trials, the meeting on November 18, 1988, re-establishment. Identity papers, documents, photos.
Pártay Tivadar lakása. Pártay Tivadar beszél az életéről, a Független Kisgazdapártról, a kommunista párt támadása a kisgazdapárt ellen, koncepciós perek, az 1988. november 18-i gyűlésről, az újjáalakulásról. Igazolványok, dokumentumok, fotók.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-25, Duration: 2 hours 15 min.
Digital version available | HU_OSA_00010070
DVD-ROM #68
305-0-3:68/1
National Congress of the Smallholders' Party. Round Two. Part 1
A Független Kisgazdapárt FKGP országos értekezletének második fordulója. 1. rész
Pilvax Café. Gathering, discussion. Opening remarks. Vilmos Bereczki briefs on the proposed agenda, Pál Dragon reports on the background, Bereczki talks about the meeting of the provisionary leadership the day before, László Morvay. Debate on giving out functions for friends. Károly Böröcz, Károly Ravasz, István Prepeliczay and others.
Pilvax kávéház. Gyülekezés, beszélgetés. Megnyitó. Bereczki Vilmos napirendi javaslat, Dragon Pál beszámoló az előzményekről, Bereczki az előző napi ideiglenes vezetőségi ülésről, Morvay László. Vita a funkció-osztogatásról. Böröcz Károly, Ravasz Károly, Prepeliczay István és mások.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-26, Duration: 46 min.
Digital version available | HU_OSA_00010071
305-0-3:68/2
National Congress of the Smallholders' Party. Round Two, Part 2
A Független Kisgazdapárt FKGP országos értekezletének második fordulója 2.
Chair: Vilmos Bereczki. Contributions: András Deák, István Soós, Imre Boross, László Mátyás Iványi, Ferenc Kapitány, Péter Szabó, László Morvay, István Szász, member of the Alliance of Free Democrats.
Elnököl: Bereczki Vilmos. Hozzászólások: Deák András, Soós István, Boross Imre, Iványi László Mátyás, Kapitány Ferenc, Szabó Péter, Morvay László, Szász István Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) tag.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-26, Duration: 1 hour 2 min.
Digital version available | HU_OSA_00010071
DVD-ROM #69
305-0-3:69/1
Interview with Dezső Futó
Futó Dezső interjú
Dezső Futó on the reorganization of the Independent Smallholders’ Party, his election as secretary general; about the rigged elections in 1948, the “blue ticket” elections, communist takeover; about 1956, Béla Kovács and newspaper Kis Újság; on domestic politics, plural system, need for a coalition and continuation of the Smallholders’ Party.
Futó Dezső a Független Kisgazdapárt újjászerveződéséről, főtitkárrá választásáról; az 1948-as választási csalásról, a kommunista hatalomátvételről, kékcédulás választás; 1956-ről, Kovács Béláról, a Kis Újságról; a belpolitikai helyzetről, többpártrendszer, koalíció szükségessége, a kisgazdapárt jogfolytonosságáról.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-28, Duration: 28 min.
Digital version available | HU_OSA_00010072
305-0-3:69/2
Tribute to György Faludy
Faludy-est
Budapest, Eötvös College. Reading, poem by György Faludy, prose. Discussion with Faludy about the atomic bomb, changing his point of view, schools, social democracy, Kosztolányi, Karinthy, Attila József, Illyés, Lajos Nagy, his relationship with communists, the Hitler Stalin pact.
Budapest, Eötvös Kollégium. Felolvasás, Faludy vers, próza. Beszélgetés Faludy Györggyel az atombombáról – nézőpontjának megváltozásáról, iskolájáról, a szociáldemokráciáról, Kosztolányiról, Karinthyról, József Attiláról, Illyésről, Nagy Lajosról, a kommunistákhoz való viszonyról, a Molotov-Ribbentrop paktumról.
Hungarian language, Date of production: 1988-09, Duration: 43 min.
Digital version available | HU_OSA_00010072
DVD-ROM #70
305-0-3:70/1
Guest Vladimir Farkas
Meghívott vendég: Farkas Vladimir
Szeged, József Attila University, Faculty of Humanities, auditorium. Vladimir Farkas talks and answers questions about his books soon to come out; about documents of show trials; his work in the state security agency, his role in the Rajk case, denying the torture of Kádár and his involvement in it; about the “new era” politics after the death of Stalin; about leftist social democrats; the Kádár case, the Gábor Péter case, Mihály Farkas; his arrest in October, 1956; execution of Rajk; his opinion on the Imre Nagy trial, the communist movement.
Szeged, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (JATE, BTK), auditórium. Farkas Vladimir beszél és kérdésekre válaszol – készülő könyveiről; a koncepciós perek iratairól; AVH-s tevékenységéről, szerepe a Rajk-ügyben, Kádár megkínzásának és abban való részvételének cáfolata; a Sztálin halála utáni új szakasz politikájáról; a baloldali szociáldemokraták ügyéről, a Kádár-ügyről, a Péter Gábor ügyről, Farkas Mihályról; 1956. októberi letartóztatásáról; Rajk kivégzéséről; véleménye a Nagy Imre perről, a kommunista mozgalomról.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-01, Duration: 3 hours 8 min.
Digital version available | HU_OSA_00010073
DVD-ROM #71
305-0-3:71/1
Evening of the Samizdat Periodical Égtájak között
Az Égtájak Között című független folyóirat estje
Jurta Theater. Open editorial evening. Opening remarks by László Romhányi, cultural opposition, samizdat periodical, persecution, fight against Stalinist methods and cultural policy. Reading.
Jurta Színház. Nyilvános szerkesztőségi est. Romhányi László bevezetője, kulturális ellenzék, szamizdat folyóirat, üldözés, harc a sztalinista módszerek, sztálinista kulturpolitika ellen. Felolvasások.
Hungarian language, Date of production: 1988-11-12, Duration: 51 min.
Digital version available | HU_OSA_00010074
305-0-3:71/2
Evening of the Samizdat Periodical Beszélő. Part 1
A Beszélő című szamizdat folyóirat nyilvános estje. 1. rész
Jurta Theater. György Aczél’s cultural policy, taboos in the Hungarian literature. The practice of prohibition, tolerate, support. István Eörsi on the Kádár regime and the importance of samizdat periodical Beszélő. Gyula Kodolányi on publishing the Bibó memorial book. György Petri reads his poems. Speech by Endre Babus, Sándor Rácz, László Rajk. Participants include: László Rajk, Alíz Halda, Sándor Szilágyi, Ottilia Solt, Ferenc Kőszeg, Gábor Iványi, Péter Molnár, Gábor Fodor, György Konrád, Gábor Iványi.
Jurta Színház. Aczél György kultúrpolitikája, tabuk a magyar irodalomban. A tilt, tűr, támogat gyakorlata. Eörsi István a Kádár-rendszerről és a Beszélő jelentőségéről. Kodolányi Gyula a Bibó emlékkönyv létrehozásáról. Petri György verseit olvassa fel. Babus Endre, Rácz Sándor, Rajk László beszéde. A résztvevők között: Rajk László, Halda Alíz, Szilágyi Sándor, Solt Ottilia, Kőszeg Ferenc, Iványi Gábor, Molnár Péter, Fodor Gábor, Konrád György, Iványi Gábor.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-15, Duration: 47 min.
Digital version available | HU_OSA_00010074
DVD-ROM #72
305-0-3:72/1
Evening of the Samizdat Periodical Beszélő. Part 2
A Beszélő című szamizdat folyóirat nyilvános estje. 2. rész
Beszélő evening on the occasion of the coming out of issue 25. Greeting by the representative of Faith Church. János Kenedi on the editorial principles and content of the section Máshonnan Beszélő. Varied topics, Western and Eastern European contemporary literature, Hungary in world press, György Konrád’s Diary, Gábor Fodor, Lukács Ádám Petri.
Beszélő-est a 25. szám megjelenése alkalmából. A Hit Gyülekezete képviselőjének köszöntője. Kenedi János a Máshonnan Beszélő rovat szerkesztési elveiről, a tartalomról. Sokszinűség, nyugati és kelet-európai kortárs irodalom, Magyarország a világsajtóban, Konrád György Naplójegyzet, Fodor Gábor, Petri Lukács Ádám.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-15, Duration: 37 min.
Digital version available | HU_OSA_00010075
305-0-3:72/2
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Camera One. Day 1
Történész konferencia 1956-ról 1. nap. Kamera A
University of Economics. György Litván’s talk on the activities of the Imre Nagy group. Excerpts from András B. Hegedűs' comments. Hegedűs’ talk on Petőfi Circle, presentation by László Varga.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Litván György előadása a Nagy Imre-csoport tevékenységéről. Hegedűs András hozzászólásrészlet. Hegedűs B. András előadása a Petőfi Körről, Varga László előadása.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-03, Duration: 1 hour 34 min.
Digital version available | HU_OSA_00010075
305-0-3:72/3
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Camera Two. Day 1
Történész konferencia 1956-ról 1. nap. Kamera B
University of Economics. György Litván’s talk on the activities of the Imre Nagy group.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Litván György előadása a Nagy Imre-csoport tevékenységéről.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-03, Duration: 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010075
DVD-ROM #73
305-0-3:73/1
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 1
Történész konferencia 1956-ról 2. nap 1. rész
Sándor M. Kiss’ talk on the State Security Agency, speeches by Iván Pető, Bálint Magyar, Sándor Rácz, János Molnár and Imre Mécs.
M. Kiss Sándor előadása az Államvédelmi Hatóságról (ÁVH), Pető Iván, Magyar Bálint, Rácz Sándor, Molnár János és Mécs Imre előadása.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-04, Duration: 3 hours 4 min.
Digital version available | HU_OSA_00010076
DVD-ROM #74
305-0-3:74/1
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 2
Történész konferencia 1956-ról. 2. nap. 2. rész
University of Economics. Imre Mécs’s presentation, Miklós Szabó on the legacy of 1956. Questions and comments.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Mécs Imre előadása; Szabó Miklós 1956 örökségéről. Kérdések, hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-04, Duration: 2 hours 11 min.
Digital version available | HU_OSA_00010150
DVD-ROM #75
305-0-3:75/1
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 3
Történész konferencia 1956-ról. 2. nap. 3. rész
University of Economics, Budapest. Excerpt from an unfinished novel by István Csurka, read by the author. Presentations by Iván Pető and Bálint Magyar.
Budapest, Közgazdaságtudományi Egyetem. Csurka István egy befejezetlen regényének részlete, felolvassa a szerző. Pető Iván, Magyar Bálint előadása.
Hungarian language, Date of production: 1988-12-04, Duration: 1 hour 5 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010151
305-0-3:75/2
Interview with Vicar János Varga about Hungarian Refugees from Transylvania
Beszélgetés Varga János plébánossal az Erdélyből menekült magyarokról
Nagyecsed, a village near the Romanian border. Interview by Zsolt Csalog. Aid, donation of clothes and money for the refugees.
Nagyecsed, román határ közeli falu. Az interjút Csalog Zsolt készítette. Segélyezés, ruha és pénz adomány a menekülkteknek.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-22, Duration: 38 min.
Digital version available | HU_OSA_00010151
DVD-ROM #76
305-0-3:76/1
Interview with Ethnic Hungarian Refugees from Romania
Interjú egy Erdélyből menekült magyar családdal
Zsolt Csalog talks with refugees from Transylvania, with illegal border crossers and the woman taking them in. Food rationing, shortage of bread, butter and meat in Romania. Border guards, settling, prospects and possibility of a new life. Agricultural cooperative worker, Medikor, worker from a spinning mill. Small children.
Csalog Zsolt beszélget erdélyi menekültekkel, illegális határátlépőkkel és az őket befogadó asszonnyal. Jegyrendszer, kenyér, vaj és hús hiány Romániában. Határőrök, letelepedés, kilátások, új élet lehetősége. TSZ munkás, Medikor, Fonógyári munkás. Kisgyerekek.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-22, Duration: 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00010079
305-0-3:76/2
Interview with a Hungarian Refugee Couple from Transylvania
Interjú egy Erdélyből menekült magyar házaspárral
Zsolt Csalog talks with a couple illegally fleeing Transylvania. The vicinity of Nagyecsed. About nice families taking in 9 refugees. In the area of Nagyecsed 15 to 20 cross the border illegally every day, crossing the river during the night. Geszt, county Békés. The conditions of fleeing to Hungary, lack of food and freedom, hope for a better future for the children and for themselves. Handcuffing the refugees, sending them back to Romania tied up. Mock, contempt, humiliation.
Csalog Zsolt beszélget egy Romániából menekült, illegálisan átszökött házaspárral. Nagyecsed környéke. Jóravaló családokról, akik 9 menekültet fogadtak be. Nagyecsed környékén, ahol naponta 15-20 ember szökik át a határon, folyón éjjel szöktek. Geszt, Békés megye. A Magyarországra menekülés körülményei, élelmiszer hiány, szabadság hiány, szebb jövő reménye gyerekeiknek és maguknak. A menekültek megbilincselése, megkötözve, visszatoloncolása Romániába. Gúny, megvetés és megaláztatás.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-24, Duration: 1 hour 28 min.
Digital version available | HU_OSA_00010079
DVD-ROM #77
305-0-3:77/1
Interview with an Ethnic Hungarian Refugee from Transylvania
Interjú egy erdélyi magyar menekülttel
Zsolt Csalog talking with a Hungarian young man who fled from Romania.
Csalog Zsolt beszélget egy Romániából menekült magyar fiatalemberrel.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-30, Duration: 45 min.
Digital version available | HU_OSA_00010080
305-0-3:77/2
Interview with Ethnic Hungarian Refugees from Transylvania
Interjú erdélyi magyar menekültekkel
Zsolt Csalog talking with three Hungarian men who fled from Romania.
Csalog Zsolt beszélget három magyar Romániából menekült férfival.
Hungarian language, Date of production: 1988-12, Duration: 1 hour 10 min.
Digital version available | HU_OSA_00010080
DVD-ROM #78
305-0-3:78/1
Interview with András Révész. Part 4
Révész András interjú. 4. rész
Home of András Révész. Historical background of the elections in 1947. Membership of the Social Democratic Party, factions, workers' parties. Actions of the Bástya Street group to prevent merger.
Révész András lakása. Az 1947-es szeptemberi választások előzményei, a Szociáldemokrata Párt tagsága, összetétele, frakciók, munkáspártok, a Bástya utcai csoport tevékenysége a fúzió ellen.
Hungarian language, Date of production: 1989-01-12, Duration: 43 min.
Digital version available | HU_OSA_00010081
305-0-3:78/2
Interview with András Révész. Part 5
Révész András interjú. 5. rész
Home of András Révész. Révész' vision of the new Social Democratic Party in 1989.
Révész András lakása. Révész elképzelése az új szociáldemokrata pártról 1989-ben.
Hungarian language, Date of production: 1989-01-12, Duration: 11 min.
Digital version available | HU_OSA_00010081
305-0-3:78/3
Interview with Béla Király. Part 1
Király Béla interjú 1.
Vienna. Family, traditions. Studies at the military academy Ludovika. Military aspect of World War II and the Horthy regime. High ranking officers looked to the British and the Germans.
Bécs. Család, családi hagyományok. Tanulmányok a Ludovikán, a Honvéd Hadiakadémián. Király elsősorban katonaként idézi meg a II. világháborút, a Horthy-korszakot. A tisztikar angol és német orientációjáról.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-25, Duration: 1 hour 6 min.
Digital version available | HU_OSA_00010081
DVD-ROM #79
305-0-3:79/1
Interview with Béla Király. Part 2
Király Béla interjú 2.
Vienna. Roots of the Hungarian and German contacts. World War II. Takeover of power by Szálasi. As chief officer at Kőszeg, Király steps over to the Soviet side. Prisoner of war in Székesfehérvár and Focsani, escapes Soviet captivity. Joining the Hungarian Communist Party. Marrying the daughter of the brother of prime minister Gyula Gömbös, affect on his military career. Organizing the People's Army, war planned against Yugoslavia, Korean war.
Bécs. A magyar német kapcsolatok gyökerei, a második világháború. A Szálasi hatalomátvétel. Kőszeg dandárparancsnokaként átáll a szovjet csapatok oldalára. Hadifogság Székesfehérváron és Focsaniban, szökés a szovjet fogságból. Belépés a MKP-ba. Házasság Gömbös Gyula miniszterelnök öccsének leányával és következményei honvédségi pályafutásában. Hadseregszervezés: a Néphadsereg kialakítása, tervezett háború Jugoszlávia ellen, koreai háború.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-25, Duration: 1 hour 56 min.
Digital version available | HU_OSA_00010082
DVD-ROM #80
305-0-3:80/1
Interview with Bálint Magyar
Magyar Bálint interjú
Home of Bálint Magyar. Family, studies, military service, professional and political ambitions. Democratic opposition, role of samizdat periodical Beszélő. Network of Free Initiatives, Alliance of Free Democrats and their relationship with the Alliance of Young Democrats.
Magyar Bálint lakása. Család, tanulmányok, katonaság szerepe, szakmai, politikai ambíciók. A demokratikus ellenzékről, a szamizdat Beszélő szerepéről. A Szabad Kezdeményezések Hálózata és a Szabad Demokraták Szövetsége. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) kapcsolata.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-28, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010083
DVD-ROM #81
305-0-3:81/1
Interview with Bálint Magyar
Magyar Bálint interjú
Home of Bálint Magyar. Possible roles in the Alliance of Free Democrats. Political and professional life.
Magyar Bálint lakása. Milyen szerepet vállalna a Szabad Demokraták Szövetségében? Politikai, szakmai szerepek.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-28, Duration: 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010084
305-0-3:81/2
Interview with Gábor Fodor
Fodor Gábor interjú
Fodor's family background and his childhood. His road to becoming and member of the opposition. Schools, military service, university. His role in the Bibó Special College.
Származás, család, gyermekkor. Ellenzékivé válásának meghatározó mozzanatai, iskolák, katonaság, egyetem. A Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumbanban, Bibó Kollégium, betöltött szerepéről.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-08, Duration: 1 hour 32 min.
Digital version available | HU_OSA_00010084
DVD-ROM #82
305-0-3:82/1
Interview with Gábor Fodor
Fodor Gábor interjú
The relationship between the Alliance of Young Democrats and Bibó Special College, the foundation of the Alliance of Young Democrats, its relationship with the Communist Youth Organization. Fodor's responsibilities in organizing the Alliance of Young Democrats.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) és a Bibó Kollégium viszonya, a FIDESZ megalakulása, a FIDESZ és a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), Fodor feladatai a FIDESZ szervezésében.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-08, Duration: 1 hour 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00010085
305-0-3:82/2
Interview with László Lengyel. Part 1.
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. Family background, ties with Transylvania, his environment in the mid 1960s, the beat generation, leftist affiliation, university years.
Lengyel László lakása. Családi háttér, erdélyi kötődések, az 1960-as évek közege, beat-nemzedék, baloldali elkötelezettség, egyetemi évek.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-16, Duration: 42 min.
Digital version available | HU_OSA_00010085
DVD-ROM #83
305-0-3:83/1
Interview with László Lengyel. Part 1
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. Joining the Hungarian Socialist Workers' Party in 1973. Work, publications as an economist, critic of the socialist market economy, reform economists in the Monetary Research Institute, his writing Change and Reform.
Lengyel László lakása. Felvétele az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)-be 1973-ban, párttagsága. Közgazdaságtani munkái, publikációk, a szocialista piacgazdaság kritikája, reformközgazdászok a Pénzügykutatási Intézetben, a Fordulat és reform című tanulmány.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-16, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010077
DVD-ROM #84
305-0-3:84/1
Interview with László Lengyel. Part 1
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. The meeting at Monor and the first meeting at Lakitelek.
Lengyel László lakása. Lengyel a monori találkozóról és az első lakitelki találkozóról.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-16, Duration: 23 min. 48 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010078
305-0-3:84/2
Interview with László Lengyel. Part 2
Lengyel László interjú. 2. rész
Home of László Lengyel. The break between the rural and urban writers, failure of the second meeting at Monor. Bad functioning of opposition parties. The New March Front, Network of Free Initiatives, Hungarian Democratic Forum as mediators. His role as expert and politician. Possibility of creating an new party or becoming a parliamentary representative.
Lengyel László lakása. Népiesek és urbánusok szakítása, a második Monori találkozó meghiúsulása. Az ellenzéki pártok helyzete, működésük hiányosságai. Közvetítői szerepek: Új Márciusi Front, Hálózat, Demokrata Fórum. Szakértői és politikusi tevékenysége, pártalakítással, képviselőjelöltséggel kapcsolatos tervei.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-16, Duration: 1 hour 25 min.
Digital version available | HU_OSA_00010078
DVD-ROM #85
305-0-3:85/1
Interview with Csaba Varga. Part 1
Varga Csaba interjú. 1. rész
Home of Csaba Varga. Family background, schools, work places. Participation in the literary life, the Source Circle, rural writers in the 1970s.
Varga Csaba lakása. Bemutatkozás, származás, család, iskolák, munkahelyek. Részvétele az irodalmi életben, Forrás Kör, népi gondolat az 1970-es évek elején.
Hungarian language, Date of production: 1989-03, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010086
DVD-ROM #86
305-0-3:86/1
Interview with Csaba Varga. Part 1.
Varga Csaba interjú. 1. rész
Varga's membership in the Writers' Union. Literary and public life. Participation in and break with the Young Artists' Club. Ideas about a People's College, pilot village projects. Lakitelek, Hungarian Democratic Forum.
Tagsága az Írószövetségben. Irodalom és közélet. A Fiatal Művészek Klubja, eltávolítása az FMK-ból. Népfőiskolai elképzelések, falukísérletek. Lakitelek és a Magyar Demokrata Fórum (MDF).
Hungarian language, Date of production: 1989-03, Duration: 1 hour 5 min.
Digital version available | HU_OSA_00010087
305-0-3:86/2
Interview with Csaba Varga. Part 2
Varga Csaba interjú. 2. rész
Hungary's place in European integration, sovereignty, individual and collective liberties, welfare state. Foundation of the Hungarian People's Party, its ideology, membership and leadership. His political role, professional politician or writer and sociologist.
Magyarország lehetőségei az európai integrációban, integráció és szuverenitás, egyéni és kollektív szabadságjogok, jóléti állam. A Magyar Néppárt (MNP) megalakulása, ideológiája, tagság, vezetőség. Politikai szerepvállalás, profi politikusi szerep vagy az írói, szociológusi pálya alternatívái.
Hungarian language, Date of production: 1989-03, Duration: 56 min.
Digital version available | HU_OSA_00010087
DVD-ROM #87
305-0-3:87/1
Interview with Csaba Varga. Part 2.
Varga Csaba interjú. 2. rész
Home of Csaba Varga. His relationship with Imre Pozsgay. Founding the Hungarian People's Party. Breaking with the Hungarian Democratic Forum.
Varga Csaba lakása. Kapcsolata Pozsgay Imével. A Magyar Néppárt megalakítása, távolodása a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-től.
Hungarian language, Date of production: 1989-03, Duration: 16 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010088
305-0-3:87/2
Interview with Iván Bába. Part 1
Bába Iván interjú 1. rész
Home of Iván Bába. Family, Hungarian minority in Slovakia. 1968 and the Hungarian minority in Czechoslovakia. His place in the university and Eötvös College as a person coming from transborder Hungarian minority. Literary life, publishers. Working for Madách Publishing House in Bratislava. Censorship in Czech and Slovak publishers in the 1960s and 1970s.
Bába Iván lakása. Családi háttér, a Szlovákiában élő magyarság helyzete, kisebbségi sors, 1968 és a csehszlovákiai magyarság. A pesti bölcsészkar és az Eötvös Kollégium kisebbségi magyarként. Irodalmi élet, könyvkiadás, könyvkiadók. Munkájáról a pozsonyi Madách Könyvkiadóban. Cenzurális mechanizmusok a csehországi és szlovákiai könyvkiadásban az 1960-as és 1970-es években.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-10, Duration: 1 hour 40 min.
Digital version available | HU_OSA_00010088
DVD-ROM #88
305-0-3:88/1
Interview with Iván Bába. Part 2
Bába Iván interú. 2. rész
Home of Iván Bába. His vision of the reorganization of the Smallholders' Party. His opinion of the Alliance of Young Democrats.
Bába Iván lakása. Elképzelései a Kisgazdapárt újjászervezéséről. Véleménye a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ről.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00010089
305-0-3:88/2
Interview with Iván Bába. Part 1.
Bába Iván interjú. 1. rész
Home of Iván Bába. Moving to Hungary. Literary editor in the Hungarian Radio and periodical Nagyvilág. Fired from the Radio in 1982. Contacts with the democratic opposition from the late 1970s. His models included György Szabad, Miklós Vásárhelyi, István Kemény, Árpád Göncz. Translating for samizdat publications, contacts with Gábor Demszky. Joining the Danube Circle, conflicts within the Circle. Relationship between the Network of Free Initiatives and the Hungarian Democratic Forum. Lakitelek, István Csurka, the Social Contract and future of the Network of Free Initiatives. The foundation of the Alliance of Free Democrats, deficiencies of its program. Joining the Smallholders' Party.
Bába Iván lakása. Áttelepülés Magyarországra. Világirodalmi szerkesztőként a Magyar Rádióban és a Nagyvilágban. Kirúgása a rádióból 1982-ben. Kapcsolatai a demokratikus ellenzékkel az 1970-es évek végétől. Példaképek, tanárok, mesterek Szabad György, Vásárhelyi Miklós, Kemény István, Göncz Árpád. Szamizdat fordításai, kapcsolata Demszky Gáborral. A Duna Kör, konfliktusok a Duna Körön belül. a Szabad Kezdeményezések Hálózata és a Magyar Demokrata Fórum (MDF) viszonya, Lakitelekről és Csurka Istvánról, a Társadalmi Szerződésről, a Hálózat továbbműködtetéséről. A Szabad Demokraták Szövetsége megalakulásáról, programjának hiányosságairól. Miért lépett be a Kisgazdapártba?
Hungarian language, Date of production: 1989-04-10, Duration: 1 hour 24 min.
Digital version available | HU_OSA_00010089
DVD-ROM #89
305-0-3:89/1
Interview with Viktor Orbán
Orbán Viktor interjú
The venue of the interview is the István Bibó Special College. Orbán's childhood in Alcsút and Felcsút, about the life and work of Orbán's grandparent and parents. Physical abuse by his father, his father's membership in the Hungarian Socialist Workers' Party. The stone pit in Gánt. Political traditions within the family. His friends in the secondary school in Székesfehérvár include Lajos Simicska and Róbert Hermann. Joined the Communist Youth Organization, football. Conflicts while doing his military service in Zalaegerszeg. University years, views on lawyer education, special college on Budaörsi Road. Founding the Alliance of Young Democrats. Contacts with youth organizations, opinion on Ferenc Gyurcsány, the Alliance of Free Democrats and the Hungarian Democratic Forum. The interview was conducted by sociologist Gábor Vági and István Jávor.
Helyszín a Bibó István Szakkollégium. Szociológiai mélyinterjú. Gyermekkoráról Alcsúton és Felcsúton, nagyszülők, szülők életpályája. Apjával való viszonya, verés, bántalmazás elszenvedése. Apja párttagsága a Magyar Szocialista Munkáspártban MSZMP, a gánti kőbánya. Politikai hagyományok a családban. Baráti társasága a székesfehérvári gimnáziumban, Simicska, Hermann Róbert, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) tagság, viszonya a focihoz. Konfliktusai a hadseregben Zalaegerszegen. Egyetemi évek, viszonya a jogászképzéshez, a Budaörsi úti szakkkollégium. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalakulása. A kulcsember Kövér László. Kapcsolata az ifjúsági szervezetekkel, véleménye Gyurcsány Ferencről, a Szabad Demokraták Szövetségéről és a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-ről. Az interjút készítette Vági Gábor és Jávor István.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-11, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010090
DVD-ROM #90
305-0-3:90/1
Interview with Viktor Orbán
Orbán Viktor interjú
His role in the Alliance of Young Democrats. His speech on March 15, 1989.
Szerepe a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ben. Az 1989. március 15-ei beszédéről.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-11, Duration: 12 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010091
305-0-3:90/2
Interview with Dénes Csengey. Part 1
Csengey Dénes interjú. 1. rész
Introducing himself, politics and childhood experience in Szekszárd. Readings. In Budapest in the early 1970s, gang membership. Television quiz show Who Knows What and János Komlós. Friends in Szekszárd. In military service he alienated himself from the situation.
Bemutatkozás, politika a gyermekkori élmények mögött, gyermekkor Szekszárdon, olvasmányok. Az 1970-es évek eleje Budapesten, galeri tagság, A Ki mit tud című vetélkedő és Komlós János. Társasága Szekszárdon. Viszonya a katonasághoz.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-30, Duration: 1 hour 47 min.
Digital version available | HU_OSA_00010091
DVD-ROM #91
305-0-3:91/1
Interview with Dénes Csengey. Part 2
Csengey Dénes interjú 2. rész
His readings including László Németh and Sándor Csoóri and cultural affiliation influencing his political direction. The political differences in the programs of the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats.
Az olvasmányélmények, Németh László, Csoóri, a kulturális vonzódások szerepe politikai irányválasztásában. Politikai különbözőségek a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) programjában.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-30, Duration: 42 min.
Digital version available | HU_OSA_00010092
305-0-3:91/2
Interview with Dénes Csengey. Part 1
Csengey Dénes interjú. 1. rész
Working as a people's educator in Hajdúböszörmény, university years in Debrecen. Taught by András Görömbei. Joining the Communist Youth Organization, friendship with István Elek. Writing for periodicals Alföld, Mozgó Világ, Valóság. His relationship with Sándor Csoóri and György Konrád. President of the Attila József Circle.
Népművelőként Hajdúböszörményben, egyetemi korszak Debrecenben. Görömbei András szemináriumai, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) élet, barátság Elek Istvánnal. Rendszeres publikációk az Alföldben, Mozgó Világban, Valóságban. Csoóri Sándorhoz és Konrád Györgyhöz fűződő kapcsolatáról. József Attila Kör (JAK), elnökség.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-30, Duration: 1 hour 18 min.
Digital version available | HU_OSA_00010092
DVD-ROM #92
305-0-3:92/1
Interview with Dénes Csengey. Part 2.
Csengey Dénes interjú. 2. rész
Roles as a politician and a writer. Political prospects. Need to convene a Constituent National Assembly. Election system.
Szerepváltások, miért lett íróból politikus. Hogy érzi magát a politikusi szerepkörben? Politikai perspektívák. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásának szükségességéről, a választási rendszerről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-30, Duration: 1 hour 12 min.
Digital version available | HU_OSA_00010093
305-0-3:92/2
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. First contacts with psychoanalysis and psychoanalysts. Studies in Switzerland.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Megismerkedése a pszichoanalízissel. Tanulmányai Svájcban, kapcsolatai analitikusokkal.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 47 min.
Digital version available | HU_OSA_00010093
DVD-ROM #93
305-0-3:93/1
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. Narcissism and Christianity. Anti-Semitism, Jewishness. The Lacanist movement and Freudism. Sándor Ferenczi and Freud.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Gondolatok a nárcizmusról. Kereszténység és nárcizmus. Antiszemitizmus, zsidóság és nárcizmus. A lacanista mozgalom és a freudizmus. Ferenczi Sándor és Freud.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010094
DVD-ROM #94
305-0-3:94/1
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. Who can become a psychoanalyst. The dangers of analysis.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Kiből lehet analitikus. Az analízis veszélyeiről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 16 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010095
305-0-3:94/2
Interview with Miklós Molnár
Molnár Miklós interjú
Paris. The interviewer is János M. Rainer. Molnár was a communist journalist and critic for newspaper Szabad Nép and Irodalmi Újság. The political turn in 1953 introduced with Imre Nagy's speech in the Parliament. The role of Béla Illés, the rural and urban writers' conflict was fuelled from the top leadership. The Miklós Vásárhelyi and Imre Nagy group.
Párizs. Az interjút Rainer M. János készítette. Kommunista újságíróként, kritikusként a Szabad Népnél. A sztálinista Irodalmi Ujság, irodalompolitika, az 1953-as júniusi fordulat, Nagy Imre parlamenti beszéde, Illés Béla szerepéről, a felülről szított urbánus népi ellentét. 1955-ös leváltásának előzményei, Aczél Tamás Tovább a júniusi úton című cikke, Benjámin László Köznapi dolgok igézete című verse. Vásárhelyi Miklós és a Nagy Imre csoport.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-26, Duration: 1 hour 44 min.
Digital version available | HU_OSA_00010095
DVD-ROM #95
305-0-3:95/1
Interview with Miklós Molnár
Molnár Miklós interjú
Paris. The interviewer is János M. Rainer. Writers' and artists' memorandum in October 1955. The readers of Irodalmi Újság.
Párizs. Az interjút Rainer M. János készítette. Az írók és művészek memoranduma 1955. októberében. Az Irodalmi Ujság olvasótáboráról.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-26, Duration: 12 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010096
305-0-3:95/2
Visit at Ernő Nagy's
Látogatás Nagy Ernőnél
Giromagny, printing house. Irodalmi Újság in the Hungarian emigration in the West. Founding a printing house. Footage of printing the last issue of the newspaper. Ernő Nagy's daughter on the printing. Tibor Méray talks about the last issue of Irodalmi Újság. His connection to the paper in Budapest in the 1950s.
Giromagny, nyomda. Az Irodalmi Ujság a nyugati magyar emigrációban. Nagy Ernő az Irodalmi Ujságról, a nyomdaalapításról, az Irodalmi Ujság és az IU könyveinek előállításáról. Felvételek a nyomdai munkákról, az utolsó lapszám készítéséről. Nagy Ernő lánya a nyomdai munkálatokról. A harcunkat megharcoltuk, Méray Tibor az Irodalmi Ujság utolsó lapszámáról, a kiadás szüneteltetéséről. Kapcsolata a magyarországi lappal az 1950-es években.
Hungarian language, Date of production: 1989-06, Duration: 1 hour 7 min.
Digital version available | HU_OSA_00010096
305-0-3:95/3
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. The couple first met in Heidelberg. Their house in Kew, life in London, Radio Free Europe, Szabó's reaction to the events of 1968, friendship with László Cs. Szabó, András Révai, social life.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Megismerkedésük Heidelbergben, a kew-i ház és a londoni élet, a Szabad Európa Rádió (SZER), hogy reagált Szabó Zoltán az 1968-as folyamatokra, barátságok, Cs. Szabó Lászó, Révai András, társasági élet.
Hungarian language, Date of production: 1989-09, Duration: 39 min.
Digital version available | HU_OSA_00010096
DVD-ROM #96
305-0-3:96/1
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. Friends, connections, disillusion. Ignotus, Mihály Károlyi, Péter Veres, Miklós Krassó, Gyula Illyés. Gyula Borbándi, István Kemény, refugees of 1956, lack of intellectual life, isolation. Moving from London to Bretagne. Periodical Új Látóhatár, Gábor Bikich. Tibor Méray and Irodalmi Újság. The book entitled Ancestors and Partners. The national Issue.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Barátságok, kapcsolatok, csalódások. Ignotus, Károlyi Mihály, Veres Péter, Krassó Miklós, Illyés Gyula. Borbándi Gyula, Kemény István, az 1956-os emigránsok, a szellemi élet hiánya, izoláltság. Költözés Londonból Bretagne-ba. Az Új Látóhatár és Bikich Gábor. Méray Tibor és az Irodalmi Ujság. Az Ősök és társak című köny. A nemzeti kérdésről.
Hungarian language, Date of production: 1989-09, Duration: 1 hour 25 min.
Digital version available | HU_OSA_00010097
305-0-3:96/2
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. Her family, roots, relationship with the Hungarian people. Argentina. Ágnes, Zoltán Szabó's daughter.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Szekeres Zsuzsa családjáról, gyökereiről, magyarsághoz való viszonyáról, Argentináról. Szabó Zoltán lánya, Ágnes.
Hungarian language, Date of production: 1989-09, Duration: 33 min.
Digital version available | HU_OSA_00010097
DVD-ROM #97
305-0-3:97/1
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 1
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 1 rész
Munich, the building of Radio Free Europe. The interviewer is Endre Hann. First contacts with the opposition in Hungary. The operation of Radio Free Europe, technology, program policy, editors' guidelines. The Hungarian Socialist Workers' Party and the Radio Free Europe. The role of Radio Free Europe in the regime change. Still images from Kasza's archives and documents. The studios. From 1:18 to 1:28 István Román in the program World News. Kasza's home, he cooks. Why he left Hungary. Family background, Church-run secondary school, his mother's imprisonment. His views on politics and the Radio Free Europe.
München, a Szabad Európa Rádió (SZER)épülete, a riporter Hann Endre. Az első kapcsolatfelvétel a magyarországi ellenzékkel. Hogy működik a SZER, technikai feltételek, műsorpolitika, szerkesztési irányelvek. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a SZER. A SZER szerepe a rendszerváltás folyamatában. Vágóképek Kasza archívumáról, dokumentumairól. Stúdiók. 1:18-1:28 között Román István a Világhiradóban. Kasza László otthona. Kasza László főz. Miért menekült el Magyarországról? Családi miliő, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, édesanyja bebörtönzése, politikafelfogásáról, a SZER-ről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-07, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010098
DVD-ROM #98
305-0-3:98/1
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 1.
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 1 rész
Munich. Kasza's home. The interviewer is Endre Hann. Kasza's first contact with Radio Free Europe. Radio Free Europe in the 1950s. Professional deficiency. Political orientations within Radio Free Europe. Contacts with the democratic opposition, protests by the American emigration.
München. Kasza László lakása. Riporter Hann Endre. A Szabad Európa Rádió (SZER)-hez kerülése. A SZER az ötvenes években. Szakmai hiányosságok. Politikai irányzatok SZER-en belül. Kapcsolatok a demokratikus ellenzékkel, az amerikai emigráció tiltakozása.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-07, Duration: 1 hour 4 min.
Digital version available | HU_OSA_00010099
305-0-3:98/2
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 2
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 2 rész
Munich. Kasza's home. The situation of the Hungarian program within Radio Free Europe, lack of cooperation with other national desks. Prospects, possible liquidation. His impressions and experience of Hungary. Photos from his youth.
München. Kasza László lakása. A magyar adás helyzete a Szabad Európa Rádió (SZER)-en belül, az együttműködés hiánya a többi osztállyal. Perspektívák, a felszámolás lehetősége. Benyomások, élmények Magyarországról. Fiatalkori fotók.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-07, Duration: 56 min.
Digital version available | HU_OSA_00010099
DVD-ROM #99
305-0-3:99/1
The Operation of Radio Free Europe. Interview with László László and Géza Ekecs
A Szabad Európa Rádió SZER működése, László László, Cseke László interjú
Munich. Showing the building and environment of Radio Free Europe including entrance, exit, tennis court, reception, storage area, message wall. László Cseke explains the operation of the central news section then gives a tour in the archives and disc library. The monitoring section. László László on the Hungarian interception section. Cseke at work. His assuming a pseudonym, emigration, working for the Radio Free Europe. The original name was Géza Ekecs.
München. A Szabad Európa Rádió (SZER) és környezetének bemutatása, bejárat, kijárat, teiniszpálya, épület, porta, faliújság, raktár. A központi hírosztály működését bemutatja Cseke László, majd körbevezet az archívumban és a lemeztárban. A monitoringrészleg. A magyar lehallgató részlegről László László. A mechanikai központ működéséről Cseke László. Cseke László munka közben, hírszerkesztés. Cseke László névváltásáról, emigrálásáról, a rádiónál betöltött szerepéről. Eredeti neve Ekecs Géza volt.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-09, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010100
DVD-ROM #100
305-0-3:100/1
Interview with László Cseke, Tibor Kovácsy, Barna Büky. Radio Free Europe
Cseke László, Kovácsy Tibor, Büky Barna interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Interview with László Cseke on Radio Free Europe and the Central Intelligence Agency, 1956, emigration to Paris and to Munich. His current job and other sections in Radio Free Europe. Imre Basilides reads news. Tibor Kovácsy on news editing. Barna Büky, who works under the pseudonym János Vadász, deputy director of the Hungarian desk talks about debates on program policy, competition, independence and goals.
Beszélgetés Cseke Lászlóval a szabadban, a Szabad Európa Rádió (SZER) épülete mellett. A SZER és a CIA. A SZER és 1956. A párizsi emigrációról. A müncheni élet, család. Munkái jelenleg, olvasószerkesztő, Forgószínpad, zenei műsorok. A SZER perspektíváiról. SZER – névtáblák, társosztályok vezetőinek megbeszélése, Basilides Barna híreket olvas. Kovácsy Tibor a hírek sorrendjéről, hírszerkesztési alapelvekről. Büky Barna, álnevén Vadász János, a Magyar Osztály igazgatóhelyettese műsorpolitikai vitákról, versenyképességről, függetlenségről, a SZER célkitűzéseiről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-09, Duration: 1 hour 50 min.
Digital version available | HU_OSA_00010101
DVD-ROM #101
305-0-3:101/1
Interview with Barna Büky and László Ribánszky. Radio Free Europe
Büky Barna, Ribánszky László interjú Szabad Európa Rádió SZER
Barna Büky on the role of Radio Free Europe in 1956, works councils, operation and program structure of Radio Free Europe. Interview with director of the Hungarian desk László Ribánszky, who works under the pseudonym Szaniszló Lengyel on changes in Hungary, independence of Radio Free Europe. Cooperation with other desks, tensions, competition.
Büky Barna a Szabad Európa Rádió (SZER) 1956-os szerepéről, üzemi tanácsról, a SZER működéséről, műsorszerkezetről. Beszélgetés Ribánszky Lászlóval, Lengyel Szaniszló, a SZER Magyar Osztályának igazgatójával. A magyarországi változásokról, a SZER függetlenségéről. Szakmai együttműködés a SZER többi osztályával, vezetői munkájáról, az osztályon belüli feszültségekről, versenyképességről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-09, Duration: 1 hour 6 min.
Digital version available | HU_OSA_00010102
305-0-3:101/2
Interview with László Kasza. Radio Free Europe
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Home of László Kasza. The situation of the Hungarian desk within Radio Free Europe, lack of cooperation with the other desks. Prospects, potential liquidation. Impressions and experience of Hungary. Photos from youth.
München. Kasza László lakása. A magyar adás helyzete a Szabad Európa Rádió (SZER)-en belül, az együttműködés hiánya a többi osztállyal. Perspektívák, a felszámolás lehetősége. Benyomások, élmények Magyarországról. Fiatalkori fotók.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-07, Duration: 53 min.
Digital version available | HU_OSA_00010102
DVD-ROM #102
305-0-3:102/1
Interview with László Ribánszky. Radio Free Europe.
Ribánszky László interjú. Szabad Európa Rádió SZER
László Ribánszky on ethical guidelines, the issue of Transylvania, BBC. Radio Free Europe's potential role in the Hungarian elections campaign via an ultra short wave broadcast. His studies in Budapest and London, interest in aikido and Eastern Asia. Telephone conversations with Zoltán Szép. Tutorial for secondary school final exams. Róbert Ribánszki on János Kádár. Júlia Lángh working. László Kasza's report from Budapest, Miklós Németh's new government, press conference. Barna Büky's commentary on Gyula Horn. Zoltán Szép interviews Róbert Ribánszki about the Ferenc Münnich Society. Staff meeting with Barna Büky, Tamás Fóti, Magda Bokodi, Sándor Gergelyfy, Júlia Lángh.
Ribánszky László az etikai alapelvekről, az erdélyi kérdésről, BBC-ről. Lehet-e szerepe a Szabad Európa Rádió (SZER)-nek a magyarországi választási kampányban? A SZER ultrarövid-hullámú, azaz URH rádióadásának lehetősége Magyarországon. Tanulmányai Budapesten és Londonban. Az aikido és Kelet-Ázsia iránti vonzalma. Szép Zoltán telefonbeszélgetései. Az érettségi tételek beolvasásának cáfolata. Ribánszki Róbert Kádárról. Lángh Júlia munka közben. Kasza László tudósítása Budapestről. Németh Miklós kormányátalakítása, sajtókonferencia. Lángh Júlia Glatz Ferencet kérdezi az oktatáspolitikáról. Büky Barna kommentárja Horn Gyuláról. Szép Zoltán Ribánszki Róbertet a Münnich Ferenc Társaságról kérdezi. Szerkesztőségi értekezlet. Büky Barna, Fóti Tamás, Bokodi Magda, Gergelyfy Sándor, Lángh Júlia.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-10, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010103
DVD-ROM #103
305-0-3:103/1
Interview with István Lovas. Radio Free Europe
Lovas István interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich, Radio Free Europe. Lovas' first contacts with the Hungarian Radio, Radio Free Europe guidelines, journalists' ethical code, his own political philosophy and journalist practice, prison, life after emigration in 1976. His series Prohibited Books.
München. Szabad Európa Rádió (SZER). Beszélgetés Lovas Istvánnal. Az első kapcsolat a Magyar Rádióval, a SZER irányvonaláról, újságíró etikáról, saját politikai filozófiájáról és újságírói gyakorlatáról, börtönbüntetéséről, 1976-os emigrálása utáni életéről. A Tiltott könyvek című sorozatáról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-09, Duration: 47 min.
Digital version available | HU_OSA_00010104
305-0-3:103/2
Interview with Tibor Kovácsy and Zoltán Zsille. Radio Free Europe
Kovácsy Tibor, Zsille Zoltán interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich, Radio Free Europe. Tibor Kovácsy talks about his work, censorship, lack of creative community, reasons of his emigration. Zoltán Zsille on forgotten achievements of György Krassó.
München. Szabad Európa Rádió (SZER). Beszélgetés Kovácsy Tiborral munkájáról, cenzúráról, alkotó közösség hiányáról, emigrálásának okairól. Zsille Zoltán az elfelejtett teljesítményekről; Krassó György.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 1 hour 13 min.
Digital version available | HU_OSA_00010104
DVD-ROM #104
305-0-3:104/1
Interview with Zoltán Zsille and János Antal. Radio Free Europe
Zsille Zoltán, Antal János interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Zoltán Zsille's home. Zoltán Zsille on objectivity, loyalty, emigration, his own radio programs. Bibó Press. The role of Radio Free Europe in the strengthening of the democratic opposition. The influence of American foreign policy on the work of Radio Free Europe. Censorship in Radio Free Europe. Heated dispute between Zoltán Zsille, crew of Black Box and János Antal on the objectivity of Black Box. János Antal's emigration because of losing his job and family issues. His thoughts on he tasks of Radio Free Europe and the independence of journalists.
München. Zsille Zoltán lakása. Zsille Zoltán tárgyilagosságról, lojalitásról, emigrációról, műsorairól, A munka világa című, Magyar kérdés című műsorok. A Bibó-Press. A Szabad Európa Rádió (SZER) szerepe a demokratikus ellenzék megerősödésében. Az amerikai külpolitika hatása a SZER működésére. Cenzúra a SZER-ben. Élénk vita a Fekete Doboz munkatársai és Zsille, valamint Antal János között a Fekete Doboz objektivításáról. Antal János emigrációjának okairól, kirúgása népművelői állásából, családi viszonyok. Mit gondol a SZER feladatairól, újságírói függetlenségéről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 1 hour 52 min.
Digital version available | HU_OSA_00010105
DVD-ROM #105
305-0-3:105/1
Interview with Zoltán Zsille and János Antal. Radio Free Europe
Zsille Zoltán, Antal János interjú Szabad Európa Rádió SZER
Zoltán Zsille and János Antal on the freedom of information. The information policy of the American leadership of Radio Free Europe. Representation of the minority.
Zsille Zoltán és Antal János a szabad tájékoztatás lehetőségeiről és a Szabad Európa Rádió (SZER) amerikai vezetőségének tájékoztatási politikájáról. A kisebbségek képviselete.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 23 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010106
305-0-3:105/2
Interview with Sándor Gergelyfy. Radio Free Europe
Gergelyfy Sándor interjú Szabad Európa Rádió SZER
Establishing Radio Free Europe, principles, political diversity. Emigration, his past as a social democrat, journalist career. The rollback policy in Radio Free Europe. His opinion on the regime change. Radio Free Europe and 1956. His lecture series The History of Political Thinking.
A Szabad Európa Rádió (SZER) alapítása, alapelvek, politikai sokszínűség. Emigráció, szociáldemokrata múlt, újságírói pályafutás.A rollback politika érvényesülése a SZER-ben. Véleménye a rendszerváltásról. Az 1956-os forradalom és a SZER. A politikai gondolkodás története című előadássorozatáról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 1 hour 6 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010106
305-0-3:105/3
Interview with Barna Büky. Radio Free Europe
Büky Barna interjú Szabad Európa Rádió SZER
His joining Radio Free Europe. Family background, imprisonment of his father, solidarity in the Rákosi era, his political ideas as a teenager.
Kapcsolatba kerülése a Szabad Európa Rádió (SZER)-rel. Családi háttér, apja bebörtönzése, szolidarítás a Rákosi korszakban, a kamaszkor politikai ideái.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 31 min.
Digital version available | HU_OSA_00010106
DVD-ROM #106
305-0-3:106/1
Interview with Barna Büky. Radio Free Europe
Büky Barna interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Büky's vision on the future market, capitalist economy of Hungary. Political and economic terms of foreign loans, debts, social problems. The Hungarian Socialist Workers' Party, safeguarding its power in the new era.
Milyen gazdasági berendezkedést képzel el Magyarországon? Piacgazdaság, kapitalizmus. A külföldi hitelek politikai és gazdasági feltételei, adósságrendezés, szociális problémák kezelése. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a hatalomátmentés.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 25 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010107
305-0-3:106/2
Interview with Ferenc Török
Török Ferenc interjú
Munich. Home of Ferenc Török and his wife, Márta. Ferenc Török talks about his life, emigration, relationships, Radio Free Europe, Kádár regime, democracy, market economy.
