HU OSA 305-0-8 Special Collection Related To István Kemény (Kemény István Gyűjtemény)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 305-0-8
Title
Special Collection Related To István Kemény
Date(s)
1986 - 2005
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
4 VHS-C PAL, 0.1 linear meters
2 SVHS PAL, 0.05 linear meters
14 VHS PAL, 0.35 linear meters
12 Audio cassette, 0.18 linear meters

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)

The total of 32 audio and VHS cassettes contain 49 programs amounting to nearly 40 hours of recordings.

By topic and year of creation, the series has six major parts which connect directly or indirectly to other OSA collections, such as Radio Free Europe program transcripts, the Black Box Foundation material and the personal papers of István Kemény.

Scope and Content (Narrative)

By topic and year of creation, the series has six major parts, which connect directly or indirectly to other OSA collections:

- Interviews of Márta Elbert with István Kemény made in 1989 when Paris émigré Kemény visited Hungary on the occasion of the reburial of Imre Nagy. He talks about the core issues of regime change and transition, historical chances, new social and power structures.

- Márta Elbert’s interview with István Kemény about his life.

-István Kemény’s activity in the émigré media and public life. Kemény had a weekly program in Radio Free Europe in 1986 and 1987 covering a wide range of topics including social and economic restructuring in Hungary, commentaries on theoretical sociological publications. These broadcasts greatly contributed to shaping public opinion on politics in the 1980s.

- Hungarian Television programs discussing István Kemény’s research on the Roma, a lecture series in the Roma Media School.

- The history of Black Box video journal in the media, from its launch in Puskin cinema to winning the Pulitzer Prize in 1993.

- István Kemény’s influence, the Kemény school and the Foundation for Supporting the Poor. Round table discussion on the research about poverty and Roma. Young sociologists participating in the research projects formed the so called Kemény school, who later became the founders of the Foundation for Supporting the Poor. which was one of the most important movements of the democratic opposition.

Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Languages
Hungarian

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 305-0-8
Cím
Kemény István Gyűjtemény
Idő(kör)
1986 - 2005
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
4 VHS-C PAL, 0.1 folyóméter
2 SVHS PAL, 0.05 folyóméter
14 VHS PAL, 0.35 folyóméter
12 hangkazetta, 0.18 folyóméter

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)

A 32 db audió illetve VHS kazettából álló digitalizált gyűjtemény 49 műsort, programot tartalmaz, közel 40 óra terjedelemben.

A gyűjtemény tematikusan, illetve keletkezési idejét tekintve hat nagyobb egységre tagolható, melyek közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a Blinken OSA Archívumban őrzött egyéb anyagokhoz, így a Szabad Európa Rádió adásainak átirataihoz, a Fekete Doboz Alapítvány, valamint a Kemény István iratai gyűjteményekhez.


Tárgy és tartalom (Narratív)

A gyűjtemény tematikusan, illetve keletkezési idejét tekintve hat nagyobb egységre tagolható, melyek közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a Blinken OSA Archívumban őrzött egyéb anyagokhoz.

-Elbert Márta 1989-ben készült interjúi a Nagy Imre újratemetésére párizsi emigrációjából Magyarországra látogató Kemény Istvánnal. A rendszerváltás és átalakulás alapvető kérdései, történelmi esélyek, az átalakuló társadalmi és hatalmi struktúra.
-Elbert Márta életút interjúja Kemény Istvánnal 1995
-Kemény István emigrációs média- és közéleti tevékenysége, a Szabad Európa Rádióban heti rendszerességgel jelentkező rádiójegyzetek 1986-1987-ből. Változatos témaválasztás, a magyar társadalmi és gazdasági átalakulás kérdései mellett a kor fontosabb társadalomelméleti írásainak kommentálása, az 1980-as évek politikatörtének megkerülhetetlen és egyedi hangvételű véleményformáló forrása.
-Kemény István cigányságkutatásaira alapuló vitaműsorok, előadások a Magyar Televízió műsoraiban, előadássorozata a Roma Média Iskolán.
-A Fekete Doboz videofolyóirat története a médiamegjelenések tükrében. Fontosabb mérföldkövek a Puskin mozi-beli megalakulástól az 1993-as Pulitzer-díjig.
-Kemény István szellemi hatása, a Kemény-iskola és a SZETA. Kerekasztalbeszélgetés, vitaműsor a reprezentatív roma kutatásokkal párhuzamosan folyó szegényvizsgálatokról. A kutatásban részt vevő fiatal társadalomtudósok, az úgynevezett Kemény-iskola és a demokratikus ellenzék egyik legjelentősebb mozgalma, a Szegényeket Támogató Alap.

Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Nyelvek
Hungarian
Call Number Description
VHS-C PAL #1
305-0-8:1/1
Interview with István Kemény
Kemény István interjú

Interview with István Kemény, who is visiting Hungary from his exile in Paris for the reburial ceremony of Imre Nagy. The collapse of socialism, regime change, the fears of the Communist party and the government, worries of the opposition parties. Kálmán Kulcsár, Péter Medgyessy. The impact of the Kádár regime on the mentality of the people, coping strategies. Privatization attempts. The interview was made in the apartment of Márta Elbert.