München. Török Ferenc és felesége, Márta lakása. Török Ferenc emigráns mesél életéről, kapcsolatairól, Szabad Európa Rádió (SZER)-ről, Kádár rendszerről, demokráciáról, piacgazdaságról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 42 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010107
305-0-3:106/3
Interview with Miklós Frank. Radio Free Europe
Frank Miklós Interjú Szabad Európa Rádió SZER
Father Miklós' clerical career, International Charity. Taking care of émigré Hungarians. Oecumenical and clerical programs. Still images of a map of Hungary, corridor in Radio Free Europe, studio booking sheets, Hungarian News with Júlia Láng.
Miklós atya papi pályafutása, Nemzetközi Karitász. Az emigráns magyarok lelki gondozásáról. Ökumenikus műsorok, egyházi műsorok. Vágóképek, Magyarország térkép, Szabad Európa Rádió (SZER) folyosó, stúdióbeosztások, Magyar Hiradó felvétel Láng Júliával.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 24 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010107
305-0-3:106/4
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Lángh Júlia interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Júlia Lángh bicycling to Radio Free Europe. The need for change in Radio Free Europe.
Lángh Júlia kerékpározik a Szabad Európa Rádió (SZER)-be. Lángh Júlia a változtatás szükségességéről a SZER-ben.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 20 min.
Digital version available | HU_OSA_00010107
DVD-ROM #107
305-0-3:107/1
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Lángh Júlia interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Júlia Láng's home. Her life as an émigré and before, home raids, arrest of György Konrád, her passport withdrawn. Teaching in a secondary school in the outskirts of Budapest, book reviews for Radio Kossuth, from where she was fired. Emigration to Paris, French citizenship, working for Radio Free Europe under the pseudonym Anna Hajdu. Her programs in Munich. Plans for a Radio Free Europe office in Budapest.
München. Lángh Júlia lakása. Emigráns élete és előzményei, házkutatások, Konrád György letartóztatása, útlevéltilalom. Tanárként a kispesti Landler Gimnáziumban, könyvajánlók a Kossuth Rádióban, kitiltása a rádióból. Párizs, francia állampolgárság, Szabad Európa Rádió (SZER) tudósító Hajdú Annaként. Műsorai Münchenben. Forgószínpad, Kiváncsi mikrofon, Periszkóp, Hallgatók fóruma, Magyar híradó. SZER Iroda terve Budapesten.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010108
DVD-ROM #108
305-0-3:108/1
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Láng Júlia interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Júlia Láng's home. Chatting about cats.
München. Lángh Júlia lakása. Csevegés macskákról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 4 min.
Digital version available | HU_OSA_00010109
305-0-3:108/2
Interview with Tamás Fóti. Radio Free Europe
Fóti Tamás interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Tamás Fóti's home. His opinion on Radio Free Europe as audience before his emigration in 1980. His years in Hungary, sociology, opposition, samizdat. Émigré in the Netherlands, Kelemen Mikes Circle, correspondent for Radio Free Europe. Working as editor from 1987 in Munich. Censorship by the editors. Visiting Hungary, attempt at enrolling him as agent. On István Lovas, Zoltán Zsille and László Ribánszky.
München. Fóti Tamás lakása. Véleménye a Szabad Európa Rádió (SZER)-ről hallgatóként az 1980-as emigrálása előtt. Otthoni évek, szociológia, ellenzék, szamizdat. Emigráns lét Hollandiában, Mikes Kelemen Kör, tudósítások a SZER-nek. 1987-től szerkesztőként Münchenben. Az okézó szerkesztők. Látogatás Magyarországra, ügynöki beszervezési kísérlet. Lovas Istvánról, Zsille Zoltánról, Ribánszky Lászlóról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 1 hour 56 min.
Digital version available | HU_OSA_00010109
DVD-ROM #109
305-0-3:109/1
Interview with Zoltán Zsille. Radio Free Europe
Zsille Zoltán interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Zoltán Zsille's home. Being a sociologist in Vienna. Bibó Press, Independent Forum, the Tibor Pákh case. His relationship with János Kis, Ferenc Kőszeg. His writing was banned from the Bibó memorial book. How he came to work for Radio Free Europe in Munich.
München. Zsille Zoltán lakása. Szociológusként Bécsben. Bibó-Press, Független fórum, Pákh Tibor ügy. Kapcsolata Kis Jánossal, Kőszeg Ferenccel, kicenzúrázása a Bibó-emlékkönyvből. A Bibó-Press és a Szabad Európa Rádió (SZER). Hogy lett a müncheni SZER munkatársa.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 1 hour 7 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010110
DVD-ROM #110
305-0-3:110/1
Interview with Zoltán Zsille. Radio Free Europe
Zsille Zoltán interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. The quality of Radio Free Europe broadcasts, relationship with the audience. Chances of the regime change. A Radio Free Europe office in Budapest. About Sándor Csoóri.
München. A Szabad Európa Rádió (SZER) színvonala, kapcsolat a hallgatókkal. A rendszerváltás esélyeiről. A budapesti SZER irodáról. Csoóri Sándorról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 50 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010111
305-0-3:110/2
The Headquarters of the Hungarian Democratic Forum in Ó Street, Budapest
Magyar Demokrata Fórum MDF székház Budapest, Ó utca
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum in the barracks at 8-10, Ó Street. Briefing of the organizers on the re-burial of Imre Nagy on June 16. The head of the organizer group is Csaba Olajos. Other organizers include Sándor Lezsák and György Csóti.
Magyar Demokrata Fórum (MDF) központ, Ó utca 8-10 barakk épület. Az MDF rendezőgárda szervezőinek eligazítása a június 16-i rendezvényre, Nagy Imre újratemetése. A rendezőgárda vezetője Olajos Csaba. A részt vevő szervezők közt feltűnik Lezsák Sándor és Csóti György.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-30, Duration: 31 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010111
305-0-3:110/3
Carving Wooden Grave Posts
Kopjafa faragás

Inconnu art group is carving wooden grave posts in open air to be placed to commemorate the martyrs of 1956. The group includes Róbert Pálinkás Szűts, András Koczhog, Tamás Molnár, Tibor Philipp. The Hungarian Television is shooting too with reporter János Fodor.

Kopjafakészítés a szabadban az 1956-os mártírok emlékére. Faragás közben Pálinkás Szűts Róbert, Koczhog András, Molnár Tamás, Philipp Tibor, Inconnu. A helyszínen a Magyar Televízió is forgat, riporter Fodor János.

Hungarian language, Date of production: 1989-06, Duration: 18 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010111
DVD-ROM #111
305-0-3:111/1
Interview with Cord Meyer. Radio Free Europe
Cord Meyer interjú Szabad Európa Rádió SZER
One time director of CIA Cord Meyer talks about the role of CIA in Radio Free Europe.
Cord Meyer, volt CIA igazgató. A CIA szerepe a Szabad Európa Rádió (SZER)-nél.
English language, Date of production: 1996-06-09, Duration: 1 hour 16 min. 28 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010149
305-0-3:111/2
Interview with Eugene Pell. Radio Free Europe
Eugene Pell interjú. Szabad Európa Rádió SZER
President of Radio Free Europe/Radio Liberty between 1986 and 1993.
Eugene Pell, a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió elnöke 1986 és 1993 között.
English language, Date of production: 1996-06-10, Duration: 39 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010149
DVD-ROM #112
305-0-3:112/1
People's Patriotic Front
Hazafias Népfront
Office of the People's Patriotic Front. Handing over the signatures on the petition to call back Parliamentary representative Sándor Dauda. Counting the signed sheets, writing up a receipt form. Interview with Ákos László Németh, member of the Alliance of Young Democrats about the experience of collecting signatures. An elderly women asks about the candidate of the Smallholders' Party. Bea Balázs from the Hungarian Radio and János Dési from daily Magyar Nemzet are in the office.
a Hazafias Népfront helyisége. Dauda Sándor országgyűlési képviselő, 45.számú választókörzet Zugló, a visszahívásáért gyűjtött aláírások átadása. Az átadott aláírásgyűjtő ívek megszámolása, elismervény készítése. Interjú Németh László Ákossal, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ); az aláírásgyűjtés tapasztalatairól. Egy idős hölgy a Kisgazdapárt jelöltjéről érdeklődik. A helyszínen a Magyar Rádió riportere, Balázs Bea és Dési János a Magyar Nemzettől.
Hungarian language, Date of production: 1989-01, Duration: 21 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010113
305-0-3:112/2
The Construction Site of the Dam System on the Danube. 1989
Bős-Nagymarosi vízlépcső építési terület 1989.
The construction site. On behalf of the demanders of a referendum, László Vit wants to inspect the construction. Chief engineer Tibor Honvéd denies permission. He informs Vit on planned explosions and gives data on the construction.
Vízlépcső építési terület. Vit László, a népszavazást követelők csoportja nevében az építkezést szeretné megtekinteni. Honvéd Tibor létesítményi főmérnök megtagadja a kérést, a munkaterület engedély nélkül nem látogatható. Honvéd Tibor tájékoztat a robbantási munkálatokról, adatok az építkezésről.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-01, Duration: 43 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010113
305-0-3:112/3
Interview with Eugene Pell. Radio Free Europe
Eugene Pell interjú Szabad Európa Rádió SZER
President of Radio Free Europe/Radio Liberty.
Eugene Pell, a Szabad Európa Rádió (SZER) elnöke.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 15 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010113
305-0-3:112/4
Collecting Signatures Against the Water Dam. Parliament
Bős-Nagymarosi vízlépcső építése elleni aláírásgyűjtés. Parlament
Parliament. Handing out signature sheets for the petition to suspend the construction of the Gabčíkovo - Nagymaros dams and holding a referendum. István Stadinger, Speaker of the Parliament receives László Vit, András Szekfű and László Szekeres, the delegation of the Danube movement. The press is represented by János Fodor, Hungarian Television, Henrik Havas, Hungarian Radio. Footage of the signature sheets. Announcement: a warning demonstration will be held on March 6 in front of the Ministry of Environment. The delegation evaluates Stadinger's behaviour in front of the Parliament and discusses the agenda.
Parlament. Aláírásgyűjtő ívek átadása a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének felfüggesztéséről és a népszavazás kiírásáról. Az Országgyűlés elnöke, Stadinger István fogadja a Duna-mozgalom küldöttségét, Vit László, Szekfű András és Szekeres László. A sajtó képviseletében Fodor János MTV és Havas Henrik Magyar Rádió. Felvételek az aláírásgyűjtő ívekről. Bejelentés: március 6-án figyelmeztető tüntetés a Környezetvédelmi Minisztérium előtt. A Parlament épülete előtt Vit Lászlóék Stadinger magatartását értékelik, ügyrendi kérdésekről vitatkoznak.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-27, Duration: 28 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010113
305-0-3:112/5
Collecting Signatures for the Petition for a Referendum on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Aláírásgyűjtés a Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen
Collecting signatures in the underground pass at Marx Square. Demanding a referendum.
Marx téri aluljáró. Aláírásgyűjtés. Népszavazást Bős-Nagymaros ügyében.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-07, Duration: 10 min. 54 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010113
DVD-ROM #113
305-0-3:113/1
The Construction Site of the Dam System on the Danube
Bős-Nagymarosi vízlépcső építési terület
The construction site. Chief engineer Tibor Honvéd answers the questions by environmentalists. Chances of stopping the construction of the barrage. Still inserts of the construction and the site of the explosions.
Vízlépcső, építési terület. Honvéd Tibor létesítményi főmérnök válaszol a környezetvédők kérdéseire. A Bős-nagymarosi építkezés leállításának esélyei. Vágóképek az építkezésről, a robbantási területről.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-01, Duration: 21 min. 49 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010114
305-0-3:113/2
The Alliance of Free Democrats about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ a Bős-Nagymarosi vízierőműről
Jurta Theater. The debate forum of the Alliance of Free Democrats on the barrage at Nagymaros and the Vienna-Budapest world expo. Chair: István Szent-Iványi. Guests and speakers: János Ladányi, Béla Greskovits, government commissioner László Somogyi, first secretary and acting president of the Austrian Green Party. János Ladányi presents the stand point of the Alliance of Free Democrats on the barrage at Nagymaros and the world expo. Johannes Voggenhuber from the Austrian Green Party speaks about the compensation. László Somogyi on the suspension of the construction of the barrage. Summary of the preparations for and costs of the world expo. Béla Greskovits gives economic arguments including costs and profits on the world expo.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vitafórum a nagymarosi vízlépcsőről és a Bécs–Budapest világkiállításról. Vezeti: Szent-Iványi István. Meghívottak, előadók: Ladányi János, Greskovits Béla, Somogyi László kormánybiztos, az Osztrák Zöld Párt főtitkára és ügyvezetője. Ladányi János az SZDSZ álláspontját ismerteti a világkiállítás és a nagymarosi vízlépcső ügyben. A kártérítés kérdéseiről az osztrák zöldek, Johannes Voggenhuber. Somogyi László a vízlépcső munkálatainak felfüggesztéséről, összefoglaló a világkiállítás előkészületeiről, költségeiről. Greskovits Béla a világkiállításról, közgazdasági érvek, költségek, hozamok.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-21, Duration: 1 hour 38 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010114
DVD-ROM #114
305-0-3:114/1
The Alliance of Free Democrats about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ a Bős-Nagymarosi vízierőműről
Jurta Theater. The debate forum of the Alliance of Free Democrats. Béla Greskovits speaks about modernization, job creation, growth, costs and profits concerning the world expo. Arguments and controversies. László Sárossy presents the view of the Hungarian Democratic Forum debate on the world expo.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vitafórum. Greskovits Béla a világkiállításról. Modernizáció és világkiállítás, munkahelyteremtés, húzóágazat, költségek, hozamok. Érvek és ellentmondások. Sárossy László a Magyar Demokrata Fórum (MDF) álláspontjáról világkiállítás ügyben.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-21, Duration: 35 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010115
305-0-3:114/2
Political Debate in Jurta Theater
Politikai vitaest Jurta Színház
Debate on the terms of the coalition of the democratic, independent political organizations and the Hungarian Socialist Workers' Party, the possibilities of a new reconciliation, the call of the New March Front on the responsibilities of the Hungarian Socialist Workers' Party, control of power, setting up a national committee, the possibility of public agreement, great coalition bargain. Participants include historian Károly Vargha representing Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, deputy director of the Party History Institute of the Hungarian Socialist Workers' Party János Molnár, Miklós Szabó, Ivány Vitányi representing New March Front, József Antall representing Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Csurka from the Hungarian Democratic Forum, Pál Forgács from the Democratic Trade Union of Scientific Workers, György Gadó, Zsolt Füle and Zoltán Krasznai.
Vitaest a demokratikus, független politikai szervezetek és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) koalíciójának feltételeiről, az új kiegyezés lehetőségéről, az Új Márciusi Front felhívásáról, az MSZMP felelőssége, a hatalom korlátozása, országos nemzeti bizottság, a közmegegyezés lehetősége, nagykoalíciós alku. Vigh Károly történész Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), Molnár János MSZMP Párttörténeti Intézet igazgató helyettes, Molnár Péter Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Szabó Miklós, Vitányi Iván ÚMF, Antall József Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), Csurka István Magyar Demokrata Fórum (MDF), Forgács Pál Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), Gadó György, Füle Zsolt, Krasznai Zoltán.
Hungarian language, Date of production: 1989-01-20, Duration: 1 hour 24 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010115
DVD-ROM #115
305-0-3:115/1
Political Debate in Jurta Theater
Politikai vitaest Jurta Színház
Debate on the terms of the coalition of the democratic, independent political organizations and the Hungarian Socialist Workers' Party, the possibilities of a new reconciliation, the call of the New March Front on the responsibilities of the Hungarian Socialist Workers' Party, control of power, setting up a national committee, the possibility of public agreement, bargaining for a big coalition. Participants include István Csurka from the Hungarian Democratic Forum, Pál Forgács from the Democratic Trade Union of Scientific Workers, György Gadó, Zsolt Füle, Zoltán Krasznai and deputy director of the Party History Institute of the Hungarian Socialist Workers' Party János Molnár.
Jurta Színház. Vitaest a demokratikus, független politikai szervezetek és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) koalíciójának feltételeiről, az új kiegyezés lehetőségéről, az Új Márciusi Front felhívásáról: az MSZMP felelőssége, a hatalom korlátozása, országos nemzeti bizottság, a közmegegyezés lehetősége, nagykoalíciós alku. Hozzászólók: Csurka István Magyar Demokrata Fórum (MDF), Forgács Pál, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), Gadó György, Füle Zsolt, Krasznai Zoltán, Vitányi Iván, Antall József, nézőtéri közönség, Molnár János, MSZMP Párttörténeti Intézet igazgató helyettes.
Hungarian language, Date of production: 1989-01-20, Duration: 59 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010116
305-0-3:115/2
Political Debate with the Participation of the Newly Established Parties. Kossuth Club. Part 1
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub. 1 rész
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are András Gergely, Hungarian Democratic Forum, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Social Democratic Party of Hungary, Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats. Question rounds, introducing the parties, the social mix of membership. Debate on the transition, the lead role of the Hungarian Socialist Workers' Party, legitimacy, constitution, 1956 in the constitution, socialism as prospects, constituent national assembly, elections, elections law, party law, president of the republic.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András, résztvevők: Gergely András Magyar Demokrata Fórum (MDF); Bába Iván Független Kisgazdapárt (FKGP), Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Heiszler Vilmos (MSZDP), Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége. Körkérdések, a pártok bemutatása, a tagság szociológiai összetétele.Vita az átmenetről, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezető szerepe, legitimitás, alkotmány, 1956 megítélése az alkotmányban, a szocializmus, mint perspektíva, alkotmányozó nemzetgyűlés, választások, választojogi törvény, párttörvény, köztársasági elnök.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-13, Duration: 54 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010116
DVD-ROM #116
305-0-3:116/1
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Lipták Béla előadása Bős-Nagymarosról
National Association of Hungarian Journalists. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage for professionals and the media. Background with data, navigation, other barrage plans, Paks and electricity, costs of the investment.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrőről a szakemberek és a sajtó részére. Általános háttér adatokkal, hajózás, egyéb vízlépcső tervek, Paks és a villamosenergiatemelés, a beruházás költségei.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 32 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010117
305-0-3:116/2
Political Debate with the Participation of the Newly Established Parties. Kossuth Club. Part 1
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub. 1. rész
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Social Democratic Party of Hungary, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, András Gergely, Hungarian Democratic Forum. Debate on the proposal of the New March Front, National Committee, round table negotiations.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András. Hozzászólók: Magyar Bálint, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ); Hegedűs István, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ); Heiszler Vilmos, Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP); Bába Iván, Független Kisgazdapárt (FKGP); Gergely András, Magyar Demokrata Fórum (MDF). Vélemények az Új Márciusi Front indítványáról, Országos Nemzeti Bizottság, kerekasztal.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-13, Duration: 27 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010117
305-0-3:116/3
Political Forum with the Representatives of New Parties. Kossuth Club
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are András Gergely, Hungarian Democratic Forum, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Social Democratic Party of Hungary, Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats. András B. Hegedűs speaks from the audience about the resolution made on February 10, 1989 by the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party, counter revolution, evaluation of socialism. The membership size of the various parties, organizational penetration, hardships of organizing, the establishment of the Hungarian People's Party, the possibility of alternative round table negotiations, cooperation between alternative organizations, common celebration of March 15, New March Front. Comments from the audience.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András. Hozzászólók: Gergely András, Magyar Demokrata Fórum (MDF); Bába Iván, Független Kisgazdapárt (FKGP); Hegedűs István, Fiatal demokraták Szövetsége (FIDESZ), Heiszler Vilmos Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP); Magyar Bálint, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). Hegedűs B. András hozzászól a közönség soraiból, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága 1989. február 10-11-i határozata, ellenforradalom, szocializmus megítélése. A pártok taglétszáma, szervezettség, szervezési nehézségek, a Magyar Néppárt megalakulása, az alternatív kerekasztal lehetősége, alternatív szervezetek együttműködése, március 15. közös megünneplése, Új Márciusi Front. Hozzászólások a közönség soraiból.
Hungarian language, Date of production: 1989-02-13, Duration: 1 hour 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010117
DVD-ROM #117
305-0-3:117/1
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Lipták Béla előadása Bős-Nagymarosról
National Association of Hungarian Journalists. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage for professionals and the media. Navigation, waste water management barrage water level, ecological dangers, flood risks, potable water reserve, historical monument protection. Measures taken to safeguard the Danube, Danube protection movements, the Danube Circle. Comments and critique: Gábor Szabó from newspaper Világgazdaság, Károly Perczel, Richárd Hirschler from periodical HVG, László Szepesi from the Hungarian Radio, Miklós Persányi, Enikő Tamás from magazine Gardening and Vinyards, Imre Dosztányi from magazine Diver.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrőről a szakemberek és a sajtó részére. Hajózás, szennyvízkezelés, duzzasztási szint, ökológiai veszélyek, árvizi kockázatok, ivóvíz tartalék, műemlékvédelem. Milyen lépések történtek a Duna védelmében, Duna mozgalmak, Duna kör. Hozzászólások, kritikák: Szabó Gábor Világgazdaság, Perczel Károly, Hirschler Richárd HVG, Szepesi László Magyar Rádió, Persányi Miklós, Tamás Enikő Kertészet és szőlészet, Dosztányi Imre Búvár.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 2 hours 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010118
DVD-ROM #118
305-0-3:118/1
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
A Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
National Association of Hungarian Journalists. Comments, questions and answers after Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage. Speaking: Enikő Tamás from magazine Gardening and Vinyards, engineer István Molnár, Szilvia Hámor from daily Népszabadság, engineer László Markó, Szabolcs Seléndy from magazine Gardening and Vinyards.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla Bős-Nagyamaros előadását követő hozzászólások, kritikák, kérdések, válaszok: Tamás Enikő Kertészet és szőlészet, Molnár István mérnök, Hámor Szilvia Népszabadság, Markó László mérnök, Seléndy Szabolcs Kertészet és szőlészet.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 33 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010119
305-0-3:118/2
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
A Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
Jurta Theater. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo–Nagymaros barrage organized by the environmental group of Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Károly Vígh introduces Béla Lipták. Soviet film Barrage made in 1986 on the negative effects of building a barrage. The film is not in the footage. Environmental damage and risk due to the barrage, national budget issues, movements to protect the Danube.
Jurta Színház. Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőről, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédelmi csoportja szervezésében. Vígh Károly bemutatja Lipták Bélát. A Duzzasztógát című 1986-os szovjet film a vízerőmű építés káros következményeiről, a film nem látható. A duzzasztórendszer kialakítása következtében fellépő környezeti károk és kockázatok, a beruházás költségvetési vonzatai, Duna mozgalmak.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 1 hour 26 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010119
DVD-ROM #119
305-0-3:119/1
Conference of the Environmental Group of Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society
Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
Continued. Jurta Theater. Debate after Béla Lipták's lecture. Comments by Béla Lipták, Károly Vígh, László Szekeres, János Vargha, István Molnár, Imre Mécs, Sándor Mikovics, Miklós Persányi.
Jurta Színház. Lipták Béla előadását követő vita. Felszólalók: Lipták Béla, Vígh Károly, Szekeres László, Vargha János, Molnár István, Mécs Imre, Mikovics Sándor, Persányi Miklós.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 1 hour 38 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010120
305-0-3:119/2
Social Democratic Party of Hungary Recruiting Assembly
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt MSZDP toborzó gyűlés
Social Democratic Party of Hungary recruiting assembly. National anthem. Sándor Bácskai, Tibor Baranyai, András Révész, László Bruszt, György Ruttner sit at the presidential table. Report by Tibor Baranyai, program, joining the Socialist International. Footage of the participants.
Az MSZDP toborzó gyűlése. Himnusz. Elnöki asztalnál: Bácskai Sándor, Baranyai Tibor, Révész András, Bruszt László, Ruttner György. Baranyai Tibor beszámolója, program, csatlakozás a Szocialista Internacionáléhoz. Felvételek a résztvevőkről.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-01, Duration: 16 min. 51 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010120
DVD-ROM #120
305-0-3:120/1
Demonstration on March 15, 1989 in Budapest
1989. március 15-diki tüntetés Budapest
Demonstration on March 15, 1989. The cloakroom attendant of Bécsi Cafe is wearing the national colors cockade and listens to the poem Szózat. Promenade on the Danube bank. Interviews with Tamás Király, István Mártha. Demonstrators at the Petőfi statue, György Konrád, Miklós Mészöly, János Kis, Gábor Havas, Endre Hann. Demonstrators march through downtown, participants include Viktor Orbán, János Áder. Interviews with Gábor Bouquet, András B. Hegedűs. Szabadság Square, headquarters of the Hungarian Television, Kossuth Square. Interview with László Kasza, speech by Viktor Orbán and János Kis. Singing the Székely anthem and Szózat. Interview with chief organizer of the commemoration Pál Dragon. March to Bem Square via Margit Bridge.
1989. március 15. tüntetés. Bécsi Kávézó ruhatárosnője kokárdában a Szózatot hallgatja. Duna-korzó – felvételek, interjúk, Király Tamás, Mártha István. Petőfi-szobor – felvételek a tüntető tömegről, Konrád György, Mészöly Miklós, Kis János, Havas Gábor, Hann Endre. Vonuló tömeg a Belvárosban, a vonulók között Orbán Viktor, Áder János. Interjúk Bouquet Gábor, Hegedűs B. András és mások. Szabadság tér, MTV-székház előtt – tömeg, felvételek a résztvevőkről. Kossuth tér. Interjú Kasza Lászlóval. Beszédek: Orbán Viktor, Kis János. Székely himnusz. Szózat. Interjú Dragon Pállal, az ünnepség főrendezőjével. Vonulás a Margit-hídon át a Bem térre.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-15, Duration: 1 hour 30 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010121
305-0-3:120/2
Debate of the Alliance of Free Democrats and the Hungarian Democratic Forum on the Economic Situation
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ és Magyar Demokrata Fórum MDF vitafórum a gazdasági helyzetről
Marczibányi Place. Debate on the economic and political situation, budget deficit, inflation, wage fight, gross debts. László Lengyel, Mihály Laki, Imre Kónya.
Marczibányi tér. Vita a gazdasági, politikai helyzetről, költségvetési hiány, infláció, bérharc, bruttó adósság. Lengyel László, Laki Mihály, Kónya Imre.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-17, Duration: 20 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010121
DVD-ROM #121
305-0-3:121/1
Demonstration on March 15, 1989 in Budapest
1989. március 15-diki tüntetés Budapest
Petőfi statue, crowd, banners, fragments of speeches, citing poems and singing together. March to Szabadság Square. In front of the Hungarian Television headquarters, Sándor Szilágyi reads the slogans on the banners aloud. Singing, actor György Cserhalmi reads the 12 points. Dénes Csengey's speech. March to Kossuth Square, the crowd sings the national and the Székely anthems. At the Bem statue: placing the wreath, slogans on banners. Greeting telegrams from the Polish-Hungarian Solidarity, Independent Polish Student Organization, Solidarity, Sándor Lezsák Hungarian Democratic Forum, Estonian People's Front, György Danis Alliance of Free Democrats, the Ukrainian Democratic Union, Antal Vásárhelyi, Eastern Germen Justice and Solidarity Group, Sándor Szilágyi Committee for Sheltering Refugees, Romania Libera, Iván Bába Independent Smallholders' Party, Charta 77. Speeches by János Dénes, Jenő Fónay, Tibor Hornyák. March to Batthyány Square
Petőfi-szobor: tömeg, transzparensek, beszéd-foszlányok, közös szavalás, Nemzeti dal. Vonulás a Szabadság térre. Az MTV székház előtt Szilágyi Sándor transzparens szövegeket olvas fel, közös éneklés, 48-as dalok; 12 pont Cserhalmi György, Csengey Dénes ünnepi beszéde. Vonulás a Kossuth térre. Felvételek a tömegről, Himnusz, Székely himnusz. Bem-szobor: koszorúzás, transzparensek szövegének ismertetése. Üdvözlő táviratok: a Lengyel-Magyar Szolidaritás és a Lengyel Független Diákszervezet üdvözlete, a lengyel Szolidaritás üdvözlete, Lezsák Sándor Magyar Demokrata Fórum (MDF); Az Észtországi Népfront távirata, Danis György Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), az Ukrajnai Demokratikus Unió távirata; Vásárhelyi Antal, a keletnémet Igazság és Szolidaritás Csoport távirata; Szilágyi Sándor Menedékbizottság, a Romania Libera csoport üzenete; Bába Iván Független Kisgazdapárt (FKGP), Charta ’77 távirata. Beszédek: Dénes János, Fónay Jenő, Hornyák Tibor. Vonulás a Batthyány térre.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-15, Duration: 1 hour 52 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010122
DVD-ROM #122
305-0-3:122/1
Petőfi Circle. Academic Memorial Meeting. Part 1.
Petőfi Kör, tudományos emlékülés. 1. rész
Budai Redoute, Petőfi Circle, the forum of the reform movement in 1956. Meeting chaired by Gábor Fodor. Presenting the agenda. Guest speakers: András B. Hegedűs on the afterlife of Petőfi Circle; Domokos Kosáry, interpreting historical sources, the public; István Lakatos, Bessenyei Circle; Miklós Vásárhelyi, Imre Nagy and the Petőfi Circle. Gábor Fodor reads István Mészáros' letter. Comments by János Ambrus, Ferenc Pataki, Balázs Nagy, Károly Vígh, Imre Mécs.
Budai Vigadó. Petőfi kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Elnököl Fodor Gábor. Napirend ismertetés. Felkért hozzászólók: Hegedűs B. András, a Petőfi kör utóélete; Kosáry Domokos, történelmi források értelmezése, nyilvánosság; Lakatos István, Bessenyei Kör; Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre és a Petőfi kör. Fodor Gábor felolvassa Mészáros István levelét. Hozzászólások: Ambrus János, Pataki Ferenc, Nagy Balázs, Vigh Károly, Mécs Imre.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-18, Duration: 2 hours 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010123
DVD-ROM #123
305-0-3:123/1
Petőfi Circle. Academic Memorial Meeting
Petőfi Kör, tudományos emlékülés
Budai Redoute, Petőfi Circle, the forum of the reform movement in 1956. Meeting chaired by Gábor Fodor. Comments: Ferenc Pataki, the different periods of Petőfi Circle; Gábor Tánczos' role; Balázs Nagy and Károly Vígh on the historian's debate on Petőfi Circle; Imre Mécs.
Budai Vigadó. Petőfi kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Elnököl Fodor Gábor. Hozzászólások: Pataki Ferenc, a Petőfi kör periódusai; Tánczos Gábor szerepe; Nagy Balázs, Vigh Károly a Petőfi kör történész vitájáról; Mécs Imre.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-18, Duration: 1 hour 2 min.
Digital version available | HU_OSA_00010124
305-0-3:123/2
Petőfi Circle. Academic Memorial Meeting. Part 2.
Petőfi Kör, tudományos emlékülés 2.
Budai Redoute, Petőfi Circle, the forum of the reform movement in 1956. Meeting chaired by Gábor Fodor. Ferenc Fekete, András B. Hegedűs, Iván Kádár, memorial plaque for Gábor Tánczos; Péter Kende on revisionism, radicalism and emancipation; Zoltán Benkő, Róbert Hoch revolution or counterrevolution; Miklós Lambrech on the history of research; Ernő Laurenszky, György Litván, summary, closing the debate.
Budai Vigadó. Petőfi kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Elnököl Fodor Gábor. Fekete Ferenc, Hegedűs B. András, Kádár Iván, emléktábla Tánczos Gábornak; Kende Péter revizionizmus, radikalizmus, emancipáció; Benkő Zoltán, Hoch Róbert forradalom vagy ellenforradalom; Lambrecht Miklós tudománytörténet; Laurenszky Ernő, Litván György, összefoglaló, vitazáró.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-18, Duration: 58 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010124
DVD-ROM #124
305-0-3:124/1
Minority Right and Human Rights Conference
Kisebbségi konferencia
The Roma issue, anti-Semitism. Moderator Géza Komoróczy. Presentations by János Kenedi, Gábor Havas, György Csepeli. Break, interview with a Roma couple.
Kisebbségi konferencia. Cigánykérdés, antiszemitizmus. Vezeti Komoróczy Géza. Előadások: Kenedi János, Havas Gábor, Csepeli György. Felvételek a szünetben, interjú egy cigány házaspárral.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-03, Duration: 1 hour 8 min. 26 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010125
305-0-3:124/2
János Kis Talks with the Leaders of the Alliance of Young Democrats
Kis János beszélgetése a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ vezetőivel
István Bibó Special College. Conversation concerning the demonstration in front of the Soviet Embassy on June 15 organized by the Alliance of Young Democrats and Viktor Orbán's speech on June 16. The Soviet political situation, withdrawal of Soviet troops, leaving the Warsaw Pact, withdrawing the Brezhnev doctrine, Tamás Tirts, Gábor Fodor, Péter Molnár, Tamás Deutsch, László Urbán, Viktor Orbán, Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, András B. Vágvölgyi, András Bozóki, Miklós Sükösd, László Kövér.
Bibó Kollégium. Beszélgetés a június 15-i szovjet nagykövetség előtt rendezett Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tüntetés és a június 16-i Orbán Viktor beszéd kapcsán. A szovjet politikai helyzet, Magyarország függetlensége, a szovjet csapatok kivonása, kiválás a Varsói Szerződésből, Brezsnyev doktrína visszavonása, Tirts Tamás, Fodor Gábor, Molnár Péter, Deutsch Tamás, Urbán László, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Vágvölgyi B. András, Bozóki András, Sükösd Miklós, Kövér László.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-08, Duration: 51 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010125
DVD-ROM #125
305-0-3:125/1
János Kis Talks with the Leaders of the Alliance of Young Democrats
Kis János beszélgetése a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ vezetőivel
István Bibó Special College. Conversation concerning the demonstration in front of the Soviet Embassy on June 15 organized by the Alliance of Young Democrats and Viktor Orbán's speech on June 16. The Soviet political situation, Hungary's independence, withdrawal of Soviet troops, leaving the Warsaw Pact, withdrawing the Brezhnev doctrine, Gábor Fodor, Péter Molnár, Tamás Deutsch, László Urbán, Viktor Orbán, Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, András B. Vágvölgyi, András Bozóki, Miklós Sükösd, László Kövér.
Bibó Kollégium. Beszélgetés a június 15-i szovjet nagykövetség előtt rendezett Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tüntetés és a június 16-i Orbán Viktor beszéd kapcsán. A szovjet politikai helyzet, Magyarország függetlensége, a szovjet csapatok kivonása, kiválás a Varsói Szerződésből, Brezsnyev doktrína visszavonása, Fodor Gábor, Molnár Péter, Deutsch Tamás, Urbán László, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Vágvölgyi B. András, Bozóki András, Sükösd Miklós, Kövér László.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-08, Duration: 56 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010126
305-0-3:125/2
Exhumation of the Martyrs of 1956. Part 6
Az 1956-os mártírok exhumálása. 6. rész
The Forensic Specialist and Research Institute, Fő Street. Presenting the results of forensic examination after the exhumation of the martyrs of 1956 to families and representatives of the Committee for Historical Justice, János Vészi, Erzsébet Nagy, Mária Haraszti, Alíz Halda, Judith Gyenes, Júlia Szilágyi, András B. Hegedűs, Alajos Dornbach. Dr. Árpád Szabó, Dr. László Harsányi, dr. Sándor Orsós, Dr. Váczi, dr. József Csillag summarize the examination findings.
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet, Fő utca. Az 1956-os mártírok exhumálása utáni szakértői vizsgálatok eredményeinek ismertetése a hozzátartozók és a TIB képviselői, Vészi János, Nagy Erzsébet, Haraszti Mária, Halda Alíz, Gyenes Judith, Szilágyi Júlia, Hegedűs B. András, Dornbach Alajos jelenlétében. Dr. Szabó Árpád, dr. Harsányi László, dr. Orsós Sándor, Váczi doktornő, dr. Csillag József összegzik a vizsgálati eredményeket.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-26, Duration: 1 hour 3 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010126
DVD-ROM #126
305-0-3:126/1
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera A
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera A
Heroes' Square. Funeral ceremony of Imre Nagy and the other martyrs, reburial. People arriving, Placing wreaths and flowers. Imre Sinkovits reads the statement of the Committee for Historical Justice and oppositional organizations. List of persons executed after the revolution. Péter Esterházy, Péter Balassa. Parties, organizations, associations, institutions bring their wreaths. Bell ringing, the anthem sung, excerpt from Imre Nagy's radio speech October 30, 1956. Speeches by Miklós Vásárhelyi, Sándor Rácz, Imre Mécs, Béla Király, Viktor Orbán. Hearses, flowers, cemetery in Rákoskeresztúr. Plot 301, open coffins, Iván Darvas and László Mensáros read the names of the executed. Families, tomb and coffin of Miklós Gimes, Lucy and Miklós and Judit Gimes, Gábor Magos, Alíz Halda. Tomb and coffin of Géza Losonczy, Mária Újhelyi Haraszti, Anna Losonczy. Tomb and coffin of Pál Malter, Judith Gyenes, Ferenc Donáth, Béla Harmati. Tomb and coffin of Imre Nagy, Erzsébet Nagy. Coffin of József Szilágyi.
Hősök tere. Nagy Imre és társainak gyászszertartása, újratemetése. Gyülekezés, felvételek a résztvevőkről. Koszorúk, virágok elhelyezése. Sinkovits Imre felolvassa a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) és az ellenzéki szervezetek nyilatkozatát. 1956-ot követő kivégzések áldozatainak névsora. Felvételek a tömegről. Esterházy Péter, Balassa Péter. Pártok, szervezetek, egyesületek, intézmények koszorúzása. Harangszó, Himnusz, Nagy Imre 1956. október 30-i rádióbeszéde, részlet. Gyászbeszédek, szónokok. Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Király Béla, Orbán Viktor. Halottaskocsik, virágok, koszorúk. Szoborárus. Rákoskeresztúri temető. Díszsorfal. 301-es parcella, nyitott koporsók. Kivégzettek névsora, felovassa Darvas Iván és Mensáros László. Család, hozzátartozók. Gimes Miklós koporsója és a sír. Gimes Lucy, Gimes Miklós, Gimes Judit, Magos Gábor, Halda Alíz. Losonczy Géza koporsója, sírja, Újhelyi Szilárdné Haraszti Mária, Losonczy Anna, Újhelyi Szilárd). Maléter Pál koporsója, sírja. Gyenes Judith, Donáth Ferenc, Harmati Béla. Nagy Imre koporsója, sírja. Nagy Erzsébet. Szilágyi József koporsója.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-16, Duration: 1 hour 55 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010127
DVD-ROM #127
305-0-3:127/1
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera A
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera A
Rákoskeresztúr cemetery. Re-burial of Imre Nagy and the other martyrs. Pál Lőcsei's eulogy for József Szilágyi. Present are families including Júlia Szilágyi, József Szilágyi's widow, his sister, Árpád Göncz and crowd. The coffin with the inscription Martyrs of 1956. Wooden grave posts. Prayers by churchmen. István Jelenits, Béla Harmati, Donáth László Donáth, Győző Dobner, Gábor Iványi, Tamás Raj, Tivadar Pánczél, Olivér Cövek. The coffins are lowered in the tombs while Szózat is performed.
Rákoskeresztúri temető. Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése. Lőcsei Pál búcsúzása Szilágyi Józseftől. Hozzátartozók, gyászolók. Szilágyi Júlia, Szilágyi József özvegye, nővére, Göncz Árpád. Az 1956 mártírja feliratú koporsó. Kopjafák. Egyházi személyiségek imái. Jelenits István, Harmati Béla, Donáth László, Dobner Győző, Iványi Gábor, Raj Tamás, Pánczél Tivadar, Cövek Olivér. A koporsókat a Szózat alatt leengedik a sírgödörbe.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-16, Duration: 29 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010128
305-0-3:127/2
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben.Kamera B
Footage of the street. Vendors of funeral accessories. Gábor Horn on the lessons of 1956. Flags on the buildings of the Budapest Committee of the Communist Youth Organization and of the Union of Hungarian Pioneers. Talking with the accessories vendors. Deserted Parade Square. Hearses. Helpful policemen.
Utcai felvételek, beszélgetések. Relikvia árusok. Horn Gábor 1956 tanításáról. Zászlók a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Budapesti Bizottsága és a Magyar Úttörők Szövetsége épületén. Beszélgetés a relikvia árusokkal. Kihalt Felvonulási tér. Halottaskocsik. Segítőkész rendőrök.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-16, Duration: 32 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010128
305-0-3:127/3
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Heroes' Square. Interview with Adam Michnik. Clerical leaders, leaders of political organizations. Károly Makk in conversation with Iván T. Berend. Imre Pozsgay, György Faludy. Mihály Bihari talking to Iván Vitányi. Miklós Jancsó, Róza Hodosán. Wreaths are brought. Gábor Fodor, Tamás Deutsch, István Csurka, Lajos Für, Gábor Demszky and Gabriella Béki. Zoltán Rockenbauer is talking to Sándor Rácz. Tibor Méray and Miklós Molnár. Ferenc Kőszeg and Éva Fekete.
Hősök tere. Interjú Adam Michnikkel. Felvételek egyházi vezetőkről, politikai szervezetek vezetőiről. Makk Károly Berend T. Ivánnal beszélget. Pozsgay Imre. Faludy György. Bihari Mihály Vitányi Ivánnal beszélget. Jancsó Miklós, Hodosán Róza. Koszorúzók. Fodor Gábor és Deutsch Tamás, Csurka István és Für Lajos, Demszky Gábor és Béki Gabriella. Rockenbauer Zoltán Rácz Sándorral beszélget. Méray Tibor és Molnár Miklós. Kőszeg Ferenc és Fekete Éva.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-16, Duration: 37 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010128
305-0-3:127/4
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Traffic stops on the Grand Boulevard. Drivers are sounding the car horns. Television screen in a pub. Young people are listening to the radio broadcast of the funeral. Vendors of samizdat Beszélő. Heroes' Square, Dózsa György Road, Yugoslav embassy. Hearses with wreaths. Rákoskeresztúr, cemetery. Military ceremony, mourners.
Leáll a forgalom a körúton. Autósok dudálnak. Tévéközvetítés egy kocsmában. Fiatalok a gyászszertartást hallgatják rádión keresztül. Szamizdat Beszélő árusok. Hősök tere. Dózsa György út, Jugoszláv Nagykövetség. Felkoszorúzott halottaskocsik. Rákoskeresztúr, temető. Katonai díszsorfal, gyászolók.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-16, Duration: 18 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010128
DVD-ROM #128
305-0-3:128/1
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetése a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Public cemetery at Rákoskeresztúr. Funeral march. Imre Mécs. Wooden grave posts carved and erected by the art group Inconnu. Footage of the cemetery, the service and mourners. Open tomb, Imre Nagy's coffin. Eulogy by Tibor Méray, Sándor Kopácsy. Erzsébet Nagy, Katalin Jánosi, Ferenc Jánosi, György Faludy by the grave. Pál Lőcsei's eulogy for József Szilágyi. Ferenc Forgách words at the coffin of the murdered unknown revolutionaries. Jenő Fónay's speech. The coffins are lowered in the graves while Szózat is played.
Rákoskeresztúri Új Köztemető. Temetési menet. Mécs Imre. Az Inconnu csoport kopjafái. Felvételek a temetőről, a szertartásról, a gyászolókról. Nyitott sír, Nagy Imre koporsója. Méray Tibor gyászbeszéde. Kopácsi Sándor gyászbeszéde. A sírnál Nagy Erzsébet, Jánosi Katalin, Jánosi Ferenc, Faludy György. Lőcsei Pál búcsúzása Szilágyi Józseftől. Forgách Ferenc búcsúszavai a meggyilkolt ismeretlen forradalmárok koporsójánál. Fónay Jenő beszéde. A Szózat hangjai alatt leengedik a koporsókat a sírgödörbe.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-16, Duration: 1 hour 20 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010129
305-0-3:128/2
Retrial of the Imre Nagy Case by the Supreme Court
A Nagy Imre per újratárgyalása a Legfelsőbb Bíróságon
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court in the criminal case of Imre Nagy and his associates. Discussing the legal objection filed by the Attorney General. On behalf of the Supreme Court, Dr. Jenő Szilbereky opens the session. The Attorney General is represented by dr. Sándor Nyíri. Counsels for the defendants are dr. Alajos Dornbach, dr. Miklós Róth and dr. János Bánáti. Rapporteur is dr. Gyula Czily. Presenting the legal objection. The prosecutor and the defense present their cases. Promulgation of the resolution of the Supreme Court.
A Legfelsőbb Bíróság elnökségi tanácsának nyilvános ülése a Nagy Imre és társai ellen folyt büntetőügyben. A legfőbb ügyész által emelt törvényességi óvás tárgyalása. A Legfelsőbb Bíróság nevében az ülést dr. Szilbereky Jenő nyitja meg. A Legfőbb Ügyészséget dr. Nyíri Sándor képviseli. A vádlottak védője dr. Dornbach Alajos, dr. Róth Miklós és dr.Bánáti János. Az ügy előadója dr. Czily Gyula. A törvényességi óvás ismertetése. A legfőbb ügyész helyettesének, dr. Nyíri Sándornak a felszólalása. A védelem felszólalása. A Legfelsőbb Bíróság határozatának kihirdetése, a határozat indokolása.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-06, Duration: 39 min. 11 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010129
DVD-ROM #129
305-0-3:129/1
Retrial of the Imre Nagy Case by the Supreme Court
A Nagy Imre per újratárgyalása a Legfelsőbb Bíróságon
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court in the criminal case of Imre Nagy and associates. Dr. Gyula Czily presents the legal objection. Speeches by the dr. Sándor Nyíri, deputy Attorney General and by defense lawyers dr. Alajos Dornbach, dr. Miklós Róth and dr. János Bánáti. Promulgation of the resolution of the Supreme Court.
A Legfelsőbb Bíróság elnökségi tanácsának nyilvános ülése a Nagy Imre és társai ellen folyt büntetőügyben. dr. Czily Gyula ismerteti a törvényességi óvást. A legfőbb ügyész helyettesének, dr. Nyíri Sándornak a felszólalása. A védelem felszólalása. dr. Dornbach Alajos, dr. Róth Miklós és dr.Bánáti János. A Legfelsőbb Bíróság határozatának kihirdetése, a határozat indokolása.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-06, Duration: 1 hour 51 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010130
DVD-ROM #130
305-0-3:130/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Footage of the lobby and in front of the movie. Distributing membership cards and programs. Opening speech by Imre Mécs; the agenda of the meeting; on the celebration of March 15, 1989; commemoration of the victims of Nazi occupation. The meeting is chaired by Miklós Vásárhelyi. Gáspár Miklós Tamás, Iván Pető, The Program of the Regime Change. Confirming independence from other political organizations and rejection the third way approach. Debate, comments by Iván Kádár, István Eörsi, János Malina, Vilmos Heiszler. István Szent-Iványi reads Károly Kiszely's letter, proposals for a new constitution, healthy environment. János Kis on human rights, social democratism, market economy, liberalism, withdrawal of the Hungarian Socialist Workers Party from workplaces, stopping the Gabčíkovo–Nagymaros constructions, dissolving the Workers' Militia. Tamás Zala, Hungarian Jewish Cultural Association, István Szász, Sándor Szilágyi on celebrating March 15; István Vass, Ferenc Kőszeg, solidarity with Václav Havel. Imre Mécs' Open Letter to our Friends in Eastern Europe, vote. Open Letter to our Friends within the Country, comments, vote. Imre Kónya, the call of the Independent Lawyers' Forum to Hungarian independent organizations. Ferenc Kőszeg's comments. János Kis' recommendation to adopt the call and withdraw the open letter. Vote. János Vargha, a proposal for a resolution on the Gabčíkovo–Nagymaros dams issue. Vote. István Eörsi, call for one time workers' councils leaders. The program presented by Miklós Szabó and Márton Tardos.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Felvételek az előcsarnokban, a mozi előtt. Tagkönyv és programtervezet osztás. Mécs Imre megnyitó beszéd; a közgyűlés programja; az 1989. március 15-i ünnepségről; megemlékezés a náci megszállás évfordulóján az áldozatokról. Vásárhelyi Miklós levezető elnök. Tamás Gáspár Miklós, Pető Iván, A rendszerváltás programja. Elhatárolódás más politikai szervezetektől, a harmadik út elutasítása. Tölgyessy Péter az alkotmányról. Vita, hozzászólók: Kádár Iván, Eörsi István, Malina János, Heiszler Vilmos. Szent-Iványi István felolvassa Kiszely Károly levelét, javaslat az új alkotmányhoz, az ép környezet ügye. Kis János emberi jogok, szociáldemokrácia, piacgazdaság, liberalizmus, a Magyar Szocialista Munkáspárt távozása a munkahelyekről, Bős-Nagymaros leállítása, a Munkásőrség feloszlatása. Zala Tamás Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Szász István. Szilágyi Sándor március 15. ünneplése; Vass István, Kőszeg Ferenc, szolidaritás Václav Havellel. Mécs Imre: Nyílt levél kelet-európai barátainkhoz című írás – szavazás; Nyílt levél hazai barátainkhoz című írás – hozzászólások, szavazás. Kónya Imre: A Független Jogász Fórum felhívása a magyarországi független szervezetekhez. Kőszeg Ferenc hozzászólása. Kis János javaslata a felhívás elfogadásáról és a nyílt levél visszavonásáról. Szavazás. Vargha János: határozattervezet Bős-Nagymaros ügyében. Szavazás. Eörsi István: volt munkástanácsi vezetők felhívása. A programról: Szabó Miklós, Tardos Márton.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-19, Duration: 2 hours 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010131
DVD-ROM #131
305-0-3:131/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Sándor Szilágyi demands free press. István Vass. Ferenc Kőszeg, statement of solidarity with Václav Havel. Imre Mécs' writing Open Letter to our Friends in Eastern Europe, vote; Open Letter to our Friends within the Country, joining forces of oppositional groups, round table. Comments, vote. Imre Kónya, the call of the Independent Lawyers' Forum to Hungarian independent organizations. János Kis' recommendation to adopt the call and withdraw the open letter. Vote. János Vargha, a proposal for a resolution on the Gabčíkovo–Nagymaros issue. Vote. István Eörsi, call for one time workers' councils leaders. The program presented by Miklós Szabó and Márton Tardos.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások. Szilágyi Sándor szabad magyar sajtót. Vass István. Kőszeg Ferenc szolidaritási nyilatkozat Vaclav Havel-lel. Mécs Imre Nyílt levél kelet-európai barátainkhoz – szavazás; Nyílt levél hazai barátainkhoz, ellenzéki erők összefogása, kerekasztal. Hozzászólások, szavazás. Kónya Imre A Független Jogász Fórum felhívása a magyarországi független szervezetekhez. Kőszeg Ferenc hozzászólása. Kis János javaslata a felhívás elfogadásáról és a nyílt levél visszavonásáról. Szavazás. Vargha János: határozattervezet Bős-Nagymaros ügyében. Szavazás. Eörsi István: volt munkástanácsi vezetők felhívása. A programról Szabó Miklós, Tardos Márton.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-19, Duration: 1 hour 5 min. 28 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010132
305-0-3:131/2
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés.1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Márton Tardos on ownership; Endre Hann on mass media and media policy; Tamás Bauer on national symbols; Mihály Kornis on the national issue; Béla Mester, Péter Tölgyessy, fixed mandate, procedure of call back; Miklós Tamás Gáspár on civil disobedience; János Vargha on environmental protection; dr. Péter Varga, Miklós Révész, Pál Juhász, Györgyi Mangel. Press conference: Gáspár Miklós Tamás, Bálint Magyar, Ferenc Kőszeg.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások: Tardos Márton a tulajdonviszonyokról; Hann Endre tömegtájékoztatás, médiapolitika; Bauer Tamás nemzeti jelképek; Komis Mihály nemzeti kérdés; Mester Béla, Tölgyessy Péter, kötött mandátum, visszahívási eljárás; Tamás Gáspár Miklós polgári engedetlenség; Vargha János környezetvédelem; dr. Varga Péter, Révész Miklós, Juhász Pál, Mangel Györgyi. Sajtótájékoztató: Tamás Gáspár Miklós, Magyar Bálint, Kőszeg Ferenc.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-19, Duration: 55 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010132
DVD-ROM #132
305-0-3:132/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 2. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Dr. Péter Varga on legal guarantees; Pál Juhász on privatization, social democracy, world exposition; Györgyi Mangel on conflict of interests, budget. Press conference with Gáspár Miklós Tamás, Ferenc Kőszeg, Bálint Magyar.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások: dr. Varga Péter jogi garanciák; Révész Miklós halálbüntetés, katonai szolgálatmegtagadás; Juhász Pál privatizáció, szociáldemokrácia, világkiállítás; Mangel Györgyi összeférhetetlenség, költségvetés. Sajtótájékoztató: Tamás Gáspár Miklós, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-19, Duration: 1 hour 2 min.
Digital version available | HU_OSA_00010133
305-0-3:132/2
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. Footage of the lobby and in front of the film theater. Opening speech by Árpád Göncz. János Eörsi, András Kardos, Endre Hann, Iván Pető, Bálint Magyar and Árpád Göncz sit at the presidium table. Speech by István Eörsi. Three versions of the statement of the steering committee. Ottilia Solt on establishing a government of professionals, András Kardos on Hungary's situation in a federative system, exiting the Warsaw Pact; Bálint Magyar on the properties of the social organizations of the Hungarian Socialist Workers' Party. Vote on the versions. Gáspár Miklós Tamás' draft text against the spread of nationalism in Eastern Europe, the situation of Hungarian minorities in Romania, Slovakia and Voivodina, solidarity with the Romanian opposition, rejection of chauvinism and racial hatred. Vote. Debate on the program. Endre Hann on the draft program, methodology, discussions.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Felvételek az előcsarnokban, a mozi előtt. Göncz Árpád megnyitója. Az elnöki asztalnál: Eörsi János, Kardos András, Hann Endre, Pető Iván, Magyar Bálint, Göncz Árpád. Hann Endre elnököl. Eörsi István beszéde. Az ügyvivői testület három nyilatkozat-tervezete: Solt Ottilia a szakértői kormány létrehozásáról, Kardos András Magyarország helyéről a szövetségi rendszerben, kiválás a Varsói Szerződésből; Magyar Bálint a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és társadalmi szervezetei vagyonáról. Szavazások a nyilatkozattervezetek elfogadásról. Tamás Gáspár Miklós: szövegtervezet a Kelet-Európában terjedő nacionalizmus ellen, a romániai, a szlovákiai és a vajdasági magyarok helyzetéről, szolidaritás a román ellenzékkel, a sovinizmus és a fajgyűlölet elutasítása. Szavazás. Program-vita. Hann Endre a programtervezet készítésről, munkamódszerről, vitákról.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-16, Duration: 58 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010133
DVD-ROM #133
305-0-3:133/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the program. Endre Hann on the draft program, methodology, discussions. Árpád Göncz on the responsible Hungarian community. Péter Tölgyessy on the draft constitution, and public law. Opinions on the coat of arms. Vote. Including the abolition of capital punishment in the program. Vote. Greetings by György Szabad from the Hungarian Democratic Forum. Péter Tölgyessy's comments concerning the vice president of the republic, conflict of interests, Hungarian minorities, local governments. Bálint Magyar on the achievements of the Opposition Round Table negotiations. Tibor Vidos extends the invitation of the Democratic Trade Union of Scientific Workers to the independent trade unions' May Day celebration. Contribution by János Kenedi and Ferenc Kőszeg.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Program-vita. Hann Endre a programtervezet készítésről, munkamódszerről, vitákról. Göncz Árpád hozzászólása a felelős magyarságról. Tölgyessy Péter az alkotmánytervezetről, közjogi berendezkedésről. Álláspontok a címer ügyében. Szavazás. A halálbüntetés eltörlésének bevétele a programba. Szavazás. Szabad György Magyar Demokrata Fórum (MDF) üdvözlő beszéde. Tölgyessy Péter hozzászólása, téma: köztársasági elnökhelyettes, összeférhetetlenség, kisebbségi magyarok, önkormányzatok. Magyar Bálint az Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások (EKA) sikereiről. Vidos Tibor Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ): meghívás a független szervezetek majálisára. Hozzászólások: Kenedi János, Kőszeg Ferenc.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-16, Duration: 2 hours 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010112
DVD-ROM #134
305-0-3:134/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 2. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. Debate. Comments: Pál Juhász on criticism, Iván Pető on modifications in the language, Tamás Bauer on the provisional crisis management program, Ottilia Solt on social policy, Pál Juhász on the tasks of economic work teams. Bálint Magyar reads the letter of the American branch of the Alliance of Free Democrats and the call of Elek Nagy, representing the Csepel Workers' Council. Endre Hann on the modifications of the political program of transition. Vote. Péter Tölgyessy on the elections system. Vote. Vilmos Heiszler announces the establishment of the social liberal platform of the Alliance of Free Democrats. Tamás Zala reads the call of the presidium of the Hungarian Jewish Cultural Association- The Assembly adopts the program of the Alliance. Árpád Göncz closes the meeting. National Anthem. Press conference in the bar Krumplis Fáni. Gáspár Miklós Tamás, Tamás Bauer, Iván Pető, Bálint Mayar and István Vass answer questions from journalists.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Program-vita. Hozzászólások: Juhász Pál a kritikákról, Pető Iván a szövegmódosításokról, Bauer Tamás az átmeneti válságprogramról, Solt Ottilia a szociálpolitikai koncepcióról, Juhász Pál a gazdasági munkacsoportok feladatairól. Magyar Bálint felolvassa az SZDSZ amerikai tagozatának levelét és Nagy Elek (Csepeli Munkástanács) felhívását. Hann Endre az átmenet politikai programjának módosításairól. Szavazás. Tölgyessy Péter a választási rendszerről. Szavazás. Heiszler Vilmos bejelentése a SZDSZ szociálliberális platformjának megalakulásáról. Zala Tamás a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségének felhívását olvassa fel. Az SZDSZ programját a közgyűlés elfogadja. Göncz Arpád zárszava. Himnusz.
Sajtókonferencia a Krumplis Fániban. Újságírói kérdésekre válaszol Tamás Gáspár Miklós, Bauer Tamás, Pető Iván, Magyar Bálint, Vass István.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-16, Duration: 2 hours 1 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010134
DVD-ROM #135
305-0-3:135/1
Alliance of Free Democrats Event
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ rendezvénye
Event organized by the Alliance of Free Democrats, Jurta Theater. The Colorful Party. Host: György Konrád. Guests: Júlia Vásárhelyi, Árpád Göncz, István Vass, Gábor Kertesi, Miklós Szabó, István Eörsi. Topics: how they were attracted to the Alliance; their expectations; goals and traditions; desirable date of general elections; the issue of entering a coalition; capability of the opposition to form a government; potential allies; elections chances, the situation of old parties, potential organization of workers' councils.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) rendezvény. A Tarka párt. Házigazda Konrád György. Vendégek: Vásárhelyi Júlia, Göncz Árpád, Vass István, Kertesi Gábor, Szabó Miklós, Eörsi István. Témák: miért, hogyan, milyen szellemi háttérrel kerültek az SZDSZ-be; mit várnak a párttól, célok, tradíciók; a választások kívánatos időpontja; a koalíciókötés kérdése; kormányképes-e az ellenzék; lehetséges szövetségesek; választási esélyek; a történelmi pártok helyett szerveződjenek-e munkástanácsok.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-27, Duration: 1 hour 31 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010135
305-0-3:135/2
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party
Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP / Magyar Szocialista Párt MSZP pártkongresszus
Budapest, Congress Center, October 6 to 9, 1989. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party. Discussions, break. László Kovács, Imre Pozsgay, Károly Grósz, Rezső Nyers, Pál Vastagh, János Gönci, János Barabás, György Fejti. Vote on the elections system.
1989. október 6-9. Budapest, Kongresszusi Központ. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Magyar Szocialista Párt (MSZP) pártkongresszus. Felvételek a tanácskozáson, szünetben, Kovács László, Pozsgay Imre, Grósz Károly, Nyers Rezső, Vastagh Pál, Gönci János, Barabás János, Fejti György. Szavazás a választási rendszerről.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-06, Duration: 19 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010135
305-0-3:135/3
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party
Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP / Magyar Szocialista Párt MSZP pártkongresszus
Budapest, Congress Center, October 6 to 9, 1989. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party. Participants on the footage. István Stumpf. The meeting is chaired by Gyula Horn. Excerpts of speeches of county delegates.
1989. október 6—9. Budapest, Kongresszusi Központ. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Magyar Szocialista Párt (MSZP) pártkongresszus. Felvételek a résztvevőkről. Stumpf István. Elnököl Horn Gyula. Megyei küldöttek felszólalása, részletek.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-07, Duration: 7 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010135
DVD-ROM #136
305-0-3:136/1
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetők a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Márton Tardos on the economic reform, market economy, ownership, private ownership, privatization, inflation, unemployment.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Tardos Márton a gazdaság átalakításáról, piacgazdaság, tulajdonviszonyok, magántulajdon, privatizáció, infláció, munkanélküliség.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 19 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010136
305-0-3:136/2
Debate Forum of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vitafórum
Debate Forum on the plans of the Alliance of Free Democrats in Újpest. Péter Tölgyessy, Bálint Magyar, Iván Pető answer questions. The draft program of the Alliance, oppositional organizations, the Hungarian Socialist Workers' Party and its reformist wing, satellite organizations, date of elections, round table negotiations, the law on parties, property of parties.
Mit akar a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)? Vitafórum Újpesten. A kérdésekre Tölgyessy Péter, Magyar Bálint, Pető Iván válaszol. Az SZDSZ programtervezete, ellenzéki szervezetek, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a reformszárny, társutas szervezetek, a választások időpontja, kerekasztal-tárgyalások, párttörvény, pártvagyon.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-29, Duration: 1 hour 36 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010136
DVD-ROM #137
305-0-3:137/1
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetői a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Márton Tardos on the economic reform, debts, loans. Péter Tölgyessy on the preconditions of a new constitution, law on parties, law on associations, on press, elections law, elections system, constitution, local governments. Ottilia Solt on the social program, living standards, social security, positive discrimination, structural poverty, family policy, segregation. Gábor Havas on welfare program, tasks of local governments, self-help, self-organization, social interest groups, welfare benefits. Iván Pető on rejecting third way solutions. Bálint Magyar on the possibility of the restoration of the old system by force. Warsaw Pact, armed bodies, workers' militia, police, military.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Tardos Márton a gazdaság átalakításáról, adósság, hitelek. Tölgyessy Péter az új alkotmány előfeltételeiről, párttörvény, egyesületi törvény, sajtótörvény, választójog, választási rendszer, alkotmány, önkormányzati rendszer. Solt Ottilia a szociális programról, életszínvonal, társadalombiztosítás, pozitív diszkrimináció, strukturális szegénység, családtámogatás, szegregáció. Havas Gábor a szociális programról, önkormányzatok feladatai, önsegélyezés, önszerveződés, szociális érdekvédelmi csoportok, szociálpolitikai juttatások. Pető Iván a harmadik utas törekvések elutasításáról. Magyar Bálint az erőszakos visszarendeződés lehetőségeiről. Varsói Szerződés, fegyveres tesületek, munkásőrség, rendőrség, hadsereg.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 2 hours 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010137
DVD-ROM #138
305-0-3:138/1
Alliance of Free Democrats Rally in the City Park
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ naggyűlés a Városligetben.
Demonstrators in front of the Embassy of Czechoslovakia demanding the release of Tamás Deutsch and György Kerényi arrested on Wenceslas Square, Prague. Tamás Wachsler, pregnant wife of Tamás Deutsch. City Park, Királydomb. Rally of the Alliance of Free Democrats on the 200th anniversary of the Declaration of Human and Civil Rights. Statements of protest against the arrest of Tamás Deutsch and György Kerényi in Prague. Playing radio reports. Evelin Forró, László Pesty, Ágnes Vándor. László Rajk's message from Paris, letter of Charta 77 to the Alliance of Young Democrats. Speeches by Gábor Demszky on the Hungarian Socialist Workers' Party keeping its power, Next 2000 Ltd; Péter Tölgyessy on the constitution, round table negotiations, freedom of press; Mónika Víg. March to the embassy of Czechoslovakia, Ferenc Kőszeg's speech.
Tüntetők a budapesti csehszlovák nagykövetség előtt a Vencel téren őrizetbe vett Deutsch Tamás és Kerényi György szabadon bocsátását követelik. Wachsler Tamás, Deutsch Tamás terhes felesége. Városliget, Királydomb. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) nagygyűlése az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának 200. évfordulóján. Tiltakozó üzenetek felolvasása Deutsch Tamás és Kerényi György prágai letartóztatása miatt. Rádiótudósítások bejátszása. Forró Evelin, Pesty László, Vándor Ágnes. Rajk László Párizsból küldött üzenete, a Charta 77 levele a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-hez. Beszédek: Demszky Gábor, téma: a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) hatalomátmentése, Next 2000 Kft.; Tölgyessy Péter, téma: alkotmány, kerekasztal tárgyalások, sajtószabadság; Vig Monika. Menet a csehszlovák nagykövetség elé. Kőszeg Ferenc beszéde a követség előtt.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-26, Duration: 1 hour 7 min. 27 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010138
305-0-3:138/2
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetői a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Mihály Laki on the Alliance's economic program. Social market economy, joining the European Economic Community, COMECON, private ownership, small enterprises, international capital, competitiveness, re-privatization, unemployment, inflation. Árpád Göncz on the Hungarian community, third way.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Laki Mihály az SZDSZ gazdasági programjáról. Szociális piacgazdaság, belépés az Európai Gazdasági Közösségbe, KGST, magántulajdon, kisvállalkozások, nemzetközi tőke, versenyképesség, reprivatizálás, munkanélküliség, infláció. Göncz Arpád a magyarságról, harmadik útról.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 30 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010138
DVD-ROM #139
305-0-3:139/1
Joint Rally of the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ és Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ közös nagygyűlés
Park Theater. Joint Rally of the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Moderator: András Kardos, member of the 11th district branch of the Alliance of Free Democrats and Zoltán Mátyásfalvi member of the 11th district branch of the Alliance of Young Democrats. The parties' programs, Opposition Round Table, Workers' Militia, properties of parties, president of the republic. Tamás Tirts, Imre Mécs, Tamás Deutsch.
Park Színpad. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) - Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) közös nagygyűlés. Vezeti: Kardos András XI. kerületi SZDSZ; és Mátyásfalvi Zoltán, XI. kerület FIDESZ. A pártok programjáról, ellenzékről, Ellenzéki Kerekasztalról, Munkásőrség, pártvagyon, köztársasági elnök. Tirts Tamás, Mécs Imre, Deutsch Tamás.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-01, Duration: 41 min. 39 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010139
305-0-3:139/2
Demonstration
Tüntetés
Bem Square. Demonstration organized by the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Róza Hodosán's speech. Conversation, dispute with workers' militiamen and participants on the street. Demonstrators demand the immediate dissolution of the Workers' Militia without legal successor. The National Headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road. Speeches and demands. Tamás Deutsch, handing over properties and arms. Dissolution of the Workers! Militia. Handing over the memorandum to Lajos Borzák spokesman.
Bem tér. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) tüntetés. Hodosán Róza beszéde. Beszélgetés, vita munkásőrökkel, résztvevőkkel az utcán. A tüntetők a Munkásőrség azonnali és jogutód nélküli felszámolását követelik. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Somlói út. Beszédek, követelések. Deutsch Tamás: fegyverek, vagyon átadása, Munkásőrség feloszlatása. Jegyzék átadása. Borzák Lajos szóvivő átveszi a petíciót.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-29, Duration: 45 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010139
305-0-3:139/3
Collecting Signatures to Demand the Referendum of Four Yes
Négyigenes népszavazás aláírásgyűjtés
Main Square, Óbuda. Collecting signatures, referendum of four yes. Luca Szalay collects signatures. Iván Pető plays the reporter. Charity fair organized by the Opposition Round Table. Hajni Hegedűs and Zsuzsa Hegedűs.
Óbuda, Fő tér. Aláírásgyűjtés, négyigenes népszavazás. Szalay Luca aláírásokat gyűjt. Pető Iván, mint riporter. Jótékonysági vásár az Ellenzéki Kerekasztal szervezésében. Hegedűs Hajni és Hegedűs Zsuzsa.
Hungarian language, Date of production: 1989-10, Duration: 13 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010139
DVD-ROM #140
305-0-3:140/1
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés. 1. rész
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Preparations, banners, stage, decoration, László Rajk. Delegates arriving, György Konrád, Miklós Haraszti. Opening speech by György Konrád entitled What Kind of Society Do We Want? Greeting Hungarian and foreign guests, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, Anna Losonczy. Contributions by Róza Hodosán, women's group of the Alliance of Free Democrats; Zsolt Szentkirályi on the party's rural base; Stephan Musto Friedrich Naumann Foundation; István Prepeliczay Independent Smallholders' Party; Anna Losonczy Transnational Radical Party; Imre Mécs on achievements, collecting signatures, four-yes referendum; Gáspár Miklós Tamás on stability, regime change, constructive opposition, market economy; Ferenc Kőszeg on the place of the Alliance of Free Democrats in political life, legitimacy, Opposition Round Table; Gabriella Béki, organizational issues, membership size.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Előkészületek, molinók, díszletek, dekoráció, Rajk László. Gyülekező, Konrád György, Haraszti Miklós. A küldöttgyűlés megnyitója, Konrád György bevezetője Milyen társadalmat akarunk? címmel. Külföldi és hazai vendégek köszöntése, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt (FKGP), Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Losonczy Anna. Felszólalások: Hodosán Róza az SZDSZ női csoportjáról; Szentkirályi Zsolt a vidék bázisról; Stephan Musto Friedrich Naumann Alapítvány; Prepeliczay István FKGP; Losonczy Anna Transznacionális Radikális Párt; Mécs Imre, eredmények, aláírásgyűjtés, négyigenes népszavazás; Tamás Gáspár Miklós stabilitás, rendszerváltás, konstruktív ellenzékiség, piacgazdaság; Kőszeg Ferenc az SZDSZ helye a politikai életben, legitimáció, Ellenzéki Kerekasztal (EKA); Béki Gabrilla, szervezeti kérdések, szervezési munkák, taglétszám.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-27, Duration: 2 hours
Digital version available | HU_OSA_00010140
DVD-ROM #141
305-0-3:141/1
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés. 2. rész
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Contributions by István Vass, Gábor Demszky on the Alliance's political style; György Gadó, György Konrád on the issue of coalition; Béla Mester, Alajos Dornbach on the independence of courts; Dezső Kertész, Ferenc Zemplényi. Vote on the Alliance of Free Democrats badge. András Kardos, Gabriella Béki, Sándor Szilágyi, Iván Pető, Gáspár Miklós Tamás, Ferenc Kőszeg, Béla Király and others. Debate on the draft statutes: Mátyás Eörsi, comments, vote. Péter Tölgyessy's speech, Iván Pető, Tamás Bauer, Pál Juhász.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Felszólalók: Vass István, Demszky Gábor az SZDSZ politikai stílusa; Gadó György, Konrád György a koalíció kérdése; Mester Béla, Dornbach Alajos a független bíróság; Kertész Dezső, Zemplényi Ferenc. Szavazás az SZDSZ jelvényről. Kardos András, Béki Gabriella, Szilágyi Sándor, Pető Iván, Tamás Gáspár Miklós, Kőszeg Ferenc, Király Béla és mások. Az alapszabály-tervezet vitája: Eörsi Mátyás, hozzászólások, szavazás. Tölgyessy Péter beszéde, Pető Iván, Bauer Tamás, Juhász Pál.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-28, Duration: 55 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010141
305-0-3:141/2
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Contributions Gabriella Béki on organizational issues and the relationship between members and leaders; György Danis on organizing activities and membership size; István Szent-Iványi on external relations; János Kis, report on the Collapse of the Opposition Round Table Negotiations, the four-yes referendum, critique of the government, proposal, conditions set for the transition government, restoring the functioning of the opposition.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Felszólalók: Béki Gabriella szervezeti kérdések, szervezési munkák, tagság és vezetőség kapcsolata; Danis György szervezési tevékenység, taglétszám; Szent-Iványi István, külkapcsolatok; Kis János, beszámoló, az Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások (EKA) felbomlása, négyigenes népszavazás, kormánykritika, javaslat, feltételek az átmenet kormányának, az ellenzék működőképességének helyreállítása.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-28, Duration: 1 hour 5 min. 28 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010141
DVD-ROM #142
305-0-3:142/1
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Electing the council and the steering committee. Chair: Zsolt Szentkirályi. Contributions: András Kardos, Zsolt Szentkirály, greeting from Miklós Duray. Gabriella Béki on putting up candidates. Welcoming Béla Király. Sándor Szilágyi explains why he is not running for office in the council. Greeting from Helena Nemcova and Charta 77. Comments, suggestions for candidates: Iván Pető, Gabriella Béki, Ferenc Kőszeg, Gáspár Miklós Tamás, Mátyás Eörsi. Welcoming Éva Balla. Debating the statutes, chaired by Gábor Demszky. Contribution by Béla Király. Comments on the draft of the statutes, vote. Mátyás Eörsi, János Kis. Péter Tölgyessy on the preparations for the general elections and the regime change. Iván Pető on the Alliance of Free Democrats badge. Tamás Bauer rejects Thatcherism and market economy.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés. A tanács és ügyvivői testület megválasztása. Levezető elnök: Szentkirályi Zsolt. Hozzászólások: Kardos András, Szentkirályi Zsolt. Duray Miklós üdvözlete. Béki Gabriella a jelöltállításról. Király Béla üdvözlése. Szilágyi Sándor: miért nem vállalja a jelölést a tanácsba. Helena Nemcova és a Charta 77 üdvözlete. Hozzászólások, javaslatok jelöltekre: Pető Iván, Béki Gabriella, Kőszeg Ferenc, Tamás Gáspár Miklós, Eörsi Mátyás és mások. Balla Éva köszöntése. Az alapszabály-tervezet vitája. Levezető elnök: Demszky Gábor. Király Béla felszólalása. Hozzászólások az alapszabály tervezetéhez, szavazások: Eörsi Mátyás, Kis János. Tölgyessy Péter a választások előkészítéséről, rendszerváltásról. Pető Iván az SZDSZ jelvényről. Bauer Tamás elhatárolódás a thatcherizmustól, a piacgazdaságról.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-28, Duration: 2 hours 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010142
DVD-ROM #143
305-0-3:143/1
Interview with László Kapolyi
Kapolyi László interjú
Kapolyi's career in state administration. Achievements in energy management and political mechanisms. Secretary for Energy in the Ministry of Industry. Reforming the structure of economy, lack of management, Gabčíkovo–Nagymaros dam, disputes over the barrage, hard currency exports, world passport, liberalizing importing.
Pályafutása az államigazgatásban. Az energiagazdálkodás eredményei és a politikai mechanizmusok. Az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára. A gazdaságszerkezet átalakítás menedzselés hiánya, Bős-Nagymaros, vízlépcső viták, konvertibilis export kérdése, világútlevél, importliberalizálás.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-31, Duration: 1 hour 31 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010143
DVD-ROM #144
305-0-3:144/1
Protest Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozás
Protest against the Danube dam, warning strike organized by the Alliance of Young Democrats. Boycotting class attendance, launched by legal, humanities and economist student groups of the Alliance of Young Democrats. Eötvös Lóránd University, law faculty, interviews: students' opinion on the action. Students gathering at the faculty of humanities, Kígyó street, Petőfi statue, Interview with Tamás Deutsch and other students. Welcoming participants, Tamás Deutsch: solidarity with the students in strike in Szeged. András Lányi's speech on behalf of Danube Circle. Report on the human chain on October 3, 1988, Sándor Takács, environmental group of Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Interview with Hobó, students, István Eörsi, Lajos Mátyás Szabó. Interviewer is Péter Molnár.
Vízlépcső elleni tiltakozás, figyelmeztető sztrájk a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) szervezésében. Hallgatás beszűntetés az egyetemi jogász, bölcsész, közgazdász FIDESZ-csoportok felhívására. ELTE jogi kar, interjúk: egyetemisták véleménye az akcióról. Gyülekezés a bölcsész karnál, Kígyó utca, a Petőfi-szobor. Interjú Deutsch Tamással és a gyülekezőkkel. A résztvevők üdvözlése, Deutsch Tamás: szolidaritás a szegedi diáksztrájkkal. Lányi András beszéde a Duna Kör képviseletében. Tájékoztatás az 1989 október 3-i élőláncakcióról, Takács Sándor, Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédő csoport. Interjúk: Hobó, egyetemisták, Eörsi István, Szabó Lajos Mátyás. Riporter Molnár Péter.
Hungarian language, Date of production: 1988-09-29, Duration: 1 hour 4 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010144
DVD-ROM #145
305-0-3:145/1
Paris, Pere Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution Erected by the Hungarian League of Human Rights based in Paris.
Párizs Père Lachaise temető, megemlékezés a párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves (present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem ‘Imre Nagy’ by György Faludy, Marseillaise, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet Francia Szocialista Párt, Claudio Martelli Olasz Szocialista Párt, Pierro Fassino Olasz Kommunista Párt, Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva, vers – Faludy György: Nagy Imre, Marseillaise, Himnusz.
French language, Date of production: 1988-06-16, Duration: 1 hour 20 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010145
DVD-ROM #146
305-0-3:146/1
Interview with Ferenc Török. Radio Free Europe
Török Ferenc interjú
Munich. Home of Ferenc Török and his wife, Márta. Ferenc Török talks about his life, emigration, relationships, Radio Free Europe, Kádár regime, democracy, market economy.
München. Török Ferenc és felesége, Márta lakása. Török Ferenc emigráns mesél életéről, kapcsolatairól, Szabad Európa Rádió (SZER)-ről, Kádár rendszerről, demokráciáról, piacgazdaságról.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 39 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010146
305-0-3:146/2
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Láng Júlia interjú Szabad Európa Rádió SZER
Júlia Lángh bicycling to Radio Free Europe. The need for change in Radio Free Europe.
München. Lángh Júlia kerékpározik a Szabad Európa Rádió (SZER)-be. Lángh Júlia a változtatás szükségességéről a SZER-ben.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 19 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010146
DVD-ROM #147
305-0-3:147/1
Demonstration in Budapest on March 15, 1988
1988. március 15-diki tüntetés Budapesten
Petőfi statue. Demonstration. Participants place flowers. János Kis, surrounded by Ferenc Kőszeg, Gáspár Miklós Tamás, Róza Hodosán and the crowd delivers a speech. March, applause. Vörösmarty Place. Banners: Freedom of Press; Freedom of Association. Kossuth statue. Singing the National Song together. Miklós Tamás Gáspár's speech: demanding peaceful transition, new constitution, free elections. March. Batthyányi eternal flame. Róza Hodosán reads Gábor Demszky's speech, who was arrested. Freedom of press, of gathering, of association, rule of law. March on Lenin Boulevard, Margit Bridge, Bem statue. Tibor Pákh sings and delivers a speech. Gáspár Miklós Tamás speaks. March to Batthyány Square. Kölcsey statue. Singing Szózat. Gáspár Miklós Tamás announces a demonstration at 7 p.m. at the Petőfi statue. Székely anthem. Footage at night, march over Chain Bridge.
Petőfi-szobor. Tüntetés. A résztvevők virágokat helyeznek el. Kis János beszél a tömegből, körülötte Kőszeg Ferenc, Tamás Gáspár Miklós, Hodosán Róza. Vonulás, taps. Vörösmarty tér. Transzparensek: Sajtószabadságot!, Egyesülési szabadságot!. Kossuth-szobor. Nemzeti dal kórusban. Tamás Gáspár Miklós beszéde:békés átmenet, új alkotmány, szabad választások követelése. Vonulás. Batthyány-örökmécses. Hodosán Róza felolvassa a letartóztatott Demszky Gábor beszédét. Sajtószabadság, gyülekezési jog, egyesületi jog, alkotmányos jogállam. Vonulás: Lenin körút, Margit híd, Bem-szobor. Pákh Tibor énekel és szónokol. Tamás Gáspár Miklós beszél. Vonulás a Batthyány térre. Kölcsey- szobor. Szózat. Tamás Gáspár Miklós bejelentése: este 7-kor találkozás a Petőfi -szobornál. Székely himnusz. Esti felvételek: vonulás a Lánchídon.
Hungarian language, Date of production: 1988-03-15, Duration: 47 min. 54 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010147
DVD-ROM #148
305-0-3:148/1
Interview with Tamás Fóti. Radio Free Europe
Fóti Tamás interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Tamás Fóti's home. His opinion on Radio Free Europe as audience before his emigration in 1980. His years in Hungary, sociology, opposition, samizdat. Émigré in the Netherlands, Kelemen Mikes Circle, correspondent for Radio Free Europe. Working as editor from 1987 in Munich. Censorship by the editors, conflicts within the editorial staff..
München. Fóti Tamás lakása. Véleménye a Szabad Európa Rádió (SZER)-ről hallgatóként, 1980-as emigrálása előtt. Otthoni évek, szociológia, ellenzék, szamizdat. Emigráns lét Hollandiában, Mikes Kelemen Kör, tudósítások a SZER-nek. 1987-től szerkesztőként Münchenben. Az úgynevezett okézó szerkesztők, konfliktusok a szerkesztők között.
Hungarian language, Date of production: 1989-05, Duration: 59 min. 48 sec.
Digital version available | HU_OSA_00010148
VHS PAL #149
305-0-3:149/1
305-0-3.1990-001_90-1
Béla Lévay Candidate for Parliament
Lévay Béla képviselőjelölt

Béla Lévay's home. Introduces himself, speaks about his scientific research and education career and why he joined the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. His candidacy program.

Lévay Béla lakása. Bemutatkozás, tudományos kutatás, oktatás. Miért csatlakozott a Szabad Demokraták Szövetségéhez (SZDSZ). Az SZDSZ programjáról. Képviselő-jelölti bemutatkozó program.

Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 36 min. 7 sec.
Digital version available | 305-0-3.1990-001_90-1.mp4
305-0-3:149/2
305-0-3.1990-001_90-1
Imre Mécs Candidate for Parliament
Mécs Imre képviselőjelölt
Imre Mécs' home. Introduces himself, speaks about his role in 1956, prison, amnesty, democratic opposition. The Alliance of Free Democrats and the regime change. The program of the Alliance of Free Democrats. His program as candidate for Parliament. Insert images: death sentence, photos.
Mécs Imre lakása. Bemutatkozás, 1956-os szerepe, bebörtönzés, amnesztia, demokratikus ellenzék. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a rendszerváltás. Az SZDSZ programja. Képviselő-jelölti bemutatkozó program. Vágóképek: halálos ítélet, fényképek.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 22 min. 47 sec.
Digital version available | 305-0-3.1990-001_90-1.mp4
305-0-3:149/3
305-0-3.1990-001_90-1
Béla Lévay Candidate for Parliament
Lévay Béla képviselőjelölt
Béla Lévay's home. Insert images of Béla Lévay. He speaks about the program of the Alliance of Free Democrats, the Duna-Gate scandal.
Lévay Béla lakása. Vágóképek Lévay Béláról. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) programjáról, Dunagate botrány.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 17 min. 40 sec.
Digital version available | 305-0-3.1990-001_90-1.mp4
Digital container #150
305-0-3:150/1
305-0-3.1990-002_90-2
A Fake Secret Agent in Romania
Álszekus
Interview with a young man who infiltrated Securitate, the Romanian secret service as a fake agent.
Interjú a román titkosszolgálatálatba álügynökként beépült fiatalemberrel. Securitate ügynök, álszekus. Elbert Márta dokumentációja alapján.
Date of production: 1990-01-18, Duration: 40 min. 5 sec.
305-0-3:150/2
305-0-3.1990-002_90-2
József Végvári in a Sanatorium
Végvári József a szanatóriumban
Korányi tuberculosis sanatorium. Ward, bed. Végvári is taking notes. Interview in the park. His being afraid of retribution. Criminal proceedings. Who he will vote for, plans. Documents and information in his possession. State Security Services, working for state security.
Korányi TBC Intézet. Szanatóriumi szoba, ágy. Végvári jegyzeteket készít. Interjú a szabadban. Fél-e a megtorlástól? Büntetőeljárás. Kire fog szavazni, mik a tervei. A birtokában lévő dokumentumok, információk sorsáról. Állambiztonsági Szolgálatok, állambiztonsági munka.
Hungarian language, Date of production: 1990-02-01, Duration: 47 min. 17 sec.
Digital container #151
305-0-3:151/1
305-0-3.1990-003_90-3
Press Conference of the Alliance of Young Democrats on Duna-Gate
Duna-gate, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ sajtótájékoztató
Press Conference of the Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats on Duna-Gate after the screening of the Black Box film. József Végvári, Zoltán Lovas, Gábor Fodor and Bálint Magyar on the stage. The Hungarian Socialist Party, the successor of the Hungarian Socialist Workers' Party continues intercepting and surveillance practices. List of people surveiled in Végvári's notebook. Anikó Lévai is legal advisor to József Végvári. Comments by Gábor Roszik, István Szász, Imre Mécs and András Bozóki.
Graffiti mozi. Duna-gate ügy, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) sajtótájékoztató a Fekete Doboz filmjének vetítése után. A színpadon Végvári József, Lovas Zoltán, Fodor Gábor, Magyar Bálint. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) utódpárja, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) ugyanúgy folytatja a lehallgatásokat és megfigyeléseket. Megfigyeltek névsora Végvári noteszéből. Lévai Anikó, Végvári jogi segítője. Roszik Gábor, Szász István, Mécs Imre, Bozóki András felszólalása.
Hungarian language, Date of production: 1990-01-19, Duration: 45 min.
305-0-3:151/2
305-0-3.1990-003_90-3
Elections Campaign of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ kampány
Listen to Your Heart. The campaign film of the Alliance of Young Democrats
Hallgass a szívedre. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választási kampányfilmje.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 36 sec.
Digital container #152
305-0-3:152/1
305-0-3.1990-004_90-4.avi
Christmas, Romania 1989
Románia 1989. Karácsony
Medical aid and supplies for the hospital in Arad. Romanian border. Arad. A kid who wanted to blow up the hospital. The chief surgeon and other doctors of the hospital talk about medicine supplies. Travel to the hospital in Nagyszeben. Medical supplies arrive. Body search, looking for arms. Victims, bodies, wounded. The burnt out Hotel Continental. Nicu Ceaușescu's villa. Traces of the bloodshed in Nagyszeben, a ruined villa district, police, state security forces, buildings, cars. The first Securitate trial. Interviews on the spot with soldiers, revolutionary kids and doctors in Romanian and Hungarian.
Gyógyszerküldemények, segélyszállítmányok eljuttatása az aradi kórházba. A román határ. Arad. Egy gyerek, aki fel akarta robbantani a kórházat. Az aradi kórház sebész főorvosa és más orvosok a gyógyszerellátásról. Utazás Nagyszebenbe a kórházba. Gyógyszerszállítmányok érkezése. Motozás, fegyverek keresése. Áldozatok, halottak, sebesültek. Kiégett Hotel Continental. Nicu Ceaușescu villa. A nagyszebeni vérontások nyomai, szétlőtt villanegyed, rendőrség, securitate, épületek, autók. Az első Securitate per. Helyszini riportok katonákkal, forradalmár gyerekekkel, orvosokkal románul és magyarul.
Hungarian language, Date of production: 1989-12-27, Duration: 1 hour 3 min. 34 sec.
305-0-3:152/2
305-0-3.1990-004_90-4.avi
Parliament, January 23, 1990
Országgyűlés 1990 január 23.
Parliament in session. Gáspár Miklós Tamás in the Parliament. Footage of the Parliament. István Horváth minister of interior affairs and Imre Pozsgay. István Horváth and Gyula Horn. Gáspár Miklós Tamás takes his seat in the Parliament. István Horváth's pre-agenda speech, the interception scandal, Duna-Gate, refuses to answer journalists.
Országgyűlés. Tamás Gáspár Miklós a Parlamentben. Parlamenti képsorok. Horváth István belügyminiszter és Pozsgay Imre. Horváth István és Horn Gyula. Tamás Gáspár Miklós elfoglalja helyét a Parlamentben. Horváth Isván napirend előtti felszólalása, lehallgatási botrány, Dunagate, majd az újságírói kérdések hárítása.
Hungarian language, Date of production: 1990-01-23, Duration: 10 min. 8 sec.
305-0-3:152/3
305-0-3.1990-004_90-4.avi
Mátyás Szűrös and Václav Havel
Szűrös Mátyás és Václav Havel
Interview with Mátyás Szűrös on the visit of the new president of the Czechoslovak Republic Václav Havel in Budapest. The reception of Václav Havel at Ferihegy airport.
Szűrös Mátyás interjú, Václav Havel, az új csehszlovák köztársasági elnök Budapesti látogatásáról. Havel fogadása a Ferihegyi repülőtéren.
Hungarian language, Date of production: 1990-01-26, Duration: 5 min. 54 sec.
Digital container #153
305-0-3:153/1
305-0-3.1990-005_90-5
Elections Campaign Films of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ választási kampányfilmek
Listen To Your Heart, Vote for the Alliance of Young Democrats. Campaign films, collection of clips.
Hallgass a szívedre, szavazz a FIDESZ-re.Választási kampányfilmekek, videoklip-gyűjtemény.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 10 min. 30 sec.
Digital container #154
305-0-3:154/1
305-0-3.1990-006_90-6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray. 1956 and Irodalmi Újság. Ban and re-launch. Vienna, London, Paris. Financial issues, support from US, Congress for Cultural Freedom. Émigré literary and political papers. The objectives of Irodalmi Újság, bring down the Kádár regime, create a democratic Hungary. Editorial offices in Paris from 1962. Endre Enczy, Gergely Lehoczky. The organization Friends of Irodalmi Újság. The printing house of György Egri.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Méray Tibor interjú. 1956 és az Irodalmi Újság. Betiltás és újraindítás, Bécs, London, Párizs. Finanszirozási kérdések, amerikai támogatás, Congress for Cultural Freedom. Emigráns irodalmi és politikai lapok. Az Irodalmi Újság céljai, a Kádár rendszer megbuktatása, demokratikus Magyarország. A párizsi szerkesztőség 1962-től. Enczy Endre, Lehoczky Gergely. Az Irodalmi Újság Baráti Köre. Egri György nyomdája.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 1 hour 52 min. 38 sec.
305-0-3:154/2
305-0-3.1990-006_90-6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with János Tardos.
Irodalmi Újság, Párizs. Tardos János interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Interview with János Tardos. His life in Paris, connections with Irodalmi Újság, the memorial monument of Imre Nagy in Paris. His film The Hungarian October. His career as a journalist.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Tardos János interjú. Párizsi élete, kapcsolata az Irodalmi Újsággal, a párizsi Nagy Imre emlékmű. A magyar október című filmjéről. Újságírói tevékenysége.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 31 min. 42 sec.
305-0-3:154/3
305-0-3.1990-006_90-6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Tibor Méray talks about Irodalmi Újság. Authors, spirit, tradition.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Beszélgetés Méray Tiborral az Irodalmi Újságról. Szerzők, szellemiség, hagyomány.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 39 min. 38 sec.
Digital container #155
305-0-3:155/1
305-0-3.1990-007_90-7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Home of Tibor Méray. Talking about Irodalmi Újság. Special issue of November 2, 1956. György Krassó's role, Hungarians in neighboring countries. The Hungarian events in Irodalmi Újság, people signing Charta 77, the Bulányi case, the case of periodical Mozgó Világ, Gabčíkovo-Nagymaros. The last issue, publication in Hungary in 1989. Inserts: articles in Irodalmi Újság, Paris.
Párizs. Méray Tibor lakása. Beszélgetés az Irodalmi Újságról. 1956 november 2. az Irodalmi Újság különszáma, Krassó György szerepe, határon túli magyarok. Magyarországi események az Irodalmi Újságban, Charta 77 aláírói, Bulányi ügy, Mozgó Világ ügy, Bős-Nagymaros. Az utolsó szám, magyarországi megjelenés 1989-ben. Vágóképek: az Irodalmi Újság cikkei, Párizs.
Hungarian language, Date of production: 1990-01, Duration: 1 hour 54 min. 37 sec.
305-0-3:155/2
305-0-3.1990-007_90-7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Ferenc Fejtő.
Irodalmi Újság, Párizs. Fejtő Ferenc interjú.
Paris. Home of Ferenc Fejtő. Talking about Irodalmi Újság. His article entitled The Independent Republic of Hungarian Writers in Lettres Nouvelles.
Párizs. Fejtő Ferenc lakása. Beszélgetés Fejtő Ferenccel az Irodalmi Újságról. Cikke a Lettres Nouvelles-ben A magyar írók független köztársasága címmel. Kapcsolatai, írásai az emigrációs Irodalmi Újságban. Politikai kapcsolatai, szerepe a Nagy Imre emlékmű felállításában a Pere-Lachaise temetőben. Az Irodalmi Újság hatása az emigrációra.
Hungarian language, Date of production: 1990-01, Duration: 38 min. 25 sec.
305-0-3:155/3
305-0-3.1990-007_90-7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Offices of Irodalmi Újság. Interview with Tibor Méray. His connection with Irodalmi Újság in Hungary. Advocacy of the multiparty system in Irodalmi Újság.
Párizs. Az Irodalmi Újság szerkesztősége. Beszélgetés Méray Tiborral. Kapcsolata a magyarországi Irodalmi Újsággal. A többpártrendszer képviselete az Irodalmi Újságban.
Hungarian language, Date of production: 1990-01, Duration: 17 min. 26 sec.
Digital container #156
305-0-3:156/1
305-0-3.1990-008_90-8
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Interview with Tibor Méray about Irodalmi Újság, émigré Hungarian writers and colleagues. The views on Irodalmi Újság within Hungary, hardships in dissemination. The Irodalmi Újság Sorozat series of booklets. The Kádár era and Irodalmi Újság. Publication of books.
Párizs. Interjú Méray Tiborral az Irodalmi Újságról, emigráns magyar írókról, munkatársakról. Az Irodalmi Újság magyarországi megítélése, a magyarországi terjesztés nehézségeiről. Az Irodalmi Újság Sorozat ( I.U.S.) füzetek. A Kádár korszak és az Irodalmi Újság. Könyvkiadás.
Hungarian language, Date of production: 1990-01, Duration: 1 hour 28 min. 4 sec.
305-0-3:156/2
305-0-3.1990-008_90-8
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Gyula Sipos.
Irodalmi Újság, Párizs. Sipos Gyula interjú.
Paris. Interview with Gyula Sipos, his emigration, life in Paris, Radio Free Europe, Irodalmi Újság. Footage showing the publications of Irodalmi Újság. Interview with Tibor Tardos about the 1950s, his life as an émigré, and Irodalmi Újság.
Párizs. Interjú Sipos Gyulával, emigrálása, párizsi élete, Szabad Európa Rádió (SZER), az Irodalmi Újság. Felvételek az Irodalmi Újság kiadványairól. Interjú Tardos Tiborral az 1950-es évekről, emigráns életéről, az Irodalmi Újságról.
Hungarian language, Date of production: 1990-01, Duration: 42 min. 33 sec.
305-0-3:156/3
305-0-3.1990-008_90-8
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Tardos.
Irodalmi Újság, Párizs. Tardos Tibor interjú.
Paris. Images of Paris, Tibor Tardos' home, family photos. Interview with Tibor Tardos about the 1950s, newspaper Szabad Nép, Irodalmi Újság, literary life, Imre Sarkadi, Péter Kuczka. Emigration to Paris, opportunities to publish his writings, plans.
Párizs. Vágóképek Párizsról, Tardos Tibor lakásáról, lakásbelső, családi fotók. Interjú Tardos Tiborral az 1950-es évekről, Szabad Nép, Irodalmi Újság, irodalmi élet, Sarkadi Imre, Kuczka Péter. Párizsi emigráció, publikálási lehetőségek, tervek.
Hungarian language, Date of production: 1990-01, Duration: 53 min. 33 sec.
Digital container #157
305-0-3:157/1
305-0-3.1990-009_90-9
Târgu Mureș
Marosvásárhely
Târgu Mureș, Romania. Sports hall. Rally of Vatra Romaneasca. Tense atmosphere, the crew of Black Box is not let in, civilians demand passport. Hungarian and Romanian students speak about the Bolyai Lyceum, education in Hungarian, separatism.
Marosvásárhely, Sportcsarnok. Vatra Romaneasca nagygyűlés. Feszült hangulat, a Fekete Doboz stábját nem engedik be, útlevelet követelnek a civilek. Magyar és román diákok a Bolyai Líceumról, magyar nyelvű oktatásról, szeparatizmusról.
Date of production: 1990-02, Duration: 41 min.
Digital container #158
305-0-3:158/1
305-0-3.1990-010_90-10
Where is the East Heading?
Merre tart Kelet?
Paris. International Conference Where is the East Heading? with the participation of Willy Brandt, Petre Roman, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Jorge Semprún, Adam Michnik, János Kis , Gregor Gysi, Édouard Balladur, Jegor Jakovlev, Roy Hattersley, Petr Pithart and other politicians.
Párizs. Merre tart Kelet – nemzetközi konferencia. Willy Brandt, Petre Roman, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Jorge Semprún, Adam Michnik, Kis János, Gregor Gysi, Édouard Balladur, Jegor Jakovlev, Roy Hattersley, Petr Pithart és más politikusok részvételével.
French language, Date of production: 1990-02-20, Duration: 2 hours 27 min. 24 sec.
Digital container #159
305-0-3:159/1
305-0-3.1990-011_90-11
Béla Király Candidate for Parliament in Kaposvár
Király Béla országgyűlési képviselőjelölt Kaposváron
Kaposvár. Béla Király presents his home town, his childhood house in Eötvös Street. Grocery store. Memorial plaque for Imre Nagy. County hall. He talks to people living in Kaposvár. Táncsics secondary school, pupils, teachers. Poet Gyula Takáts. Béla Király's 12 point of Kaposvár, read by actors Judit Pogány and János Kulka. Footage inside the theater of Kaposvár, playing Orwell's Animal Farm. Róbert Koltai, Zoltán Bezerédi, László Helyey in the buffet. Talking with actors Judit Pogány, Róbert Koltai, Zoltán Bezerédi, László Helyey, János Kulka.
Kaposvár. Király Béla bemutatja szülővárosát. Gyermekkori házuk, Eötvös utca. Élelmiszerüzlet. Nagy Imre emléktábla. Megyeháza. Kaposváriakkal beszélget. Táncsics Gimnázium, diákok, tanárok. Takáts Gyula költő. Király Béla kaposvári 12 pontja, felolvassa Pogány Judit és Kulka János. Felvételek a kaposvári színházban, részlet Orwell: Állatfar című előadásból. büfében Koltai Róbert, Bezerédi Zoltán, Helyey László. Beszélgetés színészekkel: Pogány Judit, Koltai Róbert, Bezerédi Zoltán, Helyey László, Kulka János.