Interjú a Nagy Imre újratemetésére párizsi emigrációjából Magyarországra látogató Kemény Istvánnal. A szocializmus összeomlása, rendszerváltás, a párt és az államapparátus félelemei, az ellenzék félelmei. Kulcsár Kálmán, Medgyessy Péter. A Kádár-rendszer hatása az emberek mentalitására, megküzdési stratégiák. Privatizációs kísérletek. Elbert Márta lakása.

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 31 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032401
VHS-C PAL #2
305-0-8:2/1
Interview with István Kemény
Kemény István interjú

Interview with István Kemény, who is visiting Hungary from his exile in Paris for the reburial ceremony of Imre Nagy. The changes after 1989, the situation after the elections, the multi-party system. The new world order, the consequences of the unification of Germany. The interview was made in Márta Elbert's apartment.

Interjú a Nagy Imre újratemetésére párizsi emigrációjából Magyarországra látogató Kemény Istvánnal. Az 1989 utáni változások, választások után várható helyzet, többpártrendszer. A beköszönő új világrendről, a német egyesítés következményeiről. Elbert Márta lakása.

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 29 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032402
VHS-C PAL #3
305-0-8:3/1
Interview with István Kemény
Kemény István interjú

Interview with István Kemény, who is visiting Hungary from his exile in Paris for the reburial ceremony of Imre Nagy. Differences and similarities between Hungary and France. Kemény's plans on his return to Hungary.

The interview was made in the apartment of Márta Elbert.

Interjú a Nagy Imre újratemetésére párizsi emigrációjából Magyarországra látogató Kemény Istvánnal. Különbségek és hasonlóságok Magyarország és Franciaország között. Magyarországi tervei. Elbert Márta lakása.

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 11 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032403
VHS-C PAL #4
305-0-8:4/1
Robert Bresson
Robert Bresson

Paris, Ile-Saint-Louis. Robert Bresson's apartment. B-roll. Staircase, spiral wooden staircase, interior. Ornaments in the living room, Golden Lion Lifetime Achievement Award, books, Buddha statue on the mantelpiece, shadow play projected on the wall by the light reflected from the Seine. Ferenc Papp, András Bálint Kovács and István Jávor's film.

Párizs, Ile-Saint-Louis. Robert Bresson lakása. Vágóképek, snittek. Lépcsőház, fakorlátos csigalépcső, enteriőr. A nappali szoba díszei, Arany Oroszlán életműdíj, könyvek, kandallón álló Buddha-szobor, árnyjáték, melyet a Szajna hullámairól visszaverődő fény vetít a falra. Papp Ferenc, Kovács András Bálint és Jávor István filmje. 

French, Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 29 min. 39 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032404
SVHS PAL #5
305-0-8:5/1
[Roma in Hungary]
[Magyarországi cigányok]

The Roma in Hungary. István Kemény's lecture series at the Roma Media School. Findings of the research projects conducted in 1971, 1993 and 2003. Questions and answers. Population, mother tongue, education.

Magyarországi cigányok. Kemény István előadássorozata a Roma Média Iskolán. Az 1971-es 1993-as és 2003-as országos cigánykutatások eredményei. Az előadást követő kérdések és válaszok. Népesség, anyanyelv, oktatás.

Hungarian language, Date of production: 2003, Duration: 1 hour 59 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032405
305-0-8:5/2
[Roma in Hungary]
[Magyarországi cigányok]

The Roma in Hungary. István Kemény's lecture series at the Roma Media School. History of the Romani languages and people. Contributions.

Magyarországi cigányok, Kemény István előadássorozata a Roma Médiaiskolán. Nyelv-és őstörténet. Hozzászólások.

Hungarian language, Date of production: 2003, Duration: 57 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032405
SVHS PAL #6
305-0-8:6/1
[Discussion on the sociological research in Hungary led by István Kemény and the Foundation for Supporting the Poor]
A Kemény iskola és a SZETA című kerekasztal beszélgetés

Alternative cultures in Central and Eastern Europe 1956-1989, exhibition in Millenáris Park, Budapest. In conjunction with the exhibition, a round table discussion on the sociological research of the Kemény School on poverty and the situation of Gypsies, and on the establishment of the "Foundation for Supporting the Poor". The participants of the discussion: Gábor Havas, István Kemény, Gyula Kozák, Gabriella Lengyel sociologists, and Ferenc Kőszeg. 


Alternatív kultúrák Közép-és Kelet-Európában 1956-1989, kiállítás a Millenáris Parkban, Budapesten. A kiállításhoz kapcsolódóan kerekasztalbeszélgetés a Kemény-iskola szegénységet és a cigányok helyzetét vizsgáló szociológiai kutatásairól, a Szegényeket Támogató Alap SZETA megalakulásáról. A beszélgetés résztvevői: Havas Gábor, Kemény István, Kozák Gyula, Lengyel Gabriella, Kőszeg Ferenc. 


Hungarian language, Date of production: 2004, Duration: 1 hour 33 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032406
VHS PAL #7
305-0-8:7/1
Interview with István Kemény
Kemény István interjú

The interview takes place in the apartment of István Kemény. Kemény's portrait, biography. His upbringing, readings,  interest in social issues, high school years, World WarII, anti-Semitism, anti-Jewish laws. First sociographies, sociographic research. Károly Ravasz, resistance movement, arrest, military prison. Anti-German and pro-German social strata. Coalition government after 1945, voters of the Hungarian Communist Party, reconstruction, socialist industrialization. Petőfi Circle,1956.

Kemény István lakása. Interjú, portré, életút. Olvasmányélmények, népi írók, társadalmi kérdések iránti érdeklődés, gimnáziumi évek, világháború, antiszemitizmus, zsidó törvények. Első szociográfiák, szociográfiai kutatások. Ravasz Károly, ellenállási mozgalom, letartóztatás, katonai fogház. Németellenes és németbarát társadalmi rétegek. Koalíciós kormányzás 1945 után, a Magyar Kommunista Párt szavazói, helyreállítás, szocialista iparosítás. Petőfi Kör,1956.

Hungarian language, Date of production: 1995, Duration: 1 hour 32 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032407
VHS PAL #8
305-0-8:8/1
[Interview with István Kemény Part 2]
[Kemény István interjú 2. rész]

The interview takes place in the apartment of István Kemény. Kemény's portrait, biography. Background of the 1956 revolution, Imre Nagy. Kemény's role in the revolution, the Bibó Memorandum, workers' councils. Arrest, prison years, solitary confinement with Elemér Hankiss. The Kardos trial. Kemény's release. 

Kemény István lakása. Interjú, portré, életút. Az 1956-os forradalom és előzményei, Nagy Imre. Kemény István 1956-os szerepe, Bibó memorandum, munkástanácsok. Letartóztatás, börtönévek, magánzárka Hankiss Elemérrel. A Kardos-per. Szabadulása.

Hungarian language, Date of production: 1995, Duration: 1 hour 1 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032408
VHS PAL #9
305-0-8:9/1
[Interview with István Kemény Part 3]
[Kemény István interjú 3. rész]

The interview takes place in the apartment of István Kemény. Kemény's portrait, biography. Hist contacts after release from prison, László Gyurkó. Foreword to Max Weber's book. Work places at National Széchenyi Library, National Institute of Statistics, sociological research, atmosphere of reforming, reform policies in 1963 György Péter, Hungarian Central Statistical Office, social stratification in Hungary, research on mobility and strata. Research projects of the Kemény school.

Kemény István lakása. Interjú, portré, életút. Kapcsolatai szabadulása után, Gyurkó László. Max Weber: Gazdaság és társadalom, előszó. Munkahelyek, Országos Széchenyi Könyvtár, Országos Statisztikai Intézet, szociológiai kutatások, reformhangulat, reformpolitika 1963-ban, Péter György KSH, Társadalmi rétegződés Magyarországon, mobilitásvizsgálat, rétegződéskutatások. A Kemény-iskola kutatásai.

Hungarian language, Date of production: 1995, Duration: 1 hour 1 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032409
VHS PAL #10
305-0-8:10/1
[Interview with István Kemény Part 4]
[Kemény István interjú 4. rész]

The apartment of István Kemény. Interview, going through his life events. Institute of Sociology at the Hungarian Academy of Sciences, nation-wide, representative survey of the Gypsies in Hungary. The role of Kálmán Kulcsár. Survey of the physical laborers, the working class, in-depth interviews in research. Institute of History at the Academy of Sciences,  Zsigmond Pál Pach. Seminars held outside academia. Blacklisted, ban of publishing. The impact of of the surveys of the working class, and of the managers. Documentary films of Pál Schiffer, collaboration between him and the sociologists. B-rolls of István Kemény in Budapest, walking tour, Vörösmarty square, Luxus department store, Váci Street, Károlyi Gardena, Kossuth Lajos Street.

Kemény István lakása. Interjú, portré, életút. Szociológiai Intézet, cigányvizsgálatok. Kulcsár Kálmán szerepe. Munkásság kutatása, mélyinterjúk, Történelemtudományi Intézet, Pach Zsigmond Pál. Lakásszemináriumok. Publikációs tilalom. A munkáskutatások, vezetőkutatások hatása. Schiffer Pál filmjei. Vágóképek Kemény Istvánról Budapesten, séta, Vörösmarty tér, Luxus Áruház, Váci utca, Károlyi-kert, Kossuth Lajos utca.

Hungarian language, Date of production: 1995, Duration: 52 min. 49 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032410
VHS PAL #11
305-0-8:11/1
Interview with István Kemény
Kemény István interjú

The interview takes place in the apartment of István Kemény. His portrait, biography. Garden, under chestnut trees. Emigration to Paris in 1977, his travels abroad, life in emigration. Continuation of the Kemény School after emigration, contacts with former students in Hungary. Publication titled Magyar Füzetek, Péter Kende, editorial board, sponsors. Ford Foundation, emigrant association Democratic Circle, freemasonry, Hungarian League for Human Rights in Paris, Duray trial. Studies on the second economy, István Bibó edited by Zoltán Szabó, publication of the book Hungarian Workers in French 1985, creation of the Foundation for Supporting of the Poor (SZETA), the samizdat Bibó Memorial Book, János Kenedi, first issue of the samizdat Beszélő, Sándor Rácz, Tibor Méray, opposition movements. Criticism of the book Change and Reform, revolutions in Eastern Europe, return to Hungary, advisor to the Mayor of Budapest, director of the Institute for Sociological Research at the Hungarian Academy of Sciences.