Hungarian language, Date of production: 1990-02-28, Duration: 1 hour 20 min. 13 sec.
305-0-3:159/2
305-0-3.1990-011_90-11
The Campaign Film of István Hegedűs
Hegedűs István kampányfilmje
Óbuda, Budapest. István Hegedűs, parliamentary candidate nominated by the Óbuda organization of the Alliance of Young Democrats.
Óbuda. Hegedűs István. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) óbudai parlamenti képviselőjelöltjének bemutatkozó kampányfilmje.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 23 min. 9 sec.
305-0-3:159/3
305-0-3.1990-011_90-11
Elections, 1990, Second Round
Választás 1990, második forduló
Headquarters of the Alliance of Free Democrats, headquarters of the Hungarian Democratic Forum. Second round of general elections. Learning the results in the Alliance of Free Democrats headquarters in Mérleg Street. Gábor Demszky, Mihály Ráday, József Székhelyi drink champagne. Iván Pető, Ottilia Solt, Imre Mécs, Gáspár Miklós Tamás, István Eörsi, Péter Hack. Lukács Ádám Petri's opinion on the Hungarian Democratic Forum coming to power. Press briefing by János Kis. Footage of the corridors in the Hungarian Democratic Forum headquarters on Bem Square, celebration. Champagne, dance in the Alliance of Free Democrats headquarters, László Rajk, Ferenc Kőszeg and Gábor Havas are dancing.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) székház, Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház. Az országgyűlési képviselőválasztások második fordulója. Eredmények fogadtatása SZDSZ Mérleg utca. Demszky Gábor, Ráday Mihály, Székhelyi József pezsgőznek. Pető Iván, Solt Ottilia, Mécs Imre, Tamás Gáspár Miklós, Eörsi István, Hack Péter és mások. Petri Lukács Ádám véleménye az MDF kormányra kerüléséről. Kis János sajtótájékoztatója. Folyosói felvételek a Bem téren, az MDF székházban, ünneplés. Pezsgőzés, tánc az SZDSZ-nél, Rajk László, Kőszeg Ferenc, Havas Gábor táncolnak.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-08, Duration: 51 min. 33 sec.
Digital container #160
305-0-3:160/1
305-0-3.1990-012_90-12
Debate between Candidates for Parliament
Képviselőjelöltek vitája
Community hall of Ferencváros. Debate between candidates for Parliament Sándor Fekete Hungarian Socialist Party and Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats. Presenting the programs, moderator Katalin Kondor.
Ferencvárosi Művelődési Központ. Fekete Sándor Magyar Szocialista Párt (MSZP) és Tölgyessy Péter, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) országgyűlési képviselőjelöltek vitája, programismertető. Vezeti Kondor Katalin.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 26 min. 7 sec.
Digital container #161
305-0-3:161/1
305-0-3.1990-013_90-13
Campaign Videos of the Alliance of Young Democrats.
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ választási kampányfilmek
Campaign Videos of the Alliance of Young Democrats. István Hegedűs' campaign video.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választási kampányfilmje. Hegedűs István választási kampányfilmje.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 5 min. 4 sec.
305-0-3:161/2
305-0-3.1990-013_90-13
Temesvár, March 15, 1990
Temesvár 1990. március 15.
Temesvár. Talking with sociologist Ottó Benkő on the political situation, the relationship between Hungarians and Romanians. People of Temesvár talk about the network of national minorities, the situation of Hungarians in Transylvania. Tibor T. Toró Hungarian Youth Organization of Temesvár. Petőfi monument in Temesvár. The celebration on March 15, 1990, speeches in Romanian and Hungarian. Zoltán Lovas reads the 12 points of the Alliance of Young Democrats, show performed by pupils, laying wreaths.
Temesvár. Beszélgetés Benkő Ottó szociológussal a politikai helyzetről, a magyar-román viszonyról. Temesváriak a nemzetiségi iskolák hálózatáról, erdélyi magyarság helyzetéről. Toró T. Tibor Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ). Temesvár, Petőfi-emlékmű. 1990. március 15-i ünnepség, beszédek románul és magyarul, Lovas Zoltán ismerteti a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) 12 pontját, iskolások műsora, koszorúzás.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-15, Duration: 1 hour 2 min. 15 sec.
305-0-3:161/3
305-0-3.1990-013_90-13
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete Március
Târgu Mureș, Main Square. Hungarian and Romanian mass rally in front of the city hall. Hungarian demonstrators demand the maintenance of Bólyai University, Hungarian education and reinstation of Előd Kincses. Policemen between the Hungarians and Romanians. Speeches. Distributing sticks and clubs. Clash between Romanians and Hungarians, severe bleeding wounds. Tanks on the square.
Marosvásárhely, Fő tér. Magyar és román tömeggyűlés a Városháza előtt. A magyar tüntetők Bólyai Egyetemet, magyar oktatást, Kincses Előd visszahelyezést követelik. Rendőrök a magyarok és a románok között. Beszédek. Lécek, botok osztogatása. Románok és magyarok összecsapása, súlyos, vérző sérültek. Tankok a téren.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-20, Duration: 32 min. 40 sec.
305-0-3:161/4
305-0-3.1990-013_90-13
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
Bratislava. The office of the Independent Hungarian Initiative. Election campaign poster.
Pozsony. A Független Magyar Kezdeményezés irodája. Választási plakátok.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 10 min. 16 sec.
305-0-3:161/5
305-0-3.1990-006_90-13
Insert
Vágókép
Inserts. Waterside. A boy is throwing sand off a bottle, then throws the bottle into the water.
Vágóképek. Vízpart. Egy kisfiú homokot perget le egy palackról, majd a vízbe dobja.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 13 min. 24 sec.
305-0-3:161/6
305-0-3.1990-006_90-13
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
About the Independent Hungarian Initiative. A campaign film.
A Független Magyar Kezdeményezésről. Kampányfilm.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 3 min. 51 sec.
Digital container #162
305-0-3:162/1
305-0-3.1990-014_90-14
Târgu Mureș, Sitting Strike.
Marosvásárhely, ülősztrájk
Târgu Mureș, Medical and Drugs University. Hungarian students on a sitting strike in the building demanding Hungarian language education and collective rights. Interview with students about the action. Interview with the rector of the university dr. Ion Pascu about the demands.
Marosvásárhely, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Magyar hallgatók ülősztrájkja az egyetem épületében az anyanyelvű oktatásért, kollektív jogokért. Interjú orvostanhallgatókkal az akcióról. Beszélgetés az egyetem rektorával, dr. Ion Pascu, a sztrájkolók követeléseiről. A magyar hallgatók követelései.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 1 hour 12 min. 35 sec.
305-0-3:162/2
305-0-3.1990-014_90-14
Târgu Mureș, March 15, 1990
Marosvásárhely 1990. március 15.
Târgu Mureș. Memorial of Székely Martyrs. Peaceful commemoration of the 1848 freedom fight, placing of wreaths and ceremony organized by the Democratic Alliance of Hungarians in Romania.
Marosvásárhely. Székely vértanúk emlékműve. Az 1848-as szabadságharcra való békés megemlékezés, koszorúzás, ünnepi műsor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szervezésében.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-15, Duration: 18 min. 4 sec.
305-0-3:162/3
305-0-3.1990-014_90-14
Homeless
Hajléktalanok
Portrait. Ex-prisoner Zsiga lives in a shelter for homeless in Budapest. Snapshots of the shelter and its residents.
Portré. A börtönviselt Zsiga egy budapesti hajléktalan menhelyen él. Pillanatfelvételek a menhelyről és lakóiról.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 1 hour 7 min. 22 sec.
Digital container #163
305-0-3:163/1
305-0-3.1990-015_90-15
Anti-Hungarian Demonstration in Romania
Magyarellenes tüntetés Romániában
Târgu Mureș. Anti-Hungarian demonstration.
Marosvásárhely. Magyarellenes román tüntetés.
Date of production: 1990-03, Duration: 23 min. 43 sec.
305-0-3:163/2
305-0-3.1990-015_90-15
Meeting of Hungarian and Romanian Intellectuals, March 1990
Magyar-román értelmiségi találkozó 1990. március
Kolozsvár Television, March 19, 1990. Éva Cs. Gyimesi and Marius Tabacu on the meeting of Hungarian and Romanian intellectuals. Introductory part.
Kolozsvári TV 1990. március 19. A budapesti magyar-román értelmiségi találkozóról Cs.Gyimesi Éva, Marius Tabacu. Csak felkonferálás.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 35 sec.
Digital container #164
305-0-3:164/1
305-0-3.1990-016_90-16
Târgu Mureș, March 19, 1990
Marosvásárhely 1990. március 19.
Târgu Mureș. The Romanian demonstration is shot from a window. Romanian flags, crowd, a woman's voice is heard talking about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania.
Marosvásárhely. A kamera egy ablakból veszi a román tüntetést, román zászlók, tömeg, közben egy női hang a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székház elleni támadásról beszél.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-19, Duration: 26 min. 25 sec.
305-0-3:164/2
305-0-3.1990-016_90-16
Târgu Mureș, March 20, 1990
Marosvásárhely 1990. március 20.
Târgu Mureș. The headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania after the attack. Blood stained floor, destruction, broken portrait of Bólyai, torn Hungarian periodicals, shattered furniture. Hungarians demonstrate in front of the city hall. Speeches and information in Hungarian and Romanian, crowd shouting Now or Never; Murderers. The communiqué of the Maros Country Council of the National Unity Provisory Council read in Romanian, then translated by journalist Zoltán Tófalvi. Catholic priest Ferenc Léstyán and reformist minister Kálmán Csiha pray and try to calm down protesters. The speech of Ion Scrieciu, President of the Maros Country Council of the National Unity Provisory Council is interrupted several times. Romanian demonstrators. Speech by Előd Kincses. Poem recited by Kinga Illyés. Clash between Hungarian and Romanian demonstrators, men armed with clubs, the first injury, counter-attack by Hungarians. Wounded, bleeding men. Footage of streets, church, city hall at night, testimony of injured Romanians.
Marosvásárhely. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székház a román támadás után. Vérfoltos padló, pusztítás nyomai, összetört Bólyai kép, széttépett magyar folyóiratok, szétvert bútorok. Magyarok tüntetése a városháza előtt. Beszédek, közlemények magyarul és románul, skandáló tömeg, Most vagy soha; gyilkosok. A Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa (NEIT) Maros Megyei Tanácsának közleménye román, majd Tófalvi Zoltán újságíró tolmácsolásában magyar nyelven. Léstyán Ferenc katolikus és Csiha Kálmán református lelkész rövid beszéddel és imával békességre intik az tüntetőket. Ion Scrieciu, a Maros megyei NEIT elnöke beszédét többször félbeszakítja a tömeg zaja. Román tüntetők. Kincses Előd beszéde. Illyés Kinga szaval. Magyar és román tüntetők összecsapása, botokkal felfegyverkezett emberek, az első sebesült, magyar ellentámadás. Sérült, vérző férfiak. Éjszakai képek, utca, templom, a városháza, sebesült románok vallomása.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-20, Duration: 2 hours 49 min. 57 sec.
Digital container #165
305-0-3:165/1
305-0-3.1990-017_90-17
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Young people gather in a church to express solidarity with the striking students, demanding Hungarian language education and a Hungarian university. In front of the church people are unsatisfied with the Democratic Alliance of Hungarians in Romania, who are not present. Call for a strike. Romanian meeting on the Main Square, demonstration, distributing clubs. Filming from a window, a woman is heard talking about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Reports on the streets about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Footage of the siege, shattered furniture and machines. Hungarians mass rally in front of the city hall on March 20, 1990. Speeches and information in Hungarian and Romanian, crowd shouting Now or Never; Murderers. Speech by Előd Kincses in Hungarian and Romanian. We Want Our Rights. Kinga Illyés recites poems. Image of the injured András Sütő. Romanians armed with clubs, clash between Vatra men and Hungarians. Street fights, severely wounded people. City hall, refugees. Footage at nights. Big hall of the City hall, reports. Footage of the square, tanks at night.
Marosvásárhely. Fiatalok összejövetele egy templomban, szolidaritás a sztrájkoló egyetemistákkal, magyar tannyelvű oktatás, magyar egyetem követelése. A templom előtt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)-t hiányolják. Sztrájkfelhívás.
Románok gyűlése a főtéren, tüntetés, lécek, botok osztogatása. Felvétel egy ház ablakából, közben egy női hang az RMDSZ-székház megtámadásáról számol be. Utcai riportok, beszámolók az RMDSZ-székház elleni támadásról.. Felvételek az ostromlott székházról, szétvert bútorok, gépek. Magyarok tömeggyűlése 1990. március 20-án a városháza előtt. Beszédek, közlemények magyarul és románul, skandáló tömeg: Most vagy soha! Gyilkosok! Kincses Előd beszéde magyarul és románul. Jogainkat akarjuk! Illyés Kinga szaval. Képek a sérült Sütő Andrásról. Botokkal felfegyverzett románok, Vatrások és magyarok összecsapása. Utcai harcok, súlyos sérültek. Városháza, menekültek. Éjszakai felvételek. Városháza nagyterme, riportok. Éjszakai felvételek a térről, tankok.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-19, Duration: 3 hours 6 min. 24 sec.
Digital container #166
305-0-3:166/1
305-0-3.1990-018_90-18
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. County hospital, Teleki House, Monument of Székely Martyrs, statue of Avram Iancu, police, people gathering in front of the city hall. Crowd shouting slogans: Temesvár is With Us, Get Kincses Back, We Want Our Rights, Now or Never. Balcony of the city hall, leaders of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Speech by Sándor Zolcsák. Crowd shouting Sütő, Get Better.
Marosvásárhely. Megyei Kórház, Teleki-ház, Székely vértanúk emlékműve, Avram Iancu szobor, rendőrök, gyülekező tömeg a városháza előtt. Skandáló tömeg: Temesvár velünk van, Kincsest vissza, jogainkat akarjuk, Most vagy soha. Városháza erkélye, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetők. Zolcsák Sándor beszéde. Skandáló tömeg: Gyógyulást Sütőnek.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-20, Duration: 39 min. 52 sec.
Digital container #167
305-0-3:167/1
305-0-3.1990-019_90-19
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș, Main Square. Romanian flags, Romanian demonstrators. Police line between the Hungarian and Romanian demonstrators. Romanians cheering Avram Iancu and Vatra. Report on the injury of the cameraman of the Marosvásárhely television. City hall, short reports. Hungarian demonstrators with banners, We Want Hungarian Schools, Rights and Laws, We Are with You, Temesvár, Bolyai School. András Hunyadi's speech. Crowd shouting slogans, police line. An injured man in green pullover. Hungarians armed with clubs and stones in a side street of the Main Square. Clashes, Hungarians are instructed via loudspeaker, hit them now, don't stop, chase them, attack, kill them. City hall, wounded. On the square, tanks cover the Romanians. A truck drives into the crowd, then hits the stairs of the church. Footage of the crowd, tanks on the square at night, interview with wounded persons in Romanian. City hall. Organizing the travel back of Hungarian women fleeing to Marosvásárhely. Taking care of and hearing Romanian wounded.
Marosvásárhely, Fő tér. Román zászlók, román tüntetők. Rendőr sorfal a magyar és román tüntetők között. Avram Iancut és a Vatrát éltető román tüntetők. Beszámoló a marosvásárhelyi TV operatőrének megsebesüléséről. Városháza, rövid riportok, beszámolók. Magyar tüntetők transzparensekkel: Magyar iskolát!, Jogokat, törvényt!, Veled vagyunk Temesvár!, Bolyai iskolát! Hunyadi András beszéde. Skandáló tömeg, rendőrsorfal. A sebesült zöld pulóveres férfi. Botokkal, kövekkel felfegyverkezett magyarok a Fő térre vezető mellékutcákban. Összecsapások, a magyarokat hangszóron keresztül irányítják, most üssétek, ne álljatok meg, futassátok, támadjatok, öljétek meg őket. Városháza, sebesültek. Tankok a téren fedezik a románokat. Teherautó a tömegbe hajt, majd a templom lépcsőjének ütküzik. Felvételek a tömegről, tankok a téren éjszaka, interjúk románul sebesültekkel. Városháza. Intézkedések az idemenekült magyar asszonyok hazaszállításáról. Román sebesültek ellátása, kihallgatása.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-20, Duration: 2 hours 50 min. 30 sec.
Digital container #168
305-0-3:168/1
305-0-3.1990-020_90-20
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Burnt vehicles, tanks on the street. Interview with Hungarians building barricades in Baross Street. Report to the crowd about the negotiations and the right to bilingual signs. Hungarians want cultural autonomy, Hungarian language signs and lawsuits. Negotiating with the Hungarian delegation at the city hall, interview about the results. Interview with the representatives of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania about the events on March 19 and 20, 1990. László Pesty's report on the anti-Hungarian feelings.
Marosvásárhely. Kiégett járművek, tankok az utcán. Interjú barikádokat állító magyarokkal a Baross utcában. Főtér, tankok, csoportosulások. Beszámoló a tömegnek a tárgyalásokról, a kétnyelvű feliratok használatának jogáról. Tankok, rendőrség, katonaság. A magyarok törekvéseiről, kulturális autonómia, magyar nyelvű feliratok, felelősségre vonások megkezdése. Tárgyalás a városházán a magyarok delegációjával, interjú a tárgyalás eredményéről. Interjúk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőivel az 1990. március 19-i és 20-i eseményekről. Pesty László beszámolója a magyarellenes hangulatról.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-21, Duration: 1 hour 35 min. 18 sec.
Digital container #169
305-0-3:169/1
305-0-3.1990-021_90-21
War in Karabakh
Háború Karabahban
Map of Armenia. The way to Karabakh. Aerial shots. Blockaded area, Getashen. Ceremony, cooking shashlik. The village club. Arms and toys. Partisan posts. Radio station. Baking bread. The village main square. Cemetery, tombstones, feast. Everyday life in the Armenian and Georgian war.
Örményország térképe. Út Karabahba. Légi felvételek. A blokádba zárt terület, Getashen. Szertartás, saslik sütés. A falu klubja. Fegyverek és játékok. A partizánok őrhelyei. Rádióállomás. Kenyérsütés. A falu főtere. Temető, sírkövek, gyásztor. Az örmények és a grúzok között kitört véres háború hétköznapjai.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 18 min. 28 sec.
305-0-3:169/2
305-0-3.1990-021_90-21
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. A man, whose face is not visible, is commenting on the events of Black March. Inserts of footage of the events.
Marosvásárhely. A Fekete március eseményeit kommentálja egy férfi, arcát nem látni. A kommentár alatt illusztrációk az eseményekről.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 17 min. 6 sec.
305-0-3:169/3
305-0-3.1990-021_90-21
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about their fears. Their faces are blurred out.
Riport az Ady negyedi magyar cigány férfiakkal, arcuk kitakarva. Félelmeikről.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-23, Duration: 4 min. 39 sec.
305-0-3:169/4
305-0-3.1990-021_90-21
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. A man, whose face is not visible, is commenting on the events of Black March. Inserts of footage of the events.
Marosvásárhely. A Fekete március eseményeit kommentálja egy férfi, arcát nem láni. A kommentár alatt illusztrációk az eseményekről.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 16 min. 48 sec.
305-0-3:169/5
305-0-3.1990-021_90-21
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about their fears. Their faces are blurred out. The men are arrested a few days later. Interview with wives about the arrest.
Riport az Ady negyedi magyar cigány férfiakkal, arcuk kitakarva. Félelmeikről. A férfiakat néhány nap múlva letartóztatják, a Fekete Doboz felirata. Beszélgetés a feleségekkel a letartóztatásokról.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 17 min. 44 sec.
Digital container #170
305-0-3:170/1
305-0-3.1990-022_90-23
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. March 21-23, 1990. Wounded Romanians with bleeding heads. Romanians testify that they were threatened and forced to fight. Footage at night, camp fire, singing the Székely anthem, armed Hungarians. Footage of March 21, 1990. Mass rally in the morning, and negotiations in the afternoon at the city hall March 22, 1990. Romanian rally in front of the city hall March 23, 1990.
Marosvásárhely. 1990. március 21–23. Sebesült, vérző fejű románok. Megfenyegetett románok vallomásai, hogy kényszeríteték őket támadásra. Éjszakai felvételek, tábortűz, székely himnusz, felfegyverkezett magyarok. 1990. március 21-i éjszakai felvételek az utcán, a városházán. Délelőtti tömeggyűlés, délután tárgyalás a városházán 1990. március 22-én. Románok tömeggyűlése a városháza előtt 1990 március 23-án.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-21, Duration: 3 hours 19 min. 30 sec.
Digital container #171
305-0-3:171/1
305-0-3.1990-023_90-24
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete Március
Târgu Mureș. Tanks, military on the streets, filmed from a window. Women in the flat, threatened over the phone, their faces not shown. Romanians demonstrating on the main square. A man talking about the defense of the house. Television announces the recruitment of civilian militia and calls to end the strike. Program of the Romanian television.
Marosvásárhely. Tankok, katonaság az utcán. A felvételek egy lakás ablakából készülnek. A lakásban asszonyok megfélemlítve, telefonos fenyegetés, arcukat kérésükre nem mutatják. A fő téren románok tüntetnek, magyarok alig. Beszélgetés a ház védelméről egy férfivel, hanghiba. Felhívás a televízióból polgárőrség létrehozására, sztrájkbeszüntetés közzététele. A román televízió adása.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-22, Duration: 1 hour 16 min. 48 sec.
Digital container #172
305-0-3:172/1
305-0-3.1990-024_90-25
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Tanks, military on the streets, filmed from a window. A man commenting on Black March. His face is not shown. Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about the conflicts between Hungarians and Romanians.
Marosvásárhely. Tankok, katonaság az utcán. A felvételek egy lakás ablakából készülnek. Egy férfi a Fekete március eseményeit kommentálja. Arcát nem láni, keze egy újágon végig a felvétel alatt. Beszélgetés Ady negyedi magyar cigány férfiakkal a magyar román ellentétekről.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 1 hour 13 min. 30 sec.
Digital container #173
305-0-3:173/1
305-0-3.1990-025_90-27
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Tanks on the streets. A Hungarian eye witness speaks about the events and denies the official propaganda of the Romanian television. His face is not shown.
Marosvásárhely. Tankok a Fő téren. Egy magyar szemtanú a marosvásárhelyi eseményekről, cáfolja a román televízió hivatalos propagandáját. Arcát nem látjuk csak a kezét.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-23, Duration: 1 hour 3 min. 38 sec.
305-0-3:173/2
305-0-3.1990-025_90-27
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Târgu Mureș. Ady neighborhood. Roma men comment on the events of March 20, 1990. Hungarians, Don't Be Afraid, the Roma Are Here! Hungarian speaking Roma about the conflicts between Hungarians and Romanians, and their fears.
Marosvásárhely. Ady telep. Cigány férfiak az 1990. március 20-i eseményekről. Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok! Magyar cigányok a magyar román ellentétekről, félelmeikről.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-23, Duration: 8 min. 26 sec.
Digital container #174
305-0-3:174/1
305-0-3.1990-026_90-28
War of Posters
Plakátháború
Budapest, Blaha Lujza Square, underpass and vicinity. People talking about the upcoming elections. Campaign posters, parties, candidates, graffiti, advertisements.
Budapest, Blaha Lujza tér, aluljáró és környéke. Utcai beszélgetések a közelgő választásokról. Vélemények. Választási plakátok, pártok, képviselőjelöltek, falfirkák, reklámok.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 10 min. 12 sec.
Digital container #175
305-0-3:175/1
305-0-3.1990-027_90-29
War of Posters
Plakátháború
Budapest, Blaha Lujza Square and vicinity. Campaign posters, parties, candidates, graffiti, advertisements. Moscow Square. An activist of the Alliance of Free Democrats and passers-by talking about the upcoming elections. Kossuth Square. Posters. Astoria, posters. Blaha Lujza Square, underpass. Posters and comments. Dimitrov Square, Market Hall, posters.
Budapest, Blaha Lujza tér és környéke. Választási plakátok, pártok, képviselőjelöltek, falfirkák, reklámok. Moszkva tér. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) aktivista és a járókelők vitatkoznak a közelgő választásról. Kossuth tér. Választási plakátok. Astoria. Választási plakátok. Blaha Lujza tér, aluljáró. Választási plakátok és kommentek. Dimitrov tér, Vásárcsarnok, választási plakátok.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 45 min.
Digital container #176
305-0-3:176/1
305-0-3.1990-028_90-30
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Sándor Lukácsy.
Irodalmi Újság, Párizs. Lukácsy Sándor interjú.
Interview with Sándor Lukácsy about Irodalmi Újság. Literature and public life in the 1950s. Erzsébet Andics. Writers' Union.
Interjú. Lukácsy Sándor interjú. Az Irodalmi Újságról. Irodalom és közélet az 1950-es években. Andics Erzsébet. Írószövetség. 1956 októbere és az Írószövetség.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 45 min. 4 sec.
305-0-3:176/2
305-0-3.1990-028_90-30
Irodalmi Újság, Paris. Interview with György Faludy.
Irodalmi Újság, Párizs. Faludy György interjú
Interview with György Faludy. 1953, labor camp at Recsk, rehabilitation. Publication in Irodalmi Újság. Writers' Union. Escape after the revolution. Editor in the émigré Irodalmi Újság in London. József Gáli, Gyula Obersovszky and Bertrand Russel. Conflicts within the editorial committee. End of the job. Faludy recites his poem Lőrinc Priest.
Faludy György interjú. 1953, Recsk, a rehabilitálás körülményei. Megjelenés az Irodalmi Újságban. Írószövetség. Menekülés 1956 után. Az emigráns Irodalmi Újság szerkesztője Londonban. Gáli József, Obersovszky Gyula és Bertrand Russel. A szerkesztőbizottság konfliktusai. A londoni szerkesztői munka lezárása. Faludy Lőrinc pap c. versét mondja el.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 1 hour 55 min. 25 sec.
305-0-3:176/3
305-0-3.1990-028_90-30
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Péter Kuczka.
Irodalmi Újság, Párizs. Kuczka Péter interjú
Interview with Péter Kuczka. The new place and role of Irodalmi Újság from autumn 1950. Miklós Molnár's role.
Kuczka Péter interjú. Az Irodalmi Újság helye, szerepe 1950 őszétől. Molnár Miklós szerepéről.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 22 min. 31 sec.
Digital container #177
305-0-3:177/1
305-0-3.1990-029_90-31
Irodalmi Újság, Paris
Irodalmi Újság, Párizs. Kuczka Péter interjú.
Interview with Péter Kuczka. The influence of the Korean war on political thinking. Imre Nagy's government program. The poems first appearing in periodical Nyírségi napló later published in Irodalmi Újság. Debates within the presidium of the Writers' Union. The role of writers, literary life, political breakthrough. The conflict between urban and rural writers. The consequences of the fall of Imre Nagy on Irodalmi Újság, its last issue.
Kuczka Péter interjú. A koreai háború hatása politikai gondolkodására. A Nagy Imre kormányprogram. A Nyírségi napló versciklusa az Irodalmi Újságban. Elnökségi viták az Írószövetségben. Az írók magatartása, az irodalmi élet és a politikai áttörés. A népi-urbánus ellentét. Nagy Imre bukásának következményei az Irodalmi Ujságnál. Az Irodalmi Ujság utolsó száma.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 1 hour 37 min. 12 sec.
305-0-3:177/2
305-0-3.1990-029_90-31
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Miklós Vásárhelyi.
Irodalmi Újság, Párizs. Vásárhelyi Miklós interjú.
Interview with Miklós Vásárhelyi. Press in the 1950s. Newspaper Szabad Nép. His contacts with Miklós Molnár. Irodalmi Újság. The turn after Stalin's death in 1953, radical opinions, self-criticism, censorship.
Vásárhelyi Miklós interjú. A sajtó az 1950-es években. Szabad Nép. Kapcsolata Molnár Miklóssal. Az Irodalmi Újság. Fordulat 1953-ban Sztálin halála után, radikális vélemények, önkritikák, cenzúra.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 27 min. 35 sec.
Digital container #178
305-0-3:178/1
305-0-3.1990-030_90-32
Black Hole Alternative Club
A Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozóhely
Concerts, attempts at self-expression and expanding one's mind. Henrik Pauer, Michael Mehlmann.
A Lyukban koncertek zajlanak, a szereplők kísérleteket tesznek az önkifejezésre és a tudattágításra. Pauer Henrik, Michael Mehlmann.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 28 min. 43 sec.
305-0-3:178/2
305-0-3.1990-030_90-32
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Miklós Vásárhelyi.
Irodalmi Újság, Párizs. Vásárhelyi Miklós interjú.
Interview with Miklós Vásárhelyi. Press in the 1950s. Information Office, Zoltán Szántó, Imre Nagy. Irodalmi Újság after Miklós Molnár was fired. György Hámos, Endre Enczi. Confiscation of Irodalmi Újság. Personal contacts with the emigrant Irodalmi Újság. Váráshelyi's editorial article about plot 301.
Vásárhelyi Miklós interjú. A sajtó az 1950-es években. A Tájékoztatási Hivatal, Szántó Zoltán, Nagy Imre. Az Irodalmi Újság Molnár Miklós elbocsájtása után. Hámos György, Enczi Endre. Az Irodalmi Újság elkobzása. Személyes kapcsolata az emigráns Irodalmi Újsággal. Vásárhelyi vezércikke az újságban a 301-es parcelláról.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 47 min. 16 sec.
Digital container #179
305-0-3:179/1
305-0-3.1990-031_90-33
Lehel Market
Lehel piac
An average day on Lehel Market.
Lehel piac. Piaci életkép.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 10 min. 57 sec.
305-0-3:179/2
305-0-3.1990-031_90-33
New York Café
New York Kávéház
New York Café. Interior, customers, musicians, waiters.
New York Kávéház. Enteriőr, vendégek, zenészek, pincérek.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 3 min. 35 sec.
305-0-3:179/3
305-0-3.1990-031_90-33
Interview with János Kis
Kis János interjú
Headquarters of the Alliance of Free Democrats in Mérleg Street. Interview with János Kis after the first round of elections in 1990.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) székház Mérleg utca. Interjú Kis Jánossal az 1990-es választás első fordulója után.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 18 min. 48 sec.
305-0-3:179/4
305-0-3.1990-031_90-33
Interview with Sándor K. Keresztes
Keresztes K. Sándor interjú
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum on Bem Square. Interview with Sándor K. Keresztes after the first round of elections in 1990.
Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház Bem tér. Interjú Keresztes K. Sándorral az 1990-es választások első fordulója után. Az MDF profilja, választási esélyek, európai integráció.
German language, Date of production: 1990-03, Duration: 18 min. 59 sec.
305-0-3:179/5
305-0-3.1990-031_90-33
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum
Magyar Demokrata Fórum MDF székház
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum on Bem Square, and neighborhood. Press office. Press officers.
A Magyar Demokrata Fórum (MDF) Bem téri székháza és környéke. Sajtóiroda. Sajtósok munka közben.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 5 min. 44 sec.
305-0-3:179/6
305-0-3.1990-031_90-33
Ózd, Not Great and Powerful
Ózd, csodák nélkül
Ernst Museum, Ózd, Not Great and Powerful. Imre Benkő's photo exhibition of the city of Ózd. The neighborhood of the Museum.
Ernst Múzeum. Ózd, csodák nélkül. Benkő Imre fotókiállítása. Az Ernst Múzeum és környéke. Vágóképek.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 10 min. 55 sec.
305-0-3:179/7
305-0-3.1990-031_90-33
Meeting
Megbeszélés
István Jávor and Beatrix Siklósi talk about professional issues.
Szakmai megbeszélés. Jávor István, Siklósi Beatrix.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 2 min. 45 sec.
305-0-3:179/8
305-0-3.1990-031_90-33
Miklós Haraszti
Haraszti Miklós
Józsefváros district, Baross Street Harminckettesek Place. Miklós Haraszti is distributing flyers, talks to passers-by, while giving an interview in German.
Józsefváros, Baross utca, Harminckettesek tere. Haraszti Miklós választási röplapokat osztogat, járókelőkkel beszélget. Közben német nyelvű interjút ad.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 9 min. 40 sec.
305-0-3:179/9
305-0-3.1990-031_90-33
Soviet Military Airport in Hungary.
Szovjet katonai repülőtér Magyarország
Soviet military airport. Locator station, Soviet military helicopters, bunkers.
Szovjet katonai repülőtér. Lokátorállomás, szovjet katonai helikopterek, bunkerek.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 8 min. 14 sec.
305-0-3:179/10
305-0-3.1990-031_90-33
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
Bratislava. Campaign video of the Independent Hungarian Initiative. Elections office. Candidates and programs. A road somewhere at night, turned up cars, road accident. Ambulance taking care of a drunk cyclist. Police activity.
Pozsony. A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. Választási iroda. Jelöltek és programok. Éjszaka valahol egy úton, felborult autók, közlekedési baleset. Részeg kerékpárost látnak el a mentősök. Intézkedő rendőrök.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 29 min. 32 sec.
305-0-3:179/11
305-0-3.1990-031_90-33
Road Accident
Közlekedési baleset
A road somewhere at night, turned up cars, road accident. Ambulance taking care of a drunk cyclist. Police activity.
Éjszaka valahol egy úton, felborult autók, közlekedési baleset. Részeg kerékpárost látnak el a mentősök. Intézkedő rendőrök.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 8 min. 23 sec.
305-0-3:179/12
305-0-3.1990-031_90-33
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
The campaign video of the Independent Hungarian Initiative. The party's agricultural program, ownership reform, cooperatives.
A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. A párt mezőgazdasági programja, tulajdonreform, szövetkezetek.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 27 min. 47 sec.
305-0-3:179/13
305-0-3.1990-031_90-33
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
The campaign video of the Independent Hungarian Initiative. Cooperation between small Central European Nations, schools in native languages.
A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. A közép-európai kis nemzetek összefogása, anyanyelvű iskolarendszer.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 18 min. 34 sec.
Digital container #180
305-0-3:180/1
305-0-3.1990-032_90-34
Shelter. Part 1
Menhely 1.
Images of poverty, dilapidated homes, broken windows, Roma families. Housing estate, people trying to find useful scraps in the garbage, old women planting nettle. Újpest district, Arany János Street. Kati with her two children in a sub-standard flat, living on social benefits. Trabant car and grazing goat in the yard. Paralytic boy on the second floor. A family with three children is building a bathroom, they earn their income from cleaning. Foundation for Supporting the Poor helps. Unemployed parents with 12 children, no water and electricity in the house, not entitled to any benefit. The office of the Foundation for Supporting the Poor, report by social workers.
A szegénység képei, málló falú körbeállványozott, lerobbant házak, kiszakadt villanyóra, betört ablakok, cigánycsaládok. Lakótelep, kukázó férfi. Csalánt ültető néni. Újpest, Arany János utca. Kati, kétgyermekes anyuka, szükséglakásban. GYES-ből és katonai segélyből él. Trabant és legelésző kecske az udvaron. Lebénult fiú a második emeleten, rokkantnyugdíjból él segítség nélkül. Háromgyerekes család önerőből fürdőszobát épít, takarításból élnek. Szegényeket Támogató Alap (SZETA) segítség. Tizenkétgyerekes család, munkanélküli szülők, víz, villany nincs. Segélyt nem kapnak. Gégeműtött néni 1945 óta szükséglakásban egyedül. SZETA iroda, szociális gondozók beszámolója.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 2 hours 2 min. 47 sec.
Digital container #181
305-0-3:181/1
305-0-3.1990-033_90-35
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Car park, market, flea market in Buda. Elderly looking for edible things in the vegetable dump. Kati, the main character in Shelter. Part 1, grew up in an orphanage, now can go to live in a council flat. Office of the Foundation for Supporting the Poor. Their staff and a worker at the shelter talk about a gun attack. Discussion on the guidelines of running the shelter, and the problems and difficulties of social work.
Parkoló, piac, zsibvásár Budán a Margitkörúton. A földön fehérnemű, márkás cipők, kazetták, szőttesek, magnók, italok. Zöldségek közt guberáló idősek. Kati, az első rész szereplője lakáskiutalást kap. Kati, az intézetis lány élettörténete. Szegényeket Támogató Alap (SZETA) iroda. A SZETA és egy Rákóczi tér környéki menhely munkatársai a menhelyen történt gázpisztolyos leszámolás körülményeiről beszélnek. Vita a menhely működésének koncepciójáról. A szociális munka speciális problémái, a gondozói hálózat intézményi hátterének hiánya.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 1 hour 58 min. 2 sec.
305-0-3:181/2
305-0-3.1990-033_90-35
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Theater. Biblical explanation of Easter to youngsters. Prayer, singing.
Színházterem. Bibliamagyarázat fiataloknak a Húsvétról. Imádkozás, éneklés.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 21 min. 21 sec.
305-0-3:181/3
305-0-3.1990-033_90-35
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Portrait of Marika, who lives in the shelter.
Beszélgetés Marika nénivel, aki a hajléktalanszállón lakik. Portré.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 45 min. 32 sec.
Digital container #182
305-0-3:182/1
305-0-3.1990-034_90-36
Delegates' Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttértekezlet
Alliance of Free Democrats, delegates' special meeting. Election of the president. Opening speech by Péter Hack, chair is Miklós Hankó Faragó. Letter to Gorbachev to lift the blockade to Lithuania. Greetings to the congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. János Kis evaluates the situation, the Alliance of Free Democrats turned from opposing the government to opposing the regime. The Party and the government coalition. Report from county organizations.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) rendkívüli küldöttértekezlet. Elnökségválasztás. Hack Péter megnyitója. Levezető elnök Hankó Faragó Miklós. Levél Gorbacsovnak, a Litvánia elleni szovjet blokád megszűntetéséért. Üdvözlet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusának. Kis jános helyzetértékelő beszéde, az SZDSZ a rendszer ellenzékéből a kormány ellenzékévé vált. A választási eredmények okairól. Az SZDSZ és a kormánykoalíció. A megyei szervezetek képviselőinek beszámolója.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-21, Duration: 1 hour 15 min. 35 sec.
305-0-3:182/2
305-0-3.1990-034_90-36
The Medicine Man from Manila
Manilai csodadoktor
The home of Tamás Oláh. Tamás is a cancer patient who flies to Manila to visit the medicine man. Six months after the trip, Tamás' doctor in Hungary talks about the time lost in Manila in treating his illness.
Oláh Tamásék lakása. Beszélgetés Oláh Tamás daganatos betegségéről, állapotáről, kezelésekről. Repülőút Manilába. A sebzés nélkül hasba nyúló manilai csodadoktorokok. A műtét. Tamás és szülei a manilai útról. Fél év múlva Tamással, a kemoterápiás kezelést követően. Onkológiai Intézet. Tamás és kezelő orvosa. Tamás betegsége, a műtét, a kezelések története, a manilai utak miatt elvesztegetett idő, az orvos véleménye a manilai csodadoktorokról.
Hungarian language, Date of production: 1990-05, Duration: 39 min.
Digital container #183
305-0-3:183/1
305-0-3.1990-035_90-37
The Meeting of the Zionist Alliance of Hungary
A Magyarországi Cionista Szövetség gyűlése
The Goldmark Hall. Celebration by the Zionist Alliance of Hungary.
Goldmark-terem. A Magyarországi Cionista Szövetség ünnepsége.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 4 min. 40 sec.
305-0-3:183/2
305-0-3.1990-035_90-37
Faith Church
Hit Gyülekezet
Service in Faith Church.
Hit Gyülekezete. Istentisztelet.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 6 min. 9 sec.
305-0-3:183/3
305-0-3.1990-035_90-37
Procession
Körmenet
Queen of Rosary Parish Church on Thököly Road. Procession.
Rózsafüzér Királynéja Plébánia, Thököly úti templom, XIV.kerület. Körmenet.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 3 min. 33 sec.
Digital container #184
305-0-3:184/1
305-0-3.1990-036_90-38
Shelter. Part 2
Menhely 2.
Shelter in Vajdahunyad Street. Carpentry work in the courtyard, cooking. Meeting of homeless persons and social workers. Tamás Gyuris briefs on the house rules. Issue of protecting property. Some of the homeless found jobs as janitors. Curbing crime. Social workers debate on the capacity of the shelter, the police's attitude. Gas gun shoot-out in the shelter.
A Vajdahunyad utcai menhely. Életképek, asztalosmunka az udvaron, főzés a szobákban. A lakók és a szociális munkások közös gyűlése a menhelyen. Házirend bevezetése, Gyuris Tamás. A hajléktalanok és a gondozók vitája. Ki védje meg a vagyont. A menhely lakóiból lett portások, Zsiga, Hobó véleménye a bűnözés megállításának lehetőségeiről, a szociális gondozók munkájáról, a menhely jövőjéről. A szociális gondozók vitája férőhelyekről, elhelyezésről, portásokról, nyitvatartásról, a rendőrség hozzáállásáról. Gázpisztolyos leszámolás a menhelyen.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 3 hours 4 min. 18 sec.
Digital container #185
305-0-3:185/1
305-0-3.1990-037_90-38A
Interview with Zsolt Csalog.
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. Interview with Zsolt Csalog. The 1956 revolution, Catholicism, first wife Éva Pócs. Early career in Szolnok, contacts with the Roma, first short stories, a student of György Szabad. Archeology, ethnography, Roma research with István Kemény, contact with János Kenedi and the opposition, samizdat, Charta 77.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. 1956-os forradalom eseményei, katolicizmusa, első felesége, Pócs Éva; pályakezdés Szolnokon, kapcsolata a cigánysággal, első novellák, Szabad György tanítványa, régészet, néprajz, cigánykutatás Kemény Istvánnal, Kenedi János és az ellenzék, szamizdat, Charta 77.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 2 hours 56 min.
Digital container #186
305-0-3:186/1
305-0-3.1990-038_90-39
Black March. The Roma of Târgu Mureș.
Fekete március - A marosvásárhelyi cigányok
Târgu Mureș. Interview with the wives of arrested Roma men. Discussion on ethnic tensions between Hungarians and Romanians, political representation, the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Life in a Roma neighborhood.
Marosvásárhely. Beszélgetés az Ady-telepi letartóztatott cigány férfiak feleségeivel. A magyar román etnikai ellentétekről, kisebbségi létről, politikai képviseletről, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)-ről. Életképek egy cigánytelepről.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 59 min. 52 sec.
305-0-3:186/2
305-0-3.1990-038_90-39
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszusa
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania in Nagyvárad. Conflicts within the Alliance. Representatives of the Union of Hungarian Youth Organizations from Romania Zoltán Ábrám, István Csutak, Zsolt Szilágyi, Árpád Márton, Hunor Bója speak about the Hungarian party politics within the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Gusztáv Kolompár and Gusztáv Kis from the Democratic Party of Free Roma in Romania speak about Roma organizations. Speech by candidates for presidency Géza Szőcs and Géza Domokos. Vote. Géza Szőcs on the affiliations of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania and Hungarians in Transylvania, Gáspár Miklós Tamás on the relationship between the Alliance and politics in Hungary. Counting the votes. Resolutions of the congress, ensuring personal and collective nationality rights.
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszus, Nagyvárad. Viták az RMDSZ-en belül. Generációs vagy politikai ellentétek? A Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISzSz) képviselői, Ábrám Zoltán, Csutak István, Szilágyi Zsolt, Márton Árpád, Bója Hunor; a magyar pártpolitikáról, a magyarság politikai artikulációja az RMDSZ-n belül. Kolompár Gusztáv és Kis Gusztáv a Romániai Szabad Cigányok Demokratikus Pártjának képviselői a romániai cigány szervezetekről. Szőcs Géza és Domokos Géza elnökjelöltek felszólalása. Szavazás az RMDSZ elnökségéről. Szőcs Géza az RMDSZ és az erdélyi magyarság orientációjáról. Tamás Gáspár Miklós az RMDSZ és a magyar politikai közélet kapcsolatáról. Szavazatszámlálás. A kongresszus határozatai, az egyéni és kollektív nemzetiségi jogok biztosítása.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-22, Duration: 1 hour 44 min. 46 sec.
305-0-3:186/3
305-0-3.1990-038_90-39
Road Accidents
Közlekedési baleset
A road accident at night. Investigation of the scene where a train and a car crashed. Injured people, ambulance, police, fire fighters.
Közlekedési baleset éjszaka. Személyvonat és egy lengyel gépkocsi ütközése utáni helyszíni szemle. Sérültek, mentősők, rendőrök, tűzoltóság.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 15 min. 25 sec.
Digital container #187
305-0-3:187/1
305-0-3.1990-039_90-40
Târgu Mureș
Marosvásárhely
Târgu Mureș. Streets. Police patrol. Damaged stairs of the Greek Orthodox church. Tanks, burnt houses.
Marosvásárhely. Utcaképek. Posztoló rendvédelmisek. A görög katolikus templom sérült lépcsője. Tankok, kiégett házak az utakon.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 18 min. 30 sec.
305-0-3:187/2
305-0-3.1990-039_90-40
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszus
Nagyvárad, Endre Ady Liceum. Bilingual sign. People gathering at the 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Géza Szőcs and Gáspár Miklós Tamás in conversation. Participants and guests from Hungary, László Pesty, Mónika Mécs, András B. Vágvölgyi, György Kakukk, Gáspár Miklós Tamás, Dénes Csengey, Lajos Für. Comments by László Tőkés, Éva Gyimesi, collective guilt. Géza Domokos submits his resignation.
Nagyvárad. Ady Endre Líceum. Kétnyelvű felirat. Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) I. kongresszus. Gyülekezés, résztvevők érkezése. Megbeszélés Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós. Érkezik Für Lajos, Csengey Dénes. Sükösd Levente interjúja Tamás Gáspár Miklóssal. Képek a kongresszus résztvevőiről és a magyar meghívottakról, Pesty László, Mécs Mónika, Vágvölgyi B. András, Kakukk György, Tamás Gáspár Miklós, Csengey Dénes, Für Lajos. Felszólalások. Tőkés László hozzászólása. Gyimesi Éva hozzászólása, kollektív bűnösség, pártaktivisták. Domokos Géza felszólalása, felajánlja lemondását.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-21, Duration: 1 hour 46 min. 36 sec.
305-0-3:187/3
305-0-3.1990-039_90-40
Nagyvárad
Nagyvárad
Nagyvárad. Talking with a French man about why he is in the city. Bikers action. Black Box crew is joking in the hotel.
Nagyvárad. Beszélgetés egy francia férfival, mit keres Nagyváradon. Kerékpáros akció. A Fekete Doboz stábja tréfálkozik a szállodában.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-22, Duration: 16 min. 4 sec.
305-0-3:187/4
305-0-3.1990-039_90-40
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszus
Interview with Péter Erőss from Sepsiszentgyörgy about the Csángó Hungarians in Moldva. The activity of the Alliance in Hungarian minority areas outside Transylvania.
Interjú Erőss Péterrel, Sepsiszentgyörgy; a moldvai csángó magyarságról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tevékenysége a nem erdélyi magyar nyelvű területeken.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-22, Duration: 18 min. 21 sec.
Digital container #188
305-0-3:188/1
305-0-3.1990-040_90-41A
Interview with Zsolt Csalog
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. His participation in the opposition movement, friendships, anxiety about not being able to earn enough. Illness, women, loves, wives, Magda Matolay. Life in New York. Founding the Alliance of Free Democrats.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. Ellenzékiség, barátságok, egzisztenciális szorongások. Betegsége. Nők, szerelmek, feleségek, Matolay Magda. A New York-i élet. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapítása.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 2 hours 40 min. 30 sec.
Digital container #189
305-0-3:189/1
305-0-3.1990-041_90-41
Shelter
Menhely
Shelter in Vajdahunyad Street. Old identity card and other photos. Portrait of Laci.
Vajdahunyad utcai menhely. Régi Igazolványképek, fotók. Portré Laci bácsiról.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 22 min. 21 sec.
305-0-3:189/2
305-0-3.1990-041_90-41
The Delegate of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations in Budapest
Az amerikai szakszervezeti szövetség American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations AFL-CIO küldöttsége Budapesten
The delegation of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations is laying the wreath in Plot 301. András B. Hegedűs, Pál Forgács, Alán Kralovánszky, Lane Kirkland.
Az amerikai szakszervezeti szövetség, AFL-CIO küldöttsége a 301-es parcellában koszorúz. Hegedűs B. András, Forgács Pál, Kralovánszky Alán, Lane Kirkland.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 9 min. 57 sec.
305-0-3:189/3
305-0-3.1990-041_90-41
The visit of the delegation of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations at Liga Trade Unions.
Az amerikai szakszervezeti szövetség American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations AFL-CIO küldöttsége Budapesten
The visit of the delegation of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations at Liga Trade Unions. Speech by Pál Forgács and Lane Kirkland.
Az amerikai szakszervezeti szövetség AFL-CIO küldöttsége látogatása a Liga Szakszervezeteknél. Forgács Pál és Lane Kirkland felszólalása.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 42 min. 12 sec.
305-0-3:189/4
305-0-3.1990-041_90-41
Jewish and Christian Dialogue in the Hungarian Democratic Forum
Magyar Demokrata Fórum MDF zsidó-keresztény párbeszéd
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum, meeting. Jewish and Christian dialogue, and the Hungarian Democratic Forum. Contribution by Árpád Fasang Jr., András Szesztay, Tamás Zala, Alfréd Schőner, István Bethlen, Zsolt Csalog, Tibor Engländer, Gyula Grosics, Endre T. Rózsa, Ferenc Kőszeg and others.
Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház, ankét. A zsidó-keresztény párbeszéd és az MDF. Ifj. Fasang Árpád, Szesztay András, Zala Tamás, Schőner Alfréd, Bethlen István, Csalog Zsolt, Engländer Tibor, Grosics Gyula, Rózsa T. Endre, Kőszeg Ferenc és mások felszólalása.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 1 hour 49 min. 38 sec.