Kemény István lakása. Interjú, portré, életút. Kert, gesztenyefák alatt. 1977-es emigrálás Párizsba, külföldi útjai, az emigráció körülményei. A Kemény-iskola folytatása az emigráció után, kapcsolattartás a magyarországi tanítványokkal. Magyar Füzetek című lap, Kende Péter, szerkesztőbizottság, támogatók. Ford-alapítvány, Demokrata Kör emigráns egyesület, szabadkőművesség, a párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája, Duray per. A második gazdasággal kapcsolatos tanulmányok, Bibó István összkiadás Szabó Zoltán szerkesztésében, a Magyar munkások című könyv megjelenése franciául 1985, Szegényeket Támogató Alap (SZETA) létrejötte, Bibó emlékkönyv, Kenedi János, a Beszélő megjelenése, Rácz Sándor, Méray Tibor, ellenzéki mozgalmak. A Fordulat és reform kritikája, forradalmak kelet-európában, hazatérése Magyarországra, tanácsadóként a Főpolgármesteri Hivatalban, az Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete igazgatása.

Hungarian language, Date of production: 1995, Duration: 2 hours 55 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032411
VHS PAL #12
305-0-8:12/1
[Interview with the Widow of Zoltán Szabó]
[Interjú Szabó Zoltán özvegyével]

France. István Kemény's interview with Zsuzsa Szekeres, widow of Zoltán Szabó. Szekeres and Szabó's meeting in Heidelberg. Their house in Kew, life in London. Radio Free Europe. Friends and social circles. László Cs. Szabó, András Révai, social life. The effects of the oil crisis in 1974, lack of intellectual life, isolation. Moving from London to Bretagne. Szabó's retirement from RFE. Their contacts with Ignotus, Mihály Károlyi, Péter Veres, Gyula Illyés, Miklós Krassó. Periodical New Horizon, Gábor Bikich, Gyula Borbándi, Tibor Méray, Literary Journal. The book Ancestors and partners. Lack of reviews. The issue of legacy, János Kenedi, family of Zsuzsa Szekeres, emmigrés in Argentina, education, Hungarian colony. Szekeres and Szabó's daughter Ágnes.

Franciaország. Kemény István interjúja Szekeres Zsuzsával, Szabó Zoltán özvegyével. Megismerkedésük Heidelbergben. A kew-i ház és a londoni élet, Szabad Európa Rádió (SZER). Barátságok, társadalmi kapcsolatok, Cs. Szabó Lászó, Révai András, társasági élet. Az 1974-es olajkrízis hatása, szellemi élet hiánya, izoláltság, költözés Londonból Bretagne-ba, Szabó Zoltán nyugdíjazása a SZER-től. Kapcsolatok: Ignotus, Károlyi Mihály, Veres Péter, Illyés Gyula, Krassó Miklós. Az Új Látóhatár és Bikich Gábor, Borbándi Gyula. Méray Tibor és az Irodalmi Újság. Az Ősök és társak című könyv. Kritikai visszhang hiánya. A hagyaték kérdése, Kenedi János. Szekeres Zsuzsa családja, argentin emigráció, neveltetés, magyar kolónia. Szabó Zoltán és Szekeres Zsuzsa lánya, Ágnes.

Date of production: 1989, Duration: 2 hours 38 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032412
VHS PAL #13
305-0-8:13/1
Interview with Márta Elbert
Elbert Márta interjú

Television program No Taboos with Gábor Bóta. Guest Márta Elbert talks about launching the video journal Black Box. Excerpts from Black Box documentaries The Facility, Opposition Round Table Negotiations in Hungary, Dunagate, Fit for the Street, Lord, Merci Me, Day of Rage. Ethical issues of documentary film making. Roma Media School, film by Juci Csík Goose Plucking.

Beszélgetés tabuk nélkül, a Budapest Televízió műsora. Bóta Gábor műsorvezető vendége Elbert Márta. A Fekete Doboz video-folyóirat indulása. Bejátszások, részletek: A Műtárgy, Az Ellenzéki Kerekasztal története, Dunagate, Akslé, egyujjas, Harag napja, Utcaképes. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. A Roma Média Iskola, részlet Csík Juci Tollas című filmjéből.

Hungarian language, Date of production: 2004, Duration: 1 hour 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032413
VHS PAL #14
305-0-8:14/1
[Roma media school]
[Roma Média Iskola]

Program of the Hungarian Television for schools. Drugs prevention class for secondary school students in Mammut cinema. Black Box, interview with Márta Elbert about the Roma Media School.