Digital container #190
305-0-3:190/1
305-0-3.1990-042_90-42
Black March in Târgu Mureș
Fekete március Marosvásárhely
Târgu Mureș. Interview with a local teacher. The situation of Hungarians in Transylvania after the revolution, Black March, emigration wave. Interview with two men about the events in Black March, the beating of Hungarians.
Marosvásárhely. Interjú egy marosvásárhelyi tanárral. Az erdélyi magyarok helyzete a forradalom után, a Fekete március, elvándorlási hullám. Interjú két férfival a Fekete március eseményeiről, magyarverésekről.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 55 min. 58 sec.
305-0-3:190/2
305-0-3.1990-042_90-42
Black March. The Roma of Târgu Mureș
Fekete március. A marosvásárhelyi cigányok
The Roma of Târgu Mureș. The Black Box crew distributes donations to the families of men arrested after the Black March events. The Puczi family.
Marosvásárhelyi cigányok. A Fekete Doboz stábja adományokat oszt a Fekete március eseményei után letartóztatott magyar cigány férfiak családjának. Puczi család.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 10 min. 50 sec.
305-0-3:190/3
305-0-3.1990-042_90-42
Trip to Transylvania
Erdélyi út
Footage shot from the car. Snow covered Székely gates, roads, church. The crew is having fun.
Autóból felvett képek. Behavazott székely kapuk, erdélyi utak, templom. A stáb tagjai hülyéskednek.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 41 min. 12 sec.
305-0-3:190/4
305-0-3.1990-042_90-42
George Soros
Soros György
Fészek Club. Excerpt from the interview with George Soros by András Gervai. London, stock exchange, anti-Semitism, being a Jew. The Soros Foundation. Family. Hobby.
Fészek Művészklub. Soros György interjú részlet. A interjút Gervai András készítette. London, tőzsde, antiszemizizmus, zsidósága. A Soros Alapítvány. Család. Hobbi.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 40 min. 32 sec.
305-0-3:190/5
305-0-3.1990-042_90-42
Guitar Players
Gitárosok
Guitar players in a pub.
Gitárosok egy kocsmában.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 18 min. 22 sec.
Digital container #191
305-0-3:191/1
305-0-3.1990-043_90-43
Shelter. Part 6
Menhely 6.
The shelter in Vajdahunyad Street. Portraits of homeless people known by the nick names Makk Ász and Panda.
Vajdahunyad utcai menhely. Hajléktalan portrék. Makk Ász, Panda.
Hungarian language, Date of production: 1990-04, Duration: 1 hour 43 min. 31 sec.
305-0-3:191/2
305-0-3.1990-043_90-43
Weekly Beszélő
A Beszélő című hetilap
Parliament. Corridor and chamber. Representatives read the 29th Issue of weekly Beszélő. Promotional video of Beszélő. László Rajk and Beszélő.
Parlament. Folyosó és ülésterem. A képviselők előtt a Beszélő hetilap. 29. szám, Évfolyam 2, Szám 32. A Beszélő kampányfimje. Rajk László és a Beszélő.
Hungarian language, Date of production: 1990-06, Duration: 20 min. 28 sec.
Digital container #192
305-0-3:192/1
305-0-3.1990-044_90-43A
Interview with Zsolt Csalog
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. Interview with Csalog. His first trips to the West, police control, attempt at recruiting him as informant. His opinion on Csaba Varga, the Hungarian People's Party, Mihály Sükösd, Zoltán Zsille. The Rajk Boutique. Stipend grants from George Soros, New York, his third marriage. The foundation of the Alliance of Free Democrats, elections campaign, political activism.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. Első nyugati utak, rendőri ellenőrzések, ügynöki beszervezési kísérletek. Véleménye Varga Csabáról, Magyar Néppárt; Sükösd Mihályról, Zsille Zoltánról. A Rajk butik. Soros ösztöndíjasok, New York, harmadik házassága. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), pártalakítás, választási kampány, politikai szerepvállalás.
Hungarian language, Date of production: 1990-05-01, Duration: 2 hours 58 min. 12 sec.
Digital container #193
305-0-3:193/1
305-0-3.1990-045_90-44
Emigration of Russian Jews from Leningrad
Leningrádi orosz zsidók kivándorlása
Leningrad. Streets, people. The city is a center of Russian anti-Semitism. Jews have a hard time to obtain an emigration visa. A family is preparing to leave the Soviet Union and settle on the Land of Promises. Interviews with religious and lay leaders of the Jewish community. Fearing pogroms. Everyday customs of Russian Jews. Jewish school. Religious education. Synagogue, prayer. The Schmerling family is preparing to make alyah.
Leningrád. Utca- és életképek. Leningrád az oroszországi antiszemitizmus egyik központja. A menekülő zsidó lakosság csak nagy áldozatok árán juthat kivándorlási engedélyhez. Egy család készülődése, hogy a Szovjetuniót elhagyva az Igéret Földjére költözzön. Megszólalnak az orosz izraelita vallási és közéleti vezetők. Félelem a pogromtól. Az orosz zsidó lakosság mindennapi szokásai. Zsidó iskola. Hitoktatás. Zsinagóga, ima. Az alijázásre készülő Schmerling család.
Russian language, Date of production: 1990-05, Duration: 3 hours 4 min. 42 sec.
Digital container #194
305-0-3:194/1
305-0-3.1990-046_90-45
Emigration of Russian Jews from Leningrad
Leningrádi orosz zsidók kivándorlása
Leningrad. Emigration to Israel. The Russian Jewish Schmerling family is packing. Difficulties in obtaining necessary documents.
Leningrád. Kivándorlás Izraelbe. Az orosz zsidó Schmerling család csomagol. Iratszerzési nehézségek.
Russian language, Date of production: 1990-05, Duration: 9 min. 52 sec.
Digital container #195
305-0-3:195/1
305-0-3.1990-047_90-46
Teaching Handicapped How to Swim
Fogyatékkal élők úszásoktatása
A covered swimming pool. Teaching handicapped children individually and in group how to swim.
Fedett uszoda. Fogyatékkal élő gyerekek egyéni és csoportos úszásoktatása.
Hungarian language, Date of production: 1990-05, Duration: 26 min. 50 sec.
305-0-3:195/2
305-0-3.1990-047_90-46
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49, Vaskapu Street in Ferencváros district, Budapest. Policemen are standing in front of the block of substandard flats. Squatters. An official from the local government. Complaints of the evicted families. The office of the Vice-Mayor. The evicted Mrs. Balogh is a mother with young children. Dispute between the vice-mayor, who is a member of the Alliance of Free Democrats, the family center and the Foundation for Supporting the Poor about evictions and social housing.
Ferencváros, Vaskapu utca 49. Rendőrök a ház előtt. Rossz állapotú, komfort nélküli lakások és szükséglakások. Önkényes lakásfoglalók. Önkormányzati ügyintéző. Családok kilakoltatása. A kilakoltatottak méltatlankodása. Alpolgármesteri iroda. Baloghné, kisgyermekes kilakoltatott anya. Vita a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-es alpolgármester, a családsegítő és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa között a kilakoltatásokról, lakáskiutalásokról. A IX.kerület helyrajzi térképe.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 1 hour 44 min. 13 sec.
305-0-3:195/3
305-0-3.1990-047_90-46
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49, Vaskapu Street. The evicted family is in the courtyard, talking about where to spend the nights.
Vaskapu utca 49. A kilakoltattak az udvaron. A kilakoltatást követő éjszakákról beszélnek.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 14 min. 47 sec.
Digital container #196
305-0-3:196/1
305-0-3.1990-048_90-47
Changes in Eastern and Central Europe
Változások Kelet-Közép-Európában
The University of Economics in Budapest. Changes in Eastern and Central Europe, the foreign and economic policies of the United States and the Soviet Union in the new situation. Two youngsters are in discussion.
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Változások Kelet-Közép-Európában. Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió külpolitikája, gazdaságpolitikája a megváltozott helyzetben. Két fiatal beszélgetése.
English language, Date of production: 1990-05, Duration: 27 min. 36 sec.
Digital container #197
305-0-3:197/1
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Israel, Tel-Aviv. Interview with the Russian Jewish woman, who emigrated a month earlier. Initial hardships, not speaking the language. Streets, shop windows, shops. The Schmerling family in Tel-Aviv. Meeting old friends. Their new home. Policemen on the street. Editorial office. An elder man introduces the family in Ivrit. Photos of politicians on the wall.
Izrael, Tel-Aviv. Beszélgetés az egy hónapja kivándorolt orosz zsidó asszonnyal. Kezdeti nehézségek, nyelvtudás hiánya. Utcaképek, kirakatok, üzletek. A Schmerling család Tel-Avivban. Találkozás régi barátokkal. Az új lakás. Az utcán rendőrök. Egy szerkesztőség. Idősebb férfi bemutatja a családot ivritül. Politikusok képe a falon.
Russian language, Date of production: 1990-06, Duration: 20 min. 34 sec.
305-0-3:197/2
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Tel-Aviv, Israel. A colorful and busy market. Cloths, fruits, electronic commodities, melon vendor. Bus stop, soldiers, Orthodox Jews.
Izrael, Tel-Aviv. Színes piaci forgatag. Ruha, gyümölcs, elektronikai termékek, dinnyeárus kocsi. Buszmegálló, katonák, ortodox zsidók.
Date of production: 1990-06, Duration: 7 min. 12 sec.
305-0-3:197/3
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Tel-Aviv, Israel. Covered row of shops. Terrace of a café, a man carrying vegetables in a sack. Arabs pray, make deals, play cards. A fight.
Izrael, Tel-Aviv. Fedett üzletsor, presszó terasza, züldséget zsákban cipelő férfi. Arabok imádkoznak, adnak-vesznek, üzletelnek, kártyáznak. Verekedés.
Arabic language, Date of production: 1990-06, Duration: 6 min. 18 sec.
305-0-3:197/4
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Negev desert. On the way to the Red Sea. Trucks transporting new cars. Rest station, palm trees, children, dogs, cacti, wire sculptures, tiger in cage, hen on the counter. Mountains behind the desert. Eilat. Airport, tarmac. Beach, tourist boats.
Izrael, Negev-sivatag. Útban a Vörös-tenger felé. Új gépkocsikat szállító kamionok. Útmenti pihenőhely, pálmafák, gyerekek, kutyák, kaktuszok, drótszobrok, tigris ketrecben, tyúk a pulton.Hegyláncok a sivatag mögött. Eilat. Repülőtér, kifutó. Tengerpar, strand, turistahajók.
Date of production: 1990-06, Duration: 21 min. 49 sec.
305-0-3:197/5
305-0-3.1990-049_90-48
Tel-Aviv, Israel.
Zsidó kivándorlók Izraelben
Israel, the Judean Desert, Dead Sea. Bathers, the crew in the sea. Sheep and shepherds. On the way to Jerusalem. Temple Mount, Dome of the Rock in Jerusalem. Kibbutz. Kata, a girl working and studying in the kibbutz. The kibbutz kitchen. Sea shore, beach, hang-gliders above high-rise buildings. An old couple speak about their daily routine.
Izrael, Júdeai-sivatag, Holt-tenger. Strandolók, a stáb tagjai a tengerben. Juhnyáj és pásztorok. Útban Jeruzsálem felé. Jeruzsálem. Templomhegy, Sziklamecset. Kibuc. Kata, a kibucban dolgozó és tanuló magyar lány. A kibuc konyhája. Tengerpart, strand, sárkányrepülők a toronyházak felett. Kivándorolt idős házaspár napi rutinjáról beszél.
Hungarian language, Date of production: 1990-06, Duration: 1 hour 27 min. 33 sec.
305-0-3:197/6
305-0-3.1990-049_90-48
Tel-Aviv, Israel.
Zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem, immigration office. Interview with the head of the office.
Jeruzsálem. Bevándorlási Hivatal. Beszélgetés a hivatal vezetőjével.
Hebrew language, Date of production: 1990-06, Duration: 14 min. 48 sec.
Digital container #198
305-0-3:198/1
305-0-3.1990-050_90-49
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem. An émigré Jewish family from Leningrad. The husband is a doctor, the wife an engineer economist. Their daughter is 13. They emigrated because they had felt threatened. Help is settling, jobs. Inserts, photos, toys.
Jeruzsálem. Kivándorolt leningrádi orosz zsidó család. A férj orvos, a feleség mérnök-közgazdász, kislányuk 13 éves. A fenyegetettség elöl menekültek. Letelepedési kedvezmények, munkalehetőségek. Vágóképek, fényképek, játékok.
Russian language, Date of production: 1990-06, Duration: 47 min. 57 sec.
305-0-3:198/2
305-0-3.1990-050_90-49
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem. Old town, alleyways. Wailing Wall. Soldiers among the worshipers. Bazar, vendor of religious objects, David stars. Arab men drinking coffee. Tiny workshops. Arabs lying in the grass in front of the mosque. Praying people at the Wailing Wall. Women are separated. A Torah scroll. Alleyway. Arab and Jewish shops. A barber's. Mounted police.
Jeruzsálem. Óváros, sikátorok. Siratófal. Katonák az imádkozók közt. Imádkozó férfiak. Bazársor. Kegytárgy árus, Dávid-csillagok. Kávézó arab férfiak. Apró műhelyek. Fűben heverésző arabok a mecset előtt. Imádkozók a Siratófalnál. Nől elkülönítve imádkoznak. Tóratekercs. Sikátor. Arab és zsidó műhelyek. Borbélyüzlet. Lovasrendőrök.
Russian language, Date of production: 1990-06, Duration: 31 min. 12 sec.
305-0-3:198/3
305-0-3.1990-050_90-49
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Haifa. Interview with a Jewish woman who emigrated from Leningrad. She works as a special education teacher, her husband is a mathematician. Inserts: baby, menorah. Interview with the Schmerling family in Haifa. Successful inclusion in society, state support, benefits, children's higher education. Inserts: textbooks, travel book, furniture. The street. A Russian book store. Signs in Russian saying We Speak Russian.
Haifa. Beszélgetés egy leningrádi orosz zsidó nővel. A kivándorlás és a munkavállalás nehézségei. Gyógypedagógusként dolgozik, férje matematikus. Vágóképek: kisgyerek, menóra. A Schmerling család Haifán, interjú. Sikeres beilleszkedés, állami támogatások, kedvezmények, gyerekek továbbtanulása. Vágóképek: tankönyvek, útikönyv, bútorok. Utcakép, orosz könyvesbolt. Beszélünk oroszul feliratok.
Russian language, Date of production: 1990-06, Duration: 59 min. 39 sec.
Digital container #199
305-0-3:199/1
305-0-3.1990-051_90-50
Delivering Books to Transylvania
Erdélyi könyvszállítmány
Discarded library books. Organizing delivery of books to Transylvania. Cultural activities of a Hungarian couple in Csángó Land. Interview with the Endrédy family. Their Transylvanian roots, the dance house movement. Making clay sculptures for an exhibition. The Romanian revolution sculpted in clay. The film crew is having a picnic with the Endrédys. Children talk about the sculptures and the planned journey to Transylvania, the Romanian revolution.
Felszámolt könyvtári állományok sorsa. Az erdélyi könyvszállítmányok megszervezése. Egy magyar pár kulturális tevékenysége Csángóföldön. Interjú az Endrédy családdal. Erdélyi gyökerek, táncházmozgalom. Agyagszobrok készítése egy erdélyi kiállításra. A román forradalom agyagba öntve. A stáb piknikezik Endrédyékkel. Gyerekek beszélnek a szobrokról és a tervezett erdélyi útról, a román forradalomról.
Hungarian language, Date of production: 1990-07, Duration: 2 hours 41 min. 16 sec.
305-0-3:199/2
305-0-3.1990-051_90-50
Black Box
Fekete Doboz
The crew is partying on Mikszáth Place.
A stáb tagjai a Mikszáth téren buliznak.
Hungarian language, Date of production: 1990-07, Duration: 15 min. 44 sec.
Digital container #200
305-0-3:200/1
305-0-3.1990-052_90-51
Tibor Liska
Liska Tibor
A nudist camp. Tibor Liska and his family are camping. Lenke Pólya and Bence Liska. Talking about Liska's views on economy, ownership, ownership by society, the pilot program in Szentes.
Nudista tábor. Liska Tibor és családja kempingeznek, Pólya Lenke és Liska Bence. Beszélgetés Liska közgazdasági koncepciójáról, tulajdonrendszer, társadalmi tulajdon, szentesi kísérlet.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 1 hour 11 min. 6 sec.
305-0-3:200/2
305-0-3.1990-052_90-51
Weekly Beszélő
A Beszélő című hetilap
Parliament. Representatives are taking dailies and weeklies from a counter. Károly Eke, István Hegedűs, László Rajk, János Áder, István Csurka, László Békesi, Ferenc Kőszeg etc. holding a Beszélő. Campaign video clip.
Parlament. A folyosón a képviselők napilapokat és hetilapokat vesznek el egy pultról. Képviselők a Beszélővel, Eke Károly, Hegedűs István, Rajk László, Áder János, Csurka István, Békesi László, Kőszeg Ferenc stb. Kampányfilm.
Hungarian language, Date of production: 1990-06, Duration: 21 min. 1 sec.
Digital container #201
305-0-3:201/1
305-0-3.1990-053_90-52
Ruzomberok
Ruzomberok
Ruzomberok. Demonstration demanding an independent Slovakian state. National commemoration of Andrej Hlinka. Church service. Ceremonial speeches. Images of Andrej Hlinka. Interview with František Mikloško.
Ruzomberok. Demonstráció a független szlovák államért. Nemzeti megemlékezés Andrej Hlinkáról. Istentisztelet. Ünnepi beszédek. Andrej Hlinka képek. Interjú František Mikloškóval.
Slovak language, Date of production: 1990-08-26, Duration: 1 hour 12 min. 30 sec.
Digital container #202
305-0-3:202/1
305-0-3.1990-054_90-53
Ruzomberok
Ruzomberok
Ruzomberok. Demonstration demanding an independent Slovakian state. National commemoration of Andrej Hlinka. National anthem. Folk music. Ceremonial speeches.
Ruzomberok. Demonstráció a független szlovák államért. Nemzeti megemlékezés Andrej Hlinkáról. Himnusz. Népi hangszerszóló. Ünnepi szónoklatok.
Slovak language, Date of production: 1990-08-26, Duration: 54 min.
Digital container #203
305-0-3:203/1
305-0-3.1990-055_90-54
The Retrial of Miklós Fehér
Dr. Fehér Miklós perújrafelvétele
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court. Retrial of veterinarian Dr. Miklós Fehér charged with war crimes and of not fulfilling central plans. Defense lawyer István Nehéz-Posony. Presentation of the case and the verdict of 1953. Appeal by the prosecutor. The defense gives proof of show trial, and requests acquittal on the ground of lack of criminal act. Comment by Dr. Miklós Fehér, acquittal verdict.
A Legfelsőbb Bíróság Elnöki Tanácsának nyilvános ülése. A háborús és terv-bűncselekményért elítélt dr. Fehér Miklós állatorvos perújrafelvétele. A megbízott védő Nehéz-Posony István. Az 1953-as ügy és az ítélet ismertetése. Az ügyészség óvása. A védelem bizonyítja, hogy dr. Fehért koncepciós perben ítélték el, és felmentését kéri bűncselekmény hiányára hivatkozva. Dr. Fehér Miklós hozzászólása, felmentő ítélet.
Hungarian language, Date of production: 1990-08-28, Duration: 53 min. 5 sec.
Digital container #204
305-0-3:204/1
305-0-3.1990-056_90-55
Vatra Romaneasca
Vatra Romaneasca
Târgu Mureș. Footage of the everyday life of a Vatra Romaneasca organization.
Marosvásárhely. Felvételek egy Vatra Romaneasca szervezet életéből.
Date of production: 1990-08-30, Duration: 35 min. 30 sec.
305-0-3:204/2
305-0-3.1990-056_90-55
Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ
Interview with one of the leaders of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania in Târgu Mureș.
Interjú a marosvásárhelyi Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik vezetőjével.
Hungarian language, Date of production: 1990-08-30, Duration: 1 hour 4 min. 14 sec.
Digital container #205
305-0-3:205/1
305-0-3.1990-057_90-56
Vatra Romaneasca
Vatra Romaneasca
Târgu Mureș. Demonstration of Vatra Romaneasca on the anniversary of the Second Vienna Award. Statue of Avram Iancu. Candles, flowers, ceremonial speech, church service. Children with balloons and Vatra Romaneasca flags. Vatra president Radu Ceontea. Vatra commemoration in the Culture Palace, speeches.
Marosvásárhely. A Vatra Romaneasca demonstrációja a második bécsi döntés évfordulóján. Avram Iancu szobor. Mécsesek, virágok, ünnepi beszéd, egyházi szertartás. Gyerekek lufival és Vatra Romaneasca zászlóval. Radu Ceontea, a Vatra elnöke. Vatra ünnep a Kultúrpalotában, felszólalások.
Date of production: 1990-08-30, Duration: 1 hour 51 min.
Digital container #206
305-0-3:206/1
305-0-3.1990-058_90-57
Delivering Books to Transylvania
Erdélyi könyvszállítmány
A truckload of books is transported to Transylvania. Temesvár. Portrait of 85-year-old Béla Székely. Unloading the books and statues intended for the exhibition from the truck. Conversation with a Romanian professor, who is helping the Hungarian delivery, about liberalism, minorities, nationality policy. Talking with an actress about shows for children. Reception of books in Béla Bartók Theoretical Lyceum. Ferenc Halász biology teacher talks about what will happen to the books.
Egy kamionnyi könyvszállítmány útja Erdélybe. Temesvár. Portré a 85 éves Székely Béla bácsiról. A könyvek és a kiállításra készített szobrok kipakolása a kamionból Temesváron. Beszélgetés egy román professzorral, aki segíti a magyar szállítmány útját; liberalizmus, kisebbségek, nemzetiségi politika. Beszélgetés egy színésznővel gyerekelőadásokról. A könyvek átvétele a Bartók Béla Elméleti Líceumban. Beszélgetés Halász Ferenc biológia tanárral a könyvek sorsáról.
Hungarian language, Date of production: 1990-08, Duration: 1 hour 55 min. 24 sec.
305-0-3:206/2
305-0-3.1990-058_90-57
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Roma from villages on the Maros river imprisoned in Black March, 1990. Representation of the Roma, informants among them, benefits that disappeared. György Carculea and his family.
Az 1990 Fekete márciusa miatt börtönbe zárt Maros menti cigányok. A cigányság érdekképviselete, besúgók a cigányok közt, eltűnt segélyek. Carculea György és családja.
Hungarian language, Date of production: 1990-08, Duration: 47 min. 45 sec.
305-0-3:206/3
305-0-3.1990-058_90-57
Petőfi Monument in Fehéregyháza
Fehéregyháza Petőfi-emlékmű
The damaged Petőfi Monument in Fehéregyháza. Talking with locals about the future of Hungarians in Transylvania.
A megrongált fehéregyházi Petőfi-emlékmű. Beszélgetés a helyiekkel az erdélyi magyarok jövőjéről.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 22 min. 14 sec.
Digital container #207
305-0-3:207/1
305-0-3.1990-059_90-59
Petőfi Monument in Fehéregyháza, on the Way to Gyimesközéplok
Fehéregyháza Petőfi-emlékmű, útban Gyimesközéplokra
Fehéregyháza. The damaged Petőfi Monument. Conversation by the statue. The role of Vatra in the damage. River shore, Nagy-Küküllő, every day life, women washing rugs. Burnt out house by the road. Cattle fair, pigs in the trunk. Gyimesközéplok. Talking with the chief librarian. Hungarian donation of books. Footage of the school and locals. The Gyimes landscape.
Fehéregyháza. A megrongált fehéregyházi Petőfi-emlékmű. Beszélgetés a szobornál. A Vatra szerepe a szoborrongálásokban. Folyópart, Nagy-Küküllő, életképek, rongyszőnyegmosó asszonyok. Kiégett ház az út mentén. Állatvásár, malacok a csomagtartóban. Gyimesközéplok. Beszélgetés a könyvtár vezetőjével. A magyar könyvszállítmányról. Képek a gyimesközéploki iskoláról, a helyiekről. Gyimesi táj.
Hungarian language, Date of production: 1990-08, Duration: 57 min. 16 sec.
305-0-3:207/2
305-0-3.1990-059_90-59
Roma Democrats' Alliance
A Cigány Demokrata Szövetség
Interview with the representatives of the Roma Democrats' Alliance. The problems of the Roma in Romania, lack of parliamentary representation. Aid delivery. The membership and leaders in Maros County. Opinion on Black March. Minority rights after the revolution.
Beszélgetés a Cigány Demokrata Szövetség képviselőivel. A cigányság problémáiról Romániában, a parlamenti képviselet hiánya. Segélyszállítmányok sorsa. Maros megyei tagság, vezetőség, legitimitás. A Fekete március megítélése. Kisebbségi jogok a forradalom óta.
Hungarian language, Date of production: 1990-08, Duration: 2 hours 6 min. 43 sec.
Digital container #208
305-0-3:208/1
305-0-3.1990-060_90-60
Demonstration by Katalizátor Iroda
A Katalizátor Iroda demonstrációja
Underpass at Astoria, Budapest. Demonstration by Katalizátor Iroda. Banners: Booksellers Are Not Criminals; Free Printing and Sales. Dialogue between Ádám Modor and the police. Civil disobedience, occupying public space, selling books and newspapers without permit. Conflict with the Hungarian Post and book dealers. Opinion of passers by.
Astoria aluljáró. A Katalizátor Iroda demonstrációja. Transzparensek: Könyvárusok nem bűnözők, Szabad nyomtatás, terjesztés. A kivezényelt rendőrök és Modor Ádámék párbeszéde. Polgári engedetlenség, közterületfoglalás, területfoglalási engedély nélküli könyv-és újságárusítás. Ellentét a postával, az állami könyvterjesztőkkel. A járókelők véleménye.
Hungarian language, Date of production: 1990-04-11, Duration: 1 hour 10 min. 24 sec.
305-0-3:208/2
305-0-3.1990-060_90-60
Budapest Technical University
Budapesti Műszaki Egyetem
Footage of the every day life of the university. Its institutions, buildings, sports facilities, swimming pool, tennis court. National Technical Information Center and Library.
Képek a Műegyetem életéből. Az egyetem intézményei, épületei, kollégiumok, sport a Műegyetemen, uszoda, teniszpálya; az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 1 hour 14 min. 23 sec.
305-0-3:208/3
305-0-3.1990-060_90-60
Road Accident
Közlekedési baleset
A wrecked Skoda car. Scene investigation, fire brigade, ambulance, police, brake traces.
Szabálytalanul előző Skoda egy ház oldalának ütközöve. Helyszínelés. Tűzoltók, mentők, rendőrök, féknyomok.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 8 min. 48 sec.
Digital container #209
305-0-3:209/1
305-0-3.1990-061_90-61
Demonstration of the Danube Circle with Torches
A Duna-kör fáklyás tüntetése
Demonstration in front of the Technical University and march with torches along the Danube. Human chain, protest against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam. Demanding a referendum. Demonstration in front of the Parliament.
Tüntetés a Műszaki Egyetem előtt és fáklyás felvonulás a rakparton. Élőlánc a Duna Kör részvételével. A bős–nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Népszavazás követelése. Tüntetés az Országház előtt.
Hungarian language, Date of production: 1988-10-30, Duration: 9 min. 30 sec.
305-0-3:209/2
305-0-3.1990-061_90-61
We Want Democracy! Demonstrations in Hungary
Demokráciát! tüntetések Magyarországon
Miscellaneous content: demonstration against the Danube dam; commemoration of the 1956 revolution; March 15, 1989; human chain; Romanian revolution.
Vegyes tartalom: vízlépcső elleni tüntetés, 1956-os tüntetés, 1989. március 15., élőlánc, román forradalom.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 14 min. 53 sec.
305-0-3:209/3
305-0-3.1990-061_90-61
Eviction in Hámán Kató Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Hámán Kató utca
42, Hámán Kató Street, District 9, Budapest. Eviction of a squatter family with 7 children. The authorities have thrown furniture and bed cloths out into the courtyard. Neighbors express anti-Roma feelings. Dispute between journalists, municipality official and police. Authorities seal the door to the apartment. The evicted family protests against their furniture being hauled to storage. Dispute about the inhumanity of law on squatting and about substandard housing, housing shortage, welfare law, dealing with squatters.
Budapest, IX. kerület, Hámán Kató utca 42. Önkényes lakásfoglalók, hétgyermekes család kilakoltatása. Hatósági végrehajtás. Bútorok, ágyneműk az udvaron. Szomszédok cigányellenes megnyilvánulásai. Szóváltás az újságírók, a tanácsi előadó és a rendőrök között. A lakásajtó hatósági lezárása. A kilakoltatott család tiltakozik, mert bútoraikat bútorraktárba viszik. Vita az önkényes lakásfoglalókat sújtó jogszabály embertelenségéről, szükséglakásokról, lakáshiányról, szociális jogszabályokról, a lakásfoglalók helyzetének kezeléséről.
Hungarian language, Date of production: 1990-09-11, Duration: 44 min. 24 sec.
305-0-3:209/4
305-0-3.1990-061_90-61
Living in Substandard Housing
Szükséglakásban élni
Talk with a mother of two living in substandard housing. No doors, windows and heating.
Beszélgetés egy szükséglakásban élő kétgyermekes anyával, se ajtó, se ablak, se fűtés.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 53 min. 20 sec.
305-0-3:209/5
305-0-3.1990-061_90-61
Dwellers of a Basement
Pincelakók
One elder and three middle-aged men. They have been living in a basement for four years. All are divorced.
Egy idősebb és három középkorú férfi. Négy éve pincelakók. Beszélgetés életükről, körülményeikről. Elváltak.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 38 min. 22 sec.
Digital container #210
305-0-3:210/1
305-0-3.1990-062_90-62
Black Box Evening. Part 1
Fekete Doboz est 1.
Radnóti Theater. Event organized by Black Box. János Betlen and Péter György interview one time interviewees of Black Box. Guests: György Petri, Zsiga, who lives at the shelter in Vajdahunyad street, László Kapolyi, Béla Király, György Carculea, Târgu Mureș; Viktor Orbán. Introduction of the Black Box crew: László Pesty, István Jávor, Zoltán Lovas, Csaba Bátonyi, György Durst, Anna Richter, Mónika Mécs.
Radnóti Színház. Szóváltás, a Fekete Doboz estje. A színpadon Betlen János és György Péter kérdezi a Fekete Doboz régi interjúalanyait. Vendégek: Petri György, Zsiga, a Vajdahunyad utcai menhely lakója, Kapolyi László, Király Béla, Carculea György, Marosvásárhely; Orbán Viktor. A Fekete Doboz stáb bemutatása: Pesty László, Jávor István, Lovas Zoltán, Bátonyi Csaba, Durst György, Richter Anna, Mécs Mónika.
Hungarian language, Date of production: 1990-09-24, Duration: 1 hour 51 min. 12 sec.
Digital container #211
305-0-3:211/1
305-0-3.1990-063_90-63
Black Box Evening. Part 1
Fekete Doboz est 2.
Radnóti Theater. Event organized by Black Box. Footage of the theater and the audience. János Betlen and Péter György interview one time interviewees of Black Box. Guests: György Petri, Zsiga, who lives at the shelter in Vajdahunyad street, László Kapolyi, Béla Király, György Carculea, Târgu Mureș; Viktor Orbán. Introduction of the Black Box crew: László Pesty, István Jávor, Zoltán Lovas, Csaba Bátonyi, György Durst, Anna Richter, Mónika Mécs. After the show, András Bálint. Black Box crew, János Betlen and Péter György drink champagne. Csaba Bátonyi plays the piano.
Radnóti Színház. Szóváltás, a Fekete Doboz estje. Képek a színházról, közönségről. A színpadon Betlen János és György Péter kérdezi a Fekete Doboz régi interjúalanyait. Vendégek: Petri György, Zsiga, a Vajdahunyad utcai menhely lakója, Kapolyi László, Király Béla, Carculea György, Marosvásárhely; Orbán Viktor. A Fekete Doboz stáb bemutatása: Pesty László, Elbert Márta, Jávor István, Lovas Zoltán, Bátonyi Csaba, Durst György, Richter Anna, Mécs Mónika. Az est után Bálint András, a Fekete Doboz stábja, Betlen János, György Péter és az interjúalanyok pezsgőznek. Bátonyi Csaba zongorázik.
Hungarian language, Date of production: 1990-09-24, Duration: 2 hours 45 min. 10 sec.
Digital container #212
305-0-3:212/1
305-0-3.1990-064_90-64
György Keleti
Keleti György
Office in the Ministry of Defense. Interview with György Keleti, colonel, spokesman of the Ministry. How he joined the army, studies, working in the press. Changes in the language used by the military, mister instead of comrade. The situation of Soviet draftees, provisions for the barracks. Using airspace. Steps of the withdrawal of the troops, talks, agreements, economic and financial issues, timetable. The political and strategic reasons of the Soviet action. Usage of air frequency. Inserts: objects in the office.
A Honvédelmi Minisztérium irodája. Keleti György interjú. Keleti György ezredes, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője. Hogy került a hadsereghez, tanulmányai. Sajtómunka. Változás a hadsereg nyelvhasználatban, elvtársból úr. Szovjet csapatkivonás, jogi szabályozás. Szovjet sorkatonák helyzete, laktanyák ellátása. Légtérhasználat. A csapatkivonás lépései, tárgyalások, megállapodások, gazdasági-pénzügyi kérdések, ütemterv. A szovjet lépés politikai, stratégiai okairól. Frekvenciahasználat. Vágóképek, az iroda tárgyai.
Hungarian language, Date of production: 1990-09-30, Duration: 2 hours 24 min. 47 sec.
305-0-3:212/2
305-0-3.1990-064_90-64
Soviet Barracks at Sármellék
Sármellék, szovjet laktanya
Sármellék. Soviet military airfield. Farewell ceremony for the air force unit of the Southern Army. Foreign military attachés, journalists, MiG 29 fighters. Military ceremony, speeches, Soviet and Hungarian anthems, parade. Elderly women are sad because they sympathized with and liked the leaving Soviet soldiers.
Sármellék. Szovjet katonai repülőtér. A Déli Hadseregcsoport repülő csapategységének búcsúztatása. Külföldi katonai attasék, újságírók, MiG 29-es vadászrepülők. Katonai ünnepség, ünnepi beszédek, szovjet himnusz, magyar himnusz, díszszázad. Idős asszonyok szomorkodnak, rokonszenv és szeretet a távozó szovjet katonák iránt.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-04, Duration: 40 min. 52 sec.
Digital container #213
305-0-3:213/1
305-0-3.1990-065_90-65
The Grassalkovich Palace in Gödöllő
Gödöllő, Grassalkovich-kastély
Gödöllő. The Grassalkovich Palace after the withdrawal of Soviet troops. Historical outbuildings of the palace are deteriorated, farm buildings, manege.
Gödöllő. Grassalkovich-kastély a szovjet csapatkivonás után. A kastély műemlék melléképületei lepusztult állapotban, gazdasági épületek, lovarda.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-03, Duration: 9 min. 47 sec.
Digital container #214
305-0-3:214/1
305-0-3.1990-066_90-66
The Siege of Budapest in 1944-1945
Budapest ostroma 1944-1945
Archival footage, Soviet news reel, the destroyed Budapest, the Castle Quarter.
Archív filmrészlet, szovjet híradó, a rommá lőtt Budapest, a Várnegyed.
Russian language, Date of production: 1990, Duration: 8 min. 20 sec.
305-0-3:214/2
305-0-3.1990-066_90-66
Hungarian Newsreel, May 1, 1945
Magyar filmhíradó 1945. május 1.
May 1. Hungarian news reel. Szabadság Bridge blown up, pontoon bridge. Inauguration of the Soviet memorial monument in Budapest. Obelisk on Gellért Square, monument on Vigadó Square, monument on Szabadság Square. March on May 1. Grieving the death of comrade Stalin, mourning meeting in Csepel and in the countryside (Cservenka cooperative in Üröm), and in the military. Rákosi by the catafalque, mourning meeting in the Parliament, eulogy by Imre Nagy.
1945. május 1. magyar híradó. A felrobbantott Szabadság híd, pontonhíd. Szovjet emlékművek avatása Budapesten. A Gellért téri obeliszk, a Vigadó téri emlékmű, a Szabadság téri emlékmű. 1945. május 1-jei felvonulás. Sztálin gyászolása: gyászgyűlés Csepelen, vidéken, az Ürömi Cservenka Termelőszövetkezeti Csoportban, a hadseregben. Rákosi Mátyás Sztálin ravatalánál. Országgyűlés gyászülés, Nagy Imre gyászbeszéde.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 12 min. 17 sec.
305-0-3:214/3
305-0-3.1990-066_90-66
Archival Footage of the Street Fights in the Hungarian Revolution
1956-os archív felvételek az utcai harcokról
Street fights in 1956. Contemporary footage. Kilián barracks, Hungarian tanks, Corvin Alley, Free Hungarian Radio. Removing red stars, tearing down the Stalin statue. Köztársaság Square. International press coverage. Soviet tanks on Heroes' Square, military funeral to freedom fighters. November 3, Maléter is on his way to the Soviet headquarters. November 4, Soviet onslaught. Refugees.
1956-os utcai harcok, korabeli felvételek. Kilián kaszárnya, magyar páncélosok, Corvin-köz, Szabad Magyar Rádió. Vörös csillagok leverése, Sztálin-szobor szétverése. Köztársaság tér. A világsajtó jelentései. Szovjet tankok a Hősök terén, katonai dísztemetés a szabadságharcosoknak. November 3. Maléter elindul az orosz főhadiszállásra. November 4. szovjet támadás. Menekültek.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 14 min. 8 sec.
305-0-3:214/4
305-0-3.1990-066_90-66
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Sármellék. Soviet military airfield. The leaving of the air force unit of the Southern Army. MiG 29 fighters. Airstrip. Radar, hangars. Control tower with a miniature Liberty statue from Gellért Hill. Posters. Tankers Soldiers on civilian trucks with luggage. Leaving families load suitcases in passenger airplanes. Talking to a wife of an officer and an officer about their future. Barrack buildings, residential buildings, heaps of waste. Bar at the sports field. The owner talks about the consumption habits of soldiers.
Sármellék. Szovjet katonai repülőtér. A Déli Hadseregcsoport repülő csapategységének távozása. MiG 29-es vadászrepülők. Kifutópálya. Radar, hangárok. Irányítótorony kicsinyített Gellért-hegyi Szabadság-szoborral. Plakátok. Tartálykocsik. Katonák, civilek teherautón csomagokkal. A távozó családok bőröndöket pakolnak az utassszállító gépekbe. Beszélgetés egy tisztfeleséggel és egy tiszttel jövőjükről. A laktanya épületei, lakóházak, szemétkupacok. Sportbüfé, tekepálya. Beszélgetés az üzemeltetővel a katonák fogyasztási szokásairól.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-04, Duration: 45 min. 30 sec.
305-0-3:214/5
305-0-3.1990-066_90-66
The Foundation for Supporting the Poor
Szegényeket Támogató Alap SZETA
Short excerpt of the campaign film of the Foundation for Supporting the Poor.
Szegényeket Támogató Alap (SZETA) kampányfilm, rövid részlet.
Date of production: 1990-10, Duration: 30 min. 48 sec.
Digital container #215
305-0-3:215/1
305-0-3.1990-067_90-67
80 Tűzoltó Street, Budapest
Budapest, Tűzoltó utca 80.
80 Tűzoltó Street, Budapest. A building awaiting demolition. Furniture, oven in the courtyard. Workers having breakfast. Interior of a vacated flat. A couple carrying some furniture. A worker on the roof. Talking with the last resident, a young woman with 4 kids, squatter.
Budapest, Tűzoltó utca 80. Bontásra váró ház udvara. Bútorok, tűzhely az udvaron. Bontó munkások reggeliznek. Kiürített lakás belseje. Bútoraikat cipelő pár. Munkás a tetőn. Beszélgetés az utolsó lakóval, fiatal nő 4 gyerekkel, önkényes lakásfoglaló.
Hungarian language, Date of production: 1990-10, Duration: 8 min. 25 sec.
305-0-3:215/2
305-0-3.1990-067_90-67
Living from Waste in Budapest
Egy guberáló Budapesten
District 9, Budapest. An elderly man on his usual itinerary of salvaging bread from waste. Little waste is left after removal. The man finds a roll. He sells the bread, glass bottles and metal waste he finds. A wine pub on Tűzoltó Street corner. He is having a drink and talks with the barman. A small flat in a building, friends. He puts dry bread in a sack.
Budapest, IX. kerület. Idősebb férfi guberáló útján. Kenyeret gyűjt. Szemétszállítási szokások. Kevés a szemét. Hosszas keresés után zsemlét talál. A talált kenyeret, üveget, fémet eladja. Borozó a Tűzoltó utca sarkán. Iszik, beszélget a csapossal. Bérház, udvari szoba-konyha, ismerősök. Száraz kenyeret pakol zsákokba.
Hungarian language, Date of production: 1990-10, Duration: 50 min. 59 sec.
305-0-3:215/3
305-0-3.1990-067_90-67
Homeless at Western Railway Station
Nyugati pályaudvari hajléktalanok
Western Railway Station, Budapest. A resolution withdrawing residence permit. Waiting hall, guards with dogs. The waiting hall is emptied for cleaning. Dispute with the railway employees about where people should go. A minor age homeless boy tells about his situation. Homeless persons speak about unemployment. Sleeping children and adults in the ticket office area.
Budapest, Nyugati pályaudvar. Tartózkodási engedély megvonásáról szóló határozat. Váróterem, kutyás őrők. Takarítás miatt kiüríttetik és lezárják a várót. Vita a vasutasokkal, hova menjenek az emberek. Hajléktalan kiskorú fiú mesél a helyzetéről. Hajléktalanok a munkanélküliségről. Alvó gyerekek, felnőttek a pénztárak előtt.
Hungarian language, Date of production: 1990-10, Duration: 45 min. 53 sec.
305-0-3:215/4
305-0-3.1990-067_90-67
Hungarian Railways Site, Company Housing
Magyar Államvasutak MÁV-telep, szolgálati lakások
Széchenyi Bath, Budapest. Food bar in front of the bath. Portrait of Péter Pázmándi, a disabled and homeless man. He helps out at the bar and spends the nights there. He used to squat in a Railway company flat but was evicted by the railway guards. Demolished single story houses. Conversation with a neighbor about Péter's housing situation and the residents of the housing estate. Péter in the demolished parental house.
Budapest, Széchenyi gyógyfürdő. Büfé a fürdő előtt. Pázmándi Péter portré. Rokkant és hajléktalan. A büfében segít, éjszaka itt lakik. A Magyar Államvasutak (MÁV)- telepen szolgálati lakásban lakott, a vasúti rendészek kirúgják jogtalan használatra hivatkozva. A MÁV-telep. Lerombolt földszintes házak. Beszélgetés egy szomszéddal Péter lakásügyéről, a telep lakóiról. Péter a lerombolt, szétvert szülői házban.
Hungarian language, Date of production: 1990-10, Duration: 58 min. 23 sec.
Digital container #216
305-0-3:216/1
305-0-3.1990-068_90-68
The Újpest Family Center
Újpesti Családsegítő Központ Újcsakö
Market hall in Újpest, Budapest. The anti-poverty weekend of the Újpest Family Center. Cash register, sign with prices, empty food box. A jar with money donation collected to help the schooling of poor children. Stage, brass band. Family Center activists. Acrobatic show. Clothing fair. Making mosaic out of fruits. Wrapping apples in newspaper. Banner. Dance show by young people. A clown' show. Sales of fuel for heating.
Újpest, Vásárcsarnok. Az Újpesti Családsegítő Központ (Újcsakö) szegénységellenes hétvégéje. Pénztárgép, ártábla, kiürült élelmiszeres láda. Üvegdoboz bedobott pénzzel. Támogassa az újpesti szegény gyerekek továbbtanulását. Színpad, fúvószenekar. Újcsakö aktivisták. Tréfás akrobataszám. Ruhavásár. Színes mozaikok készítése gyümölcsökből. Almák csomagolása újságpapírba. Transzparens: Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér. Ifjúsági társastánc bemutató. Bohóc szám. Tüzelővásár.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-13, Duration: 58 min.
Digital container #217
305-0-3:217/1
305-0-3.1990-069_90-69
József Végvári's Trial
Végvári József tárgyalása
Budapest Military Court. Public trial of retired police major József Végvári. Hearing of the defendant and of witnesses Gábor Roszik, Zoltán Lovas, Ferenc Kőszeg. The defense lawyer is Miklós Róth.
Budapesti Katonai Bíróság. Végvári József nyugállományú rendőr őrnagy bűnügyének nyilvános tárgyalása. Tanúk: Roszik Gábor, Lovas Zoltán, Kőszeg Ferenc. Védelem: Róth Miklós. A vádlott kihallgatása. A tanúk kihallgatása.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-18, Duration: 2 hours 44 min.
Digital container #218
305-0-3:218/1
305-0-3.1990-070_90-70
László Ákos Németh
Németh László Ákos
Political advertisement of the Alliance of Young Democrats. László Ákos Németh is the candidate in Zugló, Budapest.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) politikai hírdetése. Németh László Ákos Zugló fideszes képviselőjelöltje.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 13 min. 40 sec.
305-0-3:218/2
305-0-3.1990-070_90-70
Tearing Down the Lenin Statue in Csepel
Lenin szobor ledöntése Csepelen
In front of the entrance to Csepel Works. Dispute on spontaneously tearing down the Lenin statue. László Nagy, secretary of the council executive committee. Dispute within the local Alliance of Free Democrats organization about the legal consequences of and political profit from tearing down the statue. Vote. Radicalism or official decision.
A Csepel Művek kapuja előtt. Vita a Lenin szobor spontán ledöntéséről. Nagy László, a tanács végrehajtó bizottságának titkára. Vita a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) helyi szervezetében a szobordöntés jogi következményeiről, politikai hasznáról. Szavazás. Radikalizmus vagy hivatalos döntés.
Hungarian language, Date of production: 1990-03, Duration: 1 hour 25 min. 46 sec.
305-0-3:218/3
305-0-3.1990-070_90-70
The Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Typical damage in the environment from military use, the state of returned objects and areas. Esztergom. Soviet barracks which used to be Ferenc Rózsa barracks. The video crew is inspecting the site guided by retired colonel Miklós Romanek. Waste, rodents, possible illegal dumping. Hospital buildings, stolen fixtures. Hospital departments. Children's hospital. Rundown residential buildings, seriously damaged roof. Shabby sauna and hotel. Soil contamination. Kindergarten, play ground.
A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Esztergom. Szovjet laktanya, volt Rózsa Ferenc laktanya. Romanek Miklós nyugdíjas alezredes vezetésével szemléz a stáb. Állapotfelmérés. Szemét, rágcsálók, hulladéktemetés gyanúja. Kórházi épületek, ellopott szerelvények. Belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet. Gyerekkórház, festett mesefigurák. Lerobbant lakóépületek, használhatatlan tetőszerkezet. Szauna, szálloda lepusztítva. Talajszennyezés. Óvoda, játszótér.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-25, Duration: 1 hour 23 min. 23 sec.
Digital container #219
305-0-3:219/1
305-0-3.1990-071_90-71
The Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Soviet barracks in Pestlőrinc, Tököl, Cinkota, Sashalom, Pestújhely, Rákospalota. Experts and Soviet officers. Appraisal of the state of boilers. A food store on the territory of the barracks. Restaurant, table laid for several courses. Officers' quarters. Food store. Barracks in the countryside. Szentendre, Esztergom, Veszprém. Inspecting housing made of prefabricated concrete panels. Inadequate technology, life danger.
Pestlőrinc, Tököl, Cinkota, Sashalom, Pestújhely, Rákospalota szovjet laktanyák. Szakértők és szovjet tisztek. Műszaki felmérés a kazánházak állapotáról. Működő élelmiszerbolt a laktanya területén. Étterem, terített asztal több fogással. Tiszti lakótelep. Vegyesbolt. Vidéki laktanyák. Szentendre, Esztergom, Veszprém. Panelépületek szemléje. Hibás technológia, életveszély.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-25, Duration: 3 hours 4 min.
Digital container #220
305-0-3:220/1
305-0-3.1990-072_90-72
Esztergom
Esztergom
Esztergom. Archiepiscopal palace.
Esztergom. Érseki Palota.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-25, Duration: 2 min. 24 sec.
305-0-3:220/2
305-0-3.1990-072_90-72
Taxi Blockade
Taxisblokád
Danube. Embankment, Parliament, Margit Bridge, Gellért Hill, Statue of Liberty. Erzsébet Bridge, bridge head on Buda, taxis at the closed bridge. Debate on the increased fuel prices and its consequences. Pedestrians on the bridge. Closed bridge head on Pest. Opinions on the strike and its consequences. Gáspár Miklós Tamás is among the debaters. Felszabadulás Square. Subway, crowd. Szabadság Bridge. Policemen tell their opinion. Press conference of the Alliance of Free Democrats, János Kis, Iván Pető.
A Duna. Rakpart, Országház, Margit híd, Gellért-hegy, Szabadság-szobor. Erzsébet híd, budai hídfő, taxik a lezárt hídnál. Vita a benzináremelésről és következményeiről. Gyalogosok a hídon. Lezárt pesti hídfő. Vélemények a sztájkról és következményeiről. Tamás Gáspár Miklós a vitatkozók közt. Felszabadulás tér. Metró, hömpölygő tömeg. Szabadság híd. Rendőrök véleménye. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) sajtótájékoztató, Kis János, Pető Iván.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-26, Duration: 1 hour 45 min. 34 sec.