Fogadóóra, a Magyar Televízió Magazinműsora. Drogprevenciós osztályfőnöki óra középiskolásoknak a Mammut moziban. Fekete Doboz, beszélgetés Elbert Mártával a Roma Média Iskoláról.

Date of production: 2005, Duration: 16 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032414
305-0-8:14/2
[Media education]
[Médiaoktatás]

Program of the Hungarian Television about media education. Discussion with Márta Elbert, András Lányi, Miklós Sükösd, Hedvig Ujvári, László Zöldi. The Roma Media School.

Tudósklub, a Magyar Televízió műsora. Téma: médiaoktatás ma. A beszélgetés résztvevői: Elbert Márta, Lányi András, Sükösd Miklós, Ujvári Hedvig, Zöldi László. A Roma Média Iskola.

Date of production: 2005, Duration: 31 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032414
VHS PAL #15
305-0-8:15/1
Interview with István Kemény
Kemény István interjú

The interview takes place in Márta Elbert's apartment. Interview with István Kemény, who is visiting Hungary from his exile in Paris for the reburial ceremony of Imre Nagy. The collapse of socialism, regime change, the fears of the Communist party and the government, worries of the opposition parties. Kálmán Kulcsár, Péter Medgyessy. The impact of the Kádár regime on the mentality of the people, the old elite, coping strategies. Privatization attempts. Changes after 1989, expectations of free elections, multi-party system. The new world order, the consequences of the unification of Germany.Differences and similarities between Hungary and France. Kemény's plans on his return to Hungary.

Elbert Márta lakása. Interjú a Nagy Imre újratemetésére párizsi emigrációjából Magyarországra látogató Kemény Istvánnal. Politikai változások, szocializmus összeomlása, rendszerváltás, a párt és az államapparátus félelemei, az ellenzék félelmei. Kulcsár Kálmán, Medgyessy Péter. A Kádár-rendszer hatása az emberek mentalitására, a régi elit, megküzdési stratégiák, kivárás, előre menekülés. Privatizációs kísérletek. Az 1989 utáni változások, választások után várható helyzet, többpártrendszer. Spekulációk az új világrendről, a német egyesítés következményei. Emigráció, különbségek és hasonlóságok Magyarország és Franciaország között. Magyarországi tervei. 

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 1 hour 11 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032415
VHS PAL #16
305-0-8:16/1
[Cultural program of the Hungarian Television]
Stúdió '91

Cultural program of the Hungarian Television Stúdió '91 with János Vészi. The happiest barrack, exhibition theater in Tatabánya about the Kádár regime, interview with Tamás Cseh, Géza Bereményi, László Rajk. Interview with László Pesty about his media company Pesty Black Box. Interview with Márta Elbert and István Jávor about the Black Box Foundation. Interview with János Kőbányai about the periodical Past and Future. Life of Marquis de Sade, recruiting actors in Blue Box, interview with András Szirtes and György Durst. Conflict in Pécs about erecting a statue, interview with István Bencsik, Dr. Gábor Schmidt and Gábor Csordás.

A Magyar Televízió kulturális magazinja. Műsorvezető Vészi János. A legvidámabb barakk, kiállításszínház a Kádár-korszakról Tatabányán, Cseh Tamás, Bereményi Géza és Rajk László interjú. A Fekete Doboz Kft. Pesty László interjú, Fekete Doboz Alapítvány Elbert Márta és Jávor István interjú. Múlt és Jövő folyóirat, Kőbányai János interjú. Sade márki és élete, szereplő toborzás a Blue Box-ban, Szirtes András és Durst György interjú. Szoborállítási vita Pécsen, Bencsik István, Dr. Schmidt Gábor és Csordás Gábor interjú.

Hungarian language, Date of production: 1991, Duration: 1 hour 5 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032416
VHS PAL #17
305-0-8:17/1
[Research on the Roma, 2003]
[2003-as cigánykutatás]

Program of Duna Television about the Roma, changes in their life conditions based on the research in 2003. Host András Sályi talks with Tünde Virág, István Kemény, László Szarka, Imre Vajda. Excerpts the Sándor Sára's film Gypsies.

Kötőjel, a Duna Televízió magazin műsora. Téma: a cigányság helyzete, életfeltételeinek változása a 2003-as országos cigánykutatás alapján. Műsorvezető Sályi András, a beszélgetés résztvevői: Virág Tünde, Kemény István, Szarka László, Vajda Imre. Részletek Sára Sándor Cigányok című filmjéből.

Hungarian language, Date of production: 2003, Duration: 53 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032417
VHS PAL #18
305-0-8:18/1
[Television program about the Roma in Hungary]
Otthon a hazában...

Discussion in Kossuth Klub about the situation of the Roma in Hungary. Speakers are Menyhért Lakatos, Béla Osztojkán, Zoltán Csorba, Dr. Géza Reményi. Hosts are Ágnes Daróczi and Sándor Szénási. Participants are Gábor Kertesi, István Kemény, Gábor Fodor, Lilla Garzó, Gábor Havas, Csaba Tabajdi, Boldizsár Bíró. Produced by the Hungarian Television.

Kossuth Klub. Vita a magyarországi romák helyzetéről. Felszólalók: Lakatos Menyhért, Osztojkán Béla, Csorba Zoltán, dr. Reményi Géza. Műsorvezető: Daróczi Ágnes és Szénási Sándor. Résztvevők: Kertesi Gábor, Kemény István, Fodor Gábor, Garzó Lilla, Havas Gábor, Tabajdi Csaba, Bíró Boldizsár. Készítette az MTV Kisebbségi és Határontúli Műsorok Stúdiója.

Hungarian language, Date of production: 1995, Duration: 1 hour 9 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032418
VHS PAL #19
305-0-8:19/1
Deep Water
Mélyvíz

Program of the Hungarian Television on cultural changes among the Roma, hosted by Ágnes Daróczi. Contribution from Gusztáv Erps, Alfonz Zsiga, Béla Rácz, István Kemény, Gábor Havas, Péter Szuhay, Katalin Sztojka, Éva Kalla, Michael Stewart, Zsuzsa Bódi, Katalin Kovalcsik, Andrea Szalai.

Mélyvíz, a Magyar Televízió vitaműsora. Téma: kultúraváltás a romák körében. Műsorvezető Daróczi Ágnes. Megszólalók: Erős Gusztáv, Zsiga Alfonz, Rácz Béla, Kemény István, Havas Gábor, Szuhay Péter, Sztojka Katalin, Kalla Éva, Michael Stewart, Bódi Zsuzsa, Kovalcsik Katalin, Szalai Andrea.

Hungarian language, Date of production: 1999, Duration: 1 hour 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00032419
VHS PAL #20
305-0-8:20/1
[Roma Academy]
[Roma Akadémia]

Series of events titled Roma Academy organized by the Roma Parliament. President of the Roma Parliament Jenő Zsigó and guests minister of interior Gábor Kuncze, Éva Orsós Hegyesiné, István Kemény. Kemény's contribution, education, employment, recommendations on eliminating Roma settlements.

A Roma Parlament által szervezett Roma Akadémia elnevezésű rendezvénysorozat. Zsigó Jenő, a Roma Parlament elnöke. Vendégek: Kuncze Gábor belügyminiszter, dr. Hegyesiné Orsós Éva és Kemény István. Kemény István felszólalása, oktatás, foglalkoztatás, a cigánytelepek felszámolására tett javaslatok

Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 22 min. 48 sec.
Digital version available | HU_OSA_00032420
Audio cassette #21
305-0-8:21/1
21
István Kemény's Interview with Zsuzsa Szekeres
Kemény István beszélget Szabó Zoltánné Szekeres Zsuzsával

Interview with Zoltán Szabó's third wife, Zsuzsa Szekeres about her late husband. Zoltán Szabó was a Hungarian writer of fiction and sociography, rural life researcher, publicist, editor. In 1949 he emigrated from Hungary, and lived abroad till his death. For a while he worked for Radio Free Europe.

Szabó Zoltán, magyar író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő, szociográfus. 1949-től haláláig nyugat-európai emigrációban élt és dolgozott, a Szabad Európa Rádió munkatársa is volt. Szabó életéről, munkájáról beszél 3. felesége Szekeres Zsuzsa.

Hungarian language, Date of production: 1989-09, Duration: 1 hour 30 min.
Audio cassette #22
305-0-8:22/1
Political Magazine of Radio Free Europe's Hungarian Desk
A Szabad Európa Rádió Politikai Magazin című műsora

István Kemény reads his own writings. He reviews Júlia Szalai's book on health care in Hungary. Commemoration of Ferenc Donáth. Large and small farms in Hungary.

Kemény István saját írásait olvassa fel. Szalai Júlia könyvét ismerteti a magyarországi egészségügy helyzetéről. Donáth Ferenc megemlékezés. Mezőgazdasági nagyüzem és kisüzem. 

Date of production: 1986, Duration: 1 hour 32 sec.
Audio cassette #23
305-0-8:23/1
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of heavily jammed Radio Free Europe broadcast. István Kemény on air. Article in Hungarian periodical HVG, Hungarian tax system, Lajos Bokros, Mikes Circle.

Zavaróállomás által erősen zavart adás.

"1987 Kemény István SZER. HVG cikk, magyar adórendszer, Bokros. Mikes Kör."

Hungarian language, Date of air: 1987, Duration: 1 hour 1 min. 34 sec.
Audio cassette #24
305-0-8:24/1
István Kemény on Radio Free Europe about Alexis de Tocqueville
Kemény István a Szabad Európa Rádióban Tocqueville-ről

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. Bad sound quality. 
In the framework of the Hungarian Monitoring in Paris, Kemény reviews the abridged Tocqueville volume recently published in Hungary recently.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. A Párizsi Magyar Figyelő keretében szemlézi Kemény a Magyarországon csonkán megjelent Tocqueville-kötetet. 

Hungarian language, 1986, Duration: 45 min. 19 sec.
Audio cassette #25
305-0-8:25/1
[Interviews related to Budapest, Frankel Leó street 49]
Ide születni

Interview with Márta Elbert about her book on the building she grew up in. The history of the tenants and martyrs of the apartment building and synagogue at 49, Frankel Leó. This interview is not part of the Kemény collection.