305-0-3:220/3
305-0-3.1990-072_90-72
The Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Mátyásföld, Soviet military command and barracks. A statue of Lenin in the garden. Press conference on the withdrawal. Report by colonel Anatolii Kirilov. Mass scale damage to Soviet military graves. György Keleti corrects details in Kirilov's report. Questions from journalists. Methods of selling property, arms, fuel.
Mátyásföld, szovjet katonai parancsnokság, laktanya. Lenin szobor a kertben. Sajtótájékoztató a csapatkivonásról. Anatolij Kirilov ezredes beszámolója adatokkal. A szovjet katonasírok tömeges megrongálásáról. Keleti György pontosítja az adatokat. Újságírók kérdései. A vagyonértékesítés módjai, fegyvereladások, üzemanyagértékesítés.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-31, Duration: 1 hour 15 min. 52 sec.
Digital container #221
305-0-3:221/1
305-0-3.1990-073_90-73
Seaside
Tengerpart
Seaside.
Tengerpart.
Date of production: 1990, Duration: 2 min. 57 sec.
305-0-3:221/2
305-0-3.1990-073_90-73
Taxi Blockade
Taxisblokád
Budapest, Flórián Square. Traffic jam, stranded trams. Blockaded Árpád Bridge, trucks, taxi drivers. Pest side bridge head, Róbert Károly Boulevard. Police units at Árpád Bridge. Empty Árpád Bridge. Ernő Szabó police lieutenant-colonel speaks about the blockade. Expression of solidarity. Offering tea. Crowd in front of the Parliament. Collecting signatures against the fuel price hike. Call for participation by the Ironworkers Trade Union. Speeches, debates. Minister Csaba Siklós talks to journalists in front of the Parliament.
Budapest, Flórián tér. Forgalomtorlódás, álló villamosok. Az eltorlaszolt Árpád híd, teherautók, taxisok. Pesti hídfő, Róbert Károly körút. Rendőri alakulatok az Árpád hídnál. Az üres Árpád híd. Szabó Ernő rendőralezredes a blokádról. Szolidáris megnyilvánulások. Teaosztás. Tömeg a Parlament előtt. Aláírásgyűjtés a benzináremmelés ellen. A Vasas Szakszervezet csatlakozási kiáltványa. Felszólalások, viták. A Parlament előtt Siklós Csaba miniszter nyilatkozik.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-28, Duration: 1 hour 24 sec.
Digital container #222
305-0-3:222/1
305-0-3.1990-074_90-74
Johnny Guitar
Johnny gitár
The shooting of Sándor Sőth's diploma film. Sándor Sőth, Henrik Pauer, Dr. Putyi Horváth, János Gasner.
Sőth Sándor vizsgafilmjének forgatása. Sőth Sándor, Pauer Henrik, Dr. Horváth Putyi, Gasner János.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 15 min. 5 sec.
305-0-3:222/2
305-0-3.1990-074_90-74
Taxi Blockade
Taxisblokád
Kossuth Square, Parliament. Debating groups, demonstrating taxi drivers. Collecting signatures. Margit Bridge. A man riding on the top of the boot of a taxi. A driver helping a mother with small children. Kossuth Square. Debate on the supply of bread. Journalists ask Tamás Deutsch about the convention of the extraordinary session of the Parliament. Deutsch first hears about this from the journalists. György Szabad in the special session of the Parliament. László Romhányi, Jurta Theater. An entrepreneur wishes to hand over a petition. Imre Mécs is briefed by taxi drivers. Ultimatum threatening with blockading Chain Bridge.
Kossuth tér, Parlament. Vitatkozó csoportok, tüntető taxisok. Aláírásgyűjtés. A Margit híd. Taxi motorházán étkező férfi. Kisgyerekes anyának segítő fuvaros. Kossuth tér. Vita a kenyérellátásról. Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívásáról kérdezik Deutsch Tamást újságírók. Deutsch az újságíróktól értesül az eseményről. Szabad György az Országgyűlés rendkívüli üléséről. Romhányi László, Jurta Színház és egy vállalkozó petíciót adna át. Mécs Imrét tájékoztatják a taxisok. Ultimátum a Lánchíd lezárásáról.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-27, Duration: 45 min. 56 sec.
Digital container #223
305-0-3:223/1
305-0-3.1990-075_90-75
Taxi Blockade
Taxisblokád
Kossuth Square, Parliament. Demonstrators. Banners: Stop Raising Prices, Inflation. György Krassó. Demonstration in support of the government, flags of the Hungarian Democratic Forum. Taxis Go Home, Taxi Drivers' Mafia, Long Live the Government. The speaker of the demonstration is Sándor Lezsák. Police direct traffic on Margit Bridge. Batthyány Square. Trust the Government. Demonstrators and counter demonstrators. Dénes Csengey and Sándor Lezsák talk to journalists.
Kossuth tér, Parlament. Demonstrálók. Transzparensek: árstop infláció, Magyar Dilettáns Fórum. Kossuth szobor. Vitatkozó csoportok. Krassó György. Kormány melletti szimpátia tüntetés, Magyar Demokrata Fórum (MDF) zászlók. Taxik haza, Taxismaffia, Éljen a kormány. A tüntetés szónoka Lezsák Sándor. Rendőri forgalomirányítás a Margit hídon. Batthyány tér. Bizalmat a kormánynak. Tüntetők és ellentüntetők. Csengey Dénes és Lezsák Sándor a sajtónak nyilatkoznak.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-27, Duration: 1 hour 26 min. 40 sec.
305-0-3:223/2
305-0-3.1990-075_90-75
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Esztergom, Polgárdi, Székesfehérvár, Mátyásföld. Soviet barracks. Appraisal of the condition of military objects. Inspecting boiler houses. Experts committee.
Esztergom, Polgárdi, Székesfehérvár, Mátyásföld. Szovjet laktanyák. Katonai objektumok műszaki állapotmeghatározása. Kazánházak szemléje. Szakértői bizottság.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-29, Duration: 45 min. 59 sec.
305-0-3:223/3
305-0-3.1990-075_90-75
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Western Railway Station. A homeless man, who lives in a locker, recommends to use vacated Soviet barracks as housing. Colonel Dr. Zoltán Ádám, secretary of the Hungarian and Soviet Joint Committee. Contractual claims, litigation. Gábor Majtényi, director of the Agency for Managing and Developing Blocked State Property. Guarding and handing over property. Soviet barracks in Sármellék. Leaving troops and their families.
Nyugati pályaudvar. Hajléktalan férfi. A csomagmegőrző szekrényeiben lakik, a volt szovjet laktanyák lakáscélú hasznosítását javasolja. Dr. Ádám Zoltán ezredes, a Magyar-Szovjet Vegyesbizottság titkára. Szerződéses követelések, jogvitás ügyek. Majtényi Gábor Zárolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító Intézmény (ZÁVKI) igazgató. Ingatlanok őrzése, átadása. Sármellék, szovjet laktanya. Távozó katonák és családjaik.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-29, Duration: 7 min. 16 sec.
Digital container #224
305-0-3:224/1
305-0-3.1990-076_90-76
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Pápa. Soviet barracks. Filming is allowed only with permission. Junk yard near the barracks, soldiers and people looking for usable things in the waste, metal scraps, furniture, cloths. Roma in the junk yard are afraid that skinheads will take over the Soviet barracks.
Pápa. Szovjet laktanya. Az objektumban engedély nélkül nem engedik a forgatást. Szeméttelep a laktanya környékén, katonák és guberálók, ócskavas, bútorok, rongyok. Cigány guberálók aggódnak, hogy a szovjetek helyét a bőrfejűek foglalják el.
Hungarian language, Date of production: 1990-10, Duration: 32 min. 26 sec.
305-0-3:224/2
305-0-3.1990-076_90-76
Homeless in Western Railway Station
Nyugati pályaudvari hajléktalanok
Western Railway Station. Guards with dogs vacate the waiting room. Checking papers, disputes. Portrait of a young homeless man. A health service car is waiting to drive the homeless away.
Nyugati pályaudvar. Biztonsági őrök kutyákkal kiürítik a várótermet. Igazoltatás, viták. Fiatal hajléktalan férfi portréja. Egészségügyi gépkocsi a hajléktalanok elszállítására vár.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-31, Duration: 21 min. 4 sec.
305-0-3:224/3
305-0-3.1990-076_90-76
The Hungarian and Soviet Joint Committee
Magyar-Szovjet Vegyesbizottság
Colonel Dr. Zoltán Ádám, secretary of the Hungarian and Soviet Joint Committee. Talking about the work of the Committee, statistics of current cases, crimes, transgressions, breach of contracts, paying damages.
Dr. Ádám Zoltán ezredes, a Magyar-Szovjet Vegyesbizottság titkára. Beszélgetés a bizottság munkájáról, statisztikák a folyamatban lévő ügyekről, bűncselekmények, szabálysértések, szerződésszegések, kártérítések.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-01, Duration: 1 hour 9 min. 3 sec.
305-0-3:224/4
305-0-3.1990-076_90-76
Homeless in Eastern Railway Station, Budapest
Keleti pályaudvar hajléktalanok
Eastern Railway Station. The Hungarian Railway Company is ready to close the station for the night and remove the homeless. Policemen are checking the papers of the homeless. Debate on the housing shortage and the brutal police action. Csövi, leader of the homeless. Ferenc Kőszeg demands information on police action. Bea Morvay from the Foundation for Supporting the Poor in debate with István Gaskó, head of the Free Union of Railway Workers about the situation of the homeless. Railway workers threaten with strike. Ferenc Kőszeg, István Gaskó and Csövi. The Hungarian Railway Company offers the homeless a workers' hostel.
Keleti pályaudvar. A Magyar Államvasutak (MÁV) a pályaudvar éjszakai bezárására, a hajléktalanok eltávolítására készül. Rendőrök igazoltatják a hajléktalanokat. Vita a lakáshiányról, a rendőrség drasztikus intézkedéseiről. Csövi, a hajléktalanok vezetője. Kőszeg Ferenc tájékoztatást kér a rendőrök akciójáról. A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa, Morvay Bea vitája Gaskó Istvánnal, Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete vezetőjével (VDSZSZ) a hajléktalanok helyzetéről. A vasutasok sztrájkkal fenyegetőznek. Kőszeg Ferenc, Gaskó István és Csövi. A MÁV munkásszállást ajánl.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-01, Duration: 1 hour 2 min. 38 sec.
Digital container #225
305-0-3:225/1
305-0-3.1990-077_90-77
Homeless in Eastern Railway Station, Budapest
Keleti pályaudvar hajléktalanok
Eastern Railway Station. Police van leaves with the representatives of the homeless to the designated workers' hostel. The building of workers' hostel, the offices. Bea Morvay, Ferenc Kőszeg, István Gaskó. The caretaker of the workers' hostel demands the clearance of the Public Health and Epidemics Station. Kőszeg is making arrangements. Eastern Railway Station. The delegation of the homeless briefs the others about the conditions at the workers' hostel.
Keleti pályaudvar. Rendőrségi busz indul a hajléktalanok küldöttségével a kijelölt munkásszállásra. A munkásszállás épülete és irodája. Morvay Bea, Kőszeg Ferenc, Gaskó István. A munkásszállás gondnoka Közegészségügyi és Járványügyi Állomás (KÖJÁL) igazolást követel. Kőszeg intézkedik. Keleti pályaudvar. A hajléktalanok küldöttsége tájékoztatja a többieket a munkásszálláson lévő állapotokról.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-01, Duration: 44 min. 20 sec.
Digital container #226
305-0-3:226/1
305-0-3.1990-078_90-78
Disarming Earth-Earth Rockets
Föld-föld rakéták leszerelése
Press conference of György Keleti. The Hungarian Army removes earth-earth rockets from its arsenal. The unit equipped with rockets launching nuclear and other mass destruction devices will be demobilized. Video footage of the rockets.
Keleti György sajtótájékoztatója. A Magyar Honvédség kivonja hadrendjéből a föld-föld rakétákat, leszerelik azt a vegyes rakétadandárt, amely atom- és más tömegpusztító eszközök célbajuttatására alkalmas rakétákkal van felszerelve. Videóbejátszás a rakétákról.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-19, Duration: 9 min. 35 sec.
305-0-3:226/2
305-0-3.1990-078_90-78
Irodalmi Újság, Paris
Irodalmi Újság, Párizs
László Benjámin's, Péter Kucka's poems read by István Szalai-Szabó, Tibor Tardos' memorandum in 1956 read by Jocó Tóth, holding a copy of Irodalmi Újság. Lajos Kónya's poem banned from the September 17, 1955 issue of Irodalmi Újság.
Benjámin László: Köznapi dolgok igézete és Kuczka Péter: Nyírségi napló. Elmondja Szalai-Szabó István. Benjámin László: Köznapi dolgok igézete, Tardos Tibor: A tengervíz sós, Írók és Művészek memoranduma 1955. októberében. Felolvassa Tóth Jocó, kezében az Irodalmi Újsággal. Kónya Lajos: Számonkérés, esztendők múlva, az Irodalmi Újság 1955. szeptember 17-i, betiltott számából kicenzúrázott vers.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-19, Duration: 53 min. 5 sec.
305-0-3:226/3
305-0-3.1990-078_90-78
Medián Opinion Polling Institute
Medián Közvéleménykutató
The logo of Medián. Editorial debate on the research on downtown traffic regulations. Endre Hann's voice. Presenting statistical data. The logo of Black Box. Long insert of the logo of Medián.
MEDIÁN logó. Szerkesztőségi vita a belvárosi közlekedési intézkedésekről készült közvéleménykutatásról. Hann Endre hangja. Statisztikai adatok bemutatása. Fekete Doboz / Black Box logó. Medián logó ismét, hosszasan.
Hungarian language, Date of production: 1990-12-16, Duration: 54 min. 18 sec.
Digital container #227
305-0-3:227/1
305-0-3.1990-079_90-79
A Soviet Military Cemetery in Hungary
Szovjet katonai temető Magyarország
Pápa. Soviet military cemetery. Damaged graves, destroyed tombstones with the red star.
Pápa. Szovjet katonai temető. Megrongált sírok, kidöntött vöröscsillagos sírkövek.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-12, Duration: 6 min. 22 sec.
305-0-3:227/2
305-0-3.1990-079_90-79
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Pápa, Soviet training field. Mines and household waste. Waste metal. Construction rubble. Illegal dumping site. Fuel tank buried in the ground. Foundations of removed buildings. János Stickel geophysicist speaks about measuring carbon hydrogen pollution. Measuring environmental pollution. Endre Flórián from the Environmental Management Institution, apprising environmental damage.
Pápa, szovjet katonai gyakorlótér. Aknák és vegyes háztartási hulladék. Fémhulladékok. Építési törmelék. Illegális hulladék. Földbe ásott üzemanyagtartály. Lebontott építmények alapjai. Stickel János geofizikus a szénhidrogén szennyezettség méréséről. Környezetvédelmi vizsgálat, környezettszenyezettség. Flórián Endre Környezetgazdálkodási Intézet, környezeti károk felmérése.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-12, Duration: 1 hour 6 min. 6 sec.
305-0-3:227/3
305-0-3.1990-079_90-79
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary. Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
Gyulafirátót, pub. Reporting on the rampage of Soviet soldiers. Eye witnesses. Three Soviet soldiers got into conflict in a pub and took a tank to solve it, driving over a local resident.
Gyulafirátót, Kedvenc Büfé. Riport a szovjet katonák randalírozásáról. Szemtanúk. Három szovjet katona egy kocsmai nézeteltérést egy harckocsival torolt meg, agyontaposva egy helyi lakost.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-13, Duration: 51 min. 32 sec.
305-0-3:227/4
305-0-3.1990-079_90-79
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Hajmáskér. The last Soviet unit leaves the town. Train station, Soviet armored vehicles and tanks leave. Farewell ceremony. Speech by Matvei Burlakov. Decorations. Guard of honor. Train rolling out of the station, soldiers waving. Press conference by Matvei Burlakov. Questions by journalists. Interview with Burlakov about damages.
Hajmáskér. Az utolsó szovjet alakulat távozik Hajmáskérről. Vasútállomás, szovjet páncélosok, harckocsik távozása. Búcsúünnepség. Matvej Burlakov beszéde. Kitüntetések. Díszszázad. Kigördülő vonat, integető katonák. Burlakov sajtótájékoztatója. Újságírói kérdések. Burlakov a kártérítés kérdéseiről, interjú.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-13, Duration: 48 min. 48 sec.
Digital container #228
305-0-3:228/1
305-0-3.1990-080_90-80
The Trial of József Végvári
Végvári József tárgyalása
Military court in Budapest. Public trial of the case of retired police major József Végvári. The defendant and his counsel Miklós Róth move for prejudice. The president of the criminal chamber is lieutenant-colonel military judge Dr. Róbert Hildenbrand. Screening of the telenews Napzárta of January 19, 1990 and of the film of Black Box on the destruction of documents. Forensic testimonies. Breach of classified files. Presenting the case. Speeches by the prosecutor and the counsel.
Budapesti Katonai Bíróság. Végvári József nyugállományú rendőr őrnagy bűnügyének nyilvános tárgyalása. A vádlott és védője, dr. Róth Miklós elfogultságot jelent be. Dr. Hildenbrand Róbert hadbíró alezredes a büntetőtanács elnöke. A Napzárta 1990. január 19-i adása és a Fekete Doboz iratmegsemmisítésekről szóló filmjének levetítése. Igazságügyi szakértői vélemények. Államtitok sértés, szolgálatititok sértés bűntette. Iratismertetés. Bűnügyi iratok ismertetése. Az ügyész és a védő beszéde.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-29, Duration: 3 hours 4 min. 42 sec.
Digital container #229
305-0-3:229/1
305-0-3.1990-081_90-81
The Trial of József Végvári
Végvári József tárgyalása
Military court in Budapest. Public trial of the case of retired police major József Végvári. The prosecutor moves to call in a forensic doctor, the counsel rejects it. The trial is adjourned. Footage of the courtroom.
Budapesti Katonai Bíróság. Végvári József nyugállományú rendőr őrnagy bűnügyének nyilvános tárgyalása. Az ügyész igazságügyi orvosszakértő kirendelését indítványozza, az ügyvéd ellenzi. Orvosi zárójelentések ismertetése. A tárgyalást berekeszti az elnök. Tárgyalótermi képek.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-29, Duration: 47 min. 50 sec.
Digital container #230
305-0-3:230/1
305-0-3.1990-082_90-82
Hungarian Railways Site, Company Housing
Magyar Államvasutak MÁV-telep, szolgálati lakások
Rákospalota, Hungarian Railways site. Péter Pázmándi, disabled and homeless. He used to squat in a Railway company flat but was evicted by the railway guards for not paying the rent. Demolished single story house, torn apart furniture, windows and doors, rubble, official documents. Conversation with a neighbor about Péter's housing situation and the residents of the site. The Railway company guards break in the houses and make them inhabitable to prevent squatting.
Rákospalota, Magyar Államvasutak (MÁV)-telep. Pázmándi Péter rokkant és hajléktalan. A MÁV- telepen szolgálati lakásban lakott, a vasúti rendészek kirúgják elmaradt lakbér miatt. Lerombolt földszintes ház, szétvert bútorok, nyílászárok, törmelék és hivatalos papírok, okmányok. Beszélgetés egy szomszéddal Péter lakásügyéről, a telep lakóiról. A MÁV dolgozók feltörik, szétverik a lakásokat, hogy senki ne tudjon beköltözni.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-29, Duration: 14 min. 28 sec.
305-0-3:230/2
305-0-3.1990-082_90-82
The Trial of József Végvári
Végvári József tárgyalása
Military court in Budapest. Public trial of the case of retired police major József Végvári. Reading the sentence. The charges of violation of duties in service and of state secret against the defendant are dropped, the defendant is reprehended.
Budapesti Katonai Bíróság. Végvári József nyugállományú rendőr őrnagy bűnügyének nyilvános tárgyalása. Ítélethirdetés. A bíróság a vádlottal szemben a szolgálatban kötelességszegés és államtitoksértés bűntette miatt indított büntetőeljárást megszüntette, a vádlottat megrovásban részesíti.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-29, Duration: 45 min. 31 sec.
305-0-3:230/3
305-0-3.1990-082_90-82
Csilla Molnár
Molnár Csilla
Pseudo statue of the winner of the 1985 beauty pageant by Gyula Pauer.
Pauer Gyula pszeudo-szobra az 1985-ös szépségverseny győzteséről.
Hungarian language, Date of production: 1990-11, Duration: 9 min. 3 sec.
305-0-3:230/4
305-0-3.1990-082_90-82
Paupers
Nincstelenek
Trailer of the Black Box film Paupers.
Előzetes a Fekete Doboz Nincstelenek című filmjéhez.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 40 sec.
Digital container #231
305-0-3:231/1
305-0-3.1990-083_90-83
Vehicles Parking Illegally, Opinion Poll
Tiltott helyen parkoló gépjárművek, közvéleménykutatás
The site on Kőér Street where vehicles removed for illegal parking are kept. Dimitrov Square and vicinity, traffic. Vehicles parking in violation of rules. Police action. Car owners and passers-by tell their opinion. Owners on the site. Szép Street, Kossuth Street, downtown. Sidewalks are occupied by parking cars, people cannot walk.
Tiltott helyen parkoló, elszállított gépjárművek telephelye, Kőér utca. Dimitrov tér és környéke, utcai forgalom. Tilosban parkoló járművek. Rendőrségi intézkedés. Tulajdonosok és járókelők véleménye a szabálytalanságokról. Károsultak a telephelyen, vélemények. Szép utca, Kossuth Lajos utca, Belváros. A járókelők nem férnek el a járdán parkoló autóktól.
Hungarian language, Date of production: 1990-12-10, Duration: 1 hour 23 min. 4 sec.
305-0-3:231/2
305-0-3.1990-083_90-83
Restricted material, 1990
Korlátozott hozzáférésű anyag, 1990
Restricted material
Korlátozott hozzáférésű anyag
305-0-3:231/3
305-0-3.1990-083_90-83
Vehicles Parking Illegally, Opinion Poll
Tiltott helyen parkoló gépjárművek, közvéleménykutatás
Opinion poll, illegal parking is strictly punished in downtown. Endre Hann, director of Medián speaks about the representative opinion poll.
Közvéleménykutatás az utcán, szigorúbban büntetik a szabálytalanul parkoló autókat a Belvárosban. Hann Endre, a Medián vezetője a reprezentatív közvéleménykutatásról.
Hungarian language, Date of production: 1990-12-10, Duration: 44 min. 18 sec.
Digital container #232
305-0-3:232/1
305-0-3.1990-084_90-84
Clothing Fair Organized by the Foundation for Supporting the Poor
Szegényeket Támogató Alap SZETA ruhavásár
Video advertisement of the Foundation for Supporting the Poor, information is given by homeless Zsiga.
A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) reklámfilmje, információk, elmondja Zsiga, a hajléktalan.
Hungarian language, Date of production: 1990-12, Duration: 6 min. 32 sec.
305-0-3:232/2
305-0-3.1990-084_90-84
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Táborfalva, railway station. Conversation with Soviet soldiers leaving the town. Preparations, brass orchestra. Posters: All the Best to You, Hungarians, Soviet Army. Interview with wives of officers and locals. Streets in the town. Farewell ceremony, speeches. Soldiers in the window of the train, holding flowers. Freight wagons with tanks. Foreign and Hungarian officers inspect the barracks and officers' flats. Short interview with Matvei Burlakov.
Táborfalva, vasútállomás. Beszélgetés a távozó szovjet katonákkal. Ünnepélyes készülődés. Fúvos zenekar. Plakátok: Minden jót magyarok, a szovjet hadsereg. Riport tisztfeleségekkel, helyi lakosokkal. A község utcái. Búcsúztató ünnepség, ünnepi beszéd. Katonák a vonatablakokban virágokkal. Teherszállító vonatok harckocsikkal. Külföldi és hazai katonatisztek bejárják a laktanyát és a tiszti lakásokat. Rövid Burlakov interjú.
Hungarian language, Date of production: 1990-12-13, Duration: 59 min. 19 sec.
Digital container #233
305-0-3:233/1
305-0-3.1990-085_90-85
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Damage typical for military areas, state of facilities and land handed over. Táborfalva, Soviet barracks. Fuel tanks, construction waste, environmental pollution, derelict residential buildings.
A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Táborfalva, szovjet laktanya. Üzemanyagtartályok, építési hulladék, környezetszennyezés. Lepusztult lakóházak.
Date of production: 1990-12-17, Duration: 1 hour 6 min. 11 sec.
305-0-3:233/2
305-0-3.1990-085_90-85
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Ministry of Defense. Lieutenant-generals Antal Annus and Viktor Shilov, commissioners of the withdrawal, sign two documents. Handing over of buildings, issues of appraisal of environmental damage. Clinking glasses. Interview with Antal Annus on compensation.
Honvédelmi Minisztérium. Annus Antal altábornagy és Viktor Silov altábornagy, a szovjet csapatkivonással foglalkozó kormánymeghatalmazottak jóváhagynak két okmányt. Építmények átvétele, a környezeti károk felmérésének kérdései. Koccintás. Annus Antal interjú az elszámolás, jóvátétel mérlegéről.
Hungarian language, Date of production: 1991-04, Duration: 21 min. 54 sec.
305-0-3:233/3
305-0-3.1990-085_90-85
Jewish cemetery in Budapest.
Zsidó temető Budapest
The cemetery in Kozma Street.
Kozma utcai temető. Megrongált sírok.
Date of production: 1991-04, Duration: 12 min. 25 sec.
Digital container #234
305-0-3:234/1
305-0-3.1990-086_90-86
Eviction in Angyal Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Angyal utca
Angyal Street, Budapest. Eviction. Police and staff of the Foundation for Supporting the Poor. Bringing furniture out of the flat. The official of the local authority. A man on disability pension pays the rent but the local authority treats him as a squatter. The authority seals the flat. Outraged neighbors.
Budapest, Angyal utca. Kilakoltatás. Rendőrök és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársai. Bútorok kihordása. Önkormányzati előadó. Rokkantnyugdíjas férfi, albérletet fizet. Az önkormányzat önkényes lakásfoglalóként kezeli. A lakás hatósági lezárása. Felháborodott szomszédok.
Hungarian language, Date of production: 1990-12, Duration: 38 min. 11 sec.
305-0-3:234/2
305-0-3.1990-086_90-86
Eviction in Angyal Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Angyal utca
Budapest, the Mayor's office in district 9. Long dispute between the representatives of the Foundation for Supporting the Poor, the Family Center and Mayor Ferenc Gegessy and the evicted. Compromise solution.
Budapest, IX. kerület, Polgármesteri Hivatal irodája. Beszélgetés Gegesy Ferenc polgármesterrel az Angyal utcai kilakoltatásról. Hosszas vita a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa, a Családsegítő Szolgálat, a polgármester és a kilakoltatottak között. Kompromisszumos megoldás.
Hungarian language, Date of production: 1990-12, Duration: 57 min. 17 sec.
Digital container #235
305-0-3:235/1
305-0-3.1991-001_91-01
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Inserts for Black Box film Inheritance on the withdrawal of Soviet troops. Notes of the Hungarian Soviet Joint Committee.
Vágóképek a Hagyaték című Fekete Doboz filmhez, témája a szovjet csapatkivonás. A Magyar-Szovjet Vegyes Bizottság feljegyzései.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-02, Duration: 5 min. 19 sec.
305-0-3:235/2
305-0-3.1991-001_91-01
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary. Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
The home of Mrs. Galasó. Interview. Her spouse was a victim of murder and robbery in 1986. He was shot in the head by Soviet soldiers and thrown into the Danube at Taksony.
Galasó Rezsőné lakása. Interjú. Élettársa 1986-ban rablógyilkosság áldozata lett. Szovjet katonák fejbelőtték és Taksonynál a Dunába hajították.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-02, Duration: 12 min. 18 sec.
305-0-3:235/3
305-0-3.1991-001_91-01
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Sármellék. Local women say farewell to leaving Soviet soldiers. Talking about personal ties.
Sármellék. Helybeli asszonyok búcsúztatják a távozó szovjet katonákat. Beszélgetés személyes kapcsolatokról.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-02, Duration: 1 min. 37 sec.
305-0-3:235/4
305-0-3.1991-001_91-01
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary. Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
The home of János Domahidi. In 1971,a Soviet soldier dealt him nine potentially lethal axe strikes as a result of which he became terminally handicapped.
Domahidi János lakása. Interjú. 1971-ben egy szovjet katona kilenc halálos baltaütést mért rá. Azóta fogyatékkal él.
Hungarian language, Date of production: 1991-04, Duration: 7 min. 20 sec.
305-0-3:235/5
305-0-3.1991-001_91-01
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary. Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
Tünde Puzsoma. Interview. She was a victim of Soviet soldiers in Szolnok, 1987. Torture, rape. To escape rape, she jumped out of the window. She can become paralytic any time. She never received compensation.
Puzsoma Tünde. Interjú. Szovjet katonák áldozata lett Szolnokon 1987-ben. Kínzás, erőszak. A nemi erőszak elől menekülve kiugrik az erkélyről. Bármikor lebénulhat. Kártérítését nem kapta meg.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-02, Duration: 9 min. 30 sec.
Digital container #236
305-0-3:236/1
305-0-3.1991-002_91-02
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the disintegration of the Soviet Union. Footage of streets in Leningrad. Subway, passengers. Shabby courtyard with people queuing, applying for emigration visa. The railway station and vicinity, food bar. Queuing, empty shelves. Beggars. Selling scratch tickets from a car. Graffiti on the wall of the Municipal and County Council: America. Interview with a passer-by.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrádi utcaképek. Metró, utasok. Kopott udvar sorbanállókkal, kivándorlásra jelentkezők. A pályaudvar és környéke, büfé. Sorbanállás, üres pultok. Koldusok. Kaparós sorsjegy gépkocsiból árulva. Városi és Megyei Tanács falán graffiti: America. Beszélgetés egy járókelővel.
Russian language, Date of production: 1991-02-22, Duration: 59 min. 40 sec.
305-0-3:236/2
305-0-3.1991-002_91-02
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the disintegration of the Soviet Union. Leningrad. Interviews on the causes of the emigration wave.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Interjúk a kivándorlási hullám okairól.
Russian language, Date of production: 1991-02-24, Duration: 2 hours 4 min. 19 sec.
Digital container #237
305-0-3:237/1
305-0-3.1991-003_91-03
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Leningrad. The day of the Soviet Army and Navy. Snow covered embankment of the channel, military vehicles, soldiers. The Winter Palace, Palace Square, Alexander's Column. People gathering for the ceremony. Banners: We Side with the Soviet Union; Do Not Let the Army Be Monopolized; God Save Russia from Eltsin. Military orchestra. Nationalist newspapers and publications. Krishna believers. Giving out food in a courtyard. Talking about pauperization. The Palace Square. People in the crowd dispute about the Jews and anti-Semitism.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. A Szovjet Hadsereg és a haditengerészeti flotta napja. Behavazott csatornapart, katonai teherautók, katonák. Palota tér, Téli Palota, Sándor-oszlop. Gyülekezés az ünnepélyre. Transzparensek: A Szovjetunió mellett vagyunk, Ne sajátítsák ki a hadsereget, Isten óvd Oroszországot Jelcintől. Katonazenekar. Nacionalista újságok, kiadványok. Krisnások. Ételosztás egy udvarban. Beszélgetés az elszegényedésről. Újra a Palota tér. A tömegben vita a zsidókról, antiszemitizmusról.
Russian language, Date of production: 1991, Duration: 1 hour 8 min. 8 sec.
305-0-3:237/2
305-0-3.1991-003_91-03
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Leningrad. Exit of the metro, crowd. Club for Jewish young. History, game, free discussion.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Metrókijárat, tömeg. Zsidó ifjúsági foglalkozás. Történelem, játék, kötetlen beszélgetés.
Russian language, Date of production: 1991-03-01, Duration: 44 min. 15 sec.
305-0-3:237/3
305-0-3.1991-003_91-03
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Leningrad. The home of couple, who are a teacher and a psychologist. They talk about their Jewish identity, arguments pro and con emigration.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Pedagógus-pszichológus házaspár lakása. Beszélgetés a zsidó identitástudatról, érvek a kivándorlás mellett és ellen.
Russian language, Date of production: 1991-03-01, Duration: 47 min. 46 sec.
305-0-3:237/4
305-0-3.1991-003_91-03
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Excerpts from television news. Party conference in the Soviet army. Gorbachev, Eltsin, Chistiakov on the stand. Miners' strike in Donetsk.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Híradó részletek. Pártkonferencia a szovjet hadseregben. Az emelvényen Gorbacsov, Jelcin, Csisztyakov. Donyecki bányászsztrájk.
Russian language, Date of production: 1991-03-30, Duration: 6 min. 15 sec.
Digital container #238
305-0-3:238/1
305-0-3.1991-004_91-04
Beggar
Koldus
Budapest. One day of Rudi, an elderly living on begging. Coffee shop, drinking beer. Footage of streets in district 8. Riding bus 99. Riding a tram to Marx Square. The underpass on Marx Square. Rudi is begging kneeling on his bag, his cap and books in front of him. Resting at Metro store. Taking the metro to Southern Railway Station. Light traffic. Talking with a missionary woman. Rudi evaluates the day's earnings and describes his daily routine.
Budapest. Egy koldulásból élő férfi, Rudi bácsi egy napja. Eszpresszó, sörözés. Utcaképek a VIII. kerületből. Utazás a 99-es buszon. Villamossal a Marx térre. A Marxi téri aluljáró. Tarisznyáján térdelve koldul, előtte sapkája és könyvek. Pihenő a Metró áruháznál. Metróval a Déli pályaudvarhoz. Gyér forgalom. Beszélget egy hittérítő nővel. Értékeli a napi forgalmat, elmeséli napi rutinját.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-27, Duration: 1 hour 20 min.
Digital container #239
305-0-3:239/1
305-0-3.1991-005_91-05
Beggar
Koldus
A pub in Budapest, conversation. Rudi is an energetician. He divorced after 27 years of marriage. The homeless shelter in Dobozi Street. Street sweeping. The forces that made him a beggar. His experience of society's attitude. Humiliation. Daily routine.
Budapesti kocsma, beszélgetés. Rudi bácsi energetikus. Válása 27 év után. Dobozi utcai hajléktalanszálló. Utcaseprés. Milyen kényszerűségek miatt vált koldussá. Tapasztalai a társadalom hozzáállásáról. Megaláztatások. Napi rutin.
Hungarian language, Date of production: 1991-02, Duration: 1 hour 23 min. 50 sec.
305-0-3:239/2
305-0-3.1991-005_91-05
Interview with Péter Bacsó
Bacsó Péter interjú
Interview with Péter Bacsó. The influence of Soviet occupation on Hungarian films. Censorship in film art. Collaboration. The influence of Béla Balázs. His life after 1956. Cultural policy. József Darvas, György Aczél. Inserts, film posters, prizes.
Bacsó Péter interjú. A szovjet megszállás hatása a magyar filmművészetre. Cenzúra a filmművészetben. Kollaboráció. Balázs Béla hatása. Személyes sorsa 1956 után. Kultúrpolitika, Darvas József, Aczél György. A Tanú. Vágóképek, filmplakátok, díjak.
Hungarian language, Date of production: 1991-02, Duration: 1 hour 8 min. 53 sec.
Digital container #240
305-0-3:240/1
305-0-3.1991-006_91-06
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Etyek, snow covered Soviet barracks. Fuel tanks, pipes, barrels, construction rubble, environmental pollution. Worn down, shabby buildings. Várpalota. Strictly guarded area. Guard dogs, barbed wire. Fuel tanks under and on the ground. Industrial rails. Construction rubble. Photos of the unit, senior officers of the Warsaw Pact in a separate image. Sármellék, appraising environmental pollution. Geophysicist Balázs Magyar and environmental scientists Endre Flórián and József Pálmüller speak about the polluted water and soil. Retired major József Tasnádi talks about the one-time state of the barracks, the arrival of first Soviet troops in 1962. Remnants of kerosene. Neglected civilian cemetery. Aircraft hangar.
A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Etyek, behavazott szovjet laktanya. Üzemanyagtartályok, csövek, hordók, építési hulladék, környezetszennyezés. Lepusztult, romos épületek. Várpalota. Szigorúan őrzött terület. Őrkutyák, szögesdrót. Üzemanyagtartályok a föld alatt és felett. Ipari vágányok. Építési hulladék. Fényképes tablók az egység életéről, külön képen a Varsói Szerződés főtisztjei. Sármellék, környezeti károk felmérése. Magyar Balázs geofizikus, Flórián Endre és Pálmüller József környezetvédelmi szakemberek a szenyezett víz- és talajszennyeződésekről. Tasnádi József, nyugalmazott őrnagy a laktanya hajdani állapotáról, az első szovjetek érkezése 1962-ben. Kerozin maradványok. Elhanyagolt polgári temető. Repülőgép hangár.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-27, Duration: 2 hours 3 min. 33 sec.
Digital container #241
305-0-3:241/1
305-0-3.1991-007_91-07
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Sármellék. The environment of the Soviet barracks. Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Geophysicist Balázs Magyar and environmental scientists Endre Flórián and József Pálmüller. Fenced off bunker. Rocket storage. Signs warning of nuclear hazard. A nature protection are used as a waste dumping site. Talking to the residents of the village. Water in the well and the soil is polluted with oil. Sampling car. Soil pollution.
Sármellék. A szovjet laktanya környéke. A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Magyar Balázs geofizikus, Flórián Endre és Pálmüller József környezetvédelmi szakemberek. Elkerített bunker. Rakétatároló. Nukleáris veszélyre utaló táblák, jelzések. Tájvédelmi körzet szemétlerakóként. Beszélgetés a falu lakóival. Olajjal szennyezett kútvíz, talaj. Talajfúró mérőkocsi. Talajszennyeződés.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-27, Duration: 3 hours 6 min.
Digital container #242
305-0-3:242/1
305-0-3.1991-008_91-08
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Debrecen. The environment of the Soviet barracks. Airstrip. Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Environmental scientists. Leaking oil pipe. Measuring soil pollution, sampling. Ground water, high tar content. Fuel tanks.
Debrecen. A szovjet laktanya környéke. Kifutópálya. A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Környezetvédelmi szakemberek. Szivárgó olajvezetékek. Talajszennyezettség mérése, mérőkocsi. Mintavétel. Szivárgó olajvezetékek. Talajvíz, magas kátránytartalom. Üzemanyagtartályok.
Hungarian language, Date of production: 1991-02-28, Duration: 35 min. 48 sec.
305-0-3:242/2
305-0-3.1991-008_91-08
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Mezőkövesd. Short conversation with a Soviet officer. The Soviet airfield. Fuel storage, strip. Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Geophysicist Balázs Magyar and Endre Flórián. Barracks. Fuel tanks.
Mezőkövesd. Rövid beszélgetés egy szovjet tiszttel. A szovjet repülőtér környéke. Üzemanyagraktár, kifutópálya. A katonai területek környezetére jellemző károk felmérése, az átadott objektumok és területek állapota. Magyar Balázs geofizikus és Flórián Endre. Baraképületek. Üzemanyagtartályok.
Hungarian language, Date of production: 1991-03-04, Duration: 1 hour 6 min. 24 sec.
Digital container #243
305-0-3:243/1
305-0-3.1991-009_91-09
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Ministry of Finance. Major-general Imre Karácsony, deputy commissioner for overseeing the withdrawal of Soviet troops. Interview. Arms industry, arms technology, military expenses. Ownership disputes. The 1958 accord. Issues: preservation of conditions, unlicensed constructions, environmental damage. The value of facilities handed over.
Pénzügyminisztérium. Karácsony Imre vezérőrnagy, a szovjet csapatkivonásért felelős kormánymeghatalmazott-helyettes. Interjú. Hadiipar, haditechnika, katonai kiadások. Tulajdonjogi viták. Az 1958-as egyezmény. Vitás kérdések: állagmegóvás, engedélynélküli építkezések, környezeti károk. Átadott objektumok értéke.
Hungarian language, Date of production: 1991-03-03, Duration: 1 hour 54 min. 38 sec.
305-0-3:243/2
305-0-3.1991-009_91-09
Tassi-dam
Tassi-zsilip
Ráckeve branch of the Danube, dam at Tass. Foaming water. Interview about the resutls of the water quality tests. The pollution is generated by the river itself and is not harmful for the fish.
Ráckevei-Duna,Tassi-zsilip. Erősen habzó víz. Interjú a vízminőség vizsgálat eredményéről. Önszennyeződés, halakra nem veszélyes.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 34 min. 4 sec.
Digital container #244
305-0-3:244/1
305-0-3.1991-010_91-10
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Kiskunhalas, Gábor Áron barracks. Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Precipitation water duction, potable water pipes, buildings to be demolished, rubble. Sauna. Esze Tamás barracks. Petrol tanks, filling station, oil pollution, graphite. Ammunition storage, burnt down laboratory. Remains of minutes. Sandy soil with oil patches. Kitchen. Tires, household waste and rubble. Dunaföldvár, Soviet barracks. Appraisal of residential block built from prefabricated panel. Swimming pool. Rubble and electric waste.
Kiskunhalas, Gábor Áron laktanya. A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Csapadékvíz elvezető, ivóvíz elvezető, lebontásra ítélt épületek, építési törmelék. Szauna. Kiskunhalas, Esze Tamás laktanya. Benzintartályok, töltőállomás, olajszennyezés, falfirkák. Lőszerraktár, felégett labor. Jegyzőkönyvek maradványai. Süppedő homoktalaj olajfoltokkal. Konyha, zsírfogók. Gumiabroncsok, háztartási és építési hulladékok. Dunaföldvár, szovjet laktanya. Panel lakóépületek felmérése. Úszómedence. Építési és elektromos hulladékok. Építési törmelékek.
Hungarian language, Date of production: 1991-03-07, Duration: 2 hours 19 min. 18 sec.
Digital container #245
305-0-3:245/1
305-0-3.1991-011_91-11
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A home in Leningrad. Young Jewish intellectuals dispute over tea. The issues of Jewish identity, the force of Jewish and Russian traditions, emigration, anti-Semitism. Inserts, poster of Iosip Brodskii, books by Brodskii.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrádi lakás. Fiatal zsidó értelmiségiek teázás közben vitatkoznak. A zsidó identitás kérdései, zsidó és orosz hagyományok ereje, emigráció, antiszemitizmus. Vágóképek, Joszif Brodszkij plakát és Brodszkij könyvek.
Russian language, Date of production: 1991-03-09, Duration: 1 hour 43 min. 58 sec.
305-0-3:245/2
305-0-3.1991-011_91-11
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A home in Leningrad. Interview with a Soviet literary man on emigration. Political, cultural and psychological issues.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrádi lakás. Beszélgetés egy szovjet irodalomtudóssal a kivándorlás problémáiról. Politikai, kulturális, lélektani okok.
Russian language, Date of production: 1991-03-17, Duration: 1 hour 22 min.
Digital container #246
305-0-3:246/1
305-0-3.1991-012_91-12
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A home in Leningrad. Interview with a Soviet literary man on emigration. The family's opinion on anti-Semitism and emigration.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrádi lakás. Beszélgetés egy szovjet irodalomtudóssal a kivándorlás problémáiról. A család véleménye antiszemitizmusról, kivándorlásról.
Russian language, Date of production: 1991-03-17, Duration: 1 hour 20 min. 5 sec.
305-0-3:246/2
305-0-3.1991-012_91-12
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Excerpt of a presentation on the social aspects of emigration.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Előadás a kivándorlás társadalmi vonatkozásairól. Részlet.
Russian language, Date of production: 1991-03-20, Duration: 12 min. 34 sec.
305-0-3:246/3
305-0-3.1991-012_91-12
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A home in Leningrad. Ceremonial dinner. Drinking to emigration to Israel, alyia. Conversation with a guest in English. His visits to Leningrad, work, hobby, experience of Israel, reasons for emigration, prospects. A female Christian guest, losing her Jewish friends, religion, nationalism.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrádi lakás. Ünnepi vacsora. Koccintás az izraeli bevándorlásra, alijára. Beszélgetés az egyik férfivendéggel angolul. Leningrádi látogatásai, munkája, hobbija, izraeli tapasztalatai, emigráció okai, perspektívák. Női vendég, keresztény, a zsidó barátai elvesztéséről, vallásról, nacionalizmusról.
Russian language, Date of production: 1991-03-20, Duration: 31 min. 49 sec.
305-0-3:246/4
305-0-3.1991-012_91-12
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A group of children. Club for Jewish youngsters.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Gyerekcsoport. Zsidó ifjúsági foglalkozás.
Russian language, Date of production: 1991-03-22, Duration: 1 hour 1 min. 26 sec.
Digital container #247
305-0-3:247/1
305-0-3.1991-013_91-13
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Lőrinci, Bócsa, Orgovány, Tököl. Soviet barracks. Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Rubble, construction and household waste, slabs of concrete on Kiskunság National Park. In Orgovány cameras were not allowed within the facility. Airfield in Tököl, shore of the Danube. Balázs Magyar and János Vargha environmental specialists.
Lőrinci, Bócsa, Orgovány, Tököl. Szovjet laktanyák. A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. A Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi területeken törmelékszállítás, építési és kommunális hulladékok, betontömbök. Orgoványon nem engedélyezték a forgatást objektumon belül. Tököli repülőtér, Duna-part. Magyar Balázs és Vargha János környezetvédelmi szakértők.
Hungarian language, Date of production: 1991-03-18, Duration: 1 hour 26 min.
Digital container #248
305-0-3:248/1
305-0-3.1991-014_91-14
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Leningrad. Classroom. Discussion on the discrimination of Jewish teachers. Auditorium. Living, working and housing conditions.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Osztályterem. Beszélgetés, a zsidó pedagógusok hátrányos megkülönböztetése. Előadóterem. Megélhetési, lakás, élet- és munkakörülmények.
Russian language, Date of production: 1991-03-22, Duration: 33 min. 24 sec.
305-0-3:248/2
305-0-3.1991-014_91-14
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Leningrad. Footage of streets and everyday life. Posters, advertisements, vendors, musicians. Civilians and soldiers on working abroad.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Utca- és életképek. Plakátok, reklámok, árusok, zenészek. Járókelők, katonák a külföldi munkavállalásról.
Russian language, Date of production: 1991-03-24, Duration: 38 min. 35 sec.
305-0-3:248/3
305-0-3.1991-014_91-14
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. Leningrad. Emigration Office. Interview with a staff of Sochnut. Map of Israel, posters, postcards. Information, advising, clients. Hebrew course.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrád. Kivándorlási Iroda. Beszélgetés a Szochnut munkatársaival. Izrael térkép, plakátok, képeslapok. Felvilágosítás, tanácsok, ügyfelek. Héber nyelvtanfolyam.
Russian language, Date of production: 1991-03-26, Duration: 1 hour 53 min. 36 sec.
Digital container #249
305-0-3:249/1
305-0-3.1991-015_91-15
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Sármellék. Farewell ceremony of the leaving Soviet units. Guard of honor, national anthems, speeches. MÍG 29 fighters. Women of Sármellék are sad. Military band. Poster God Be With You Hungarians. Military facilities, hangars. Control tower. Posters. Soldiers and civilians with luggage on a truck. Leaving families load suitcases in a passenger airplane.
Sármellék. A távozó szovjet alakulatok búcsúztatása. Őrség, díszszázad, himnuszok, ünnepi beszédek. MIG 29-esek. Sármelléki asszonnyok szomorkodnak. Katonazenekar. Isten veletek magyarok plakát. Katonai objektumok, hangárok. Irányítótorony kicsinyített Gellért-hegyi Szabadság-szoborral. Plakátok. Katonák, civilek teherautón csomagokkal. A távozó családok bőröndöket pakolnak az utassszállító gépekbe.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-04, Duration: 1 hour 32 min. 40 sec.
305-0-3:249/2
305-0-3.1991-015_91-15
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Hajmáskér. The last Soviet unit leaves the town. Railway station, Soviet tanks leaving. Farewell ceremony. Speech by Matvei Burlakov. Decorating soldiers with medals. Farewell speech on behalf of the residents of Hajmáskér. Guard of honor. Leaving train, soldiers waving. Press conference by Burlakov. Questions by journalists. Interview with Burlakov on compensation for damages.
Hajmáskér. Az utolsó szovjet alakulat távozik Hajmáskérről. Vasútállomás, szovjet páncélosok, harckocsik távozása. Búcsúünnepség. Matvej Burlakov beszéde. Kitüntetések. Búcsúbeszéd Hajmáskér lakóinak nevében. Díszszázad.Kigördülő vonat, integető katonák. Burlakov sajtótájékoztatója. Újságírói kérdések. Burlakov a kártérítés kérdéseiről, interjú.
Hungarian language, Date of production: 1990-11-13, Duration: 44 min. 17 sec.
305-0-3:249/3
305-0-3.1991-015_91-15
Eviction in Angyal Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Angyal utca
Eviction in Angyal Street, Budapest. Police and activists of the Foundation for Supporting the Poor. Bringing out furniture. Official from the local authority. Man on disability retirement, pays the rent regularly. The local authority treats him as a squatter. Sealing the flat. Outraged neighbors.
Budapest, Angyal utca. Kilakoltatás. Rendőrök és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársai. Bútorok kihordása. Önkormányzati előadó. Rokkantnyugdíjas férfi, albérletet fizet. Az önkormányzat önkényes lakásfoglalóként kezeli. A lakás hatósági lezárása. Felháborodott szomszédok.
Hungarian language, Date of production: 1990-12, Duration: 27 min. 30 sec.