Elbert Márta háttérinterjúja az az Ide születni című kötetéhez. A Frankel Leó utca 49 alatt álló bérház és zsinagóga lakóinak, mártírjainak története. Az interjú nem a Kemény gyűjtemény része.

Hungarian language, Date of production: 2020, Duration: 52 min. 58 sec.
Audio cassette #26
305-0-8:26/1
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény's foreword to his and Bill Lomax' book on the workers' councils in Hungary in the 1956.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Kemény István előszava Bill Lomax Kemény István: Magyar munkástanácsok 1956-ban című könyvéhez. 

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 16 min. 51 sec.
305-0-8:26/2
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István a Szabad Európa Rádióban

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. Comparison between the Hungarian and Polish revolutions in 1956. Leszek Kolakowski, Wladyslaw Gomulka. Read by István Kemény, Hungarian Monitoring in Paris.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Az 1956-os magyar forradalom párhuzamba állítása az 1956-os lengyel októberrel. Leszek Kolakowski, Wladyslaw Gomulka. Kemény István jegyzete,  Párizsi Magyar Figyelő.

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 6 min. 38 sec.
305-0-8:26/3
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe debate program. Host László Kasza talks with Péter Kende, István Kemény and Pál Albert about the cultural policy of the Kádár administration, reactions to the democratization process, pluralism, democratic opposition.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. A Szabad Európa Rádió (SZER) Gondolatforgató című vitaműsora, műsorvezető: Kasza László. Résztvevők: Kende Péter, Kemény István, Albert Pál. A Kádár rendszer kultúrpolitikája, működési technikája. Reagálások a demokratizálódási folyamatokra. Pluralizmus, demokratikus ellenzék.

Date of production: 1986, Duration: 25 min. 54 sec.
Audio cassette #27
305-0-8:27/1
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádióban

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. László Kasza reviews István Kemény's book Hungarian Workers' Councils 1965-1985 now published in French.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Kemény István: Magyar munkások 1965-1985 című könyvének francia nyelvű kiadását Kasza László ismerteti.

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 6 min. 49 sec.
305-0-8:27/2
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. Program host László Kasza talks with János Vadász and István Kemény about the new draft tax system in Hungary, reforms of taxation, income tax, value added tax.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. Gondolatforgató című műsor, műsorvezető Kasza László, a beszélgetés résztvevői Vadász János és Kemény István. Téma: az új magyar adórendszer tervezete, adóreform, jövedelemadó, forgalmi adó.

Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 28 min. 27 sec.
305-0-8:27/3
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény reviews Zsuzsa Ferge and János Péteri's proposal for the short and long run reform of social policy in Hungary.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. Ferge Zsuzsa Péteri János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszútávú reformjára, Kemény István ismertetője, kritikája.

Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 10 min. 48 sec.
305-0-8:27/4
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény reviews a Washington newspaper article on Hungary's economy and internal policy.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. Kemény István a magyarországi gazdasági és belpolitikai helyzettel foglalkozó wahingtoni lapvéleményt ismertet. 

Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 10 min. 47 sec.
Audio cassette #28
305-0-8:28/1
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény reviews an article on health care published in Társadalmi Szemle, July, 1986.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Hogyan gazdálkodunk egészségünkkel? Kemény István jegyzete a Társadalmi Szemle 1986. júliusi számában megjelent cikkről.

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 4 min. 32 sec.
305-0-8:28/2
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény on coal mining in Hungary.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. A magyar szénbányászat helyzetéről. Kemény István jegyzete. 

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 4 min. 43 sec.
305-0-8:28/3
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény on the banning István Csurka from publishing his writings and the role of György Vajda.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Csurka István szilenciuma, Vajda György szerepe, Kemény István jegyzete. 

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 4 min. 16 sec.
305-0-8:28/4
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény reviews Balázs Krémer and Pál Závada's writing on social and economic reforms published in Társadalomkutatás, 1986/2.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Egy lehetséges megújulás értékei, -érvek és motívumok a társadalmi-gazdasági reform témájára-, Krémer Balázs és Závada Pál tanulmánya a Társadalomkutatás 1986/2 számában. Kemény István jegyzete.

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 8 min. 44 sec.
305-0-8:28/5
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. Host László Kasza talks with Péter Kende, István Kemény and Pál Albert about the cultural policy of the Kádár administration. Reactions to the democratization process. Pluralism, democratic opposition, new election system, independent candidates.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. A Szabad Európa Rádió (SZER) Gondolatforgató című vitaműsora, műsorvezető: Kasza László Kádár. Résztvevők: Kende Péter, Kemény István, Albert Pál. A Kádár rendszer kultúrpolitikája, működési technikája. Regálások a demokratizálódási folyamatokra. Pluralizmus, demokratikus ellenzék, új választási rendszer, független jelöltek.

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 22 min. 59 sec.
305-0-8:28/6
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény on the situation of Hungary in the world, lack of independent foreign policy.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Magyarország helyzete a világban, az önálló külpolitika hiánya. Kemény István jegyzete.

Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 5 min. 19 sec.
305-0-8:28/7
István Kemény on Radio Free Europe
Kemény István Szabad Európa Rádió adások

Recording of a heavily jammed Radio Free Europe program. István Kemény on the devaluation of the Forint, inflation.

Zavaróállomás által erősen zavart SZER-adás felvétele. A szöveg helyenként nehezen vagy egyáltalán nem érthető. Forintleértékelés, infláció. Kemény István jegyzete. 

Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 4 min. 31 sec.
Audio cassette #29
305-0-8:29/1
The Last Speech of János Kádár
Kádár János utolsó beszéde

János Kádár's last speech at the closed meeting of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers Party, April 12, 1989.


Kádár János beszéde 1989. április 12-én a Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP Központi Bizottságának (KB) zárt ülésén. 

Hungarian language, Date of production: 1989-04-12, Duration: 1 hour 8 min. 55 sec.
Audio cassette #30
305-0-8:30/1
[Sound track related to the documentary film about Dunaapáti]
Dunaapáti

Excerpts from the interviews made for Bálint Magyar's sociography Dunaapáti 1944–1958 and Pál Schiffer's documentary film At the Danumbe.

Dialógus részletek Magyar Bálint Dunaapáti 1944–1958 című dokumentum-szociográfiájához illetve Schiffer Pál A Dunánál című filmszociográfiájához készített riportokból.

Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 23 min. 33 sec.
Audio cassette #31
305-0-8:31/1
Pulitzer Prize winners in Hungary 1993
Pulitzer-díj nyertesei Magyarországon 1993-ban

Short interviews with winners of the Joseph Pulitzer Memorial Prize in 1993 Gábor Bánkuti, György Bolgár, András Bánó, Márta Elbert, Gábor Murányi, István Váncsa.

Rövid interjúk az 1993-as magyar Joseph Pulitzer-emlékdíj kitüntetettjeivel, Bánkuti Gábor, Bolgár György, Bánó András, Elbert Márta, Murányi Gábor, Váncsa István.

Hungarian language, Date of production: 1993, Duration: 3 min. 44 sec.
305-0-8:31/2
Pulitzer Prize for the Black Box Foundation
Pulitzer-díj a Fekete Doboz Alapítványnak

Interview with Márta Elbert and István Jávor on the occasion of winning the Pulitzer Prize. László Pesty's quitting the Black Box Foundation and establishing his Pesty Black Box, the competition of documenting the year. 

Interjú Elbert Mártával és Jávor Istvánnal a Pulitzer-díj kapcsán. Pesty László kilépése a Fekete Doboz média csapatából, a Pesty Fekete Doboz megalapítása, Az év dokumentálása című pályázat.

Hungarian language, Date of production: 1993, Duration: 7 min. 52 sec.
Audio cassette #32
305-0-8:32/1
Introducing the Black Box video magazine
Fekete Doboz videófolyóirat bemutatkozása

Program of Radio Free Europe. László Szekeres' report on the public presentation of Black Box video magazine in Puskin Movie Theater September 26, 1989.

A Szabad Európa Rádió adása. A Fekete Doboz videofolyóirat bemutatkozása a Puskin moziban 1989. szeptember 26. Szekeres László tudósítása. 

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 5 min. 4 sec.
305-0-8:32/2
Introducing the Black Box video magazine
Fekete Doboz videófolyóirat bemutatkozása

Program of the Hungarian Radio. László Elek reports on the public presentation of Black Box video magazine and press conference in Puskin Movie Theater September 26, 1989. Interview with István Jávor, László Pesty, Gábor Vági, Márta Elbert, András Kepes.

Táskaarádió, a Magyar Rádió magazinműsora. Műsorvezető Elek László. A Fekete Doboz videófolyóirat bemutatkozása, sajtótájékoztató a Puskin moziban. Jávor István, Pesty László, Vági Gábor, Elbert Márta,  Kepes András.

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 11 min. 20 sec.
305-0-8:32/3
Radio program with Péter Kende and István Kemény
Párizsi beszélgetés Kende Péterrel és Kemény Istvánnal

Program of the Hungarian Radio. Discussion with Péter Kende and István Kemény in Paris hosted by József Herman. Soviet style exercise of power, attempts at renewal in Eastern Europe, reforms.

Párizsi beszélgetés Kende Péterrel és Kemény Istvánnal. A Magyar Rádió műsora, riporter Herman József. Szovjet típusú hatalomgyakorlás, Kelet-Európa megújulási kísérletei, reformok.

Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 37 min. 40 sec.
305-0-8:32/4
Introducing the Black Box video magazine
A Fekete Doboz videófolyóirat bemutatása

Júlia Lángh of Radio Free Europe talks with Márta Elbert and István Jávor about the products of Black Box video magazine. Documentary Plot 301.

Lángh Júlia Szabad Európa Rádió (SZER) beszélgetése Elbert Mártával és Jávor Istvánnal a Fekete Doboz videófolyóirat megjelent számairól, A 301-es parcella című dokumentumfilm.

Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 29 min. 26 sec.