Digital container #250
305-0-3:250/1
305-0-3.1991-016_91-16
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Kunmadaras. Typical environmental damage in military areas, the state of handed over facilities and areas. Leaking fuel tanks, oil pipes. Soil and water polluted with oil.
Kunmadaras. A katonai területek környezetére jellemző károk, az átadott objektumok és területek állapota. Szivárgó üzemanyagtartályok, olajvezetékek. Olajszennyezett talaj, víz. Építési törmelékek, hulladékok. Hangárok, katonai repülőgépek, üzemanyagtartályok, állattetem. Hulladékok, törmelékek eldózerolása. Kazánház, működő gépekkel. Horgásztó, háziállatok. Majom ketrecben.
Hungarian language, Date of production: 1991-04-16, Duration: 1 hour 13 min. 18 sec.
Digital container #251
305-0-3:251/1
305-0-3.1991-017_91-17
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Press conference. Matvei Burlakov on compensation for damages.
Sajtótájékoztató. Matvej Burlakov a kártérítés kérdéseiről.
Hungarian language, Date of production: 1990, Duration: 50 sec.
305-0-3:251/2
305-0-3.1991-017_91-17
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary. Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
Home of János Domahidi. Tatárszentgyörgy, interview. In 1971 he took in a Soviet private for one night who attempted to murder him by 9 blows with an ax. Since then he is disabled. His attitude towards the Soviets.
Domahidi János lakása. Tatárszentgyörgy, interjú. 1971-ben egy éjszakára a házába fogadott szovjet kiskatona kilenc baltacsapással akarta megölni. Azóta fogyatékkal él. Hozzállása a szovjet katonákhoz. Vágóképek: lakás, fényképek, vizsgálati leletek.
Hungarian language, Date of production: 1991-04, Duration: 45 min. 30 sec.
305-0-3:251/3
305-0-3.1991-017_91-17
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49 Vaskapu Street, Ferencváros, Budapest. Substandard flats in bad condition. Squatters. A staff of the local authority. Evicted families complain. Office of the vice-mayor. 20-year old Mrs. Balogh is evicted with small children. Gábor Frankó vice-mayor, affiliated with the Alliance of Free Democrats, staff of the family center and of the Foundation for Supporting the Poor dispute over the evictions and local authority housing. Sándor Balogh, the husband, speaks about the night after eviction.
Ferencváros, Vaskapu utca 49. Rossz állapotú, komfort nélküli lakások és szükséglakások. Önkényes lakásfoglalók. Tanácsi ügyintéző. Családok kilakoltatása. A kilakoltatottak méltatlankodása. Alpolgármesteri iroda. Balogh Sándorné, 20 éves, kisgyermekes kilakoltatott anya. Frankó Gábor Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-es alpolgármester, a családsegítő és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa a kilakoltatásokról, lakáskiutalásokról. A kilakoltatást követő éjszakáról a férj, Balogh Sándor.
Russian language, Date of production: 1991, Duration: 11 min. 20 sec.
Digital container #252
305-0-3:252/1
305-0-3.1991-018_91-18
Broadcasting and Media Regulations
Műsorszórás, médiaszabályozás
Hotel Fórum. International conference. The issues of broadcasting and media regulations in Central Eastern Europe. Freedom of press, the legal status of the Hungarian Television, temporary ban on the distribution of radio and television frequencies. Presentation by Elemér Hankiss. Comments. Interview with editor-in-chief Zoltán Boros, the Hungarian desk of the Romanian Television, independence of press. Interviews with Yugoslavian, Polish and Lithuanian television program editors.
Fórum Hotel. Nemzetközi konferencia. Műsorszórás, médiaszabályozás kérdései Kelet-Közép-Európaban. Sajtószabadság, a Magyar Televízió jogállása, frekvenciamoratórium. Hankiss Elemér előadása. Hozzászólások. Interjú Boros Zoltán főszerkesztővel, Román Televízió magyar szerkesztősége, a sajtó függetlenségéről. Interjúk a jugoszláv, a lengyel és a litván televízió szerkesztőivel.
English language, Date of production: 1991-05-02, Duration: 3 hours
Digital container #253
305-0-3:253/1
305-0-3.1991-019_91-19
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A home in Leningrad. Mark and his wife are ready to emigrate to Israel. Luggage, backpack, guitar. Saying good-by over the phone. As dictated by Russian traditions, the couple is silently sitting in the empty apartment. Railway station with people emigrating to Israel. Friends, acquaintances.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Leningrádi lakás. Mark és felesége útrakészen az izraeli bevándorlásra. Csomagok, hátizsák, gitár. Telefonos búcsúk. A házaspár, orosz szokás szerint, csendben üldögél a kiürített lakásban. Pályaudvar alijázókkal. Barátok, ismerősök.
Russian language, Date of production: 1991-05-10, Duration: 42 min. 46 sec.
305-0-3:253/2
305-0-3.1991-019_91-19
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iuri Zakharov on the Collapse of the Soviet Union. A home or office. Props for films, books in heaps. A middle-aged women is sorting and clipping documents. A man is projecting amateur footage from the 1980s. Family reunion, wedding, excursions, trips.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Iroda vagy lakás. Filmes kellékek, könyvek kupacokban. Középkorú nő iratokat rendez, vagdos. Egy férfi amatőr filmeket vetít az 1980-as évekből. Családi összejövetelek, esküvő., kirándulások, utazások.
Russian language, Date of production: 1991-05-05, Duration: 1 hour 22 min. 13 sec.
Digital container #254
305-0-3:254/1
305-0-3.1991-020_91-20
Memories of Gulag. Lajos Mikluszkó Mester
Emlékezések a Gulágról. Mikluszkó Mester Lajos
Tiszafüred. Interview with Lajos Mikluszkó Mester. His yard, a heap of wood. He spent twenty years as prisoner of war in labor camps of the Soviet Union. Trumped up charges, execution of dozens of partisans. In Kiev he was sentenced to death, then changed to 20 years of forced labor. Stone quarry, ship pulling, construction sites in Siberia. Years of prison in Hungary, temporary release in 1956. He changed his name.
Tiszafüred. Mikluszkó Mester Lajos interjú. Mikluszkó Mester Lajos udvara, farakás. Húsz év kényszermunka a Szovjetunió hírhedt hadifogoly táboraiban. Koholt vádak, több tucatnyi partizán kivégzése. A Kijevben tartott tárgyaláson előbb halálra, majd kegyelemből 20 évig tartó kényszermunkára ítélték. Kőbánya, gályarabság, szibériai építkezések. Magyarországi börtönévek, ideiglenes szabadulása 1956-ban. Névváltoztatása.
Hungarian language, Date of production: 1991-05-05, Duration: 3 hours 16 sec.
Digital container #255
305-0-3:255/1
305-0-3.1991-021_91-21
Broadcasting and Media Regulations
Műsorszórás, médiaszabályozás
Hotel Fórum. International conference. The issues of broadcasting and media regulations, freedom of press, fair information in Central Eastern Europe. Interviews with participants of the conference. Soviet Television. Ottó Szakállas, journalist and editor of the Újvidék Television. Czechoslovakian Television. Staff of the archives of NBC.
Fórum Hotel. Nemzetközi konferencia. Műsorszórás, médiaszabályozás, sajtószabadság, hiteles tájékoztatás kérdései Kelet-Közép-Európaban. Beszélgetések a konferencia résztvevőivel. A szovjet TV. Szakállas Ottó újságíró, az Újvidéki Televízió szerkesztője. A csehszlovák televízió. Az NBC archívumának munkatársa.
Russian language, Date of production: 1991-05-03, Duration: 49 min. 56 sec.
305-0-3:255/2
305-0-3.1991-021_91-21
Memories of Gulag. Lajos Mikluszkó Mester
Emlékezések a Gulágról. Mikluszkó Mester Lajos
Tiszafüred. Interview with Lajos Mikluszkó Mester. His yard, heap of wood. He spent twenty years as prisoner of war in labor camps of the Soviet Union. Trumped up charges, execution of dozens of partisans. In Kiev he was sentenced to death, then changed to 20 years of forced labor. Stone quarry, ship pulling, construction sites in Siberia. Years of prison in Hungary.
Tiszafüred. Mikluszkó Mester Lajos interjú. Mikluszkó Mester Lajos udvara, farakás. Húsz év kényszermunka a Szovjetunió hírhedt hadifogoly táboraiban. Koholt vádak, több tucatnyi partizán kivégzése. A Kijevben tartott tárgyaláson előbb halálra, majd kegyelemből 20 évig tartó kényszermunkára ítélték. Kőbánya, gályarabság, szibériai építkezések. Magyarországi börtönévek.
Hungarian language, Date of production: 1991-05-05, Duration: 2 hours 14 min. 3 sec.
Digital container #256
305-0-3:256/1
305-0-3.1991-022_91-22
Memories of Gulag. Lajos Mikluszkó Mester
Emlékezések a Gulágról. Mikluszkó Mester Lajos
Tiszafüred. Interview with Lajos Mikluszkó Mester. His yard, a heap of wood. He spent twenty years as prisoner of war in labor camps of the Soviet Union. Trumped up charges, execution of dozens of partisans. In Kiev he was sentenced to death, then changed to 20 years of forced labor. Stone quarry, ship pulling, construction sites in Siberia. Years of prison in Hungary, temporary release in 1956. He changed his name.
Tiszafüred. Mikluszkó Mester Lajos interjú. Mikluszkó Mester Lajos udvara, farakás. Húsz év kényszermunka a Szovjetunió hírhedt hadifogoly táboraiban. Koholt vádak, több tucatnyi partizán kivégzése. A Kijevben tartott tárgyaláson előbb halálra, majd kegyelemből 20 évig tartó kényszermunkára ítélték. A Kijevben tartott tárgyaláson előbb halálra, majd kegyelemből 20 évig tartó kényszermunkára ítélték. Kőbánya, gályarabság, szibériai építkezések. Magyarországi börtönévek, ideiglenes szabadulása 1956-ban. Névváltoztatása.
Hungarian language, Date of production: 1991-05-05, Duration: 46 min. 5 sec.
Digital container #257
305-0-3:257/1
305-0-3.1991-023_91-23
Conference on Disabled People
Fogyatékkal élők, konferencia
Marczibányi Square. János Ladányi, President of Wallenberg Association. Responsibilities of society, disability, deprivation. Zsolt Csalog. Comments, discussion. A sign language interpreter. The rights and possibilities of physically and mentally disabled persons. Interest protection. Zsuzsa Csató on the possibilities of integration. Disabled children are playing.
Marczibányi tér. A Wallenberg egyesületről Ladányi János elnök. A társadalom feladatai, fogyatékosság és hátrányos helyzet, Csalog Zsolt. Felszólalások, vita. Jeltomács. A testi és szellemi fogyatékos emberek jogairól és lehetőségeiről. Érdekvédelem. Csató Zsuzsa az integráció lehetőségeiről. Fogyatékkal élő gyerekek játszanak.
Hungarian language, Date of production: 1991-06-15, Duration: 1 hour 40 min.
Digital container #258
305-0-3:258/1
305-0-3.1991-024_91-24
Budapest Festival Jubilating the Withdrawal of Soviet Troops
A szovjet csapatok kivonulását ünneplő Budapesti Búcsú
Budapest. Day of Hungarian Liberty. A series of programs commemorating the withdrawal of Soviet troops. Cultural festival, concerts, street theater. Mikszáth Place, Váci Street, Vörösmarty Square, Danube Promenade, Castle, Matthias Church. Tabán, concert at night of Hungária band.
Budapest. A magyar szabadság napja. Programsorozat a szovjet csapatok kivonulásának emlékére. Kulturális fesztivál, koncertek, utcaszínház. Mikszáth tér, Váci utca, Vörösmarty tér, Dunakorzó, Vár, Mátyás-templom. Tabán, esti koncert, Hungária együttes.
Hungarian language, Date of production: 1991-06-30, Duration: 42 min.
Digital container #259
305-0-3:259/1
305-0-3.1991-025_91-25
Conference of the Central Eastern European Social Liberal Forum
Kelet-közép-európai Szociál-Liberális Fórum, konferencia
Budapest, Hotel Agro. Conference of the Central Eastern European Social Liberal Forum. Name plates of participants. Groups of people in conversation on the balcony. The impact of the Yugoslavian crisis on the region. Charta '92. Presentations and comments: György Konrád, Adam Michnik, Romanian delegate, György Soros.
Budapest, Agro Hotel. A Kelet-közép-európai Szociál-Liberális Fórum konferenciája. A résztvevők névtáblái. Beszélgető csoportok a teraszon. A jugoszláv válság és annak térségre gyakorolt hatása. A Charta '92. Előadások, felszólalások: Konrád György, Adam Michnik, a romániai küldött, Soros György. Hozzászólások.
English language, Date of production: 1991-08-09, Duration: 1 hour 48 min. 2 sec.
305-0-3:259/2
305-0-3.1991-025_91-25
Conference of the Central Eastern European Social Liberal Forum
Kelet-közép-európai Szociál-Liberális Fórum, konferencia
Budapest, Hotel Agro. Conference of the Central Eastern European Social Liberal Forum. The impact of the Yugoslavian crisis on the region. Presentations by János Kis, Sonja Licht, Milan Nikolic. Interview with Gyögy Soros. East-East Program, Charta '92. Zarko Puhovski, Zdravko Grebo. Interview with Péter Huncik on Eastern European nationalism. Interview with Sonia Licht on Yugoslavia.
Budapest, Agro Hotel. A Kelet-közép-európai Szociál-Liberális Fórum konferenciája. A jugoszláv válság és annak térségre gyakorolt hatása. Felszólalók: Kis János, Sonja Licht, Milan Nikolic. Soros György interjú. East-East Program, Charta '92. Zarko Puhovski, Zdravko Grebo. Péter Huncik interjú a kelet-európai nacionalizmusokról. Sonia Licht interjú Jugoszláviáról.
English language, Date of production: 1991-08-10, Duration: 1 hour 10 min. 56 sec.
Digital container #260
305-0-3:260/1
305-0-3.1991-026_91-26
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iurii Zakharov on the collapse of the Soviet Union. Compilation about the coup in Moscow August, 1991. August 18 to 24, 1991. On August 19, 1991 high ranking military and KGB officers attempted a coup against Mikhail Gorbachev, President of the Soviet Union. Actors, events, sites. Excerpts from newsreels, statements, press conferences. Military intervention, civilian resistance, martial law, demonstrations, barricades. Vladimir Kriuchkov KGB officer, vice president Gennadii Ianaev, minister of interior Boris Pugo, prime minister Ivan Silaev, Boris Eltsin, Mikhail Gorbachev, Andrei Konchalovskii, Vladimir Zhirinovskii, Elena Bonner, wife of Sakharov; George Bush. Manezhnaia Square, Russian Supreme Council, Kreml and surroundings, White House of Moscow, Kalinin Avenue, Russian parliament, City Council, Gorbachev's weekend house in the Crimea, Leningrad.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Összeállítás az 1991. augusztusi moszkvai puccsról. 1991. augusztus 18-24. Augusztus 19-én saját kormányának tagjai, a hadsereg és a KGB magas rangú tagjai puccsot kíséreltek meg Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió elnöke ellen. Szereplők, események, helyszínek. Híradó részletek, hírösszefoglalók, nyilatkozatok, sajtótájékoztatók. Katonai beavatkozás, lakossági ellenállás, rendkívüli állapot, tüntetések, barikádok. Vlagyimir Krjucskov (KGB), Gennagyij Janajev alelnök, Borisz Pugo belügyminiszter, Ivan Szilajev miniszterelnök Borisz Jelcin, Mihail Gorbacsov, Andrej Koncsalovszkij, Vlagyimir Zsirinovszkij, Jelena Bonner, Szaharov felesége; George Bush. Manyezsnaja tér, Oroszországi Legfelsőbb Tanács, a Kreml térsége, a moszkvai Fehér Ház, Kalinyin sugárút, az orosz parlament, Városi Tanács, Gorbacsov krími nyaralója, Leningrád.
Russian language, Date of production: 1991-08-23, Duration: 2 hours 59 min. 18 sec.
Digital container #261
305-0-3:261/1
305-0-3.1991-027_91-27
The Collapse of the Soviet Union
A Szovjetunió felbomlása
Film by Iurii Zakharov on the collapse of the Soviet Union. Compilation about the coup in Moscow August, 1991. August 18 to 24, 1991. On August 19, 1991 high ranking military and KGB officers attempted a coup against Mikhail Gorbachev, President of the Soviet Union. Actors, events, sites. Excerpts from newsreels, statements, press conferences. Military intervention, civilian resistance, martial law, demonstrations, barricades. Vladimir Kriuchkov KGB officer, vice president Gennadii Ianaev, minister of interior Boris Pugo, prime minister Ivan Silaev, Boris Eltsin, Mikhail Gorbachev, Andrei Konchalovskii, Vladimir Zhirinovskii, Elena Bonner, wife of Sakharov; Aleksandr Rutskoi, George Bush. Manezhnaia Square, Russian Supreme Council, Kreml and surroundings, White House of Moscow, Kalinin Avenue, Russian parliament, City Council, Gorbachev's weekend house in the Crimea, Leningrad. Human chain in front of the parliament. Press conference by Gorbachev, Ianaev. Funeral ceremony of the three victims of the shoot out August 21, speech by Eltsin.
Jurij Zaharov filmje a Szovjetunió felbomlásáról. Összeállítás az 1991. augusztusi moszkvai puccsról. 1991. augusztus 18-24. Augusztus 19-én saját kormányának tagjai, a hadsereg és a KGB magas rangú tagjai puccsot kíséreltek meg Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió elnöke ellen. Szereplők, események, helyszínek. Híradó részletek, hírösszefoglalók, nyilatkozatok, sajtótájékoztatók. Katonai beavatkozás, lakossági ellenállás, rendkívüli állapot, tüntetések, barikádok. Vlagyimir Krjucskov (KGB), Gennagyij Janajev alelnök, Borisz Pugo belügyminiszter, Ivan Szilajev miniszterelnök Borisz Jelcin, Mihail Gorbacsov, Andrej Koncsalovszkij, Vlagyimir Zsirinovszkij, Jelena Bonner, Szaharov felesége; Alekszandr Ruckoj George Bush. Manyezsnaja tér, Oroszországi Legfelsőbb Tanács, a Kreml térsége, a moszkvai Fehér Ház, Kalinyin sugárút, az orosz parlament, Városi Tanács, Gorbacsov krími nyaralója, Leningrád. Élőlánc a Parlament előtt. Gorbacsov sajtótájékoztatója, Janajev sajtótájékoztató. Az augusztus 21-én hajnalban történt lövöldözés három halálos áldozatotának gyászszertartása, Jelcin gyászbeszéde.
Russian language, Date of production: 1991-09, Duration: 3 hours 4 min.
Digital container #262
305-0-3:262/1
305-0-3.1991-028_91-28
Conference on Down Syndrome
Down-szindróma konferencia
Marczibányi Square. Specialists, parents, helpers, people with Down syndrome. Introduction by Zsuzsa Csató, Ágnes Engelmayer. Presentations. Dr. Magdolna Osztovics, human genetics; Dr. Márta Balázs, deformation of the nervous system and the consequences; Dr. József Buday, physical development; Dr. Miklós Vass, the internist's view on Down Syndrome; Dr. Judit Szabolcs, cardiology tests; Tiborné Borbély, development in the nursery school; Tiborné Kiss, early development and the kindergarten education.
Marczibányi tér. Szakemberek, szülők, segítők, érintettek. Bevezető: Csató Zsuzsa, Engelmayer Ágnes. Előadások: dr.Osztovics Magdolna, humángenetika; dr. Balázs Márta idegrendszeri elváltozások és következményeik; dr. Buday József testi fejlődés; dr. Vass Miklós a Down-kór a belgyógyász szemével; dr. Szabolcs Judit kardiológiai vizsgálatok; Borbély Tiborné bölcsődei fejlesztés; Kiss Tiborné korai fejlesztés, óvodai nevelés.
Hungarian language, Date of production: 1991-09-21, Duration: 3 hours 4 min.
Digital container #263
305-0-3:263/1
305-0-3.1991-029_91-29
Conference on Down Syndrome
Down-szindróma konferencia
Marczibányi Square. Specialists, parents, helpers, people with Down syndrome. Presentation by Tiborné Kiss on services for school age children. Session with children, singing, dancing. Presentation in French, the Down syndrome and sexuality; Ágnes Engelmayer, integration. Integration in schools. Dr. László Horváth, sexual development of persons with Down syndrome.
Marczibányi tér. Szakemberek, szülők, gyógypedagógusok, segítők, érintettek. Előadás: Kiss Tiborné, az iskoláskori ellátás lehetőségei. Gyermekfoglalkozás, ének, tánc. Francia nyelvű előadás, Down-szindróma és szexualitás; Engelmayer Ágnes, integráció, integrációs törekvések. Az iskolai integráció. Dr. Horváth László, Down-szindromások szexuális fejlődése.
Hungarian language, Date of production: 1991-09-21, Duration: 2 hours 58 min. 37 sec.
Digital container #264
305-0-3:264/1
305-0-3.1991-030_91-30
Conference on Down Syndrome
Down-szindróma konferencia
Marczibányi Square. Playing with children with Down syndrome. Presentation in German, skills development, tasks of special education teachers, the role of playing. The role of sign language in early development. Experience of early development in Germany. Interest advocacy of parents of Down syndrome children, foundations, organizations.
Marczibányi tér. Down-szindromás gyerekek játékos foglalkozása. Német nyelvű előadás, a képességek fejlesztése, a gyógypedagógusok feladatai, a játék szerepe. A jelbeszéd szerepe a korai fejlesztésben. Németországi tapasztalatok a korai fejlesztésről. Down szülők érdekképviseleti lehetőségei, alapítványok, szövetségek.
Hungarian language, Date of production: 1991-09-22, Duration: 3 hours 4 min. 58 sec.
Digital container #265
305-0-3:265/1
305-0-3.1991-031_91-31
Hársfa Club
Hársfa Klub
Sports competition for mentally disabled people, running, long-jump, ball-throwing. Preparing for the First Hungarian Special Olympic Games. László Lippai, member of Hársfa SC. Tug of war. Conversation, Erika Angyal, leader of Hársfa Club. Stadium. March in of teams. Anthem. Greetings. Events, announcement of results.
Értelmi fogyatékossággal élő emberek sportversenye, futás, távolugrás, kislabda hajítás. Készülődés az I. Magyar Speciális Olimpiai Játékokra. Lippai László Hársfa SC versenyző. Kötélhúzás. Beszélgetés, Angyal Józsefné, Erika néni, a Hársfa Klub vezetője. Népstadion. Csapatok bevonulása. Himnusz. Üdvözlő beszédek. Versenyszámok, eredményhírdetés.
Hungarian language, Date of production: 1991-09-27, Duration: 2 hours 2 min. 50 sec.
305-0-3:265/2
305-0-3.1991-031_91-31
Changes, Regime Change
Változások, rendszerváltás
Debrecen. Chemist György Bazsa, deputy rector of Kossuth Lajos University; physicist and mayor József Hevessy; chemist István Csernus, Biogal; András Lukovics community organizer; Botond Gál theologist, director of the Reformist College of Debrecen; chemist Mihály Beck, rector of Kossuth Lajos University. Discussion about their political activities, consequences of the regime change. Changes in the economic, social and academic life.
Debrecen. Bazsa György kémikus, KLTE rektorhelyettes; Hevessy József fizikus, polgármester; Csernus István vegyész, Biogal; Lukovics András népművelő; Gál Botond teológus, a Debreceni Református Kollégium igazgatója; Beck Mihály kémikus, a KLTE rektora. Beszélgetés politikai tevékenységükről, a rendszerváltás következményeiről. Változások a gazdasági, társadalmi és tudományos életben.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 1 hour 1 min. 59 sec.
Digital container #266
305-0-3:266/1
305-0-3.1991-032_91-32
Hungarian Special Olympic Games
I. Magyar Speciális Olimpiai Játékok
People's Stadium. First Hungarian Special Olympic Games, competition of mentally disabled people. Ceremonial marching in, introduction of teams. Anthem. Greetings. Events, announcement of winners.
Népstadion. I. Magyar Speciális Olimpiai Játékok, Értelmi fogyatékossággal élő emberek sportversenye. Ünnepélyes bevonulás, csapatok bemutatása, üdvözlése. Himnusz. Üdvözlő beszédek. Versenyszámok, eredményhírdetés.
Hungarian language, Date of production: 1991-09-27, Duration: 1 hour 8 min. 12 sec.
Digital container #267
305-0-3:267/1
305-0-3.1991-033_91-33
Coat of Arms with Crown
Koronás címer
Court trial in Fő Street, courtroom. When János Szűcs was asked to show his identity papers to police in a bar in 1989, he was bullied for his badge showing the coat of arms with the crown. After the dispute he was handcuffed, taken to the police station and beaten up. Szűcs filed for proceedings against the police, the police filed against Szűcs. Prosecutor, defendant, witnesses, judge.
Bírósági tárgyalás, Fő utca, tárgyalóterem. Szűcs Jánost 1989-ben a Kelenvölgy presszóban rendőrök igazoltatták, belekötöttek a koronacímeres jelvénye miatt, majd szóváltást követően megbilincselték, előállították és megverték. A bántalmazás miatt Szűcs a rendőröket, a rendőrök Szűcsöt jelentették fel. Ügyész, vádlott, tanúk, a tárgyalást vezető bírónő.
Hungarian language, Date of production: 1991-09, Duration: 52 min. 54 sec.
305-0-3:267/2
305-0-3.1991-033_91-33
Eviction in Vaskapu Street, Budapest.
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
Vaskapu Street, District 9. Squatters with a two-week-old baby. Bea Morvay, staff of the Foundation for Supporting the Poor. Family Center, evicted people, staff of the local authority housing department, police, neighbors, press.
IX. kerület, Vaskapu utca. Önkényes lakásfoglalók, kéthetes csecsmővel. A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa Morvay Bea; Családsegítő Szolgálat, kilakoltatottak, lakásügyi előadó, rendőrök, lakók, sajtó.
Hungarian language, Date of production: 1991-09, Duration: 24 min. 26 sec.
305-0-3:267/3
305-0-3.1991-033_91-33
Cases of Police Abuse. János Szűcs.
Rendőri túlkapások. Szűcs János.
Court trial in Fő Street, courtroom. When János Szűcs was asked to show his identity papers to police in a bar in 1989, he was bullied for his badge showing the coat of arms with the crown. After the dispute he was handcuffed, taken to the police station and beaten up. Szűcs filed for proceedings against the police, the police filed against Szűcs. Prosecutor, defendant, witnesses, judge. New trial. Testimonies by policemen Zsolt Trombitás and Tibor Bódis, bar pianist Xavér Varnus and musician Józsefné Zsolnai.
Bírósági tárgyalás, Fő utca, tárgyalóterem. Szűcs Jánost 1989-ben a Kelenvölgy presszóban rendőrök igazoltatták, belekötöttek a koronacímeres jelvénye miatt, majd szóváltást követően megbilincselték, előállították és megverték. A bántalmazás miatt Szűcs a rendőröket, a rendőrök Szűcsöt jelentették fel. Ügyész, vádlott, tanúk, a tárgyalást vezető bírónő. Új tárgyalás. Trombitás Zsolt rendőr, Bódis Tibor rendőr, Varnus Xavér bárzongorista és Zsolnai Józsefné zenész tanúvallomása.
Hungarian language, Date of production: 1991-11, Duration: 1 hour 35 min. 8 sec.
Digital container #268
305-0-3:268/1
305-0-3.1991-034_91-34
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party
A Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP kongresszusa
Salgótarján, municipal sports hall. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party. Organizers, delegates, police, cordon. Outside the cordon the commemoration of the victims shot in 1956 . Demonstration. Dispute between demonstrators and delegates. Conversation with party members. Elemér Csaba. Evaluation of the revolution. Inserts, publications of the congress. Lobby, session hall, electing leadership. Closing speech by Gyula Thürmer. Singing the International.
Salgótarján, Városi Sportcsarnok. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) kongresszus. Rendezők, kongresszusi küldöttek, rendőrök., kordon. A kordonon kívül az 1956-os Salgótarjáni sortűz áldozataira emlékeznek. Demonstráció. Szóváltás a demonstrálók és a kongresszusi küldöttek között. Beszélgetés az MSZMP-sekkel. Csaba Elemér. 1956 megítélése. Vágóképek, kongresszusi kiadványok. Előcsarnok, ülésterem, vezetőségválasztás. Thürmer Gyula zárszava. Internacionálé.
Hungarian language, Date of production: 1991-10-12, Duration: 1 hour 19 min.
305-0-3:268/2
305-0-3.1991-034_91-34
Strike of the Free Union of Railway Workers
A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete VDSZSZ sztrájkja
Tatabánya. Warning strike of the Tatabánya branch of the Free Union of Railway Workers. Reportage, opinions on trade unions and strike. Support for and rejection of the strike. Strikebreakers.
Tatabánya. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) tatabányai alapszervezetének figyelmeztető sztrájkja. Riportok, vélemények a vasutas szakszervezetekről, sztrájkról. A sztrájk támogatói és ellenzői. Sztrájktörők.
Hungarian language, Date of production: 1992-05-22, Duration: 1 hour 38 min. 32 sec.
Digital container #269
305-0-3:269/1
305-0-3.1991-035_91-35
Cases of Police Abuse. János Szűcs.
Rendőri túlkapások. Szűcs János.
Court trial in Fő Street, courtroom. When János Szűcs was asked to show his identity papers to police in a bar in 1989, he was bullied for his badge showing the coat of arms with the crown. After the dispute he was handcuffed, taken to the police station and beaten up. Szűcs filed for proceedings against the police, the police filed against Szűcs. Prosecutor, defendant, witnesses, judge. New trial. Andrea Pelle in the courtroom. Hearing witnesses.
Bírósági tárgyalás, Fő utca, tárgyalóterem. Szűcs Jánost 1989-ben a Kelenvölgy presszóban rendőrök igazoltatták, belekötöttek a koronacímeres jelvénye miatt, majd szóváltást követően megbilincselték, előállították és megverték. A bántalmazás miatt Szűcs a rendőröket, a rendőrök Szűcsöt jelentették fel. Ügyész, vádlott, tanúk, a tárgyalást vezető bírónő. Új tárgyalás. A tárgyalóteremben Pelle Andrea. Tanúk meghallgatása.
Hungarian language, Date of production: 1991-11, Duration: 34 min. 32 sec.
305-0-3:269/2
305-0-3.1991-035_91-35
Cases of Police Abuse. János Szűcs.
Rendőri túlkapások. Szűcs János.
Court trial in Fő Street, courtroom. When János Szűcs was asked to show his identity papers to police in a bar in 1989, he was bullied for his badge showing the coat of arms with the crown. After the dispute he was handcuffed, taken to the police station and beaten up. Szűcs filed for proceedings against the police, the police filed against Szűcs. Prosecutor, defendant, witnesses, judge. New trial. Andrea Pelle in the courtroom. Hearing witnesses. Witness Margit Horgos.
Bírósági tárgyalás, Fő utca, tárgyalóterem. Szűcs Jánost 1989-ben a Kelenvölgy presszóban rendőrök igazoltatták, belekötöttek a koronacímeres jelvénye miatt, majd szóváltást követően megbilincselték, előállították és megverték. A bántalmazás miatt Szűcs a rendőröket, a rendőrök Szűcsöt jelentették fel. Ügyész, vádlott, tanúk, a tárgyalást vezető bírónő. Új tárgyalás. Tanúk meghallgatása. Horgos Margit tanú.
Hungarian language, Date of production: 1991-12-05, Duration: 1 hour 34 min. 52 sec.
305-0-3:269/3
305-0-3.1991-035_91-35
Cases of Police Abuse. János Szűcs.
Rendőri túlkapások. Szűcs János.
Court trial in Fő Street, courtroom. When János Szűcs was asked to show his identity papers to police in a bar in 1989, he was bullied for his badge showing the coat of arms with the crown. After the dispute he was handcuffed, taken to the police station and beaten up. Szűcs filed for proceedings against the police, the police filed against Szűcs. Prosecutor, defendant, witnesses, judge. New trial. New counsel for the defendant. Filing a request of mercy to the President of the Republic. Witness Margit Horgos. Line up of policemen Tibor Bódis and Zsolt Trombitás.
Bírósági tárgyalás, Fő utca, tárgyalóterem. Szűcs Jánost 1989-ben a Kelenvölgy presszóban rendőrök igazoltatták, belekötöttek a koronacímeres jelvénye miatt, majd szóváltást követően megbilincselték, előállították és megverték. A bántalmazás miatt Szűcs a rendőröket, a rendőrök Szűcsöt jelentették fel. Ügyész, vádlott, tanúk, a tárgyalást vezető bírónő. Újabb tárgyalás. Új ügyvéd. Kegyelmi kérvény a köztársasági elnöknek. Horgos Margit, tanú; Bódis Tibor és Trombitás Zsolt rendőrök szembesítése.
Hungarian language, Date of production: 1992-02, Duration: 18 min.
Digital container #270
305-0-3:270/1
305-0-3.1991-036_91-36
Art Therapy for Disabled Persons
Művészetterápia fogyatékkal élőknek
Marczibányi Square. Art therapy for disabled persons. Show by the group of Éva Kalmár. Fantasy play, percussion instruments, puppet theater, handcrafts workshop.
Marczibányi tér. Művészetterápia fogyatékkal élőknek. Kalmár Éva csoportjának előadása. Fantáziajáték, ütős hangszerek, bábszínház, kézműves foglalkozás.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-16, Duration: 1 hour 50 sec.
305-0-3:270/2
305-0-3.1991-036_91-36
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Excerpt from Black Box film The Guards Went Home. Interview with Iván Pető. Economic consequences of the Soviet occupation. Compensation, inflation, supplying the army, delivery system, Soviet property in Hungary. Kádár's economic policy after 1956, the reform in 1968.
Részlet a Fekete Doboz Az őrök hazamentek című filmjéből. Beszélgetés Pető Ivánnal. A szovjet megszállás gazdasági következményei. Jóvátétel, infláció, a hadsereg ellátása, begyűjtési rendszer, magyarországi szovjet tulajdon. A kádári gazdaságpolitika 1956 után, az 1968-as reform.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 1 hour 18 min. 1 sec.
Digital container #271
305-0-3:271/1
305-0-3.1991-037_91-37
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Meeting of the delegates of the Alliance of Free Democrats. The meeting is hosted by Miklós Szabó, mayor of district 13. Opening speech by György Konrád. Speech by Stefan Musto. Proposal for agenda by Pál Juhász. János Kis on the crisis of the Alliance of Free Democrats, trends in Central Europe, weakening of liberal parties, liberal alternatives. Ferenc Kőszeg on the leadership of the Alliance of Free Democrats, candidates for president, steering committee. Iván Pető on amending the charter, the order of electing the steering committee and the president. Voting. Speech by candidates for party president Péter Tölgyessy, Imre Mécs, Alajos Dornbach.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Házigazda Szabó Miklós, XIII. kerületi polgármester. Konrád György megnyitója. Stefan Musto felszólalása. Juhász Pál napirendi szavazás előterjesztése. Kis János az SZDSZ válsága, közép-európai tendenciák, a liberális pártok meggyengülése, liberális alternatívák. Kőszeg Ferenc az SZDSZ vezetése, elnökjelöltek, ügyvivők. Pető Iván az alapszabály módosításról, ügyvivői testület és elnökválasztás sorrendje. Szavazás. Elnökjelöltek felszólalása: Tölgyessy Péter, Mécs Imre, Dornbach Alajos.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-23, Duration: 3 hours 4 min. 12 sec.
Digital container #272
305-0-3:272/1
305-0-3.1991-038_91-38
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Speeches by candidates for president: Alajos Dornbach. Counting votes. János Kis' comment. Speeches by candidates for president: Péter Tölgyessy, Imre Mécs, Alajos Dornbach. Short interview with Péter Tölgyessy on democratic leadership. Report by Iván Pető on the work of the faction of the Alliance of Free Democrats. Miklós Haraszti on Tölgyessy, shouts. Interview with Tamás Fodor. Gáspár Miklós Tamás on the prospects of the Alliance of Free Democrats. Voting. Report of the Audit Committee on finances, Attila Virág. Opening the ballot boxes, counting ballots, results, congratulations. Short speech by Péter Tölgyessy. Nomination of candidates to the Steering Committee. Máyás Eörsi declines candidacy to the Steering Committee. Arguments by Miklós Haraszti, Károly Attila Soós, Gáspár Miklós Tamás.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Elnökjelöltek felszólalása: Dornbach Alajos. Szavazatszámlálás. Kis János felszólalása. Elnökjelöltek felszólalása: Tölgyessy Péter, Mécs Imre, Dornbach Alajos. Rövid Tölgyessy interjú, demokratikus vezetés. Pető Iván felszólalása, az SZDSZ frakció munkájáról. Haraszti Miklós Tölgyessyről, bekiabálások. Fodor Tamás interjú. Tamás Gáspár Miklós felszólalása, mi lesz az SZDSZ-ből. Urnás szavazás. A számvizsgáló bizottság beszámolója az SZDSZ gazdálkodásáról, Virág Attila. Urnák kibontása, szavazatszámlálás, eredmények, gratulációk. Rövid Tölgyessy beszéd. Ügyvivői Testület (ÜT), jelöltek felkérése. Eörsi Mátyás az ÜT jelöltség lemondásáról. Haraszti Miklós, Soós Károly Attila, Tamás Gáspár Miklós indoklása.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-23, Duration: 3 hours 4 min. 12 sec.
Digital container #273
305-0-3:273/1
305-0-3.1991-039_91-39
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Nomination of candidates for the Steering Committee. List of the names of candidates. Debate on the procedure of nomination, and on changing the charter. Interview with István Eörsi. A turn in the Alliance of Free Democrats. Interview with Alajos Dornbach on the Steering Committee, symptoms of ceasing to exist like the Smallholders' Party. Comments by Ottilia Solt, Tamás Bauer, Aladár Kard, Károly Attila Soós, Pál Juhász. Press conference of Péter Tölgyessy. The tasks of the new leadership, the state of the Alliance of Free Democrats, political program. Péter Tölgyessy interviewed by Júlia Verő. Potential allies of the Alliance of Free Democrats. Counting the ballots. Members of the Steering Committee. Distributing the list of names of candidates for the National Council and the Ethics Committee. Announcing the results of the voting for the Steering Committee. Declining membership in the Ethics Committee. Voting for the National Council. Delegates are leaving. Péter Tölgyessy and Iván Vitányi. Meeting of Péter Tölgyessy and the Steering Committee.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Ügyvivő Testület jelöltállítás. Jelöltek névsora. Vita az ügyvivő jelölés módjáról, az alapszabály módosításáról. Eörsi István interjú. Fordulat az SZDSZ-ben. Dornbach Alajos interjú az Ügyvivői Testületről (ÜT), a jelek, hogy az SZDSZ is feldarabolódik, mint a Kisgazdapárt. Solt Ottilia, Bauer Tamás, Kard Aladár, Soós Károly Attila, Juhász Pál hozzászólása. Tölgyessy Péter sajtótájékoztatója. Az új vezetés feladatai, az SZDSZ állapota, politikai program. Tölgyessy Péter interjú, riporter Verő Júlia. A SZDSZ lehetséges szövetségesei. Szavazatszámlálás. Az ÜT névsora. Az Országos Tanács (OT), a Jószolgálati és Etikai Bizottság jelöltek névsorának kiosztása. Az ÜT választás eredményeinek ismertetése. Lemondások a Jószolgálati és Etikai Bizottság tagságról. Szavazás az OT tagjairól. A küldöttek távozása. Tölgyessy Péter és Vitányi Iván. Tölgyessy és az ÜT tanácskozása.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-24, Duration: 2 hours 57 min. 42 sec.
Digital container #274
305-0-3:274/1
305-0-3.1991-040_91-40
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Speech by Alajos Dornbach. Comments by delegates from the countryside. Iván Pető reports about the faction in the parliament. Miklós Haraszti on electing the president and Péter Tölgyessy, angry shouts. Tibor Vámosi from Sopron; Ferenc Magyari from Pilisvörösvár; comment by György Danis. Comments by Mátyás Eörsi, Kálmán Kovács, István Eörsi, Ferenc Wekler, Gáspár Miklós Tamás. Pál Juhász on the ballots counting committee. Rules for candidacy, list, voting. Debate on changing the statutes. Draft resolutions, extraordinary delegates' meeting, Ferenc Kőszeg.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Dornbach Alajos felszólalása. Vidéki küldöttek hozzászólása. Pető Iván a parlamenti frakcióról. Haraszti Miklós az elnökválasztásról, Tölgyessy Péterről; indulatos bekiabálások. Vámosi Tibor, Sopron; Magyari Ferenc, Pilisvörösvár; Danis György hozzászólása. Felszólalások: Eörsi Mátyás, Kovács Kálmán, Eörsi István, Wekler Ferenc, Tamás Gáspár Miklós. Juhász Pál a szavazatszámláló bizottságról. Jelöltállítási szabályok, lista, szavazás. Alapszabálymódosítási vita. Határozati javaslatok, rendkívüli küldöttgyűlés, Kőszeg Ferenc.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-23, Duration: 3 hours 3 min. 37 sec.
Digital container #275
305-0-3:275/1
305-0-3.1991-041_91-41
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Candidates for the National Council, distributing ballot cards, briefing on the voting procedure. Aladár Kard reports on the results of the Steering Committee elections. Péter Kádár's speech on behalf of elected members of the Steering Committee. Voting on the National Council members, filling out ballot cards.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Az Országos Tanács (OT) jelöltjei, szavazólapok kiosztása, tájékoztató a szavazás menetéről. Kard Aladár ismerteti az Ügyvivői Testület (ÜT) választás eredményét. Kádár Péter beszéde a megválasztott ügyvivők nevében. Lemondások a Jószolgálati és Etikai Bizottság tagságról. Szavazás az OT tagjairól, szavazólapok kitöltése.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-24, Duration: 23 min. 39 sec.
Digital container #276
305-0-3:276/1
305-0-3.1991-042_91-42
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. The host is Miklós Szabó, Mayor of district 13. Opening remarks by György Konrád. Speech by Stefan Musto. Pál Juhász presents the day's agenda for voting. János Kis on the crisis of the Alliance of Free Democrats, trends in Central Europe, weakening of liberal parties, liberal alternatives. Ferenc Kőszeg on the leadership of the Alliance of Free Democrats, candidates for president, members of the Steering Committee. Iván Pető on changing the statutes, order of electing the members of the Steering committee and the president. Voting. Speech by candidates for president: Péter Tölgyessy, Imre Mécs, Alajos Dornbach.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Házigazda Szabó Miklós, XIII. kerületi polgármester. Konrád György megnyitója. Stefan Musto felszólalása. Juhász Pál napirendi szavazás előterjesztése. Kis János az SZDSZ válsága, közép-európai tendenciák, a liberális pártok meggyengülése, liberális alternatívák. Kőszeg Ferenc az SZDSZ vezetése, elnökjelöltek, ügyvivők. Pető Iván az alapszabály módosításról, ügyvivői testület és elnökválasztás sorrendje. Szavazás. Elnökjelöltek felszólalása: Tölgyessy Péter, Mécs Imre, Dornbach Alajos.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-23, Duration: 3 hours 5 min. 12 sec.
Digital container #277
305-0-3:277/1
305-0-3.1991-043_91-43
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Speech by candidate for president Alajos Dornbach. Comments by delegates from the countryside. Iván Pető on the faction in the parliament. Miklós Haraszti on electing the president and on Péter Tölgyessy, angry shouts. Comments by Tibor Vámosi from Sopron, Ferenc Magyari from Pilisvörösvár and György Danis. Speeches by Mátyás Eörsi, Kálmán Kovács, István Eörsi, Ferenc Wekler, Gáspár Miklós Tamás. Pál Juhász on the ballot counting committee. Rules of nominating candidates, voting. Debate on changing the statutes. Recommendations for resolutions, exceptional meeting of delegates, Ferenc Kőszeg.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Elnökjelöltek felszólalása: Dornbach Alajos. Vidéki küldöttek hozzászólása. Pető Iván a parlamenti frakcióról. Haraszti Miklós az elnökválasztásról, Tölgyessy Péterről, indulatos bekiabálások. Vámosi Tibor, Sopron; Magyari Ferenc, Pilisvörösvár; Danis György hozzászólása. Felszólalások: Eörsi Mátyás, Kovács Kálmán, Eörsi István, Wekler Ferenc, Tamás Gáspár Miklós. Juhász Pál a szavazatszámláló bizottságról. Jelöltállítási szabályok, lista, szavazás. Alapszabálymódosítási vita. Határozati javaslatok, rendkívüli küldöttgyűlés, Kőszeg Ferenc.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-23, Duration: 3 hours 4 min. 9 sec.
Digital container #278
305-0-3:278/1
305-0-3.1991-044_91-44
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. The hall slowly fills. Nominating candidates for Steering Committee membership. List of names of candidates. Debate on the nomination procedure and on changing the statutes. Interview with István Eörsi. Turn in the Alliance of Free Democrats. Interview with Alajos Dornbach on the Steering Committee and on the symptoms of ceasing to exist, like the Smallholders' Party. Comments by Ottilia Solt, Tamás Bauer, Aladár Kard, Károly Attila Soós, Pál Juhász. Press conference of Péter Tölgyessy. Tasks of the new leadership, state of the Alliance of Free Democrats, political program. Júlia Verő's interview with Péter Tölgyessy. Potential allies of the Alliance of Free Democrats. Counting the ballots. List of the members of the Steering Committee. Distributing the list of names of candidates for members of the National Council and the Ethical Committee. Reporting on the results of the National Council elections. Resignations from the Ethical Committee. Voting on the National Council. Delegates leaving. Péter Tölgyessy and Iván Vitányi. Discussion between Tölgyessy and the National Council.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Lassan megtelő ülésterem. Ügyvivő Testület (ÜT) jelöltállítás. Jelöltek névsora. Vita az ügyvivő jelölés módjáról, az alapszabály módosításáról. Eörsi István interjú. Fordulat az SZDSZ-ben. Dornbach Alajos interjú az Ügyvivői Testületről, a jelek, hogy az SZDSZ is szétesik, mint a Kisgazdapárt. Solt Ottilia, Bauer Tamás, Kard Aladár, Soós Károly Attila, Juhász Pál hozzászólása. Tölgyessy Péter sajtótájékoztatója. Az új vezetés feladatai, az SZDSZ állapota, politikai program. Tölgyessy Péter interjú, riporter Verő Júlia. A SZDSZ lehetséges szövetségesei. Szavazatszámlálás. Az ÜT névsora. Az Országos Tanács, a Jószolgálati és Etikai Bizottság jelöltek névsorának kiosztása. Az ÜT választás eredményeinek ismertetése. Lemondások a Jószolgálati és Etikai Bizottság tagságról. Szavazás az OT tagjairól. A küldöttek távozása. Tölgyessy Péter és Vitányi Iván. Tölgyessy és az ÜT tanácskozása.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-24, Duration: 2 hours 58 min. 30 sec.
Digital container #279
305-0-3:279/1
305-0-3.1991-045_91-45
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Electing the National Council, distributing ballot cards. Aladár Kard reports on the results of the election of the Steering Committee. Péter Kádár speaks on behalf of elected members of the Steering Committee. Resignations from the Ethical Committee. Voting on the members of the National Committee, filling out ballot cards.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Országos Tanács (OT) megválasztása, szavazólapok kiosztása. Kard Aladár ismerteti az Ügyvivő Testület (ÜT) választás eredményét. Kádár Péter beszéde a megválasztott ügyvivők nevében. Lemondások a Jószolgálati és Etikai Bizottság tagságról. Szavazás az OT tagjairól, szavazólapok kitöltése.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-24, Duration: 34 min. 25 sec.
Digital container #280
305-0-3:280/1
305-0-3.1991-046_91-46
Meeting of the Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Sports hall in Fáy Street. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Excerpt from György Konrád's opening speech. Comments by Stefan Musto. Pál Juhász' presentation on voting for the daily agenda. Excerpt from the speech by János Kis on the crisis of the Alliance of Free Democrats. Comments by presidential candidates Péter Tölgyessy, Imre Mécs, Alajos Dornbach. Short interview with Péter Tölgyessy on his chances and democratic leadership. Excerpt from Iván Pető's speech on the activities of the faction of the Alliance of Free Democrats. Miklós Haraszti on Tölgyessy, shouts. Interview with Tamás Fodor. Comment by Ferenc Magyari. Excerpt from the speech by Gáspár Miklós Tamás on the prospects of the Alliance of Free Democrats. Casting ballots. Report of the Audit Committee on the finances of the Alliance of Free Democrats, Attila Virág. Opening ballot boxes, counting ballots, results, congratulations. Short speech by Péter Tölgyessy, praising the Alliance of Free Democrats. The Steering Committee, nominating candidates. Mátyás Eörsi on rejecting candidacy. Arguments by Miklós Haraszti, Károly Attila Soós, Gáspár Miklós Tamás.
Fáy utcai sportcsarnok. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) küldöttgyűlés. Konrád György megnyitója, részlet. Stefan Musto felszólalása. Juhász Pál napirendi szavazás előterjesztése. Kis János felszólalása, az SZDSZ válsága, részlet. Elnökjelöltek felszólalása: Tölgyessy Péter, Mécs Imre, Dornbach Alajos. Rövid Tölgyessy interjú, esélyei, demokratikus vezetés. Pető Iván felszólalása, az SZDSZ frakció munkájáról, részlet. Haraszti Miklós Tölgyessyről, bekiabálások. Fodor Tamás interjú. Magyari Ferenc, aki nem látható - hozzászólása. Tamás Gáspár Miklós felszólalása, mi lesz az SZDSZ-ből, részlet. Urnás szavazás. A számvizsgáló bizottság beszámolója az SZDSZ gazdálkodásáról, Virág Attila. Urnák kibontása, szavazatszámlálás, eredmények, gratulációk. Rövid Tölgyessy beszéd, az SZDSZ méltatása. Ügyvivői Testület (ÜT), jelöltek felkérése. Eörsi Mátyás az ÜT jelöltség lemondásáról. Haraszti Miklós, Soós Károly Attila, Tamás Gáspár Miklós indoklása.
Hungarian language, Date of production: 1991-11-23, Duration: 3 hours 5 min.
Digital container #281
305-0-3:281/1
305-0-3.1991-047_91-49
French Goose Liver Producers
Francia libamájtermelők
French goose liver producers fight for the market. Southern Western France. Jars of liver paté. Map of the spatial distribution of traders and producers of fat goose liver. Rural house, talking with a local goose farmer. Baskets decorated with duck and goose shapes. Duck farm, outhouses, sign posts, Manciet. Checking the trucks. The representative of producers on the protective measures and import embargo. Landscapes, urban landscapes. A processing and sales site. Processing liver. Ducks in cages.
Francia libamájtermelők harca a piacért. Délnyugat-Franciaország. Májpástétomos üvegek. Térkép: hízott máj kereskedők, termelők területi megoszlása. Vidéki ház, beszélgetés egy helyi tenyésztővel. Kacsa- és libaformájú kosarak, dísztárgyak. Kacsafarm, gazdasági épületek, jelzőtáblák, Manciet. Kamion ellenőrzés. A termelők képviselője a védőzárról, importkorlátozásról. Táj- és városképek. Feldolgozó és árusító telephely. Májfeldolgozás. Kacsák ketrecben.
French language, Date of production: 1991-12-10, Duration: 1 hour 4 min.
Digital container #282
305-0-3:282/1
305-0-3.1991-048_91-50
French Goose Liver Producers
Francia libamájtermelők
French goose liver producers fight for the market. Southern Western France, Terrasson. The owner tells about the history of the business. Exhibition of the products, posters. Another family business, interview in their home. Force feeding geese by machine.
Francia libamájtermelők harca a piacért. Délnyugat-Franciaország, Terrasson. A Bizac cég telephelye. A tulajdonos a cég történetéről. Reprezentatív kiállítás a cég termékeiből, plakátok. Másik családi vállalkozás, interjú családi körben. Gépi libatömés.
French language, Date of production: 1991-12-12, Duration: 57 min. 36 sec.
Digital container #283
305-0-3:283/1
305-0-3.1991-049_91-51
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról
Mátyásföld, headquarters of the Southern Army, barracks. Images of the compound, buildings. Statue of Lenin in the garden, copies of Pravda on the wall. A Soviet officers talks about the facilities, the situation after withdrawal. Sports fields, book store, grocery store. Photo tableau with photos of the withdrawal. Swimming pool, post office.
Mátyásföld, a Déli Hadseregcsoport főhadiszállása, laktanya. Képek az objektum területéről, épületeiről, Lenin szobor a kertben, faliújságon Pravda újságok. Szovjet tiszt a létesítményekről, a kivonulás utáni helyzetről. Sporttelep, könyvesbolt, ABC áruház. Tabló a kivonulás képeivel. Uszoda, posta.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-31, Duration: 25 min. 6 sec.
305-0-3:283/2
305-0-3.1991-049_91-51
Homeless at Western Railway Station
Nyugati pályaudvari hajléktalanok
Budapest, Western Railway Station. Guards with dogs vacate the waiting hall. Railway workers, policemen. Checking identities, dispute with a homeless man. Row of pavilions in front of the station, everyday life.
Budapest, Nyugati pályaudvar. Biztonsági őrök kutyákkal kiürítik a várótermet. Vasutasok, rendőrök. Igazoltatás, vasutas vitája egy hajléktalan férfival. Pavilonsor a pályaudvar előtt, életképek.
Hungarian language, Date of production: 1990-10-31, Duration: 18 min. 46 sec.
305-0-3:283/3
305-0-3.1991-049_91-51
Summer at Balaton
Balatoni nyár
Balaton. Family vacation, István Jávor.
Balaton. Családi nyaralás, Jávor István.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 13 min. 25 sec.
Digital container #284
305-0-3:284/1
305-0-3.1991-050_91-54
French Goose Liver Producers
Francia libamájtermelők
Kiskunlacháza. Fat liver processing unit of the Universal Consumers' and Retailers' Cooperative. Weighing, processing, sorting. Talking to a women raising geese about quality, investment, profit, demonstration of French farmers. Talking to an employee of the cooperative about the grading of goose liver, setting the truck on fire, French farmers, suppressing prices. Packaging. Goose raising hall. Talking to goose raisers. Loading liver on a truck destined to France. Talking to the driver. Stan Jade, head of Hung avis talks about the measures taken by French authorities, transportation, health standards, destruction of products.
Kiskunlacháza. Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (ÁFÉSZ), hízott máj feldolgozó részleg. Mérés, feldolgozás, osztályozás. Beszélgetés egy libázó asszonnyal minőségről, haszonról, befektetésről, a francia parasztok demonstrációjáról. Hűtőtárolók. Beszélgetés az ÁFÉSZ dolgozójával libamáj minősítésről, a libamáj szállító kamion felgyújtásáról, a francia parasztokról, árletörésről. Csomagolás. Libatenyésztő csarnok, libák. Beszélgetés libatenyésztőkkel. Májszállítmány pakolása a Franciaországba tartó kamionba. Beszélgetés a kamion vezetőjével. A Hungavis vezetője, Jásdi István a francia hatósági intézkedésekről, szállítás, egészségügyi normák, árukészlet megsemmisítésről.
Hungarian language, Date of production: 1991-12-20, Duration: 3 hours 4 min.
Digital container #285
305-0-3:285/1
305-0-3.1991-051_91-55
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary, Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
Budapest, the neighborhood of Zengő restaurant. Interview with Károly Vandrák. He was brutally beaten by Soviet soldiers in 1981, became handicapped for the rest of his life. Unable to work, never received compensation.
Budapest, Zengő Vendéglő környéke. Vandrák Károly interjú. 1981-ben szovjet katonák brutálisan megverték, egész életére megnyomorodott. Munkaképtelen, kártérítést nem kapott.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 30 min. 15 sec.
305-0-3:285/2
305-0-3.1991-051_91-55
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary, Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
Home of Mrs. Galasó. Interview. In 1956 her spouse, Sándor Lukácsi, was shot in the head by Soviet soldiers and thrown in the Danube at the town of Taksony.
Galasó Rezsőné lakása. Interjú. Élettársa, Lukácsi Sándor 1986-ban rablógyilkosság áldozata lett. Szovjet katonák fejbelőtték és Taksonynál a Dunába hajították.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 50 min. 55 sec.
305-0-3:285/3
305-0-3.1991-051_91-55
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary, Victims
Szovjet hadsereg kivonása Magyarországról, áldozatok
Tünde Puzsoma. Interview. She fell victim to Soviet soldiers in Szolnok in 1987. Torture, rape. To escape rape, she jumped out of the balcony. As a result of her injuries she can become paralytic any time. She never received any compensation.
Puzsoma Tünde. Interjú. Szovjet katonák áldozata lett Szolnokon 1987-ben. Kínzás, erőszak. A nemi erőszak elől menekülve kiugrik az erkélyről. Bármikor lebénulhat. Kártérítését nem kapta meg.
Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 28 min. 44 sec.
Digital container #286
305-0-3:286/1
305-0-3.1992-001_92-1
Portrait of Zsolt Zétényi
Zétényi Zsolt portré
Offices of the Hungarian Democratic Forum in District 2. Zétényi's presentation of the bill on justice and on limitation drafted by Zétényi and Takács. Control by the Constitutional Court. Questions from the audience, answers.
A Magyar Demokrata Fórum II. kerületi irodája. Zétényi Zsolt előadása a Zétényi–Takács-féle igazságtételi törvényjavaslatról illetve a Zétényi–Takács-féle elévülési törvényről. Alkotmánybírósági kontroll. A közönség kérdései, válaszok.
Hungarian language, Date of production: 1991-12-12, Duration: 2 hours 35 min. 40 sec.
Digital container #287
305-0-3:287/1
305-0-3.1992-002_92-2
Conference on Sense of Justice and Truth at the Central European University in Prague
Jogérzet és igazságérzet konferencia, Közép Európai Egyetem CEU, Prága
Prague, Charles University. Conference organized by the Central European University. Presentations, contributions. Historical justice, rule of law, limitation of acts of injustice, irreconcilability of law and politics, criminal proceedings against committers of injustice in ex-communist states. Alajos Dornbach on the bill on limitation drafted by Zétényi and Takács and on collective discrimination. András Sajó translates. Interview with Pál Solt. Court, bench, rule of law.
Prága, Károly Egyetem. Central European University (CEU) konferencia, előadások, felszólalások. Történelmi igazságtétel, jogállamiság, jogtalanságok elévülése, jog és politika összeférhetetlensége, büntetőjogi felelősségrevonás a volt kommunista államokban. Dornbach Alajos a Zétényi–Takács-féle elévülési törvényről és a kollektív diszkriminációról, Sajó András fordít. Solt Pál interjú. Bíróság, bírói kar, jogállam.
English language, Date of production: 1992-12-14, Duration: 3 hours 3 min. 25 sec.
Digital container #288
305-0-3:288/1
305-0-3.1992-003_92-3a
Conference on Sense of Justice and Truth at the Central European University in Prague
Jogérzet és igazságérzet konferencia, Közép Európai Egyetem CEU, Prága
Prague, Charles University. Conference organized by the Central European University. Presentations, contributions. Historical justice, rule of law, limitation of acts of injustice, irreconcilability of law and politics, criminal proceedings against committers of injustice and abuse of law in ex-communist states. Contribution by Imre Békés, expert review of the bill, drafted by Zétényi and Takács, on criminal accountability, guaranties of limitation. Comment by Csaba Varga, limitation, retroactive legislation. Interview with Imre Békés. Legal certainty, legal effects.
Prága, Károly Egyetem. Central European University (CEU) konferencia, előadások, felszólalások. Történelmi igazságtétel, jogállamiság, jogtalanságok elévülése, büntetőjogi felelősségrevonás, jog és politika összeférhetetlensége, pártállami bűntettek büntethetősége a volt kommunista államokban. Békés Imre felszólalása, szakvélemény a Zétényi-Takács törvénytervezetről, büntetőjogi felelősségről, elévülési garanciákról. Varga Csaba felszólalása, elévülés, visszaható törvényhozás. Békés Imre interjú. Jogbiztonság, jogkövetkezmények.
English language, Date of production: 1992-12-14, Duration: 3 hours 4 min. 9 sec.
Digital container #289
305-0-3:289/1
305-0-3.1992-004_92-3b
Conference on Sense of Justice and Truth at the Central European University in Prague
Jogérzet és igazságérzet konferencia, Közép Európai Egyetem CEU, Prága
Prague, Charles University. Conference organized by the Central European University. Presentations, contributions. Historical justice, rule of law, limitation of acts of injustice, irreconcilability of law and politics, criminal proceedings against committers of injustice and abuse of law in ex-communist states. Contribution by Imre Békés, expert review of the bill, drafted by Zétényi and Takács, on criminal accountability, guaranties of limitation. Comment by Csaba Varga. Interview with Imre Békés. Legal certainty, legal effects.
Prága, Károly Egyetem. Central European University (CEU) konferencia, előadások, felszólalások. Történelmi igazságtétel, jogállamiság, jogtalanságok elévülése, büntetőjogi felelősségrevonás, Jog és politika összeférhetetlensége, pártállami bűntettek büntethetősége a volt kommunista államokban. Békés Imre felszólalása, szakvélemény a Zétényi-Takács törvénytervezetről, büntetőjogi felelősségről, elévülési garanciákról. Varga Csaba felszólalása. Békés Imre interjú. Jogbiztonság, jogkövetkezmények.
English language, Date of production: 1992-12-14, Duration: 3 hours 3 min. 30 sec.
Digital container #290
305-0-3:290/1
305-0-3.1992-005_92-4
Conference on Sense of Justice and Truth at the Central European University in Prague
Jogérzet és igazságérzet konferencia, Közép Európai Egyetem CEU, Prága
Prague, Charles University. Conference organized by the Central European University. Presentations, contributions. Historical justice, rule of law, limitation of acts of injustice, irreconcilability of law and politics, criminal proceedings against committers of injustice and abuse of law in ex-communist states. Session moderated by András Sajó. Presentation by Vanda Lamm on the bill drafted by Zétényi and Takács and the European treaty on human rights. Presentation by György Bence on lawfulness and natural moral sense. István Rév's presentation on the ceremony of the reburial of Imre Nagy and the martyrs, and its role in society.
Prága, Károly Egyetem. Central European University (CEU) konferencia, előadások, felszólalások. Történelmi igazságtétel, jogállamiság, jogtalanságok elévülése, büntetőjogi felelősségrevonás, jog és politika összeférhetetlensége, pártállami bűntettek büntethetősége a volt kommunista államokban. Moderátor Sajó András. Lamm Vanda előadása, a Zétényi-Takács törvénytervezet és az emberi jogok európai egyezménye. Bence György előadása, jogszerűség és a természetes erkölcsi érzék. Rév István előadása Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének ceremóniájáról és szerepéről a társadalomban.
English language, Date of production: 1992-12, Duration: 2 hours 41 min. 35 sec.
Digital container #291
305-0-3:291/1
305-0-3.1992-006_92-5
Conference on Sense of Justice and Truth at the Central European University in Prague
Jogérzet és igazságérzet konferencia, Közép Európai Egyetem CEU, Prága
Prague, Charles University. Conference organized by the Central European University. Presentations, contributions. Historical justice, rule of law, limitation of acts of injustice, irreconcilability of law and politics, criminal proceedings against committers of injustice and abuse of law in ex-communist states. Inserts, bulletin board at the university.
Prága, Károly Egyetem. Central European University (CEU) konferencia, előadások, felszólalások. Történelmi igazságtétel, jogállamiság, jogtalanságok elévülése, büntetőjogi felelősségrevonás, jog és politika összeférhetetlensége, pártállami bűntettek büntethetősége a volt kommunista államokban. Vágóképek, egyetemi faliújság.
English language, Date of production: 1992-12-15, Duration: 1 hour 46 min. 26 sec.
Digital container #292
305-0-3:292/1
305-0-3.1992-007_92-6
Conference on Sense of Justice and Truth at the Central European University in Prague
Jogérzet és igazságérzet konferencia, Közép Európai Egyetem CEU, Prága
Prague, Charles University. Conference organized by the Central European University. Presentations, contributions. Historical justice, rule of law, limitation of acts of injustice, irreconcilability of law and politics, criminal proceedings against committers of injustice and abuse of law in ex-communist states. Interviews with participants of the conference. Interview with Csaba Varga on the legal, moral aspects of the bill drafted by Zétényi and Takács, social tensions. Interview with Alajos Dornbach, issues of retroactive legislation, the bill drafted by Zétényi and Takács. Interview with Vanda Lamm, the bill drafted by Zétényi and Takács and international law, guaranties in procedural laws. Interview with Jon Elster, András Sajó, György Bence, George P. Fletcher. Inserts, Prague.
Prága, Károly Egyetem. Central European University (CEU) konferencia. Történelmi igazságtétel, jogállamiság, jogtalanságok elévülése, büntetőjogi felelősségrevonás, jog és politika összeférhetetlensége, pártállami bűntettek büntethetősége a volt kommunista államokban. Interjúk a konferencia résztvevőivel. Varga Csaba interjú. A Zétényi-Takács törvénytervezet jogi, erkölcsi kérdései, társadalmi feszültségek. Dornbach Alajos interjú. A visszamenőleges felelősségrevonás kérdései, Zétényi-Takács törvénytervezet. Lamm Vanda interjú. A Zétényi-Takács törvénytervezet és a nemzetközi jog, eljárásjogi garanciák. Jon Elster interjú. Sajó András interjú. Bence György interjú. George P. Fletcher interjú. Vágóképek, Prága.
Hungarian language, Date of production: 1992-12-15, Duration: 2 hours 42 min. 38 sec.
Digital container #293
305-0-3:293/1
305-0-3.1992-008_92-7
Rebellion of Students at the Dormitory.
Lázadó kollégiumi diákok
Miskolc. Diósgyőr Ironworks Vocational School and Dormitory. Interview with the head of the dorm. A pupil, Péter Vass, committed suicide because of conditions at the dorm. Minutes, resolutions. 196 young people issued a petition against the heads of the dorm. They complain about abuse, violence, starvation, theft and hygienic problems. Images of the dorm and its environment. Director László Németh. Police station in Miskolc. Officer József Farkas on Péter Vass' death and closing the case.
Miskolc. Diósgyőr-Vasgyári Szakmunkásképző Iskola és Kollégium. Interjú a kollégium vezetőjével. Vass Péter diák öngyilkos lett a kollégiumi állapotok miatt. Jegyzőkönyvek, határozatok.196 fiatal petíciója a kollégium vezetése ellen. Panaszaik, bántalmazás, erőszak, éhezés, lopások, higiénia. Képek a kollégiumról és környékéről. Németh László igazgató. Miskolc, Rendőrkapitányság. Farkas József őrnagy Vass Péter haláláról, az ügy lezárásáról.
Hungarian language, Date of production: 1992-04-01, Duration: 2 hours 24 min. 30 sec.
Digital container #294
305-0-3:294/1
305-0-3.1992-009_92-8a
Memories of the Gulag. Dr. Béla Iványi
Emlékezések a Gulágról. Dr. Iványi Béla
Interview with Dr. Béla Iványi. Iványi's house in Grindelwald, Switzerland. Objects of Hungarian folk art, folk motives on the house. Press photos of the Gulag. Forced labor in Norilsk. Inserts, landscape in Switzerland.
Dr. Iványi Béla interjú. Svájc, Grindelwald. Iványi doktor háza. Magyar népművészeti tárgyak, népművészeti motívumok a házon. Sajtófotók a Gulágról. Kényszermunka a norilszk-i Gulágon. Vágóképek, svájci tájak.
Hungarian language, Date of production: 1992-01, Duration: 1 hour 21 min. 56 sec.
305-0-3:294/2
305-0-3.1992-009_92-8a
Memories of Gulag. Lajos Mikluszkó Mester
Emlékezések a Gulágról. Mikluszkó Mester Lajos
Interview with Lajos Mikluszkó Mester. Image of streets in Jászberény. The prison in 1956, currently a shoe making factory. Lajos Mikluszkó Mester tries to find the places where he was imprisoned and people he used to know. Meeting Béla Berényi, a one-time fellow prisoner.
Mikluszkó Mester Lajos interjú. Mikluszkó Mester Lajos udvara. Jászberény, utcaképek. A börtön épülete 1956-ból, jelenleg cipőipari vállalat. Mikluszkó Mester Lajos börtönévei helyszíneit, ismerőseit keresi. Találkozás Berényi Bélával, régi fogolytársával.
Hungarian language, Date of production: 1992-01, Duration: 1 hour 21 min. 36 sec.
305-0-3:294/3
305-0-3.1992-009_92-8a
Árpád Göncz's Visit at the National Association of Hungarian Journalists
Göncz Árpád látogatása a Magyar Újságírók Szövetségében
Seat of the National Association of Hungarian Journalists. Greeting speech by Pál Bodor. Report on the activities and objectives of the Association. Árpád Göncz on the role of the press. The audience includes Gizella Tarnói, Zoltán Lovas, Péter Szauer, László Róbert, József László.
Magyar Újságírók Szövetsége (MÚOSZ) székház. Bodor Pál köszöntő beszéde. Beszámoló a MÚOSZ tevékenységéről, célkitűzéseiről. Göncz Árpád a sajtó szerepéről. A közönség soraiban Tarnói Gizella, Lovas Zoltán, Szauer Péter, Róbert László, László József.
Hungarian language, Date of production: 1992-01, Duration: 20 min. 44 sec.
Digital container #295
305-0-3:295/1
305-0-3.1992-010_92-8b
Memories of Gulag. Lajos M., 42 Years Old
Emlékezések a Gulágról. M. Lajos, 42 éves
Radio play in the Hungarian Radio, based on Zsolt Csalog's book. Lajos M. is Lajos Mikluszkó Mester in real life. He is played by Miklós B. Székely, screenplay is written by Zsolt Csalog, the director is Ferenc Dániel, technician is Zoltán Németh. Zsolt Csalog's telephone conversation with Dr. Béla Iványi.
Magyar Rádió, hangjáték stúdió. Csalog Zsolt M. Lajos, 42 éves című könyvéből készült hangjáték felvétele. M. Lajos azonos Mikluszkó Mester Lajossal. Székely B. Miklós színész, Csalog Zsolt író, Dániel Ferenc rendező, Németh Zoltán technikus. Csalog Zsolt telefonbeszélgetése dr. Iványi Bélával.
Hungarian language, Date of production: 1992-01-30, Duration: 1 hour 56 min. 25 sec.
Digital container #296
305-0-3:296/1
305-0-3.1992-011_92-8a
Records of the Institute of Political History
A Politikatörténeti Intézet iratai
Archives of the Institute of Political History. Putting a restriction on the documents of the Hungarian Workers' Party and the Hungarian Socialist Workers' Party between 1948 and 1989. Interview with Katalin Zalai, director György Földes, researchers Anita Kalmár, Gábor Iványi on research projects that have been begun. Secrecy, nationalization, political manipulation. Closed meeting in Mátyás Rákosi's one time office on handing over records to the Central Archives. Sealing the offices where restricted records are kept. Applications for membership.
Politikatörténeti Intézet Levéltára. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 1948-1989 közötti iratainak zárolása. Interjúk: Zalai Katalin, Földes György igazgató. Kutatók, Kalmár Anita, Iványi Gábor a megkezdett kutatásokról. Titokvédelem, államosítás, politikai manipuláció. Zárt tárgyalás Rákosi Mátyás valamikori szobájában az iratok átadásáról a Központi Levéltárnak. Zárolt iratokat tartalmazó szobák lepecsételése, lezárása. Tagfelvételi kérelmek.
Hungarian language, Date of production: 1992-01-08, Duration: 1 hour 5 min. 25 sec.
Digital container #297
305-0-3:297/1
305-0-3.1992-012_92-8b
Records of the Institute of Political History
A Politikatörténeti Intézet iratai
Archives of the Institute of Political History. Putting a restriction on the documents of the Hungarian Workers' Party and the Hungarian Socialist Workers' Party between 1948 and 1989. Interview with Katalin Zalai, director György Földes, researchers Anita Kalmár, Gábor Iványi on research projects that have been begun. Secrecy, nationalization, political manipulation. Closed meeting in Mátyás Rákosi's one time office on handing over records to the Central Archives. Sealing the offices where restricted records are kept. Applications for membership.
Politikatörténeti Intézet Levéltára. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 1948-1989 közötti iratainak zárolása. Interjúk: Zalai Katalin, Földes György igazgató. Kutatók Kalmár Anita, Iványi Gábor a megkezdett katatásokról. Titokvédelem, államosítás, politikai manipuláció. Zárt tárgyalás Rákosi Mátyás valamikori szobájában az iratok átadásáról a Központi Levéltárnak. Zárolt iratokat tartalmazó szobák lepecsételése, lezárása. Tagfelvételi kérelmek.
Hungarian language, Date of production: 1992-01-08, Duration: 17 min. 7 sec.
Digital container #298
305-0-3:298/1
305-0-3.1992-013_92-8c
Memories of Gulag. Dr. Béla Iványi
Emlékezések a Gulágról. Dr. Iványi Béla
Interview with Dr. Béla Iványi. Grindelwald, Switzerland. Dr. Iványi's office, images of the street. Iványi's house. Talking about Lajos Mikluszkó Mester, Gulag, objectivity about experience. Objects of Hungarian folk art, folk motives on Iványi's house. Press photos of the Gulag. Forced labor in Norilsk. Inserts, landscape in Switzerland.
Dr. Iványi Béla interjú. Svájc, Grindelwald. Iványi doktor praxisa, utcaképek. Dr. Iványi Béla lakása. Mikluszkó Mester Lajosról , Gulágról, átélt élmények objektivitásáról. Magyar népművészeti tárgyak, népművészeti motívumok a házon. Sajtófotók a Gulágról. Kényszermunka a norilszk-i Gulágon. Vágóképek, svájci tájak.
Hungarian language, Date of production: 1992, Duration: 1 hour 4 min. 17 sec.
305-0-3:298/2
305-0-3.1992-013_92-8c
Memories of Gulag. Lajos M., 42 Years Old
Emlékezések a Gulágról. M. Lajos, 42 éves
Radio play in the Hungarian Radio, based on Zsolt Csalog's book. Lajos M. is Lajos Mikluszkó Mester in real life. He is played by Miklós B. Székely, screenplay is written by Zsolt Csalog, the director is Ferenc Dániel, technician is Zoltán Németh. Zsolt Csalog's telephone conversation with Dr. Béla Iványi.
Magyar Rádió, hangjáték stúdió. Csalog Zsolt M. Lajos, 42 éves című könyvéből készült hangjáték felvétele. M. Lajos azonos Mikluszkó Mester Lajossal. Székely B. Miklós színész, Csalog Zsolt író, Dániel Ferenc rendező, Németh Zoltán technikus. Csalog Zsolt telefonbeszélgetése dr. Iványi Bélával.
Hungarian language, Date of production: 1992-01, Duration: 1 hour 56 min. 25 sec.
Digital container #299
305-0-3:299/1
305-0-3.1992-014_92-8d
The White Sea Channel
Fehér-tenger-Balti csatorna
The 1930s. Excerpts from archival Soviet propaganda film on the construction of the White Sea Channel. The Baltic and the White Sea. Deforestation, Lake Onega, forced labor, stone quarry. Kitchen, doctor's surgery. Change of seasons, snowy landscape, construction stops because of the cold. Prisoners with tattoos. The building of the prison.
1930-as évek. Archív szovjet propagandafilm részletek a Fehér-tengeri Csatorna építéséről. Balti-tenger, Fehér-tenger. Erdőírtás, Onyega-tó, kényszermunka, kőbánya. Konyha, orvosi rendelő. Évszakváltás, havas táj, a hideg miatt leálló építkezés. Tetovált fegyencek. Börtönépület.
Russian language, Date of production: 1992, Duration: 15 min. 15 sec.
305-0-3:299/2
305-0-3.1992-014_92-8d
Iosiph Vissarionovich Stalin
Joszif Visszarionovics Sztálin
The 1930s. Archival Soviet propaganda film. Moscow. Iosiph Vissarionovich Stalin and his escort. Labor Day ceremony. Red Square. Crowd hailing Stalin. Spectacular gymnastics show in front of the grand stand.
1930-as évek. Archív szovjet propagandafilm. Moszkva. Joszif Visszarionovics Sztálin és kísérete. Május 1. Ünnepség a Vörös téren. Sztálint éltető tömeg, látványos tornabemutató a tribün elõtt.
French language, Date of production: 1992, Duration: 4 min.
305-0-3:299/3
305-0-3.1992-014_92-8d
French Goose Liver Producers
Francia libamájtermelők
French goose liver producers fight for the market. Checking a French truck. The representative of producers on protective measures and import embargo. István Jásdi, head of Hungavis talks about the measures taken by French authorities, transportation, health standards, destruction of products. Terrasson, Southern Western France. Headquarters of the company Bizac. The owner speaks about the Hungarian market.
Francia libamájtermelők harca a piacért. Francia kamion ellenőrzése. A termelők képviselője a védőzárról, importkorlátozásról. A Hungavis vezetője, Jásdi István a francia hatósági intézkedésekről, szállítás, egészségügyi normák, árukészlet megsemmisítésről. Délnyugat-Franciaország, Terrasson. A Bizac cég telephelye. A tulajdonos a magyar piacról.
Russian language, Date of production: 1991-12, Duration: 15 min. 10 sec.
Digital container #300
305-0-3:300/1
305-0-3.1992-015_92-8e
Solovetsky Islands
Szolovki
End of the 1930s. Soviet archival propaganda film, newsreels. Soviet industrial development and modernization, Red Army. Boat trip to the Solovetsky Island over the White Sea. The history of the Solovetsky monastery. Prisoners in the forced camp on the islands. Snapshots of the penal correction and forced labor camp. Re-education and entertainment.
1920-as évek vége. Archív szovjet propagandafilm, híradófelvételek. A szovjet ipari fejlődés és modernizálódás, a Vörös hadsereg. Hajóút a Fehér-tengeren a Szoloveckij-szigetekre. A Szoloveckij-kolosor és története. A Szoloveckij lágerbe érkező foglyok. Pillanatképek a büntető-javítótábor, kényszermunkatábor életéből. Átnevelő munka és szórakozás.
English language, Date of production: 1924, Duration: 1 hour 19 min. 20 sec.
305-0-3:300/2
305-0-3.1992-015_92-8e
The White Sea Channel
Fehér-tengeri Csatorna
The 1930s. Excerpts from Soviet archival propaganda film on the construction of the White Sea Channel. The Baltic and the White Sea. Deforestation, creating an artificial lake, forced labor, stone quarry. Training of prisoners, cultural life, education, hygiene, health. Change of seasons, winter.
1930-as évek. Archív szovjet propagandafilm részletek a Fehér-tengeri Csatorna építéséről. Erdőírtás, mesterséges tó építése, kényszermunka, kőbánya. Rabok átképzése, kulturális élet, oktatás, higiénia, egészség. Évszakváltás, tél.
Russian language, Date of production: 1930, Duration: 33 min. 20 sec.
305-0-3:300/3
305-0-3.1992-015_92-8e
Soviet Spartakiad
Szovjet sportparádé
August 12, 1945. Soviet archival propaganda film. Red Square, Moscow. March of sportsmen, spartakiad, ceremony, parade. Iosiph Vissarionovich Stalin.
1945. augusztus 12. Archív szovjet propagandafilm. Moszva. Vörös tér. Vörös téri sportfelvonulás, sportparádé, sportünnepély, díszszemle. Joszif Visszarionovics Sztálin.
Russian language, Date of production: 1945, Duration: 57 min. 17 sec.
305-0-3:300/4
305-0-3.1992-015_92-8e
The Velvet Revolution
Bársonyos forradalom
Prague, 1989. BBC reports. The federative parliament in Prague. Cancelling from the constitution the section on the leadership of the communist party. Condemning the invasion of Czechoslovakia in 1968. Statement of prime minister Ladislav Adamec in the television. The Ruzyně prison in Prague. Petr Uhl. Rudolf Zeman. Bratislava, session of the movement The Public Against Aggression. Václav Havel.
1989. Prága. BBC tudósítások. A prágai szövetségi parlament. A kommunista párt vezető szerepére vonatkozó cikkely eltörlése az alkotmányból. Az 1968-as invázió elítélése. Ladislav Adamec miniszterelnök nyilatkozata a televízióban. A prágai Ruzyně börtön. Petr Uhl. Rudolf Zeman. Pozsony, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalom ülése. Václav Havel.
Russian language, Date of production: 1989, Duration: 13 min. 23 sec.
Digital container #301
305-0-3:301/1
305-0-3.1992-016_92-8f
Interview with Guy Lázár
Lázár Guy interjú
Interview with Guy Lázár in his home. Pirate radios, media law, frequency moratorium, frequency management.
Lázár Guy lakása. Lázár Guy interjú. Kalózrádiók, médiatörvény, frekvenciamoratórium, frekvenciagazdálkodás.
Hungarian language, Date of production: 1992-01, Duration: 43 min. 9 sec.
Digital container #302
305-0-3:302/1
305-0-3.1992-017_92-9a
Meeting of the Wallenberg Association
A Wallenberg Egyesület ülése
Meeting of the Raoul Wallenberg Association. Zsolt Csalog speaks about the strengthening of the extreme right. Report of the Martin Luther King Association about its activities. Comments by János Pelle. Skinheads and neo-fascists beat up colored skin students and Roma. The police fails to react or does only weakly. László Seres on non-violent self-defense.
A Wallenberg Egyesület ülése. Csalog Zsolt a szélsőjobb erősödéséről. A Martin Luther King Egyesület tájékoztatója az egyesület tevékenységéről. Pelle János felszólalása. Bőrfejűek, újfasiszták színes bőrű diákokat és cigányokat vernek. A rendőrség nem, vagy erélytelenül lép fel. Seres László az erőszakmentes önvédelemről.
Hungarian language, Date of production: 1992-02-06, Duration: 1 hour 15 min. 45 sec.
305-0-3:302/2
305-0-3.1992-017_92-9a
Travel Film about Cuba
Kubai útifilm
Private film of a trip in Cuba. Driving towards Havana. Images of the family and the city.
Privát kubai útifilm. Útban Havanna felé kocsival. Családi képek, városképek.
Hungarian language, Date of production: 1992, Duration: 25 min. 43 sec.
Digital container #303
305-0-3:303/1
305-0-3.1992-018_92-9
Funeral of Péter Schönauer
Schönauer Péter temetése
Funeral of Péter Schönauer. The 16-year old boy was murdered by two young Nigerians at the Kobánya-Kispest subway terminal on January 11, 1992. Ceremony, mourners, wreaths, skinheads.
Schönauer Péter temetése. A 16 éves fiút 1992. január 11-én a metró Kobánya-Kispest végállomásán két nigériai fiatalember meggyilkolta. Szertartás, gyászolók, koszorúk, skinheadek.
Hungarian language, Date of production: 1992, Duration: 59 min. 25 sec.
Digital container #304
305-0-3:304/1
305-0-3.1992-019_92-10a
Constitutional Review of the Bill Drafted by Zétényi and Takács
Alkotmányossági vizsgálat, a Zétényi–Takács törvény
Session of the Constitutional Court. Árpád Göncz, Viktor Orbán, József Szájer, Zsolt Zétényi. László Sólyom, president of the Constitutional Court. Agenda of the session, resolution on the issue of the law on limitation. Dr. András Szabó constitutional judge on the bill. Promulgation of the Court's resolution which says that the bill violates the requirement of legal certainty, and is anti-constitutional. Interview with Zsolt Zétényi about the resolution.
Az Alkotmánybíróság ülése. Göncz Árpád, Orbán Viktor, Szájer József, Zétényi Zsolt. Sólyom László elnök. Az ülés témája, határozat az elévülési törvény ügyében. Dr. Szabó András alkotmánybíró az indítványról. Az Alkotmánybíróság határozatának kihírdetése. A törvényszöveg sérti a jogbiztonság követelményét, alkotmányellenes. Zétényi Zsolt interjú a határozatról.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-03, Duration: 46 min. 52 sec.
305-0-3:304/2
305-0-3.1992-019_92-10a
Evening News Program Esti Egyenleg
Esti Egyenleg
András Faragó, spokesman of the President of the Republic makes enquiries over the phone about the ban on evening news program Esti Egyenleg.
Faragó András, a köztársasági elnök szóvivője telefon érdeklődik az Esti Egyenleg című hírműsor betiltásáról.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-03, Duration: 4 min. 10 sec.
305-0-3:304/3
305-0-3.1992-019_92-10a
Left Wing Unity Movement
Baloldali Egység Mozgalom BEM
Political forum of the Left Wing Unity Movement. László Udvarhelyi. Sándor Bátonyi's presentation on the Solidarity Union Workers' Association. Charter of the National Opposition Round Table. Presentations, comments.
A Baloldali Egység Mozgalom (BEM) politikai fóruma. Udvarhelyi László. A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség, Bátonyi Sándor előadása. A Nemzeti Ellenzéki Kerekasztal alapokmánya. Előadások, hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-04, Duration: 2 hours 1 min. 15 sec.
Digital container #305
305-0-3:305/1
305-0-3.1992-020_92-10b
Constitutional Review of the Bill Drafted by Zétényi and Takács
Alkotmányossági vizsgálat, a Zétényi–Takács törvény
Session of the Constitutional Court. Árpád Göncz, Viktor Orbán, József Szájer, Zsolt Zétényi. László Sólyom, president of the Constitutional Court. Agenda of the session, resolution on the issue of the law on limitation. Dr. András Szabó constitutional judge on the bill. Promulgation of the Court's resolution which says that the bill violates the requirement of legal certainty, and is anti-constitutional. Interview with Zsolt Zétényi about the resolution.
Az Alkotmánybíróság ülése. Göncz Árpád, Orbán Viktor, Szájer József, Zétényi Zsolt. Sólyom László elnök köszöntője. Az ülés témája: határozat az elévülési törvény ügyében. Dr. Szabó András alkotmánybíró az indítványról. Az Alkotmánybíróság határozatának kihírdetése. A törvényszöveg sérti a jogbiztonság követelményét, alkotmányellenes. Zétényi Zsolt interjú a határozatról.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-03, Duration: 51 min. 30 sec.
305-0-3:305/2
305-0-3.1992-020_92-10b
Evening News Program
Esti Egyenleg
Office of the Constitutional Court. Telephone calls placed by Gábor Kereszty when hearing about the ban on evening news program Esti Egyenleg by Gábor Nahlik.
Alkotmánybíróság szobája. Kereszty Gábor telefonhívásai az Esti Egyenleg Nahlik féle letiltásának hírére.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-03, Duration: 1 min. 25 sec.
Digital container #306
305-0-3:306/1
305-0-3.1992-021_92-10c
Evening News Program
Esti Egyenleg
Office of the Constitutional Court. Telephone calls placed by Gábor Kereszty when hearing about the ban on evening news program Esti Egyenleg by Gábor Nahlik.
Alkotmánybíróság szobája. Kereszty Gábor telefonhívásai az Esti Egyenleg Nahlik féle letiltásának hírére.
Hungarian language, Date of production: 1992, Duration: 1 min. 25 sec.
305-0-3:306/2
305-0-3.1992-021_92-10c
Constitutional Review of the Bill Drafted by Zétényi and Takács
Alkotmányossági vizsgálat, a Zétényi–Takács törvény
Session of the Constitutional Court. Árpád Göncz, Viktor Orbán, József Szájer, Zsolt Zétényi. Welcome speech by László Sólyom, president of the Constitutional Court. Agenda of the session, resolution on the issue of the law on limitation. Dr. András Szabó constitutional judge on the bill. Promulgation of the Court's resolution which says that the bill violates the requirement of legal certainty, and is anti-constitutional. Interview with Zsolt Zétényi about the resolution.
Az Alkotmánybíróság ülése. Göncz Árpád, Orbán Viktor, Szájer József, Zétényi Zsolt. Sólyom László elnök köszöntője. Az ülés témája, határozat az elévülési törvény ügyében. Dr. Szabó András alkotmánybíró az indítványról. Az Alkotmánybíróság határozatának kihírdetése. A törvényszöveg sérti a jogbiztonság követelményét, alkotmányellenes. Zétényi Zsolt interjú a határozatról.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-03, Duration: 51 min. 30 sec.
Digital container #307
305-0-3:307/1
305-0-3.1992-022_92-11
Lágymányosi Bridge, Budapest
Lágymányosi híd
Bocskai Road, Budapest. Police, demonstrators. Demonstration by Clean Air Action Group against building Lágymányosi Bridge. Banners. Trees Instead of Concrete; The City Does Not Belong To The Trucks; We Want Our Green Back; Put The Bridge At A Better Location. Dispute with locals on the planned changes in traffic and the construction of the bridge. Collecting signatures from protesters, speeches.
Budapest, Bocskai út. Rendőrök, demonstrálók. A Levegő Munkacsoport tüntetése a Lágymányosi híd építése ellen. Transzparensek: Fákat aszfalt helyett, A város nem a kamionoké, Vissza a zöld övezetünket, Jobb helyre az új hidat. Járókelők vitája a tervezett forgalomváltozásról, a hídépítésről. Tiltakozók aláírásgyűjtése, szónoklatok.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-06, Duration: 33 min. 40 sec.
305-0-3:307/2
305-0-3.1992-022_92-11
Demonstrations of Health Care Workers
Egészségügyi dolgozók demonstrációja
Nádor Street. Demonstrations of health care workers. Nation-wide mass demonstration for wage hikes organized by the Democratic Union of Health Care Workers. Speech by the president of the Democratic Union of Health Care Workers Dr. Judit Gulyás, Dr. Ferenc Jaklovics and Tamásné Veress. Solidarity statements. March to the Ministry of Welfare, handing over the petition. Reply by László Surján. Demonstrators' opinion on the demonstration. Press briefing by László Surján in the Ministry of Welfare. Judit Juhász spokesperson. Interview with László Surján.
Nádor utca. Egészségügyi dolgozók tüntetése. Országos tömegdemonstráció a béremelésekért az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ) szervezésében. Dr. Gulyás Judit EDDSZ elnök, Dr. Jaklovics Ferenc és Veress Tamásné beszéde. Szolidarítási nyilatkozatok. Vonulás a Népjóléti Minisztérium elé, petíció átadása. Surján László válasza. Tüntetők véleménye a demonstrációról. Surján László sajtótájékoztatója a Népjóléti Minisztériumban. Juhász Judit szóvivő. Surján László interjú.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 1 hour 42 min. 31 sec.
Digital container #308
305-0-3:308/1
305-0-3.1992-023_92-12
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. The relationship between majority and minority in the United States, ethnic conflicts, prejudice, ethnic minorities. Presentation by historian Julianna Puskás. Ferenc Erős on prejudice, György Csepeli on discrimination, therapy options. Comments. Jenő Zsigó on the situation of the Roma. Meeting of the Jewish section. Tamás Raj on the representation of the Jews in Bible class textbooks. László Karsai on books on Holocaust. Historian Péter Bokor reads the paper by Judit Bokor on the interpretation of the Jewish issue in Hungarian school books. Comments. Meeting of the Roma section, moderated by Zsolt Csalog. Jenő Zsigó's presentation on Roma public life. Comments, discussion. Aladár Horváth, József Choli Daróczi, Béla Bogdán. Gábor Nagy, Head of the Budapest Municipality Minority and Human Rights Committee. Interview about organizing the conference.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Többség és kisebbség viszonya az Egyesült Államokban, etnikai konfliktusok, előÍtélet, etnikai kisebbségek, Puskás Julianna történész előadása. Erős Ferenc az előítéletekről. Csepeli György a diszkriminációról, terápiás lehetőségekről. Hozzászólások. Zsigó Jenő a cigányság helyzetéről. A zsidó szekció ülése. Raj Tamás: a zsidóság megjelenése a hittankönyvekben. Karsai László: tankönyvek a holokausztról. Bokor Péter történész felolvassa Bokor Judit előadását: a zsidó kérdés ábrázolása a magyarországi tankönyvekben. Észrevételek, hozzászólások. A cigány szekció ülése, levezető elnök Csalog Zsolt. Zsigó Jenő előadása a cigány közéletről. Hozzászólások, vita. Horváth Aladár, Choli Daróczi József, Bogdán Béla. Nagy Gábor, a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi és Emberi Jogi Bizottságának vezetője. Interjú a konferencia szervezéséről.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 3 hours 3 min. 36 sec.
Digital container #309
305-0-3:309/1
305-0-3.1992-024_92-13
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Interview with János Ladányi. The role of Wallenberg Association in organizing the conference. Meeting of the Jewish section, the Jewish issue in the history of Hungary. The role of the Jews in creating the bourgeoisie in Hungary, anti-Semitism, presentation by Péter Hanák. Comment by György Litván. The political elite and anti-Semitism, presentation by László Karsai. András Kovács on assimilation. Géza Komoróczy on Jewish orthodoxy. Mihály Vajda on the Jews in Central Europe. Comments.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Ladányi János interjú. A Wallenberg Egyesület szerepe a konferencia szervezésében. A zsidó szekció ülése, zsidókérdés a magyar történelemben. A zsidóság szerepe a magyar polgárosodásban, asszimiláció, antiszemitizmus, Hanák Péter előadása. Litván György hozzászólása. A politikai elit és az antiszemitizmus, Karsai László előadása. Kovács András az asszimilációról. Komoróczy Géza előadása a zsidó ortodoxiáról. Vajda Mihály, zsidóság és Közép-Európa. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-08, Duration: 2 hours 1 min. 28 sec.
305-0-3:309/2
305-0-3.1992-024_92-13
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Section of political minorities. Presentation by András B. Hegedűs. Ferenc Kőszeg on the prospects of political minorities in Hungary. András Gerő on political minorities in Hungary since the age of dualism, referendum type elections. Comments.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Politikai kisebbségek szekció. Hegedűs B. András előadása. Kőszeg Ferenc: lesznek-e politikai kisebbségek Magyarországon. Gerő András: politikai kisebbségek a dualizmus óta, népszavazás jellegű választások. Hozzászólások.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-08, Duration: 1 hour 2 min. 42 sec.
Digital container #310
305-0-3:310/1
305-0-3.1992-025_92-14
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Opening remarks by Árpád Gcönz. Speech by Gábor Demszky on the protection of minority groups. Secretary General of Amnesty International Ian Martin reports on the activities of the organization. Gábor Fodor on the institution of the ombudsman, and independent court. Sonja Licht on being a minority, citizens' right. Tosó Dunces on the bill on minorities. Comment by Kristóf Kállay. Presentation by György Konrád.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Göncz Árpád megnyitja a konferenciát. Demszky Gábor beszéde, kisebbségi csoportok védelme. Ian Martin, az Amnesty International főtitkára a szervezet tevékenységéről. Fodor Gábor az ombudsmani intézményről, független bíróságról. Sonja Licht a kisebbségi létről, állampolgári jogokról. Doncsev Tosó a kisebbségi törvénytervezetről. Kállay Kristóf felszólalása. Konrád György előadása.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 1 hour 44 min. 3 sec.
305-0-3:310/2
305-0-3.1992-025_92-14
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Section of aggressive nationalism. Emigration of Hungarians from Transcarpathian Ruthenia. Sonja Licht on the Helsinki Citizens’ Assembly, aggressive nationalisms, the situation in Bosnia. Miklós Sükösd on hatred against foreigners in Hungary. András Lányi on the historical background of nationalism. Comments, discussion.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Agresszív nacionalizmus szekció Kárpátaljai magyarok kivándorlása. Sonja Licht: a Helsinki Citizens’ Assembly, agresszív nacionalizmusok, boszniai helyzet. Sükösd Miklós: a magyarországi idegengyűlölet. Lányi András: a nacionalizmus történelmi előzményei. Hozzászólások, vita.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 1 hour 19 min. 3 sec.
Digital container #311
305-0-3:311/1
305-0-3.1992-026_92-15
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Section of aggressive nationalism. Ferenc Miszlivetz, Sonja Licht, Miklós Sükösd, András Lányi. Debate.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Agresszív nacionalizmus szekció. Miszlivetz Ferenc, Sonja Licht, Sükösd Miklós, Lányi András. Vita.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 19 min. 44 sec.
305-0-3:311/2
305-0-3.1992-026_92-15
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Drugs and HIV section. Miklós Lévay on drug politics, control and liberalizing approaches. Drug use and social determination. Krisztina Morvai on HIV, AIDS, human rights. Questions and comments. Contribution by Dr. Ferenc Várnai.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Drog és AIDS szekció. Lévay Miklós: drogpolitika, korlátozó és liberalizáló szemlélet. Kábítószerfogyasztás és szociális determináció. Morvai Krisztina: HIV, AIDS, emberi jogok. Kérdések, hozzászólások. Dr. Várnai Ferenc hozzászólása.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 2 hours 1 min. 9 sec.
305-0-3:311/3
305-0-3.1992-026_92-15
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Session of the Roma section. Horst Sielaff on the situation of minorities in Germany. Inserts of images of the corridor. Introduction of minority and human rights organizations. Ágnes Daróczi, Amalipe Association; Márton Ill, Martin Luther King Association, Anti-Aggression Forum; Antonia Burrows, Feminist Network; Gyula Hegyi, Amnesty International Hungary; Tibor Derdák, Fi Cu Noi; László Láner, Lambada Gay Friendship Society; Katalin Bossányi, Democratic Charta; Géza Huszár, Refuge Charitable Foundation.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Cigány szekció ülése. Horst Sielaff a németországi kisebbségek helyzetéről. Folyosói vágóképek. Kisebbségi és emberi jogi szervezetek bemutatkozása. Daróczi Ágnes: Amalipe Egyesület, Ill Márton: Martin Luther King Egyesület, Erőszakellenes Fórum, Antonia Burrows: Feminista Hálózat, Hegyi Gyula: Amnesty International Magyarország, Derdák Tibor: Fi Cu Noi, Láner László: Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság, Bossányi Katalin: Demokratikus Charta, Huszár Géza: Menedék Alapítvány.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-07, Duration: 42 min. 10 sec.
Digital container #312
305-0-3:312/1
305-0-3.1992-027_92-16
Minority and Human Rights Conference
Kisebbségi és emberi jogi konferencia
New City Hall. Conference on minority and human rights in Hungary. Homosexuality section. Presentation by Krisztina Morvai. Criminal proceedings, legal regulations, legal discrimination, discriminative regulations. Comments, debate. Comment by Dr. Ferenc Várnai. President of Homéros Association Dr. Lajos Romsauer. Gay movements in Hungary, social intolerance. Comments, debate.
Újvárosháza. Kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon, konferencia. Homoszexualitás szekció. Morvai Krisztina előadása. Büntetőeljárás, jogi szabályozás, jogi megkülönböztetések, diszkriminatív szabályozások. Hozzászólások, vita. Dr. Várnai Ferenc hozzászólása. Dr. Romsauer Lajos, a Homéros Egyesület elnöke. Magyarországi homoszexuális mozgalmak, társadalmi intolerancia. Hozzászólások, vita.
Hungarian language, Date of production: 1992-03-08, Duration: 53 min. 22 sec.
305-0-3:312/2
305-0-3.1992-027_92-16
Minority and Human Rights Conference